Реферати українською » Экономика » Критерії, що визначають обсяг національного доходу


Реферат Критерії, що визначають обсяг національного доходу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економіки

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з макроекономіки

2006 р.


1. Які з вище перерахованих агрегатних величин не використовуються щодо обсягу національного доходу?

Для суті національного доходу (НП) нагадаємо, що це дохід виплачується виробниками постачальникам факторів виробництва чи ресурсів. У тому числі головну роль грають працю, які населення отримує дохід у вигляді зарплати. Іншими складовими НВ є доходи, одержувані як відсотків за капітал, ренту і прибуток. Отже, з погляду населення, НВ є сукупний прибуток, отримуваний постачальниками ресурсів від участі у поточному виробництві. Оскільки непрямі податки на бізнес не втягуються до сфери виробництва, їх суму слід вилучити з ВНП.

Отже, національний дохід є важливим показником активності економічної діяльності нації, і у час статистична звітність про неї за рекомендацією ООН стала вводитися в усіх країнах.

Національний дохід є основою особистого доходу. Особистий дохід (отриманий дохід) і НП (зароблений дохід) відрізняються одна від друга через ту причину, що коли частина заробленого працею доходу – внески на соціальне страхування (податки на соціальне страхування), податки з прибутку корпорацій і нерозподілені прибутку корпорацій – фактично не потрапляють у домогосподарства. Навпаки, частина прибутку, який потрапляє в домогосподарства, наприклад, трансфертні платежі – перестав бути результатом праці. Не зайве нагадати, що трансфертні платежі складаються з цих видів платежів, як

1. виплати за страхуванню від старості і від нещасних випадків, і навіть допомоги за безробіттям, засновані на соціальні програми;

2. виплати за допомоги;

3. різноманітні виплати ветеранам, наприклад, субсидії освіту і допомоги по непрацездатності;

4. відсоткові платежі, сплачувані урядам і споживачами;

5. приватні виплати за допомоги.

Переходячи від національного доходу як вимірювача заробленого доходу до особистого прибутку як показнику доходу, фактично отриманого, ми повинні вилучити з НВ такі три виду доходів, які зароблені, але з отримані, і навіть додати доходи, отримані, але не результатом поточної праці. Це потрібно так:

Національний дохід (зароблений дохід)

>o внески на соціальне страхування

>o податки з прибутку корпорацій

>o нерозподілені прибутку корпорацій

+ трансфертні платежі, отримуємо

Особистий дохід (отриманий дохід)

Отже, державні трансферти не входить у поняття обсягу національного доходу.

2.Верни чи затвердження. Природний безробіття включає у собіфрикционную, структурну і циклічну безробіття

Безробіття поділяють на 3 основних типи: фрикційна, структурна і циклічна.

>Фрикционная безробіття пов'язані з пошуками чи очікуванням роботи у недалекому майбутньому. За наявності свободи вибору професії, роду та виду деякі працівники опиняються у становищі «між роботами». Одні добровільно змінюють місце роботи, інших звільняють, і вони шукають нову роботу, треті втрачають сезонну роботу. Цей тип безробіття є неминучим, і навіть бажаним, т. до. багатьох працівників змінюють вид діяльності більш кваліфікований і високооплачуваний, отже, відбувається раціональніше розподіл трудових ресурсів.

Структурна безробіття виникає у зв'язки України із падінням попиту робочої сили у будь-якій галузі – наприклад, коли з недостатнім розвитком технологій чи зміною споживчого попиту відпадає потреба у виробництві будь-якого товару. У цьому той досвід, яким володіють працівники цієї галузі, виявляється незатребуваним, тож треба час у тому, що вони освоїли нову професію чи перемістилися до інший регіон, де є попит з їхньої послуги.

Різниця між структурної іфрикционной видами безробіття досить розпливчаста: фрикційна безробіття більш довгострокова, т. до. потрібен час на придбання нових знань чи зміни місце проживання, тому вона вважається серйознішої.Фрикционная і структурна види безробіття неминучі. У зв'язку з цим 100% зайнятість є недосяжною. Звідси виникає термін природний безробіття, рівний сумі рівнівфрикционной і структурноїбезработиц. Такий рівень встановлюється, коли ринки робочої сили в перебувають у рівновазі, тобто. кількість шукають роботу одно числу робочих місць.

Крім цього циклічна безробіття, що виникає під час спаду економіки, коли попит на товари та знижується, зайнятість скорочується, як наслідок, зростає безробіття. Тому циклічну безробіття іноді називають безробіттям, що з дефіцитом попиту. Наприклад, у розпал Великої депресії США розмір циклічною безробіття сягав 25%.

Циклічна – найнебезпечніша форма безробіття. Через депресію, втрату кваліфікації, самоповаги вони можуть призвести до занепаду моральних підвалин суспільства, і цього до громадським і політичною його відсутності. Історія переконливо показує, що масове безробіття призводить до швидким соціальним і політичною змін. Наприклад, Гітлер прийшов до влади у Німеччині період високе безробіття, а США у період депресії сталося різке полівіння політики. З іншого боку, високий безробіття зазвичай супроводжується сплеском самогубств, насильства, психічних хвороб.

Як бачимо, природний безробіття дорівнює сумі рівнівфрикционной і структурної безробіття.

 

3. Зростання національного доходу російських громадян, за інших рівних умов, збільшить сукупний попит у економіки України

Твердження вірно, оскільки ростуть доходи громадян Росії, які можуть витратити Україні. Наприклад, відпочинок у Криму. Відповідно, сукупний попит збільшується економіки України.

4. Висота перетину кривою сукупного від попиту й короткостроковій кривою сукупного пропозиції характеризує:

А) очікуваний рівень ціни ресурси;

Б) рівність сукупного попиту сукупного пропозиції для даного рівня ціни товари та ресурси;

У) рівність сукупного попиту сукупного пропозиції при максимально можливий у економічній системі обсязі виробництва

Перш ніж можливість перейти до розгляду моделі макроекономічного рівноваги >ADАS сформулюємо поняття сукупного від попиту й сукупного пропозиції з урахуванням чинників, їх визначальних.

Сукупний попит показує реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства міста і уряд готові купити незалежно від можливий рівні цін. Крива сукупного попиту свідчить про зворотний, чи негативну, залежність між рівнем цін, і реальним обсягом національного виробництва.

Слід відрізняти зміни сукупного попиту, викликані зміною в рівні цін, від, які викликані змінами у нецінових чинниках сукупного попиту. До останнього належать зміни у споживчих, інвестиційних, державні видатки, чистих обсягів експорту.

Сукупна пропозицію відбиває розміри створюваного національного продукту та що породжується даними масштабами відтворення зміна цін. Форма кривою сукупного пропозиції (>AS) у своїй фіксує зміна рівня питомих витрат під час виробництва тій чи іншій величини ВНП, залежить від пріоритетів і «кризових точок» економічного зростання, від рівня виробництва, нижче якого настає стрімкий розпад господарської системи. Крива >АS показує реальний обсяг національного виробництва, який зроблено що за різних рівнях цін. Воно складається з трьох відрізків: 1) горизонтального (чикейнсианского), коли національний продукт змінюється, а рівень цін постійний; 2) вертикального (чи класичного), коли національний продукт постійний лише на рівні «повної зайнятості», а рівень цін може змінюватися; 3) проміжного, коли змінюються і той реальний обсяг національного виробництва, і культурний рівень цін.

Крива сукупного пропозиції може перетерплювати зрушення у бік зростання чи скорочення під впливом змін нецінових чинників (ціни внутрішні і імпортні ресурси, продуктивність праці, правових норм, методів державного регулювання).

Обсяг реального національний продукт (вартість продукту незмінних цінах) і темп інфляції, щоб забезпечити рівність між сукупним попитом й пропозицією, зазвичай називають «станом загального макроекономічного рівноваги» економіки. Перетин кривих >АD і >АS визначає макроекономічне рівновагу: встановлюється рівноважний рівень цін, і рівноважний обсяг національного виробництва.

Наслідки збільшення сукупного попиту залежить від того якому відрізку кривою сукупного пропозиції воно відбувається. Збільшення сукупного попиту накейнсианском відрізку призводить до збільшення реального обсягу національний продукт, але з зачіпає рівня цін, оскільки економіка, виходячи з кризи, задіяла наявні потужності. Збільшення сукупного попиту на проміжному відрізку призводить до збільшення, як реального обсягу ВНП, і рівня цін, т. до. економіка наближається до стану повної зайнятості. На класичному відрізку збільшення сукупного попиту приводить до підвищення рівня цін, а реальний обсяг ВНП неспроможна вийти межі свого рівня «за цілковитої зайнятості» – ресурси вичерпані.

a б в

Малюнок 1. – Види макроекономічного рівноваги:

а – на проміжному відрізкуAS; б – накейнсианском відрізкуAS;в-на класичному відрізкуAS.

Отже, в короткостроковому періоді перевищення попиту над пропозицією призведе до зростання ціни продукцію та, отже, висота перетину кривою сукупного від попиту й короткостроковій кривою сукупного пропозиції характеризує очікуваний рівень ціни ресурси.


Завдання

 

Припустимо, що національна виробництво включає два товару Х (споживчий товар) і Y (засіб виробництва). Нинішнього року було виконано 500 одиниць товару Х (ціна за одиницю – 2 дол.) і 20 одиниць товару Y (ціна за одиницю – 10 дол.). Наприкінці цього року 5 використовуваних машин (товар Y) мають бути замінені новими.

>Рассчитать обсяг ВНП,ЧНП, споживання, валових інвестицій, чистих інвестицій. Пояснити економічний сенс кожного з цих показників

 

ВНП = 5002 = 1000 дол. – продукція, виготовлена економіці країни.

>ЧНП = 1000 – 510 = 950 дол. – ринкова вартість річного обсягу виробництва країни мінус відрахування споживання капіталу

Споживання = 2010 = 200 дол.

Споживання – використання, вживання, застосування продукції, речей, благ, товарів, послуг у цілях задоволення потреб. Розрізняють виробниче споживання – витрачання, використання ресурсів у процесі виробництва та невиробниче, кінцеве споживання благ людьми, населенням задоволення життєвих потреб. Споживання представляє кінцеву стадію відтворювального циклу.

Функція споживання – залежність, характеризує ставлення реальні споживчі витрат до реального готівкового прибутку. У узагальненому вигляді це взаємозв'язок між споживчими витратами та доходами з відрахуванням податків.

Валові інвестиції = 2010 = 200 дол.

Валові інвестиції – загальні капіталовкладення на що протягом визначеного періоду, наприклад року, включають інвестиції на реновацію і чисті капіталовкладення.

Чисті інвестиції – валові інвестиції мінус амортизація.

Чисті інвестиції = 200 – 510 = 150 дол.

Припустимо, індекс споживчих цін становить 150% 1996 р. І 190% 1997 р. 1992 рік базове. І тут можна зробити висновок, що:

А) 1994 р. І інфляція, і ціни виявилися нижче, ніж прийнятний4%-й рівень інфляції 1990 р.

Б) 1994 р. інфляція виявилася вищою прийнятного4%-го рівня, а ціни на всі 90% вище, ніж у базовому року.

У) 1994 р. інфляція виявилася вищою прийнятного4%-го рівня, а ціни на всі 190% вище, ніж у базовому року

Р) попередніх відповіді неправильні.

Укладання ніякого кваліфікувати не можна, дуже бракує даних. Відповідно, всі відповіді неправильні.

 

Лінійні рівняння для графіків споживання і заощаджень мають такий вигляд:

З = а + b>DI; P.S = – a + (>1b)>DI.

Де а визначає усунення кривою за вертикаллю;

b – нахил графіка споживання.

А) який економічний сенс b, (1‑b)?

Б) нехай лінійне рівняння споживання гіпотетичної економіці має вигляд:

З = 80 + 0,76>DI; >DI = 800 млрд. дол.

Визначити величину споживання, заощаджень, і навіть середню і граничну схильність до споживання і до заощадженням. Пояснити їх економічний сенс.

На рис. 2 і трьох наведено графіки споживання (СС) і заощаджень (SS), що відбивають відповідно взаємозв'язок між доходом і споживанням, доходом і заощадженнями. Як очевидно з малюнка, споживання збільшується зі зростанням доходів. Бо частину доходів йде заощадження, то споживання відбувається повільніше, ніж ростуть доходи, тобто. пряма СС збочує збиссектриси А, яка б показала рівномірне зростання. Зростання по бісектрисі означав би, що це доходи споживаються. У тому області графіка на рис. 2, де споживання перевищує доходи, процес споживання протікає «має значення майбутніх доходів», тобто. позичає.

Графік заощаджень на рис. 3 виходить шляхом вирахування з значеньбиссектриси А відповідних значень СС.

Можливості зростання національного доходу визначаються співвідношенням інвестицій і заощаджень.

Малюнок 2, 3 – Графік споживання і заощадження

З = 80 + 0,76800 = 688 млрд. дол.

P.S = 800 – 688 = 112 млрд. дол.


Середня схильність до споживання – частка доходів індивідів і неблагополучних родин після сплати податків, яка йде споживання.

Середня схильність збереження – частка доходів індивідів і неблагополучних родин після сплати податків, яка йде збереження.

Гранична схильність до споживання – частка зростання споживання незалежно від зміні доходів індивідів і неблагополучних родин після сплати податків.

Гранична схильність збереження – частка приросту заощаджень за зміни доходів індивідів і неблагополучних родин після сплати податків.

>MPS = 1 –MPC = 0.24.

Економіка описана такими даними:

Y = З + I

З = 100 +0,75Y

I = 50

Знайти рівноважний обсяги виробництва і мультиплікатор.

З = 100 +0,75(С+50)

З = 100 +0,75C + 37,5

0,25З = 137,5

З = 550

>Взаимодополняющие товари, взаємозамінні товари, ринкове рівновагу

Продукти називаються взаємодоповнюючими, якщо одне неможливо використати за відсутності іншого, як, наприклад, зубну пасту і зубну щітку. Якщо щітки вистачає те що, щоб почистити зуби, скажімо, 900 раз, а тюбика пасти вистачає те що, щоб 30 раз почистити зуби, то середньому споживачі завжди купуватимуть тюбики і щітки в пропорції 30:1, а корисність набору з n тюбиків іm щіток буде незалежно споживання інших товарів визначатися дефіцитної компонентом набору, тобто. мінімальної з величинm,n/30. Це означає, що тюбики і щітки утворюютьинтегрируемую групу з індексом продукту

F (>m, n) =Min (>m,n/30)

 

>Взаимодополняющими є такі товари: відеомагнітофони і відеокасети; автомобілі, запчастини і пально-мастильні матеріали; принтери, картриджі і папір; фотоапарати, фотоплівка і фотопапір; швейні машинки, тканини, нитки, гудзики; будматеріали і робоча сила. Що він дешевший товар, тим, у більший обсяг буде спожито і вона сама (розливного пива, наприклад), та її що доповнюють компоненти (вобла,плавлений сир). Вплив цін, і обсягів споживання інших товарів для цієї пропорції менш істотно. Це умова вибору номенклатури продуктів називають умовоюотделимости.

>Взаимозаменяемими називаються товари, виконують те ж функцію, можливо, з різною ефективністю. «Чистий» приклад тут придумати важко, проте його можна розглянути, скажімо, пару «натуральну каву» – «кавовий напій». Можна уявити, що споживачі воліють кави, але ціна нею дуже, скажімо, більш, ніж у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація