Реферати українською » Экономика » Валютний контроль і валютне регулювання


Реферат Валютний контроль і валютне регулювання

Страница 1 из 2 | Следующая страница
>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Валютне регулювання і Міжнародний валютний контроль

1.1 Поняття валютного контролю та валютного регулювання

1.2 Принципи валютного регулювання і валютного контролю

2. Аналіз і розвитку валютного контролю та регулювання

2.1 Аналіз здійснення валютного контролю на етапі

2.2 Перспективи валютного регулювання

Укладання

Література


 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Задля реалізації єдиної державної валютної політики, стійкості валюти РФ і загальну стабільність внутрішньої валютної ринку сягав запроваджено особливий порядок контролю у валютних операцій резидентів з нерезидентами - валютний контроль.

Специфіка інституту валютного контролю у його міжгалузевому чи змішаному характері, оскільки грунтується на сукупності норм валютного, банківського та митного права. З огляду на, що ці галузі з'явилися торік у системі російського права недавно, водночас інститут валютного контролю переживає період бурхливого розвитку і становлення, супроводжуваного проблемами якнормотворческого, іправоприменительного характеру.

>Агентами валютного контролю є уповноважені банки, отримали ліцензії за Центральний банк Російської Федерації для проведення операцій на іноземній валюті.

Мета цієї роботи – розглянути валютний контроль й валютне регулювання.


1. Валютне регулювання і Міжнародний валютний контроль  

1.1 Поняття валютного контролю та валютного регулювання

Валютне регулювання - діяльність державні органи із управління зверненням валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної валюти, обмеження використання іноземної валюти.

Валютний контроль – контроль з боку держави за порядком придбання юридичними і фізичними особами іноземної валюти, і проведення валютних операцій, над переміщенням валюти через митний кордон.

Створення ефективногофинансово-правового механізму валютного контролю є необхідною передумовою забезпечення державних економічних інтересів. Механізм валютного контролю над експортними і імпортними операціями дозволяє також здійснюватиме їх облік і виявляти порушення валютного законодавства, допущені у процесі виконання зовнішньоекономічних угод. Разом про те фінансово-правової механізм валютного контролю ні обмежувати права підконтрольних суб'єктів. У цих цілях валютним законодавством встановлено, що резиденти і нерезиденти, здійснюють Російській Федерації валютні операції, заслуговують:

а) ознайомитися з актами перевірок, проведеними органами і агентами валютного контролю;

б) оскаржити рішення і дії (бездіяльність) органів прокуратури та агентів валютного контролю та їх посадових осіб, у адміністративному і в судовому порядку;

в) отримати відшкодування у встановленому законодавством порядку реального шкоди, заподіяної неправомірними діями (бездіяльністю) органів прокуратури та агентів валютного контролю та їх посадових осіб.

При здійсненні валютних операцій біля Російської Федерації резиденти і нерезиденти зобов'язані:

а) представляти органам і агентам валютного контролю документи і інформацію, пов'язані одночасно з проведенням валютних операцій, відкриттям і веденням рахунків;

б) ведуть у установленому порядку облік і складати звітність по проведеним ними валютних операцій, забезпечуючи схоронність відповідних документів і майже матеріалів протягом щонайменше трьох років після скоєння відповідної валютної операції, але з раніше терміну виконання договору;

в) виконувати розпорядження органів валютного контролю про усунення виявлених порушень актів валютного законодавства і актів органів валютного регулювання.

Здійснення контрольних заходів у будь-якій сфері фінансової складової діяльності, а валютної особливо, повинна грунтуватися на адекватному законодавстві. Недосконалість валютного законодавства, прорахунки й недолік досвіду у роботі контролюючих правоохоронних органів використовують у кримінальних цілях у вигляді укладання угод, завдають шкоди економічної безпеки держави.

Як показує світовий досвід, лише країни знайомилися з потужним економічним і нашим фінансовим потенціалом можуть упоратися із серйозними фінансові проблеми без встановлення жорсткого валютного контролю над міжнародним рухом платежів і капіталів. Попри посилення у світі тенденцію скасування валютних обмежень, сучасний стан економіки та фінансів Росії, значною мірою підірване безконтрольним вивезенням національних ресурсів, Демшевського не дозволяє нині цілком відмовитися від застосування державою заходів валютного регулювання і місцевого контролю.

Однією з найважливіших завдань проведених контрольних заходів має стати своєчасне виявлення, припинення і запобігання порушень встановлених законодавством правил валютного регулювання, покликаних забезпечити стійкість національної валюти РФ.

Валютний контроль і регулювання Російській Федерації здійснюється Урядом Російської Федерації, органами і агентами валютного контролю у відповідність до Федеральним законом й іншими федеральними законами.

Органи валютного контролю та регулювання Російській Федерації є Центральний банк Російської Федерації, федеральний орган (федеральні органи) виконавчої, уповноважений (уповноважені) Урядом Російської Федерації.

Уряд Російської Федерації забезпечує координацію діяльність у області валютного контролю федеральних органів виконавчої, є органами валютного контролю, і навіть їхню взаємодію з Центральним банком Російської Федерації.

1.2 Принципи валютного регулювання і валютного контролю

Основними принципами валютного регулювання і валютного контролю у Російської Федерації є:

1) пріоритет економічних заходів у реалізації державної політики у сфері валютного регулювання;

2) виняток невиправданого втручання та її органів в валютні операції резидентів та нерезидентів;

3) єдність зовнішньою і внутрішньою валютної політики Російської Федерації;

4) єдність системи валютного регулювання і валютного контролю;

5) забезпечення державою захисту правий і економічних інтересів резидентів та нерезидентів під час здійснення валютних операцій.

Валютний контроль є різновидом фінансового контролю, відтак йому притаманні все спільні риси фінансового контролю. У той самий короткий час він має й певні специфічних рис. Його основними заходами є:

а) визначення відповідності проведених валютних операцій чинного законодавства і наявність необхідні них ліцензій і дозволів;

б) перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою, і навіть зобов'язань з продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку Росії;

в) перевірка обгрунтованості платежів до іноземній валюті;

р) перевірка повноти і об'єктивності облік і звітність по валютних операцій.

 


2. Аналіз і розвитку валютного контролю та регулювання  

2.1 Аналіз здійснення валютного контролю на етапі

На митні органи агентами валютного контролю покладено контролю над дотриманням валютних обмежень у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що з переміщенням товарів через митний кордон Російської Федерації.

Відповідно до наказомФТС Росії від 08.05.2008 № 557 здійснюється реалізація аналітичної програмиФТС Росії «Розробка та впровадження прогресивних методів здійснення митні органи валютного контролю, заснованих на виключно використанні сучасних інформаційних технологій».

Разом з Банком Росії із липня 2008 року робота з внесення змін - у Угоду про інформаційному обміні від 26.11.2006 у частині розширення складу представленої Банком Росії уФТС Росії інформації через включення у ній даних про розрахунках за контрактами експорту і імпорт робіт і рівнем послуг, що з переміщенням товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської Федерації (нині вФТС Росії надходять відповідні дані лише з договорами купівлі – продажу) значного і скоротити терміни передачі – до технологічно необхідного терміну формування банківської звітності (1 – 1,5 місяці), і навіть розширення складу представленоїФТС Росії Банку Росії інформації через включення у ній даних про розбіжності даних про оформлених паспортах операцій та ГТД.

>ФТС Росії що з Банком Росії у результаті застосування автоматизованої технології валютного контролю (заснованої на застосуванні паспортів угод), здійснюваного митні органи, виявлено схеми проведення незаконних валютних операцій із перекладу коштів до інших держав (виходячи з експонованих в американські банки підроблених митних декларацій). За даними фактами в 2008 року порушено 32 кримінальні справи.

У 2008 року під час здійсненні валютного контролю митні органи досягнуто такі результати.

>Рис. 1. Обсяг експортно-імпортних операцій із розрахунками грошовими й іншими платіжними засобами, засобами, охоплених технологіями валютного контролю, 2007-го – 2008 роках

Обсяг експортних операцій із розрахунками грошовими й іншими платіжними засобами, охоплених технологіями валютного контролю, за 2008 рік становить 462,2 млрд. доларів і, порівняно з 2007 роком збільшився на 30%.

Обсяг імпортних операцій із розрахунками грошовими й іншими платіжними засобами, охоплених технологіями валютного контролю, за 2008 рік становить 240,5 млрд. доларів, що у 27% перевищує обсяг імпортних операцій за 2007 рік.

За 2008 рік митні органи проведено більш 23 тис. перевірок дотримання учасниками ЗЕД валютного законодавства Російської Федерації, у ході виявлено понад 37 тис. порушень у сумі 105,6 млрд. рублів. У порівняні з минулим роком перевірок скоротилося на 30%, адміністративна навантаження учасників ЗЕД знизилася, проте кількість виявлених порушень виросло на 34%, які сума – в 2,8 разу, що свідчить про значному зростанні ефективності перевірочною роботи підрозділів валютного контролю.

По порушень валютного законодавства, виявленими в 2008 року, митні органи порушено 9,3 тис. справ про АП, передбачених статтею 15.25 КоАП РФ, що у 28% перевищує показник 2007 року. Розгляд справ цієї категорії здійснює орган валютного контролю –Росфиннадзор.

>Рис. 2. Відомості про переміщенні готівкової іноземної валюти фізичними особами та юридичних осіб 2007-го – 2008 роках

За 2009 рік у справах порушеннях валютного законодавства, збудженою митні органи,Росфиннадзором накладено штрафи у сумі 4 млрд. рублів, що у 28% більше, як 2008 рік.

Відповідно до постановою Уряди Російської Федерації № 80 міжФТС же Росії таРосфиннадзом централізовано здійснюється обміну інформацією і документами про порушення валютного законодавства. За 2009 рікФТС Росії передала вРосфиннадзор 37,5 тис. повідомлень про виявлених митні органи порушеннях валютного законодавства у сумі 105,6 млрд. рублів, і навіть направила 13,3 тис. документів, підтверджують дані порушення.

2.2 Перспективи валютного регулювання

>Истощающая валютні резерви країни спекулятивна атака й на карбованець потребує серйозного інвентаризації заходів валютного контролю.

Російські економісти сперечаються, що як виправдано: проводити знецінення рубля на кілька етапів чи обвалити курс разом, і потім, якщо його протипоказань, розпочати поступовий розворот? Інакше кажучи, пропонується вибір між «поганим» і «дуже поганим» сценаріями, що розглядаються ніж вимушена міра через відсутність розумних альтернатив.

У цьому продовжують за інерцією повторюватися думці про необхідність диверсифікації економіки, про зменшення її експортної і сировинної спрямованості, про погашення зовнішнього боргу, перетворення рубля до повноцінного світову валюту, про зниження інфляції - хоча розв'язання цих системних завдань серйозно ускладнюється за умов інтенсивного ослаблення курсу національної валюти.

Останніми роками (протягом дотеперішніх кризових подій) населення й бізнес стали охоче працювати з рублями і зберігати в рублях. Ця тенденція була важлива, адже довіру і переваги в валютної сфері - речі дуже інерційні, їх підґрунтя протягом багато часу, та його дуже важко переломити. І з початку гострої фази фінансової кризи за якісь неповні шість місяців частка валютних депозитів підприємств і громадян знову зростання рівня восьмирічної давності, і це показник продовжує швидко зростати. Які ж можна прогнозувати пожвавлення внутрішнього попиту, необхідне пожвавлення всієї економіки, коли знецінення національної валюти веде до прямо зворотному - знецінення карбованцевих активів і депозитів бізнесу і, отже, стиску попиту?

Звісно, роль валюти визначається першу чергу становищем всередині самої економіки, але з допомогою цілеспрямованої курсову політику можна ситуацію як поліпшити, і погіршити, причому істотно.

У разі кризи увесь світ переходить на принципово іншу ідеологію й інші підходи до регулюванні.

У російської ситуації проблеми повинні вирішуватися за урахуванням глобальним змінам якісного плану. Якщо зниження резервів пов'язана з цим знецінення рубля наближаються до кордонів, що створює загрозу платоспроможності компаній і країни загалом, необхідно, щоб вони знали, які важелі можна буде застосувати для нормалізації становища.

Передусім важливі не заборонних заходів, а економічні стимули, які роблять операції з рублями більш виправданими.

Акцент може бути зроблений нанормативно-регулирующие механізми, які мають установити більш привабливий режим роботи з потребами національної валютою. Балансові й інші нормативи (норматив достатності капіталу, норми резервування та інших.) у разі мають трактувати операції з рублями як кращі проти розміщенням засобів у валюті, роблячи карбованцеві інвестиції економічно більш доцільними.

У чотирьох російських умовах при розрахунку діючих нормативів, як-от достатність капіталу, ризик однієї позичальника тощо. п., доцільно брати до уваги чинник ризику з урахуваннямстранових критеріїв, специфіки контрагентів (резидентів, нерезидентів та інших.), окремих фінансових інструментів, аби стимулювати карбованцеві операції. У цьому важливо, щоб перехід у карбованцеві активи підкріплювався відповідними змінами у пасивах, щоб уникнути порушень в валютну позицію.

Однією з стимулів, які сприяли використанню транскордонних операцій та нарощуванню зовнішнього корпоративного боргу Росії у 2000-ні роки, був пільговим режимом резервування за зобов'язаннями перед банками-нерезидентами проти ресурсами, залученими з внутрішнього ринку (норми становили 2 і 3,5% відповідно).

Ці преференції на користь валюти, і банків-нерезидентів діяли вже з серпня 2004-го до вересня 2006 року, коли формувалися нові опори зовнішніх економічних зв'язків за умов валютної лібералізації, і за те етапі комплексно інших чинників дали імпульс збільшення іноземних запозичень. І коли зростання зовнішніх запозичень став надмірно швидким, протягом один рік (з середини 2007-го до жовтня 2008 року) Банк Росії почав застосовувати вищі норми резервування за зовнішніми ресурсів. Потім, у розпал кризи, ставки були різко знижено івировнени за всіма джерелами залучення. Можливо, зараз, щоб переломити курсову тенденцію і дати рубаю додаткові точки опори, було б знову розглянути диференційовано резервування, створивши перевагу для карбованцевих операцій? А заплановані травень підвищення норми резервування по рублів здійснити над повному обсязі? Природно, цей крок повинен доповнюватися комплексом інших заходів для збільшення привабливості операцій на рублях.

Для недопущення невиправданого скорочення резервів можна розгледіти й ті важелі, що застосовувалися у розпал валютно-фінансової кризи у кінці 1998 року, коли ЦБ зробив банків обов'язковим підтримку нульової валютну позицію по конверсійним операціям. Фактично, діяла тоді порядок суворо обмежувавнетранзакционний (відмінний від забезпечення зовнішньоторговельної діяльності клієнтів, безперебійної роботи обмінних пунктів і операцій із банківськими картами) попит банків на валюту. Це була досить жорстка, але за умов кризи допомогла відновити стабільність на валютному ринку.

З іншого боку,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація