Реферати українською » Экономика » Інновації виробництва в оборонно-промисловому комплексі (на прикладі Брянської області)


Реферат Інновації виробництва в оборонно-промисловому комплексі (на прикладі Брянської області)


Інновації виробництва, у ОПК (з прикладу Брянській областях)

>БургандиноваНаиляМаратовна

аспірант 1 курсу БДУ їм. ІГ Петровського

 


Оборонно-промисловий комплекс (далі ОПК) посідає особливе місце у складі економіці, що вирішує завдання створення і виробництва сучасних видів озброєння, задовольняючи потреби цивільних галузей у наукомісткої високотехнологічної продукції.

Розвиток ОПК є одним із пріоритетних завдань держави. Разом про те, обмежені фінансово-економічні можливості Росії, викликані наслідками кризи дев'яностих років, сприяли зниження обсягів державного оборонного замовлення, скорочення дослідження науково-технологічних робіт, догляду кваліфікованих кадрів, зростанню заборгованої зарплати та інших проблем, що значно позначились в розвитку і соціально-економічний стан працюючих громадян, у цій галузі.

У разі високих темпів переозброєння армії провідних держав якісно "нові зразки зброї та боєприпасів військової техніки необхідність інтеграції підприємств ОПК в економіку зростає роль і значення інновацій, як визначального фактору розвитку ОПК.

Геополітичне становище Брянській областях дозволяє світовий ринок і експортувати продукцію оборонно-промислових підприємств у країни Європи. Але очікуваного результату може бути, з допомогою забезпечення сталого зростання промислового виробництва регіону, із використанням інноваційного потенціалу. Одна з основних умов впровадження інновацій - наявність ефективну систему збуту підприємства, постійного виявлення нових вимог покупців, що висуваються до якості вироблених товарів та послуг. Це умова має важливого значення, бо в практиці інновації часто визначаються як "створення умов та надання товарів чи послуг, які пропонують споживачам вигоди, що мисляться ними як нові або як скоєні". І невдач, з в веденням інновацій ринку фахівці тим, що вони виникають з урахуванням нових знань, а чи не потреб, тоді як покупцям потрібен не новий товар, а нові вигоди. Узагальнюючи й інші умови, відзначимо, що з здійснення інноваційної діяльності потрібна наявність інноваційного потенціалу підприємства, що характеризується як сукупність різних ресурсів, включаючи:

-інтелектуальні (технологічна документація, патенти, ліцензії, бізнес-плани з освоєння нововведень, інноваційна програма підприємства);

-матеріальні (>опитно-приборная база, технологічне устаткування, ресурс площ);

-фінансові (власні, позикові, інвестиційні, федеральні, грантові);

-кадрові (>лидер-новатор; персонал, зацікавлений у інноваціях; партнерські та особисті зв'язку працівників із НДІ та ВНЗ; досвід проведення НДР і ДКР; досвід управління проектами);

-інфраструктурні (власні підрозділи НДДКР, відділ головного технолога, відділ маркетингу нова продукція, патентно-правової відділ, інформаційний відділ, відділ конкурентної розвідки);

інші ресурси, необхідних здійснення інноваційної діяльності.

Найбільший потенціал має оборонна промисловість, вона є найбільш наукомісткої. Багато в чому успіхи брянських підприємств ОПК пов'язані з державною політикою - збільшенням державних витрат на національну оборону. Ряді підприємств вдалося ввійти у федеральні програми з розвитку НДДКР. Провідними підприємствами Брянській областях для впровадження інновацій є: ТОВ "Брянський автомобільний завод", яке активно розвивається. ТОВ "Брянський автомобільний завод" за друге півріччя цього року випустило 315 спеціальних колісних шасі і тягачів різного призначення — в 2,5 рази більше, як період 2001 року. Такий зростання пов'язане з початком серійного випуску спеціальних шасі автомобільного типу для автокранів ">Ивановец" ВАТ ">Автокран" (Іваново) і ЗАТ ">Газпром-кран" (>Камишин), із якими брянське підприємства співпрацює у межах "Незалежної асоціації машинобудівників" (>НАМС). Брянські підприємства окремих підприємств в2008г. випустили своєї продукції 3,6 мільярди рублів — на 35,4 % більше, як період 2001 року. Обсяг держзамовлення у своїй становив 24%, експорту — 0,7 % від загального обсягу. Але з колишньому залишається ряд не вирішених проблем: останніми роками у зв'язку з падінням курсу долара стало нерентабельним випуск експортної продукції. Її частка у загальному обсязі провадження у підприємствам ОПК регіону на середньому не перевищує 0,9%, зменшившись протягом останніх 5 років у 10 раз. Скорочення експорту веде до їх зниження конкурентоспроможності брянських підприємств зовнішньому ринках. Останні місяці у зв'язку з фінансовим кризою подорожчали кредити. Дуже сильно подорожчали матеріали і комплектуючі. Що ж до підвищення цін самими підприємствами ОПК, то тут для ФГУП зростання відповідно до настановам Міноборони неспроможна досягати більше шести%. Стосовно інших підприємств, то можливості зростання цін продукцію дуже обмежені сильної конкурентної середовищем, у якій їм доводиться працювати. Аби вирішити усіх проблем необхідно:

> Впроваджувати ресурсозберігаючі технології.

> Формувати фінансово-економічних механізмів підтримки і стимулювання інноваційної діяльності.

>Обновлять виробничі потужності (технологічного парку устаткування) підприємств регіону.

Для впровадження ресурсозберігаючих технологій підприємствам Брянській областях, необхідно розробити програму, які мають включати, моніторинг й оцінку ефективність використання ресурсів для підприємства, а як і розробку систему показників енергозбереження, для моніторингу та виваженості аналізу програми.

На підприємствах Брянській областях рекомендується удосконалювати використання матеріально-технічної бази. Пов'язано це тим, що транспортні витрати можна скоротити від зменшення витрат за доставку сировини й матеріалів від постачальника до складів підприємств, від заводських складів до місць споживання, зменшення витрат транспортування готової продукції. Ще однією прикладом ефективнішого використання енергоресурсів вважатимуться впровадження на оборонно-промислових підприємствах Брянській областях люмінесцентних ламп, це дозволить заощадити до 3% використання всіх енергоресурсів, збільшуючи цим прибуток підприємства.

У Брянській областях існує система, через яку зі спеціального фонду рахунок коштів бюджету підприємствам погашається 2/3 ставки рефінансування по банківських кредитів — і це добре. Та заодно позику поповнення оборотних засобів ні перевищувати 25 млн рублів, інвестиційний фонд— 50 млн рублів. Це є посутньою підтримкою в всіх підприємств, яка допоможе частково модернізувати виробництво.

З огляду на, що технології виробництва та утилізації боєприпасів на Брянських промислових підприємств морально застаріли (основна їх маса не змінювалася з 1993 р). Для модернізації виробництва треба добре вивчити структуру ринку нафтопродуктів та спрогнозувати попит. У2009г. зростання виробництва, у галузі становив майже 40 відсотків, і деякі підприємства заходилися робити унікальні вироби. Приміром, одне із заводів Брянській областях; 8 із 10 найменувань інтегральних схем і діодів почав випускати по принципово нових технологій. Проект зажадав близько 100 мільйонів карбованців, половині з яких виділило держава, це проект себе окупив і приніс додатковий прибуток. Виходячи з цього, можна дійти невтішного висновку, що підприємства Брянській окремих підприємств можуть виготовляти продукцію, яку буде затребувано на ринках України та Білорусі. Підприємства ОПК вперто намагаються перебороти економічну кризу, продовжують вирішувати виробничі завдання, навчати фахівців у вузах, модернізувати виробництва.


Схожі реферати:

Навігація