Реферати українською » Экономика » Аналіз наявності, структури та ефективності використання обігових коштів підприємства


Реферат Аналіз наявності, структури та ефективності використання обігових коштів підприємства

Страница 1 из 5 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Заснування освіти «Гомельський державний технічний університет іменіП.О. Сухого»

Кафедра «Економіка»

>КУРСОВАЯ РОБОТА

На тему:

«Аналіз наявності, структури та ефективність використання оборотних засобів підприємства»

(Приклад ВАТ «>Гомельгазстрой»)

Виконала студентка групиЗУ-41с

Сердюкова В.П.

Перевірив: ст. викладач       

>ГильМ.О.

>ГОМЕЛЬ, 2010


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

ГЛАВА 1. Аналіз складу, структури, динаміки обігових коштів і оцінка їхньої оборотності

1.1 Поняття ні економічна сутність оборотних засобів

1.2 Склад і структура оборотних засобів

1.3 Нормування оборотних засобів

1.4Оборачиваемость оборотних засобів

1.5 Значення прискорення оборотності оборотних засобів

ГЛАВА 2. Аналіз складу, структури, динаміки обігових коштів і оцінка їхньої оборотності на ВАТ «>Гомельгазстрой»

2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «>Гомельгазстрой»

2.2 Склад і структура оборотних засобів ВАТ «>Гомельгазстрой»

2.3 Аналіз дебіторську заборгованість

2.4 Аналіз ефективність використання оборотних засобів

2.5 Аналіз руху коштів

ГЛАВА 3. Пропозиції підвищення ефективність використання оборотних засобів на ВАТ «>Гомельгазстрой»

Укладання

Список літератури


Запровадження

Кожне підприємство, починаючи своєї діяльності, має розташовувати певній грошової сумою. Оборотні кошти підприємств покликані забезпечувати безупинне їх рух усім стадіях кругообігу про те, щоб задовольняти виробничій потребі у грошових і матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність й повноти розрахунків, підвищувати ефективність використання оборотних засобів.

Проблема ефективного господарювання підприємств включає краще використання їх фондів, й у першу чергу - оборотних засобів. Наявність в підприємства мала достатніх обігових коштів є необхідною передумовою для нормального функціонування умовах ринкової економіки.

Основне місце у оборотних коштах займають кошти, авансовані в товарно-матеріальні цінності. До них належать товари, виробничі запаси й інші товарно-матеріальні цінності. Виробничі запаси включають сировину, основні матеріали і куплені напівфабрикати, малоцінні ібистроизнашивающиеся предмети.

До іншимтоварно-материальним цінностям ставляться вартість тари, палива, матеріалів для господарських потреб ,пакувальних матеріалів .

Деяка частина обігових коштів торгових підприємств може у розрахунках. Це заборгованість покупців за реалізовані їм товари та надані послуги; заборгованість за товари та, продані їм у кредит; суми за претензіями; різна дебіторська заборгованість (покупці по неоплаченим розрахунковим документам, розрахунки з відшкодуванню матеріальних збитків та інших.). Як правила, дебіторська заборгованість виникає внаслідок недотримання фінансової та платіжної дисципліни і слабкої роботи з схоронності власності, що потребує пильної уваги з боку працівників фінансового відділу.

Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їх використання — одне з головних умов успішну діяльність підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нових умов їх організації. Висока інфляція, неплатежі та інші кризові явища змушують підприємства змінювати власну політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їх використання.


ГЛАВА 1. Аналіз складу, структури, динаміки обігових коштів та оцінка їхньої оборотності

1.1 Поняття ні економічна сутність оборотних засобів

Поруч із основними фондами до роботи підприємства має значення наявність оптимального кількості оборотних засобів.

Оборотні кошти є сукупність коштів,авансируемих до створення оборотних виробничих фондів та звернення, які забезпечуватимуть їхню безперервнийкругооборот.[1]

Оборотні кошти забезпечують безперервність виробництва та реалізації продукції підприємства. Оборотні виробничі фонди входять у виробництво своєї натуральному вигляді і під час виготовлення продукції повністю споживаються, переносячи свою вартість на створюваний продукт. Фонди звернення пов'язані з обслуговуванням процесу звернення товарів. Не беруть участь у освіті вартості, а є її носіями.

Після закінчення виробничого циклу, виготовлення готової продукції та її реалізації вартість оборотних засобів відшкодовується у складі виручки від продукції (робіт, послуг). Це відкриває можливість систематичного поновлення процесу виробництва, що роблять шляхом безперервного кругообігу коштів підприємства.

У його русі його оборотні кошти проходять послідовно три стадії: грошову, продуктивну і товарну.

Перша стадія кругообігу коштів є підготовчої. Вона відбувається у сфері. Тут відбувається перетворення коштів у форму виробничих запасів.

>Производительная стадія є безпосередній процес виробництва. І на цій стадії продовжуєавансироваться вартість створюваної продукції, але цілком, а розмірі вартості використаних виробничих запасів, додатковоавансируются видатки зарплатню і з ній витрати, і навіть перенесена вартість основних фондів.Производительная стадія кругообігу закінчується випуском готової продукції, після чого настає стадія його реалізації.

На третьої стадії кругообігу продовжуєавансироваться продукт праці (готову продукцію) у тому розмірі, що й другий стадії. Тільки після того, як товарна форма вартості вироблену продукцію перетвориться на грошову, авансовані кошти відновлюються з допомогою частини що надійшла виручки від продукції. Інша її сума становить грошові накопичення, які у відповідність до планом їх розподілу. Частина накопичень (прибутку), призначена розширення оборотних засобів, приєднується до них і робить водночас і наступні цикли обороту.

Грошова форма, яку приймають його оборотні кошти цього разу третьої стадії кругообігу, одночасно й початковій стадією обороту коштів податку.

Кругообіг оборотних засобів іде за рахунок схемою:

Д – Т … П … Т` - Д`,

де

Д – кошти,авансируемие господарюючим суб'єктом;

Т – засоби виробництва;

П – виробництво;

Т` - готову продукцію;

Д` - кошти, отримані від продажу продукції і на які включають у собі реалізовану прибуток.

Крапки (…) означають, що саме звернення коштів перервано, але процес їх кругообігу триває у сфері виробництва.

Оборотні кошти за русі перебувають у всіх стадіях і всіх формах. Це забезпечує безперервний процес виробництва та безперебійну підприємства.

1.2 Склад і структура оборотних засобів

Розрізняють склад парламенту й структуру оборотних засобів.

Під складом оборотних засобів розуміють сукупність елементів, їхнім виокремленням його оборотні кошти. Розподіл оборотних засобів на оборотні виробничі фонди й фонди звернення визначається особливостями їх використання коштів і розподілу є у сферах виробництва та її реалізації.

Оборотні виробничі фонди містять у собі:

· Предмети праці (сировину, основні матеріали і куплені напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запчастини тощо.);

· Кошти праці яка відслужила вже трохи більше один рік чи вартістю трохи більше100-кратного (для бюджетних установ –50-кратного) встановленого мінімальної відстані оплати праці (малоціннібистроизнашивающиеся предмети і справжні інструменти);

· Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення (предмети праці, які вступили до виробничий процес: матеріали, деталі, вузли і вироби, перебувають у процесі обробки чи складання, і навіть напівфабрикати власного виготовлення невиправні повністю виробництвом тільки в цехах підприємства міста і підлягають подальшому опрацюванні за іншими цехах тієї самої підприємства);

· Витрати майбутніх періодів (>невещественние елементи оборотних фондів, які включають видатки підготовку й освоєння нову продукцію які виробляються у цьому періоді, але ставляться продукції майбутнього періоду; наприклад, видатки конструювання й розробку технології нових видів виробів, на перестановку устаткування).

До фондам звернення ставляться:

· Кошти підприємства, спрямовані на запаси готової продукції, товари відвантажені, але з оплачені;

· Кошти під час розрахунків;

· Кошти до каси і рахунках.

Розмір оборотних засобів, зайнятих у виробництві, визначається основному тривалістю виробничих циклів виготовлення виробів, рівнем розвитку техніки, досконалістю технологій і організації праці.

Сума коштів звернення залежить головним чином умов реалізації продукції і на рівня організації системи постачання і збуту.

Співвідношення між окремими елементами оборотних засобів, виражене у відсотках, називається структурою оборотних засобів. Різниця в структурах оборотних засобів галузей промисловості обумовлюється багатьох чинників, зокрема, особливостями організації виробничого процесу, умовами постачання і збуту, місцезнаходженням постачальників і споживачів, структурою витрат за виробництво.

По джерелам формування його оборотні кошти діляться за власні і позикові.

Власні його оборотні кошти – це кошти, які знаходяться у розпорядженні підприємства міста і формовані рахунок власних ресурсів (прибуток та інших.). У процесі руху власні його оборотні кошти можуть заміщатися засобами, можуть бути власне частиною власних, авансованих на оплату праці, але тимчасово вільними (у зв'язку зединовременностью виплати зарплати). Ці цифри називаються прирівняними до власним, чи стійкими пасивами.

>Заемние його оборотні кошти – кредити банку, кредиторської заборгованості й інші пасиви.

Ефективна робота підприємства – цей рекорд максимальних результатів при мінімальних витратах. Мінімізація видатків – це, насамперед, оптимізація структури джерел формування оборотних засобів підприємства, тобто. розумне поєднання власних і ресурсів.

1.3 Нормування оборотних засобів

Управління обіговими коштами полягає у забезпеченні безперервності процесу виробництва та реалізації продукції з найменшою розміром оборотних засобів. Це означає, що його оборотні кошти підприємств мають бути розподілені за всі стадіям кругообігу у відповідній форми і в мінімальному, але достатньому обсязі.

За сучасних умов, коли підприємства перебувають у повному самофінансуванні, правильно визначення потреби у оборотних коштах має особливе значення.

Процес розробки економічно обгрунтованих величин оборотних засобів, необхідні організації нормальної роботи підприємства, називається нормуванням оборотних засобів. Отже, нормування оборотних засобів залежить від визначенні сум оборотних засобів, необхідні освіти постійних мінімальних й те водночас достатніх запасів тих матеріальних цінностей, незнижувальних залишків незавершеного виробництва та інших оборотних засобів. Нормування оборотних засобів сприяє виявлення внутрішніх резервів, скорочення тривалості виробничого циклу, більшої реалізації готової продукції.

>Нормируют його оборотні кошти, перебувають у виробничих запасах, незавершеному виробництві, залишках готової своєї продукції підприємства. Ценормируемие його оборотні кошти. Інші елементи оборотних засобів називаютьсяненормируемими.

У процесі нормування оборотних засобів визначають норму і норматив оборотних засобів.

Норми оборотних засобів характеризують мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей для підприємства розраховуються в днях запасу, нормах запасу деталей, рублях на розрахункову одиницю тощо.

Норматив оборотних засобів – твір норми оборотних засобів мали на той показник, норма якого визначено.Рассчитивается в рублях.

Норматив оборотних засобів встановлює їх мінімальну розрахункову суму, постійно необхідну підприємству до роботи. Фактичні запаси сировини, коштів тощо. може бути вище або нижчий від нормативу або відповідати йому. Це з найбільш мінливих показників поточної фінансової складової діяльності.Незаполнение нормативу оборотних засобів можуть призвести до зменшення виробництва, невиконання виробничої програми через перебої у виробництві та реалізації продукції.

 >верхнормативние запаси відволікають з обороту кошти, свідчать про недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів виробництва та реалізації продукції. Усе це призводить доомертвению ресурсів, їх неефективного використання.

1.4Оборачиваемость оборотних засобів

Критерієм ефективності управління обіговими коштами служить чинник часу. І чим довше його оборотні кошти перебувають у одному й тому ж формі (грошової чи товарної), тим за інших рівних умов нижче ефективність їх використання, і навпаки.Оборачиваемость оборотних засобів характеризує інтенсивність їх використання.

Особливо велика роль показника оборотності для галузей сфери звернення, зокрема торгівлі, комунального харчування, побутового обслуговування, посередницьку діяльність як, банківського бізнесу та інших.

Ефективність використання оборотних засобів промислових підприємств характеризують три основних показника:

· Коефіцієнт оборотності;

· Коефіцієнт завантаження оборотних засобів;

· Тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності визначається розподілом обсягу реалізації продукції оптових цінах на середній залишок оборотних засобів для підприємства:

Ко =Рп / ЗІ

де

Ко – коефіцієнт оборотності оборотних засобів, обертів;

>Рп – обсяг реалізованої продукції, крб.;

ЗІ – середній залишок оборотних засобів, крб.

Коефіцієнт оборотності характеризує числокругооборотов, скоєнихобортними засобами підприємства за певного періоду (рік, квартал), чи показує обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 крб. оборотних засобів.

Зіставлення коефіцієнтів оборотності у поступовій динаміці за літами дає змоги виявити тенденції зміни ефективність використання оборотних засобів. Якщо оборотів, скоєних обіговими коштами, збільшується чи залишається стабільним, то підприємство працює ритмічно і раціонально використовує грошові ресурси. Зниження числа оборотів, скоєних в аналізованому періоді, свідчить про зниження темпів розвитку підприємства, неблагополучному фінансовий стан.

1.5 Значення прискорення оборотності оборотних засобів

Ефект прискорення оборотності оборотних засобів виявляється у вивільненні, зменшенні потреби у них же в через відкликання поліпшенням їх використання. Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних засобів.

Абсолютна вивільнення відбиває пряме зменшення в оборотних коштах.

Відносне вивільнення відбиває за зміну величини оборотних засобів, і зміна обсягу реалізованої продукції. Щоб його визначити, потрібно обчислити потреба у оборотних коштах за звітний рік з фактичного обороту щодо реалізації продукції цей період, і оборотності в днях попередній період. Різниця дає суму вивільнення коштів.

>Висвобождение оборотних засобів дає низку позитивних ефектів:

· Виробництво продукції відбувається за менших видатках оборотних засобів;

· Вивільнюються матеріальні ресурси;

·Ускоряется надходження до бюджету відрахувань від прибутку;

·Улучшается фінансове становище підприємства,т.к.висвобождаемие внаслідоксверхпланового прискорення оборотності коштів фінансові ресурси залишаються кінця року у розпорядженні підприємства міста і може бути вдало використані (прибутково вкладено).

На жаль, власні фінансові ресурси, якими час мають підприємства, що неспроможні повною мірою забезпечити процес як розширеного, а й простого відтворення.


ГЛАВА 2. Аналіз складу, структури, динаміки оборотних засобів і оцінка їхньої оборотності на ВАТ «>Гомельгазстрой»

2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «>Гомельгазстрой»

ВАТ «>Гомельгазстрой» створене процесі приватизації державної власності орендної спеціалізованої пересувної механізованої колони № 3 тресту «>Белспецмонтаж – 3» р. Гомеля Білоруського концерну з палива і газифікації «>Белтопгаз» установчій конференцією.

Засновниками Товариства є Гомельський обласної комітет із управління державним майном із часткою власності – 98,7% і члени орендного колективу підприємства, перетвореного на ВАТ із часткою власності – 1,3%.

У ефективною і прибуткової роботи ВАТ «>Гомельгазстрой» важливе його місце займає раціональна організація та правильно сформована систему управління виробництвом і які персоналом. Забезпечення пропорційності всіх елементів процесу виробництва та чіткої узгодженості всіх його ланок управління найважливіша умова отримання позитивного ефекту роботи підприємства у цілому.

Структура підприємства включає у собі:

- управлінський персонал (директор, головний інженер, заступники директора, головний механік, керівників структурних підрозділів, виконроб, майстра);

- фахівців відділів, лабораторії;

- робочих будівельно-монтажних ділянок № 1, 2 ділянки підсобного виробництва, ділянки механізації;

- обслуговування персоналу.

Детально структура ВАТ «>Гомельгазстрой» викладена у штатному розкладі. Розподіл функцій і управлінських обов'язків передбачено посадовими обов'язками, кваліфікованими вимогами.

ВАТ «>Гомельгазстрой» здійснює такі види діяльності:

· будівництво систем газопостачання;

· проектування систем газопостачання;

· виготовлення виробів систем газопостачання (вузлів і деталей);

· експлуатація і технічно пов'язані з експлуатацією, збереження і транспортування радіаційних пристроїв;

·съемка підземних і надземних споруд;

· міжміські перевезення

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація