Реферати українською » Экономика » Макроэкономическое рівновагу


Реферат Макроэкономическое рівновагу

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою

Южно-Уральский Державний Університет

Кафедра: «Економіка і фінанси»

Курсова робота

з дисципліни «Економічна теорія»

на задану тему: «Макроэкономическое рівновагу»

Выполнил:

студент групи ЭиУ-142

Чуркіна К.Є.

Перевірив:

професор Баєв І.А.

Челябінськ

2007


АННОТАЦИЯ

Чуркіна К.Є. Макроэкономическое

рівновагу. Курсова робота. –

Челябінськ: ЮУрГУ, ЭиУ-142, 2007, 23 з.

Список літератури – 3 найменування.

У курсової роботі представлені завдання, де потрібно розрахувати рівноважний обсяги виробництва для закритій тюрмі та відкритої економік, аналіз впливу державної закупівлі й підвищення податків на рівноважний чистий національний продукт, визначити величину державного бюджету та взагалі тип фіскальної політики. Діяльність представлено вирішення завдань закріплене графічним підтвердженням.


Зміст

Запровадження

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

Завдання 8

Укладання

Список використовуваної літератури

Додаток


Запровадження

Курсова робота полягає в макроекономіці. У ній представлено завдання таким розділах як «Равновесный обсяги виробництва в кейнсіанської моделі» і «Фіскальна політика». А, щоб наочно уявити, як змінюватиметься рівноважний обсяги виробництва, використовуватимуться графіки «кейнсианского хреста» та графіки сбережений-инвестиций. Ми побачимо як зміниться рівноважний обсяги виробництва, якщо запровадити державні закупівлі чи податки, і навіть якщо зміняться Витрати інвестиції. А, щоб показати, як експорт нафти й імпорт впливають на рівноважний рівень обсягу виробництва, слід звернути увагу до зовнішньоекономічну діяльність. Слід також пам'ятати, що рішення фірм і домогосподарств, чи це споживчі, інвестиційні чи зовнішньоторговельні, грунтуються у приватному інтересі самих фірм і домогосподарств і результати запровадження податків можуть призвести як до спаду, і інфляцію.

Не будемо забувати і те, що стабільність економіки може реалізовуватися такі кошти фіскальної політики, як державні витрати і оподаткування. Ці цифри може допомогти збільшити обсяги виробництва, зайнятість, і навіть знизити інфляцію.


Завдання 1.

Вихідні дані (дивіться додаток):

- фактичний (реальний) обсяги виробництва, ЧНП;

- обсяг споживання, З;

- обсяг чистих інвестицій, In.

Визначити рівноважний обсяг громадського виробництва методом зіставлення сукупних витрат - обсягу виробництва з умови, держава не втручається у економіку.

Підтвердити графічно результати обчислень.

Рішення:

За методом зіставлення сукупних витрат і обсягу виробництва, ринок товарів перебуватиме у стані рівноваги, якщо чинному рівні цін величина гаданого випуску продукції дорівнюватиме сукупного попиту чи планованим сукупним видатках. Тобто

АС(Y*) = Y*,

AC(Y) = A`+mpcY.

Звідси ми можемо знайти рівноважний обсяги виробництва за такою формулою:

Y* = (1/1-mpc)*A`,

де А` - автономний попит він дорівнює

A` = C`+In`,

де З` - автономне споживання, In` – автономні на інвестиції та у разі вони рівні чистим інвестиціям.

Щоб знайти автономне споживання й мрс, ми модем узяти з таблиці (див. додаток) дві значення З і Y, підставити до функцій

С(Y) = C`+mpcY,

та був вирішити систему:

472,5 = З` + 442,5мрс

592,5 = З` + 592,5мрс

З` = 472,5 – 442,5мрс

З` = 592,5 – 592,5мрс

Приравняем отримані рівняння і знайдемо мрс:

472,5 – 442,5мрс = 592,5 – 592,5мрс

150мрс = 120

мрс = 0,8

Подставим мрс до одного з рівнянь і знайдемо З`:

 З` = 118,5

Звідси

A` = 118,5+15 = 133,5

Y* = (1/1-0,8)*133,5 = 667,5

На рис. 1 представлений графік з позиції аналізу потоків сукупних витрат – обсягу виробництва, у якому помітні, що рівновагу виробництва досягнуть лише на рівні 667,5 млрд. крб. Рівновага буде зацікавлений у точці перетину кривою АС(C+In) і кривою в 45.

Рис. 1


Завдання 2.

Вихідні дані (дивіться додаток):

- фактичний (реальний) обсяги виробництва, ЧНП;

- обсяг споживання, З;

- обсяг чистих інвестицій, In.

Визначити рівноважний обсяг громадського провадження з допомогою методу витоків – ін'єкцій. Підтвердити графічно результати обчислень.

Рішення:

Суть методу наступного: виробництво будь-якого обсягу продукції дасть відповідний розмір доходу після сплати податку. Частина цього доходу домогосподарства можуть зберігати. Отже, заощадження представляють вилучення (відплив) з потоку витрат – доходів. Проте частка підприємницького сектора набуває форми коштів виробництва, чи інвестиційних товарів, які буде реалізовано всередині найбільш сектора. Отже інвестиції нізащо інше, як ін'єкції витрат у потоці доходи – витрати. І тоді, коли P.S = In, тобто, коли витоку повністю компенсуються ін'єкціями, сукупні видатки будуть рівні обсягу виробництва, ЧНП буде равновесным.

З вище сказаного слід:

In = P.S (Y*)

P.S (Y*) = -З` +mpsY

З завдання 1 З` = 118,5, мрs = 1-mpc = 0,2

З функції заощаджень висловимо Y*:

Y* = (P.S (Y*)+C`)/mps

Y* = (15+118,5)/0,2 = 667,5

На рис. 2 представлений графік підходу з урахуванням аналізу потоків витоків – ін'єкцій, де рівноважний обсяги виробництва визначається точці перетину інвестицій і заощаджень.

Рис. 2


Завдання 3.

Вихідні дані (дивіться додаток):

- фактичний (реальний) обсяги виробництва, ЧНП;

- обсяг споживання, З;

- обсяг чистих інвестицій, In.

Визначити обсяг додаткових інвестицій, необхідні здобуття права рівноважний рівень виробництва сягнув потенційного. ЧНПпотенц.=1125 млрд. крб.

Рішення:

Зміна інвестицій призводить до зростання рівнів обсягу виробництва та доходу. Це називається ефектом мультиплікатора. Мультипликатор – це співвідношення зміни ЧНП і вихідного зміни у витратах, яка викликало

дане зміна ЧНП. Тобто:

М=

Схожі реферати:

Навігація