Реферати українською » Экономика » Аналіз використання трудових ресурсів підприємства (на прикладі ТОВ "Ільнур")


Реферат Аналіз використання трудових ресурсів підприємства (на прикладі ТОВ "Ільнур")

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

>НОУ Московська академія підприємництва в часи уряду р. Москви

Благовєщенський філія

Факультет: Економічний

Спеціальність: 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз стану та аудит»

Кафедра: «Бухгалтерський облік й економічна аналіз»

Дисципліна: «Комплексний економічний аналіз».

Курсова робота

На тему: «Аналіз використання трудових ресурсів підприємства» (з прикладу ТОВ «>Ильнур»).

Виконавець:

Студентка групиБ-634

_____________ Васильєва І.І.

Керівник

______________

Благовєщенськ

2008 р


План

Запровадження

>1.Трудовие ресурси, їх значення і у виробництві

1.1 Поняття і сутність трудових ресурсів

1.2 Показники динаміки робочої сили в, їх коротка характеристика

2. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

2.1 Коротка економічна характеристика підприємства ТОВ «>Ильнур»

2.2 Аналіз чисельності та складу працівників

2.3 Аналіз продуктивність праці

2.4 Аналіз використання фонду робочого дня для підприємства

2.5 Аналіз використання фонду зарплати

3. Шляхи вдосконалення продуктивність праці і підвищення зарплати

Укладання

Список використаної літератури

Додаток


Запровадження

Трудові ресурси є однією з найважливіших складових виробництва, а час їх роль істотно зросла.

Достатня забезпеченість підприємства потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивність праці яких багато важать збільшення обсягів продукції і на підвищення ефективності виробництва. Раціональне використання персоналу підприємства – неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу успішне виконання виробничих планів.

У разі ринку центр економічної діяльності переміщається до основного ланці всієї економіки – підприємству. Адже умовах господарювання виживає лише те, хто найбільш грамотне й компетентно визначить вимоги ринку, налагодить виробництво продукції, користується попитом, забезпечить високим доходом своїх працівників. Правильна оцінка господарську діяльність дозволяє визначити найбільш дієве, відповідне витраченому праці, матеріальне заохочення, виявити наявні резерви, які врахували плановим завданням, визначити рівень виконання завдань і основі визначати нові завдання, орієнтувати трудові колективи бути прийнятим більш напружених планів.

У разі ринкових відносин вибір цієї теми актуальним, оскільки мотивація праці безпосередньо впливає на якість своєї продукції, величину її собівартості, просування своєї продукції ринок та конкурентоспроможність.

Тому метою даної курсової роботи є підставою проведення аналізу мотивації праці в підприємстві, виявлення резервів і можливостей, розробка заходів із приведення їх у дію.

На виконання поставленої мети необхідно:

- узагальнити теоретичні аспекти теми;

- розглянутипроизводственно-економическую характеристику підприємства ТОВ «>Ильнур»;

- оцінити забезпеченість підприємства трудовими ресурсами загалом і з категоріям;

- визначити показники плинність кадрів;

- проаналізувати використання фонду робочого дня цьому підприємстві;

- визначити наскільки ефективно використовуються працю підприємства;

- проаналізувати фонд оплати праці підприємства;

- розробити заходи щодо поліпшенню організації праці в аналізованому підприємстві.

Джерелами інформації для аналізу трудових ресурсів є: план за працею; «Звіт за працею» - Ф.№1-Т;«Отчет про витрати виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства» –Ф.№5-З; «Зведена таблиця основних показників (комплексно характеризуючих господарську діяльність підприємства)» -Ф.№22; статистична звітність відділу кадрів рухом робочих; оперативна звітність цехів, відділів, служб підприємства; інша звітність, що з трудовими ресурсами підприємства міста і виробничих підрозділів, і служб залежно від поставленої цілі й завдань дослідником; визначення факторів, і кількісне зміна їхнього впливу зміну трудових показників; пошук шляхів усунення чинників, які впливають, і закріплення впливу позитивних.

Об'єктом дослідження курсової роботи з тему «Аналіз використання трудових ресурсів підприємства» є підприємство ТОВ «>Ильнур».

Ця робота виконано за даними бухгалтерського і статистичного обліку цього підприємства за період з 2005 по 2007 рік із використанням матеріалів журнальних статей та спеціальної економічної літератури.


1. Трудові ресурси, їх значення і у виробництві

 

1.1 Поняття і сутність трудових ресурсів

До трудовим ресурсів належить економічно активна, працездатна більшість населення, що має фізичними і духовними здібностями до участі у трудовій діяльності.

На підтвердження сказаного, до трудовим ресурсів ставляться:

1. населення у працездатному віці крім інвалідів війни" та праці I і II груп, і непрацюючих осіб, одержують пенсії на на пільгових умовах;

2. працюючі особи віку;

3. працюючі підлітки до 16 років. На російському законодавству підлітки до 16 років приймаються на досягненні ними 15-річного віку виняткових випадках. Допускається й у цілях підготовки молоді до праці, прийом працювати учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів з ними 14-річного віку із згоди котрогось із батьків чизаменяющего обличчя за умови надання їм легкого праці, непричиняющего шкоди здоров'ю та не який розмішував процесу навчання /4/.

Персонал, працюючий для підприємства – головна цінність виробництва. І тому від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх раціонального використання повністю залежать: об'єм і своєчасність виконання (послуг), підвищення ефективність використання у процесі виробництва устаткування, машин і європейських механізмів, бо як результат – обсяги виробництва продукції, собівартість їх, прибуток й інших економічних показників. Отже, всебічний аналіз праці є запорукою виявлення прихованих виробничих ресурсів. Аналізувати працю доцільно за деякими напрямами, найважливішими серед яких є:

- аналіз використання робочого дня;

- аналіз рівня освіти працівників;

- аналіз продуктивність праці;

- аналіз трудомісткості;

- аналіз оплати праці.

Вивчення і - оцінка ефективність використання робочої сили й витрат праці – мета аналізу показників за працею і оподаткуванням заробітної платі підприємства. З чого слід, що завданнями аналізу використання праці та заробітної плати галузі використання робочої сили в є:

- вивчення чисельності працівників із складу й рівнем кваліфікації, у поступовій динаміці і, порівняно коїться з іншими підприємствами;

- оцінка ефективності праці працівників із величині його продуктивності (обсягу продажу розрахунку одного працівника), частці екстенсивних і інтенсивних чинників зростання продуктивність праці і виявлення причин зміни;

- розрахунок впливу змін чисельності працівників і продуктивність праці на динаміку обсягу продажу;

- дослідження використовуваних норм вироблення витрат часу й їхнього впливу зростання продуктивність праці;

- виявлення резервів поліпшення використання робочої сили в.

У сфері оплати праці:

- вивчення форм і систем оплати праці та обгрунтованості вибору підприємством;

- оцінка розмірів витрат на оплату праці відсотках обсягу продажів, з їхньої частці в сукупних витратах на продажу динаміці, проти аналогічними показниками за галуззю у регіоні, країни й конкуруючих підприємств;

- визначення середньої зарплати по основним категоріям працівників вивчення її змін - у динаміці стосовно величині, сформованій за галуззю у регіоні та країні, за іншими підприємствах;

- розрахунок впливу змін чисельності працівників і середній зарплати зміну величини витрат за оплаті у поступовій динаміці;

- оцінка ефективності систем преміювання до різних категорій працівників;

- дослідження темпів приросту середньої заробітної плати продуктивність праці;

- виявлення резервів й визначення конкретних заходів для їх використанню у справі підвищення ефективність використання коштів у оплату праці.

І тому необхідно, використовуючи результати аналізу за ряд останніх років з їхньої основі, визначати реальні шляху поліпшення використання робочої сили в, і навіть змозі ефективне використання форм і систем оплати праці задля досягнення високих кінцевих результатів діяльності підприємства /2/.

1.2 Показники динаміки робочої сили в, їх коротка характеристика

Трудової колектив по чисельному складу й рівнем кваліфікації перестав бути постійної величиною, він весь час змінюється: звільняються одні працівники та приймаються інші. Для характеристики руху робочої сили в розраховують і аналізують динаміку наступних показників:

- коефіцієнт обороту з прийому персоналу (ДоПР):

До П Р = До ПР.П / З Р.>Ч.П., (1)


де До П Р .П. – кількість прийнятого персоналу працювати;

З>Р.Ч.П. –среднесписочная кількість персоналу.

>Среднесписочная кількість персоналу встановлюється за певний період і розраховується як середньозважена величина за такою формулою:

З >Р.Ч.П. = М + Ч До) / 2, (2)

де ЧМ – чисельність в початковий період;

ЧДо – чисельність в кінцевий період.

- коефіцієнт обороту повибитию (До У):

До У = До >У.Р. / З>Р.Ч.П., (3)

де До У. .Р. – кількість звільнених працівників.

- коефіцієнт плинність кадрів (До >Т.К.):

До >Т.К. = (До >У.Р.С Про Б. + До >У.Р.Н А Р.)/З>Р.Ч.П., (4)

де До >У.Р.С Про Б. – кількість звільнених працівників із власним бажанням;

До>У.Р..Н А Р. – кількість звільнених працівників порушення трудовий дисципліни.

- коефіцієнт сталості складу персоналу (ДоП.С.):

ДоП.С. = До В. Г. >Р.Ч.П., (5)

де – До У Р. – кількість працівників, які працювали цілий рік.

При аналізі руху кадрів особливу увагу приділяють причин звільнення працівників. Основні причини звільнення є: природне зменшення (внаслідок смерті); колективні і індивідуальні звільнення; зміну службове становище (чи переклади інші посади); те що за рахунок пенсій; витікання терміну контракту.

Необхідно вивчити причини звільнення працівників (за власним бажанням, скорочення кадрів, порушення трудовий дисципліни ідр.)/3/.


2. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

 

2.1 Коротка економічна характеристика підприємства ТОВ «>Ильнур»

ТОВ «>Ильнур» зареєстровано за адресою: р. Благовєщенськ, вул. Лікарняна, 79/2 і є юридичною особою.

Установчим документом ТОВ «>Ильнур» є Статут, розроблений відповідність до Цивільним кодексом РФ, й зареєстровано 26.06.2002 р. виходячи з заяви директора ТОВ «>Ильнур».

Суспільство має у власності відособлене майно,учитиваемое на самостійному балансі, може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Суспільство також має круглу печатку які з найменуванням і зазначенням його місцеположення, може мати штампи і бланки зі своїми фірмовим найменуванням, власну емблему і товарний знак, і навіть інші засоби індивідуалізації, проти неї відкривати у порядку банківські рахунку за терені Росії.

Суспільство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, своїм майном. Суспільство і не відповідає за зобов'язаннями всіх учасників. Учасники суспільства несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства, не більше вартостівнесенних ними вкладів.

ТОВ «>Ильнур» є комерційної організацією, створеної виготовлення, ремонту й реалізації м'якої іграшки і офісних меблів,шкафов-купе, кухонних гарнітурів і дистрибуції комплектуючих.

Суспільство самостійно планує та здійснює свою господарську діяльність, несе відповідальність за результати даної роботи і у своїх зобов'язань перед своїми працівниками і банками згідно з законодавством.

ТОВ «>Ильнур» реалізує своєї продукції, роботи, послуги за цінами і тарифами, які встановлюються за самостійно, чи ж договірній основі.

Джерелами формування майна суспільства є:

прибуток;

>заемние кошти, зокрема кредити банків та інші організації;

амортизаційні відрахування;

внески його учасників і добровільні пожертви громадян;

інші надходження, які суперечили закону.

Статутний капітал підприємства на даний момент осередку відповідно до установчих документів становив 17000 тис. крб. Зміни статутного капіталу суспільства на досліджуваному періоді вироблялися. Зміни у статут в досліджуваному періоді не вносилися.

Розглянемо основні економічні показники ТОВ «>Ильнур» у період 2005 – 2007 року у таблиці 2.1.1.

Через війну виробничої діяльності ТОВ «>Ильнур», його основні економічні показники закінчувалися такі зміни.

Як бачимо з наведених даних таблиці 2.1. підприємство у 2007 року одержало прибуток від товарів, що склала 7590 тис. крб. Приміром, прибуток від реалізації товарів збільшилася на 25,4% проти 2005 роком, і становила 29600 тис. крб. Стосовно рівню 2005 року його збільшилася на 5991 тис. крб. й досягла 23609 тис. крб. і до рівня 2006 року на 4005 тис. крб. (15.6%) і досягнув 25595 тис. крб. – це пов'язано з підвищенням ціни продукцію. Собівартість реалізованих товарів у 2007 року зросла на 15% стосовно 2005 року і досягнув 22010 тис. крб. вотчетном року.

Стосовно рівню 2005 року собівартість реалізованих товарів збільшилася на 15% чи 2873 тис. крб. і до рівня 2006 року на 8,0% чи 1631 тис. крб. Прибуток від продажу збільшувалася з кожним роком. Уотчетном року також збільшилася на 3118 тис. крб. стосовно 2005 року.

Таблиця 2.1.1- Основні економічні показники фінансової складової діяльності ТОВ «>Ильнур». тис. крб.

Показники 2005 р,. 2006 р. 2007 р. >2007г. до 2005 р. >2007г. до 2006р.
("+, "-") % ("+", "-") %
1. Виручка від, тис. крб. 23609 25595 29600 5991 125,4 4005 115,6
2. Собівартість від товарів,тис.руб. 19137 20379 22010 2873 115,0 1631 108,0
3. Прибуток від,тис.руб. 4472 5216 7590 3118 169,8 2374 145.5
4. Торішній чистий прибуток,тис.руб. 1073,3 1251,8 1821,6 748,3 169,7 569,76 145,5
5, Рівень рентабельності, % 0,19 0,20 0,26 - 0,07 - 0,05
6, >Среднесписочная кількість працівників, чол. 41 45 43 +2 104,8 -2 95,6

Величина прибутку від продажу 2007 року становила 7590 тис. крб. Отже, збільшення собівартості не вплинув прибуток організації. Можна відзначити, що чистий прибуток, як більшість показників збільшилася 2007 року порівняно з 2005 роком на 748,3 тис. крб. і становить вотчетном року 1821тис.руб.Уровень рентабельності становив 0, 26%.

Всі перелічені показники динаміки свідчать, що назване ТОВ «>Ильнур» перебуває у усталеному фінансове становище. Це можна простежити у поступовій динаміці збільшення з кожним роком таких показників, як: прибуток від реалізації, валова прибуток, і навіть чистий прибуток.

>Среднесписочная кількість працівників ТОВ «>Ильнур» протягом аналізованого періоду коливалася й у 2007 року зменшилася проти 2006 роком на 2 чоловіки й становила 95,6 %.


2.2 Аналіз чисельності та складу працівників

Склад працівників підприємстві прийнято аналізувати по чисельному складу, структурі, відповідності робочих місць складу співробітників, динаміці чисельного складу і плинності персоналу (кадрів).

Аналізуючи персонал по чисельному складу необхідно встановити загальний чисельність працюючих, і зіставити його до потреб підприємства. Аналіз структури персоналу можна проводити за такими параметрами: за стажем, підлозі, віку, професійним характеристикам, професійну підготовку тощо.

Персонал організації ділиться таких категорії: - керівники (генерального директора, головний бухгалтер, завідуючий основним виробництвом, начальник служби охорони);

- службовці – працівники, здійснюють фінансово – розрахункові функції (бухгалтер – касир);

- фахівці, здійснюють організацію та влитися управління виробничим процесом (інспектор відділу кадрів, менеджер з закупок, фахівець із ремонту обслуговування деревообробного устаткування);

- робочі – працівники підприємства, безпосередньо зайняті створенням тих матеріальних цінностей чи

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація