Реферати українською » Экономика » МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»


Реферат МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ВадимШелагинов

Розкриття інформації про пов'язаних сторони одна із найважливіших вимогМСФО, оскільки за наявності такої інформації інвестор, кредитор й інші зацікавлені користувачі можуть скласти обгрунтоване економічне рішення. Поруч із відбиток даних такого роду в звітності для бухгалтерів досить трудомістким з великої кількості інформації, необхідної до розкриття, і його «закритістю».

ВадимШелагинов, проектний менеджер Фонду «Національна організація за стандартами фінансового облік і звітність»

Вимоги до розкриття інформації про пов'язаних сторони зберігають уМСФО (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов'язаних сторони» (>RelatedPartyDisclosures).

Цей стандарт має досить тривалу історію собі застосування, та заодно анітрохи не втратив, а скоріш, навпаки, значною мірою збільшив своєї актуальності останніми десятьма роками.

Основною проблемою і під час вимогМСФО (IAS) 24 розкриття так званої «чутливої» для компанії інформації, зокрема даних про контролюючих інвесторів,вознаграждениях і позиках, наданих директорам і ключового управлінському персоналу чи близьким членам сімей керівників організації.

Попри що здається прозорість і прямолінійність вимог стандарту, під час складання фінансової звітності поМСФО фахівцю, що відповідає до її підготовку, доведеться виробити методику для правильного застосуванняМСФО (IAS) 24. Насправді це, що необхідно забезпечити рішення кількох завдань, що з поданням і розкриттям інформації про пов'язаних сторони. По-перше, потрібно виявити потенційні і виробити конкретні пов'язані боку організації. По-друге, необхідно створити підходи до накопичення та їх обробки інформацію про операціях зі зв'язаними сторонами. По-третє, доведеться проаналізувати накопичену інформації і забезпечити її належне подання, і розкриття у фінансовому звітності.

Виявлення пов'язаних сторін

Складність виявлення пов'язаних сторін залежить від обсягу й характеру взаємовідносин компанії на третіх сторонами, ні з групою осіб всередині компанії, які можна віднесено до категорії пов'язаних сторін. Для вузькому колі, має мала кількість контрагентів і схожі за своїм характером відносини із нею, визначення пов'язаних сторін може і зажадати значних зусиль. У той самий час значних компаній відповідність вимогамМСФО (IAS) 24 може досить трудомістким.

У випадку до пов'язаним сторонам ставляться юридичні і особи, здатні контролювати абоконтролировать1 підприємство або надавати значневлияние2 з його діяльність, і навіть особи, контрольовані або контрольовані їм, і навіть які під його значним впливом. Згідно з положеннями стандарту до що зотчитивающейся організацією сторін входять фізичні і юридичних осіб, безпосередньо чи опосередковано через однієї чи кількох посередників контролюючі або спільно контролюючі організацію або мають у ній частку, що забезпечує їм значний впливнанее. З іншого боку, організації, контрольовані або контрольовані, і навіть які під значним впливомотчитивающейся організації та під загальним контролем із нею, теж входять у склад її пов'язаних сторін. Ключовою персонал організації та її материнської компанії, і навіть близькі члени їхніх родин ключового управлінського персоналу як самої організації, і її материнської компанії та фізичних осіб, контролюючих, спільно контролюючих чи надають наотчитивающуюся організацію значний вплив, також підлягають розгляду як пов'язаних сторін. Крім того, пов'язаними сторонами для компанії вважаються плани винагород до працівників самої організації та пов'язаних із нею сторін.

Як бачимо, визначення, дане стандартом, досить ємне. Можливо, для практичного його застосування буде зручно скласти контрольний список потенційних пов'язаних сторін, що може бути використаний тестування контрагентів. Такий список має включати принаймні такі боку (в дужках вказується параграф чи комбінація параграфів вМСФО (IAS) 24, виходячи з яких названі сторони мали б віднести до пов'язаним):

1. Юридичні особи, безпосередньо пов'язані зотчитивающейся організацією: материнські компанії, зокрема безпосередня й кінцева материнська компанії (>9a(i)); дочірніми компаніями (>9a(i)); асоційовані компанії (>9b); сестрині компанії, тобто решта компаній, що входять до таку ж групу, як іотчитивающаяся організація крім її материнських і дочірніх компаній (>9a(i)); компанія-інвестор, стосовно якоїотчитивающаяся компанія є асоційованої (>9a(ii));компания-участник, стосовно якоїотчитивающаяся компанія є спільно контрольованій організацією (>9a(iii)); організації, є планом винагород після закінчення праці у сфері найманих працівників чи самоїотчитивающейся організації, чи інший організації, що є що з ній стороною (>9g); спільно контрольовані організації, у якихотчитивающаяся організація виступаєучастником1 (>9с). 2. Фізичні особи, пов'язані зотчитивающейсяорганизацией2: фізична особа – контролюючий інвестор (>9a(i)); фізична особа – інвестор, яке внаслідок своєї частки участі уотчитивающейся організації тримає в неї значний вплив (далі – «фізична особа – інвестор з великим впливом») (>9a(ii));

фізична особа – учасник, стосовно якому компанією є спільно контрольованій організацією (далі – «фізична особа – учасникотчитивающейся спільної прикладної діяльності») (>9a(iii)); члени ключового управлінського персоналу організації та її материнської компанії (>9d): члени Ради директорів, як наділені, не наділені виконавчими повноваженнями, президент, віце-президенти компанії, інші посадові особи, наділені повноваженнями і відповідальністю у питаннях планування, керівництва та контролю за діяльністю організації.

3. Юридичні особи, пов'язані зотчитивающейся організацією опосередковано через наступних пов'язаних із нею фізичних осіб: членів ключового управлінського персоналу організації, або її материнської компанії (пар.9(f) із посиланням пар.9(d)); близьких членів сім'ї фізичних осіб, що зотчитивающейся організацією (пар.9(f) із посиланням параграфи9(e) і9(d)).

Такі юридичних осіб включають компанії, у яких перелічені особи є контролюючим інвестором, інвестором з великим впливом чи учасником, що забезпечує спільний контроль, і навіть компанії, у яких цих осіб безпосередньо чи опосередковано належить дуже багато часткою з правом голоси.

Важливо, що з аналізі будь-яких взаємовідносин, зокрема і аж не згаданих у тексті стандарту, треба враховувати їм юридичну форму, та першої чергу – реальний зміст таких відносин.

Інформація про пов'язаних сторони

Після складання контрольного списку необхідно визначити, які із присутніх у ньому контрагентів насправді є пов'язаними сторонами. Первинна інформація при цьому може бути отримана безпосередньо з дисконтних записів самоїотчитивающейся організації. Якщо ж наявних даних недостатньо, то використовується будь-яка інша доступна інформація. Отже, з погляду можливості отримання всю сукупність потенційних пов'язаних сторін організації можна умовно розділити на «безпосередні» і «опосередковані» пов'язані боку. Безпосередніми пов'язаними сторонами називатимемо такі, наявність «особливих» відносин із якими можна визначити з урахуванням внутрішньої інформації. До них зазвичай ставляться: безпосередня материнська компанія; компанія – учасник спільного підприємства (якщоотчитивающаяся організація є спільним підприємством); компанія – інвестор з великим впливом; дочірніми компаніямиотчитивающейся організації; асоційовані компанії; спільні підприємства; пенсійні плани, створені у сфері найманих працівників самоїотчитивающейся організації.

Безпосередніми пов'язаними сторонами можна назвати також і що з організацією фізичних осіб, зокрема контролюючого інвестора, інвестора зі • • • • • • • значним впливом, учасника спільного підприємства, членів ключового управлінського персоналуотчитивающейся організації та, можливо, членів ключового управлінського персоналу її безпосередньої материнської компанії.

Наявність або відсутність в компанії опосередкованих пов'язаних сторін можна визначити тільки із інформації, наданої з зовнішніх джерел. Ними, зазвичай, виступають безпосередні пов'язані боку. Так, аналіз консолідованих фінансових звітностей безпосередньою й кінцевої материнських компанійотчитивающейся організації (за умови, що вони також готують звітність поМСФО) може забезпечити інформацію про материнських компаніяхотчитивающейся організації (проміжних і кінцевої) чи кінцевомуконтролирующем інвестора, і навіть про інші компаніях, які входять у один з ній групу.

Інформації про близьких членах сім'ї (і навіть «пов'язаних» із нею організаціях) безпосередніх пов'язаних сторін може бути отримана шляхом напрями їм письмових запитів. Важливо врахувати, що запити, щоб їх особам, бере участі у капіталі компанії що забезпечує спільне управління нею, повинні містити інформацію, яка їм ідентифікувати потенційні пов'язані боку. Отже, функція з виявлення і інформування укладачів фінансової звітності про наявність пов'язаних сторін цієї категорії лягає на його ті безпосередні пов'язані боку, яких адресовані запити. А якість отриманої інформації залежатиме як від точності підготовлених запитів, і від чесності та старання опитуваних респондентів. І перша чинник стоїть під медичним наглядом бухгалтера, то другий повністю потрапляє у сферу професійної етики членів ключового управлінського персоналу організації та інших опитуваних пов'язаних сторін.

Окремої уваги вартий розкриття інформації про пов'язаних сторони у фінансовому звітності організацій, контрольованих чи які перебувають під значним впливом держави. Хоча практично такі організації найчастіше входять у відносини як незв'язані боку, діюча редакція стандарту вимагає розкриття операцій з-поміж них як операцій між пов'язаними сторонами.

Відповідно до вимогамиМСФО (IAS) 24 операції з пов'язаними сторонами повинні осторонь розкриватися у фінансовому звітності. Це означає, що ця інформація повинна або спочатку реєструватися осторонь, або відокремлюватися з урахуванням аналізу операцій на кінці звітний період. У системах автоматизованого бухгалтерського обліку, припускають багатовимірні класифікації і угруповання дисконтних даних, реалізація як першого, і другого підходів звичайно викликає проблем. Аналізуючи інформацію у попередні роки, бухгалтер вже в початок періоду має приблизними списком пов'язаних сторін і може відповідним чином налаштувати інформаційну систему на обробку операцій із ними. Утім, деякі операції набудуть статус операцій із пов'язаними сторонами аж наприкінці звітний період, якщо буде отримана відповідна інформація за запитами, спрямованим виявлення опосередкованих пов'язаних сторін. Для відокремлення таких операцій знадобиться додаткова обробка дисконтних даних перед упорядкуванням фінансової звітності.

Уявлення і розкриття інформації про пов'язаних сторони у фінансовому звітності

ВимогиМСФО (IAS) 24 про розкриття інформації про пов'язаних сторони можуть бути як схеми (малюнок). Відповідно доМСФО (IAS) 24 здійснення операцій між пов'язаними сторонами передбачає передачу ресурсів, послуг чи зобов'язань незалежно від цього, стягується при цьому плата чи ні.

Стандарт вимагає розкриття у фінансовому звітності взаємовідносин контролю, навіть тоді як звітному періоді не здійснювалося ніяких операцій між пов'язаними сторонами немає взагалі сальдо взаєморозрахунків.Обязательному розкриття підлягає також найменування материнської компаніїотчитивающейся організації, і якщо не є кінцевої контролюючою стороною, то найменування цієї кінцевої контролюючою боку. Як кінцевої контролюючою боку може бути, наприклад, контролюючий інвестор чи група таких інвесторів. У прикладах 1 і 2 представлені можливі варіанти розкриття інформації про контролюючих інвесторів.

Приклад 1 Контролюючі акціонери. На 31.12.06 основними акціонерами компанії «Альфа» були пан Іванов А.А. (52% звичайних іменних акцій) і пан ПетровБ.Б. (40% звичайних іменних акцій).

>Компаниями групи у звітній періоді здійснювалися такі операції з акціонерами: пану ПетровуБ.Б. виділено кошти за договором позики терміном до 31.12.08 у сумі 5 млн крб.; від пана Іванова А.А. отримано безвідсотковий позику в 10 млн крб. терміном до 31.12.10.

Приклад 2 Контролюючі акціонери. Акціонерний капітал материнської компанії групи АВС Holding Ltd представлений 160 тис. акцій на пред'явника. За підсумками інформації, представленої групою акціонерів, котрі об'єднали права голоси, що з пана А, пані Б, пана У, пана Р, пана Д, пана Є, цю групу утримує 80 020 акцій, як і попереднього року, що становить 50,01% від загальної кількості випущених акцій. Ця ж сума не включає будь-які акції, не охоплені об'єднанням прав голоси, що стягуються поза межами групи будь-яким її індивідуальним членом. Пани У, Р та О належать до Ради директорів материнської компанії та отримують при цьому відповідне річне винагороду • • у сумі 300 тис. крб. З іншого боку, панове У і Р отримують 20 тис. і десяти тис. крб. відповідно як компенсація за витрати часу й витрати, пов'язані зі своїми членством у відповідних комітетах ради. Пан Є не отримує будь-яких пенсій з Пенсійного фонду ABC, але фактично є одержувачем річний пенсії від групи у сумі, починаючи із травня 2004 року. Його пенсійне винагороду 2006 року становило 1583 тис. крб. Інших операцій між індивідуальними членами вищезгаданої групи акціонерів і групою був.

Відповідно до вимогами пар. 16МСФО (IAS) 24 у разі операцій зі зв'язаними сторонамиотчитивающаяся організація розкриває характер своїх взаємин із нею, і навіть інформацію про ці роздрібних операціях і непогашених залишках повзаиморасчетам з-поміж них, необхідну розуміння потенційного впливу цих взаємовідносин на фінансову звітність.Раскритию підлягає, по крайнього заходу, інформацію про сумах: скоєних операцій; непогашених залишків повзаиморасчетам (включаючи пов'язані із нею умови і детальні інформацію про будь-яких наданих чи отриманих гарантії); оціночних коригувань на сумнівні борги; витрат за безнадійним і сумнівним боргах, визнаних протягом звітний період.

Зазначена інформація повинна розкриватися у межах таких категорій, як материнська компанія, організації, спільно контролюючі або які надають наотчитивающуюся організацію значний вплив, дочірніми компаніями, асоційовані компанії, спільно контрольованаотчитивающейся організацією діяльність, ключовою управлінський персоналотчитивающейся організації, або її материнської компанії, інші пов'язаністорони1.

У цьому вказівку у тому, що операції між пов'язаними сторонами здійснювалися на звичайних ринкових умов, притаманних операцій із непов'язаними сторонами, можна приводити, тільки коли цього факту підтверджується обгрунтованими доказами. Насправді забезпечити таких доказів буває достатньо складно. Адже сама факт вступу до угоду з конкретною контрагентом, нехай і на умовах цін, і розрахунків, то, можливо обумовлений що його зв'язаністю зотчитивающейся організацією. Можливе розкриття інформації, необхідної стандартом для пов'язаних сторін – асоційованих компаній, показано в табл. 1.

Ще однією важливим аспектом розкриття інформацію про операціях зі зв'язаними сторонами є уявлення даних провознаграждениях до праці, виплачуваних ключового управлінському персоналу. У цьому сума винагород розкривається у сукупності, соціальній та розрізі наступних категорій: короткострокові винагороди; винагороди після закінчення праці; інші довгострокові винагороди; вихідні допомоги; виплати з урахуванням пайових інструментів.

Приклад 3 Ключовою управлінський персонал. Члени Ради директорів АВС Holding Ltd отримують річне винагороду у сумі 300 тис. крб. і з 10 тис. крб.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація