Реферати українською » Экономика » Влада и філософія рантьє


Реферат Влада и філософія рантьє

>Реферат на задану тему:

Влада йфілософіярантьє


 

>Зміст

 

Влада –рантьє

>Податки длярантьє

>Рантьє (вісторії,поняття)

Філософіярантьє вглобальнуепоху


 

Влада —рантьє

>Розміщуючитимчасововільнібюджетнікошти набанківських депозитах, владаРівного,перетворюючись насвоєрідногорантьє,заробляє набанківськихвідсоткахдодатковікошти.Торік таким чиномвдалосязаробити 484тисячі гривень, цого року — 763,5тисячі гривень.

Днямибюджетнакомісіяміськрадизатверджувалаумовирозміщеннякоштів на депозитах Ощадбанку, атакожумовинадання кредитуцим банком для оплатиборгу перед «Нафтогаз України». як ми вжеповідомляли,використативільнікоштинапряму для оплатиборгу за цей газнеможливо,боце було б брозцінено якпорушеннязаконодавства. Тому івирішеновикористатитаку схему. 15мільйонів гривеньтимчасововільнихкоштів містопокладе на депозит в Ощадбанку под 16%річних натермін понадшістьмісяців.Натомість КП «>Теплотранссервіс»візьме напівроку позикутаку ж суму под 19%річних наперіодрозміщення депозиту й под 24% — наперіод, коли із депозитукоштизнімуть.Окрім цого,теплопостачальномупідприємствудоведетьсясплатитиодноразовукомісію занадання кредиту — 0,5% відсуми.Такіумовинадання кредиту тарозміщеннякоштів на депозитпогодилабюджетнакомісіяміськради.Також членикомісії затвердилиграфікпогашення кредиту.Протягомгрудня января «>Теплотранссервіс»повертатиме по 1,5мільйона гривень,наступні двамісяці — по 3мільйони,рештусумивнесе уквітні. Таким чином, згідно ізграфіком, дотравня кредит якщоповністю погашено.

>Окрімцих 15мільйонів гривень, котрізбираютьсяпокласти до Ощадбанку, якрозповів головабюджетноїкомісіїміськрадиСергійПаладійчук,міська владанаприкінцісерпня цого рокурозмістила на депозитах 35мільйонів гривеньтимчасововільнихкоштів у семибанківськихустановах. Поп’ятьмільйонів гривень под 16,5-17,5%річнихпоклали у Приватбанк, Ощадбанк,Брокбізнесбанк, «>Фінанси й кредит», Укргазбанк, Укрпромбанк та «Надра». З 11банків, котрізапропонуваливладі своїпослуги, як пояснивши п.Паладійчук, буливідібранісамеці,оскільки два із нихєнайбільшимиплатникамиподатків доміського бюджету й із ними у владиналагодженапостійнаспівпраця,решта —пропонуваливищі, ніж вінших,відсоткові ставки.

 

>Податки длярантьє

Заухилення відсплатиподаткузагрожує штраф,сплата цого самогоподатку плюс пеня ">Відкривайте!Податкова."Такі словаможутьпочутинаймачіжитла,якщовласникквартири несплачуєподатків,отриманих відїїздачі воренду.Податківціспочаткупроведутьрозмову ізнаймачами, апотім йвлаштують ">лікбез"власникуквартири.Якщо квартираздаєтьсянеофіційно, томудоведетьсяплатити штраф.Скаржитися дозволено, чи яквиявляють ">тіньовихорендодавців"Інформація про ті, що та чиінша квартираздається в орендупотрапляє доподатківців урізноманітнийспосіб. Так,інспекціяспівпрацює ізнавчальнимизакладами,отримуючиінформацію промісцепроживаннястудентів, чи ізЖЕКами, котрі втеоріїмають бутиознайомлені із тім,хто все-такиживе уквартирі. Увипадку,якщоорендодавець йорендонаймачукладаютьдоговірорендизасвідченийнотаріально,нотаріусмаєнадатиінформацію проце вподаткову.Інодівиручаютьподатківців й агентстванерухомості.Буває, щоінформатори самзвертаються доподаткової.Найчастішецеможуть бутисусіди,якимнадокучилишумні чиневвічливіквартиронаймачі, при цьому всприйняттідеякихсусідів,цепоняттяможе бутипритягнуте завуха. як бі там не було б, але й усєцедіє. - В Україніє телефондовіри, заякимгромадяниможутьзвернутися до нас задопомогою, -розповідає заступник начальникауправління, начальник відділенняадмініструваннямайновихподатківДПІ в м.Вінниця ОлександрЛучинський. -Зателефонувавши за номером 52-33-28, людиможутьпоскаржитися, а мивиявитиздавачів квартир, котрі несплачуютьподатки.Після того якподатківціотрималивідповідний сигнал, смердотіпроводятьвідповіднуперевірку,тобто йдуть сьогодні вгості заотриманими адресами,абипоспілкуватися ізнаймачамижитла,якщо тих будутьудома, чивідчинятьдвері.Згідно ззаконодавством,зокремастаттею 30Конституції України, ">кожномугарантуєтьсянедоторканістьжитла",крімвипадків,пов'язаних збезпекою життя.Проте далеко ще не усі будутьзгадувати попам'ятіцюконституційну норму, а й простовідчинятьдвері. У такомувипадку відзапитаньподатківців вженікуди недітися йнаступним вчерзі навідповіді якщовласникнерухомості ізподальшоюсплатою якподатку, то йштрафнихсанкцій.Більшістьвінницькихрантьє - ">єдинщики" Умісті, словаОлександра Лучинського,нараховуєтьсяблизько 500орендодавцівнерухомості, котрісплачуютьподатки із такихдоходів. У основномуці особиниперебувають наспрощенійсистеміоподаткування,сплачуючифіксовану ставкуєдиногоподатку. -Особливоцезручнолюдині,якщо воназдає квартиру на день, -продовжуєвін. - Узалежності від стануквартиривласникотримує 100-250 гривень задобу, томусплатити ставкуєдиногоподатку длянього не проблема. Нещодавно ми проводилиперевірку, із десяти квартир,власники восьми булизареєстровані якприватніпідприємці (ПП).Підходящареєстрація ПП й длявласників квартир для яких їхньогоздавання нехобі, абізнес.Наприклад, коли мовайде прооренду неодної, а двох й понад квартир.Якщо ж людина небажаєставати зазаради цогопідприємцем -щобїїдохід був у законномуполі, длянеїзалишаєтьсясплачуватиподатки у межах закону прооподаткуваннядоходівфізичнихосіб заставкою в 15%.Tobeorenot tobeМожливо тім,хтоздає квартиру поденно, особливо заумовипостійноїнаявностіклієнтів, йвигіднооформлятися ПП у тому,аби не бутивиннимподатковій, то тут длярештице запитанняспірне,точніше сталоспірне. якповідомляла ">RIA"міська рада ">оптимізувала" ставкиєдиногоподатку. І коли до цого години для тихий,хтоздаєнерухомість в оренду, ставкаєдиногоподаткускладала 130 гривень намісяць, то із нового року така діяльністьподорожчає до 200 гривень (>відповідно допостановиКабміну,ця ставкаємаксимальною).Тобто,чесносплачуючищомісяцятаку ставкуподатку, зарік його сума складі 2,4тисячі гривень (>майже 500доларів). У тієї жсамий годину,власникнерухомості незобов'язанийставатипідприємцем, а й простосплачуватиподаток іздоходівфізичнихосіб врозмірі 15%. Таким чином,якщосереднявартістьорендиквартири уВінниціскладає 200доларів (1000 гривень), тоорендодавцюдоведетьсясплатити протягом годинивсього 150 гривень. Зарікця сума складі 1800 гривень (360доларів).Інша справа,якщоздається жодна квартира, адві й понад, тоді йсправдівигідніше бутипідприємцем, особливо,якщо немаєіншогомісця роботи. У такомувипадкувиходить, що йподаткисплачені йтакий-сякийпенсійний стажтакож іде. (Проособливостінарахуванняпенсійпідприємцям, котріперебувають наспрощенійсистеміоподаткування, читайте в ">RIA" № 47).Рахуємо разом, чиЯкийподаток усе ж таки зверни -Візьмемо дляобрахунківсереднювартістьорендиквартири вмісті в 0 (1000 гривень); -Якщовласникквартири неоформляєтьсяприватнимпідприємцем, асплачуєщомісячно 15% відзгаданоїціниоренди йздає в орендулише одну квартиру, зарік сумасплачених нимподатківсягне 1800 гривень (380доларів) -Якщовласникквартири неоформляєтьсяприватнимпідприємцем, асплачуєщомісячно 15% відзгаданоїціниоренди йздає в орендудві чи триквартири, зарік сумасплачених нимподатківсягне 3600 гривень (760доларів) та 5400 гривень (1140доларів)відповідно; -Якщовласникквартириреєструєтьсяприватнимпідприємцем тасплачує ставкуєдиногоподатку врозмірі 200 гривень, зарікця сума складі 2400 гривень (>майже 500доларів).Тобтовиходить більше, ніж впершомувипадку, але й менше ніж в іншому.Тобто,якщо ворендуздаєтьсядві й понадквартири,вигідніше статіпідприємцем й перейти наспрощену системуоподаткування.! Закон України "Проподаток іздоходівфізичнихосіб".Стаття 9.Особливостінарахування тасплати окремихвидівдоходів. 9.1.4.Якщоорендарєфізичноюособою, котра неєсуб'єктомпідприємницькоїдіяльності, тоособою,відповідальною занарахування тасплату (>перерахування)податку до бюджету,єплатникподаткуорендодавець. При цьому: А)такийорендодавецьсамостійнонараховує тасплачуєподаток до бюджету у рядки,встановлені законом для квартальногоподатковогоперіоду, асаме:протягом 40календарнихднів,наступних у день такогозвітного кварталу; Б)договірорендинерухомогомайнапідлягаєнотаріальномупосвідченню, при цьомунотаріусзобов'язанийнадіслатиінформацію протакийдоговірподатковому органу заосновниммісцемпроживанняплатникаподатку -орендодавця заформою та успосібвстановленіКабінетом міністрів України. Уразіпорушеннятакоїформи чи способунотаріуснесе відповідальність,встановлену законом запорушення порядку чистроківнаданняподатковоїзвітності.

 

>Рантьє (вісторії,поняття)

>Рантьє (>франц.франк,Франс,франтrentier, відrente - рента),прошарокгрошовихкапіталістів, непов'язаних ізділовоюактивністю і живучих навідсотки віднадаваних нимипозичкугрошовихкапіталів чи надоходи відціннихпаперів (>акцій,облігацій).Рантьє -найбільшпаразитичний кулюкапіталістичногосуспільства, щопредставляєелементгосподарськоїструктурикапіталістичнихкраїн.Рантьєберуть доля вмобілізаціїкапіталів, процесів їхніперерозподілу іакумуляції вкредитнійсистемі. У тієї ж годину їхнікапіталиєосновоюспекуляції навалютних,товарних йфондових ринках, урезультатіякоїограбляются ірозоряютьсяширокімасисередніх йдрібнихвласниківакцій, азбагачується іпідсилюєтьсяфінансоваолігархія, боголовніприбуткидістаються, яквідзначав У. І.Ленін, "..."геніям"фінансовихвитівок"

>ЧисельністьРантьє зростанні разом ізнагромадженнямкапіталу ізбільшеннямречовинногобагатства, щодозволяєкапіталістамвідходити відбезпосередньоговеденнясправ.Керуванняпідприємствамизосереджується до рукнайманихдиректорів йінженерно-технічнихпрацівників.ПрошарокРантьєпоповнюєтьсятакожвнаслідокконцентрації іцентралізаціїкапіталу:зростаємінімумзасобів, необходимих дляорганізаціїкапіталістичнихпідприємств.Капіталісти, що нерозташовують такиммінімумом,перетворюються вРантьє.

Най-більшийріст числаРантьєхарактерний дляепохиімперіалізму. Це -одне зпроявів паразитизму ізагниваннякапіталізму.Виникаютьцілі держави-рантьє, країни,буржуазії які увеличезних масштабахвивозитькапітал за кордон йживезначноюмірою навідсотки ідивіденди,одержувані зарахунокексплуатаціїнародівін.країн (див.такожВивізкапіталу). ">Імперіалізм, - писавшиВ.І.Ленін, -євеличезнескупчення вдеякихкраїнах копійчаногокапіталу...Звідси -надзвичайнийріст класу чи,вірніше,шаруючирантьє...Поняття: "держава- рантьє" (>Rentnerstaat), чи держава-лихвар,стає томузагальновживаним векономічнійлітературі проімперіалізм. Світрозділився нажменьку держав-лихварів йгігантськабільшість держав-боржників".Класичнимзразком держави-рантьє на початку 20 в. бувФранція.Після 2- ісвітовоївійни 1939-45 по масштабахкапіталу, щовивозиться, йрозмірамодержуваних від цогодоходів якдержави-рантьєвиступають США,Великобританія,Франція, ФРН,Японія ідеякіін.розвиненікапіталістичні країни.Користуючись тім, що країни, щорозвиваєтьсявипробовуютьвеличезну іхронічну потребу вкапіталах длярозвитку іперебудови національноїекономіки, держави-рантьєобумовлюють своїінвестиції інаданняпозикцимкраїнамполітичнимивимогами,спрямованими назбереженняреакційнихполітичнихрежимів,відсталоїсоціально-економічноїструктуригосподарства і т.п.

Філософіярантьє вглобальнуепоху

Філософіярантьє вглобальнуепоху –це не лишеприбутки відорендинерухомості,майна,банківськихдепозитів, дивідентів.Новітехнічнідосягнення тановіінтелектуальніпродуктистворюють йновуфілософію.Точніше простомодифікуютьїї,роблятьupdate.

>Інновації вінформаційній тависоко-технологічні сферіформують йновівидивласності,новівидикапіталу.Попит тапропозиція все понад й понадпереміщуються вінтернет.З’являютьсяновіпотреби,новіпослуги тановіпрофесії.Електроннігроші тазвичкакупувати вінтернетінавітьтовариповсякденногокористування – уже непростоданинамоді, атенденція.Перехідкапіталу в он-лайн,психологіяінтернеткористувачів, таіншіфактори йзумовлюютьрозподілінтернет-суспільства.Є своїнаддержави, як від Google, Apple, Microsoft,єменші держави,єкорпорації,клани,бандити (>хакери,інтернет-злочинці),інтернет-митці, тощо, йє великаневизначенамаса – простокористувачі безсерйозних знань тадосвіду (то йхотілосьнаписати “безгромадянськоїпозиції”).Розшарування можнанавітьумовноподілити накласи:Капіталісти (>власники,топ-менеджеривпливовихкомпаній),середнійклас (>програмісти,адміністратори,дизайнери,контент-райтери) таварвари (тиххтоще невідчувкультурних благінтернету).

Філософіярантьєглобальноїепохи –це уже не лишевклади внадійні банки та їхніінтернет аналоги,цеперш нанаданняплощі,наданняпростору.Простору на веб-сайтах,який можназдати под рекламу. Алісайтинерівні, томуосновнимиє двакритерії –трафік таякістьпосилань ізданого сайту. Відцідвіречі йздають ворендуновітнірантьє. Це йємріяхай-тех буржуа:спати,лежати наморі,сидіти вбарі чигуляти – авідсоткикапають, априбуткийдуть й непотребуютьвтручання таважкоїфізичної чирозумової роботи.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація