Реферати українською » Экономика » Державний бюджет. Його структура і принципи формування


Реферат Державний бюджет. Його структура і принципи формування

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

Університет їм.Н.И.Лобачевского

Фінансовий факультет

Кафедра «Комерція»

Курсова робота

з дисципліни «Економіка»

на тему «Державного бюджету.

Його структура та організаційні принципи формування»

Нижній Новгород

2007 р


Зміст

 

Запровадження........................................................................................................... 3

1. Соціально-економічна суть і стала роль державного бюджету 5

2. Роль бюджету перерозподілі національного доходу.................... 9

3. Фінансове забезпечення соціальної полі-тики...................................... 11

4. Роль бюджету забезпеченні монопольної прибутку............................. 12

5. Структура державного бюджету країнах ринкової економіки 14

6. Бюджетна класифікація........................................................................ 18

7. Державні доходи.......................................................................... 21

8. Державні витрати........................................................................ 23

9. Бюджетне будова та бюджетну систему країн

ринкової економіки.................................................................................... 25

10. Бюджетний процес................................................................................ 27

11. Державного бюджету РФ на 2008 р і період до2010г............ 28

>12.Заключение............................................................................................... 40

>13.Список використаної літератури....................................................... 42


Запровадження

 Центральне місце у фінансовій системі кожної держави займає до державного бюджету - чинний закону фінансовий план держави (розпис прибутків і витрат) сучасний (фінансовий) рік. Бюджетного кодексу Російської Федерації визначає бюджет як «форму освіти і витрати фонду коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань і державних функцій держави й місцевого самоврядування». Отже, до державного бюджету, будучи державі засобом акумулювання фінансових ресурсів, дає структурі державної влади можливість змісту державної машини, армії, виконання соціальних заходів, реалізації пріоритетних економічних завдань, тобто. виконання державою властивих йому функцій.

Зазвичай, тип державного будівництва, сформовані форми управління і адміністративних взаємовідносин між членами суспільства визначають й особливо фінансової систем. У країнах соціалістичної моделі економіки, зокрема і СРСР, з монополії державної власності коштом виробництва та наявності потужного державної машини основний її завданням було обслуговування державних потреб. Державні фінанси підпорядковували собі і привабливий фінанси підприємств громадських організацій; навіть заощадження населення, залучені системою ощадкас, розглядалися як доходи держави.

Кардинальні реформені зміни економіки Росії, у її політичному статусі, що відбулися межі 80-90-х рр., викликали серйозну трансформацію бюджетного механізму. Поява нових форм власності, і, отже, нових господарюючих суб'єктів, які мають власними фінансами, призвело до зміни у системі грошових доходів; фінансові потоки можна було регулювати переважно непрямими методами, пряме перерозподіл коштів значно скоротило сферу собі застосування. Після усунення всеосяжного панування КПРС проблему поділу повноважень між законодавчої і виконавчої владою щодо розпорядження фінансових ресурсів нашого суспільства та відповідної регламентації бюджетного процесу. Іншою важливою напрямом модернізації державних фінансів стало розчленовування єдиної державної бюджету часів розвиненого соціалізму втричі самостійні частини: федеральний бюджет, бюджети суб'єктів Федерації і місцевих бюджетів, що було важливим поступом до демократизації фінансових відносин. У тому ж напрямі діяли перехід до податків як головному способу забезпечення доходів бюджету, скасування монополії на зовнішню торгівлю і валютні відносини, роздержавлення в промисловості й т.п. Усе це призвело до принциповим змін й у бюджетну систему Росії, і її бюджетному устрої.

Мета моєї курсової праці полягає у тому, щоб докладніше вивчити Державного бюджету Російської Федерації, також розглянути Державного бюджету Російської Федерації на 2008 рік і прогноз на2009-2010гг порівняти його Державний бюджет за 2007 рік; з урахуванням виконаної роботи робити висновків.

Державного бюджету. Соціально-економічна суть і роль державного бюджету

 

Архіви донесли до, що слово “бюджет” походить від нормандськогоbouge,bougtte, що у перекладі означає “кишеню”, “мішок”, “шкіряний мішок”. Цього слова почали використовувати англійці,произносившие його як [>budget], називаючи ним шкіряний мішок, у якому приносили до парламенту документи, де були інформацію про державні доходи і витратах. Потім те слово почали називати доповідь канцлера скарбниці, з яким він виступав у парламенті.

Першим спробував складання бюджету зафіксовано у Франції в часи Філіппа Вродливого (1302 р.). Надалі цю практику було припинено, оскільки главу держави, зазвичай, повновладно і безконтрольно розпоряджався усіма державним коштом. Фінанси держави були відділені від королівських.

Вернулися до написання кошторисів прибутків і витрат у період міністра фінансівСюлли (1599 – 1611 рр.). Це запровадження продовжив міністр фінансів ФранціїНеккер (1777 – 1781 рр. і 1788 – 1790 рр.), йому належить ідея публічності в народному господарстві. СамеНеккер створив фінансові основи, у яких пізніше базувалися правила складання бюджету, що є донині.

Протенарождавшийся новий колектив буржуазії був зацікавлений у отриманні фінансової підтримки з державного боку і активна я виступав проти необмежених фінансових прав монархів. Буржуазія вимагала встановлення контролю за державними видатками, правом закладу і скасування податків. Ці вимоги було втілено у життя внаслідок буржуазних революцій.

Боротьба буржуазії сфера фінансів послужила вихідної передумовою виникнення та розвитку бюджету.

Фінансові відносини, складаються в держави з підприємствами, організаціями, установами i населенням, називаються бюджетними. Специфіка цих відносин у тому, що вони:

1) творяться у розподільчому процесі;

2) пов'язані з формуванням та використанням централізованого фонду коштів.

Бюджетні відносини різноманітні (між секторами економіки, сферами суспільної діяльності, галузями народного господарства, територіями країни) і охоплюють всіх рівнів господарювання (державний, місцевий).

Бюджетним відносинам притаманний об'єктивного характеру. Воно зумовлене тим, який тримає держави щорічно повинна концентруватися певна частка національного доходу, необхідна задоволення соціально-культурних потреб громадян, рішення оборонних завдань, покриття загальних витрат управління.

У процесі функціонування бюджетні відносини отримують відповідне їмматериально-вещественное втілення; вони матеріалізуються (>овеществляются) в бюджетному фонді країни, що має складну організаційну структуру. Конкретна величина бюджетного фонду, відбиває ступінь централізації фінансових ресурсів у руках держави, залежить від низки чинників: рівня розвитку; методів господарювання на підприємствах, в організаціях, установах; розв'язуваних суспільством економічних та соціальних завдань тощо. п.

Сукупність бюджетних відносин із формування та використання бюджетного фонду країни і становить поняття державного бюджету. Інакше, до державного бюджету — основний фінансовий план країни, чинний закону, оскільки проект бюджету щорічно обговорюють і приймається законодавчим органом.

Державного бюджету — провідне ланка фінансової системи та основна фінансова категорія. У ньому об'єднуються головні доходи і держави. Бюджет об'єднує основні фінансові категорії (податки, державний кредит, державні витрати) у тому дії.

Державного бюджету завжди є компроміс між основними групами носіїв різних соціально-економічних інтересів, у країні. Це компроміс між власниками та що працюють за найму з питань оподаткування, власності, доходів населення і зарплати, у справі бюджетних витрат на соціальні мети; компроміс між загальнодержавними та місцевими інтересами; компроміс між промисловими і сільськогосподарськими районами щодо розподілу податків й розтринькування бюджетних дотацій. Кожен такий компроміс супроводжується боротьбою.

Будучи економічної формою існування реальних, об'єктивно обумовлених розподільних відносин, виконуючи специфічне громадське призначення (із задоволенням потреб суспільства та йогогосударственно-территориальних структур), бюджет можна розглядати як самостійної економічної категорії. Ця категорія, оскільки є частиною фінансів, характеризується тими самими рисами, властивих фінансів загалом, але водночас має особливості, що різнять його від інших галузей і ланок фінансових відносин. До особливостей ставляться такі:

1) до державного бюджету є особливої економічної формоюперераспределительних відносин, що з відмежуванням частини національного доходу на руках держави і її використанням з задоволення потреб всього нашого суспільства та окремих йогогосударственно-территориальних формувань;

2) область бюджетного розподілу займає центральне місце у складі державних фінансів, що з ключовим становищем бюджету за порівнянню коїться з іншими ланками;

3) з допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної діяльності;

4) пропорції бюджетного перерозподілу вартістю більшою мірою, ніж в інших ланок фінансів, визначаються потребами розширеного відтворення загалом і завданнями, що стоять перед суспільством кожному історичному етапі її розвитку.

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через його функції: розподільну,перераспределительную і контрольну.

Зміст розподільній функції бюджету визначається процесами перерозподілу фінансових ресурсів між різними підрозділами громадського виробництва.

Сфера дії розподільній функції залежить від того, що у відносини з бюджетом вступають майже всі учасники громадського виробництва.

Основним об'єктом бюджетного перерозподілу є національний дохід, іноді частина національного багатства. Національний дохід — частина валового суспільного продукту без матеріальних витрат за його виробництво.Виражает обшир чистої продукції країни, тобто, це новостворена вартість зазвичай протягом року. Національне багатство — сукупність матеріальних благ, створених і накопичених, якими володіє суспільство.

основні напрями розподільній функції пов'язані з перерозподілом національного доходу, втручанням у процес громадського відтворення, фінансовим забезпеченням соціальної полі-тики, забезпеченням монопольної прибутку.


Роль бюджету перерозподілі національного доходу

У ринковій економіці політична, економічна, соціальна, і інших форм діяльності держави нерозривно пов'язані з перерозподілом національного доходу як частини валового внутрішнього продукту.

Найважливіша значення перерозподілу національного доходу належить державному бюджету. Це її основна функція. Розвиток цієї функції визначається еволюцією капіталізму, підвищенням ролі буржуазного держави. Нині державні бюджети перерозподіляють до 40 % (а окремих країн і більш) новоствореної вартості. Ще вище ця частка, беручи бюджетну систему держави.

Перерозподіл національного доходу, безпосередньо що торкається інтересів громадських класів, має важливе соціально-політичне значення і своє ступінь додаткової експлуатації мас. Використовуючи бюджетну систему, держава вносить глибокі зміни у пропорції, складаються на стадіях виробництва та первинного розподілу національного доходу. Частка національного доходу, отримувана трудящими, дедалі більше падає. Одночасно все швидше ростуть прибутку монополій, посилюється концентрація багатства. Перерозподіл національного доходу у вигляді бюджету — яскраве виявлення його класового характеру.

Перерозподіл національного доходу поруч із соціальним має також економічне значення. Бюджет служить важливим інструментом централізації у держави сукупного громадського капіталу, мобілізації через податків і позики коштів трудящих, і доходів інших верств українського суспільства.

>Сосредотачиваемие в держави великі фінансові ресурси є матеріальної основою його економічної роботи і створюють широкі можливості активного втручання у громадське відтворення.

У країнах ринкової економіки бюджет широко використовується державою для на різні сторони життя: для підвищення норми накопичення, прискорення темпів економічного зростання, стимулювання науково-технічного прогресу, розвиток окремих найперспективніших галузей господарства, регулювання темпів відновлення і основний капітал, на вирівнювання за умов стихійного розвитку капіталістичного виробництва галузевих пропорцій.

Втручання на що перетворилася на жодну з основних функцій державного бюджету. Форми втручання різні. У разі політики “економіки пропозиції” поруч із прямими методами втручання значне поширення отримували непрямі. У тому числі: державні капіталовкладення, розвиток виробничу краще й соціальної інфраструктури, стимулювання темпів прискорення науково-технічного прогресу, розширення державного споживання, зростання нагромадження капіталу шляхом прямого фінансування великого монополістичного виробництва. Це здійснено у формі субсидій, кредитів, державних гарантій, поручительств, і навіть за інші форми допомоги великому капіталу з метою забезпечення зростання монопольної прибутку. Державне фінансування сприяє подальшої концентрації виробництва й капіталу, зміцненню панівних позицій монополій.

 

Фінансове забезпечення соціальної полі-тики

 

Трудові ресурси — одна з основних факторів виробництва. Науково-технічна революція різко підвищила роль людського, перетворила їх у основну рушійну силу розвитку. Сучасний рівень розвитку продуктивних сил зажадав нового підходу до його головному елементу — виробничому процесу. Швидкі темпи науково-технічного прогресу висувають дедалі більше високі вимоги до якості робочої сили в, до її професійної підготовленості, фізичної витривалості. Відбувається орієнтація більш повне задоволення потреб трудящих мас, бо в основі їхніх працездатності, особистісного розвитку створюється потенціал громадського виробництва.

Через державний бюджет інші ланки бюджетною системою країни ринкової економіки здійснюють свою соціальну політику, втручання у сферу соціальних відносин, фінансуючи найважливіші елементи у галузі:

1) просвітництво (початкова й середню освіту, і навіть професійну перепідготовку кадрів);

2) охорону здоров'я;

3) соціального забезпечення.

Значна частина коштів витрат на соціальні потреби відбувається за місцевих бюджетів, а федеративних державах також із бюджетам членів федерації. У державах із метою витрачається від 30 до 40 % бюджетних коштів.

 

Роль бюджету забезпеченні монопольної прибутку

 

Високі надприбутки через до державного бюджету забезпечуються монополіями різними шляхами. Головним є система державної закупівлі й замовлення, т. е. система державного споживання. Для підприємств об'єкти, куплені державні товари, значну частину яких складає військова продукція, включають високу монопольну прибуток. Використання бюджету як джерела високих надприбутків призводить до гострої боротьбі міжвоенно-промишленними монополіями, які прагнуть включити до бюджету найвигідніші їм стратегічні програми, які ведуть виробництву нових типів і систем зброї та боєприпасів для отримання нових величезних прибутків.

Бюджет забезпечує фінансової олігархії значний прибуток і з лінії державний кредит.

Контрольна функція у тому, що бюджет об'єктивно відображає економічні процеси, які у структурних ланках економіки.

Основу контрольної функції становить рух бюджетних ресурсів, яке відбивається у відповідних показниках бюджетних надходжень і видаткових призначень.

Буржуазія, виборюючи влада і прагнучи підкорити своїх цілей уряд, висунула спеціальні принципи побудови бюджету, що використовуються й у час. Найважливіші їх: єдність бюджету, його повнота, реальність, і гласність.

Принцип єдності бюджету означає зосередження у ньому всіх зібраних доходів населення і вироблених витрат. Він припускає наявність одного бюджету державі, складеного за єдиною бюджетної класифікації і з єдиним документам. Єдність бюджету виявляється у існуванні єдиної бюджетною системою у державі. Завдання цього принципу — встановлення ефективного контролю за фінансових ресурсів держави.

Принцип повноти доповнює принцип єдності і означає детальнішу розшифровку з кожної статті витрат і надходжень. Виконання цієї принципу дозволяє вести контроль над звітністю по виконаним видатках.

Принцип реальності чи правдивості бюджету передбачає правдиве свій відбиток у бюджеті фінансових операцій, відповідність заснованих бюджетних сум їх виконання. Він спрямований проти фальсифікації бюджетних коштів. Принцип гласності зобов'язує уряд публікувати бюджет. Прояв властивих бюджету властивостей, його використання

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація