Реферати українською » Экономика » Економіка. Основні поняття


Реферат Економіка. Основні поняття

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Конкурентна Боротьба.

Форми, методи, стратегія. Конкурентне поведінка підприємства.

Конкурентна боротьба - суперництво суб'єктів ринковоїек-ки щодо кращих умовпр-ва та її реалізації товарів.

Об'єктивні умови для ринкової конкурентної боротьби:

всіх суб'єктів відокремлені друг від друга з урахуванням ступінь. формі власності;

залежність суб'єктіврин.ек-ки відрин. кон'юнктури (попит, пропозицію відкинув і динаміка цін);

неузгодженість інтересів покупців і продавців.

Конкурентна боротьба своїм внутрішнім джерелом розвиткурин.ек-ки, тобто. конкурентна боротьба сприяє забезпечення загальногоек. рівноваги іек. попиту.

>Эк. рівновагу - такий стан, коли сукупний попит за обсягом і за структурою дорівнює сукупного пропозиції за обсягом і за структурою.

>Эк. зростання - збільшення обсягупр-ва у часі.

“+”:- стимулює підвищення якості продукції, зниження витрат і сталість продукції;

- приводить до підвищення концентраціїпр-ва.

“-“:- передбачає втрату праці, витраченого напр-во окремих товарів;

- створює нестабільність серед суб'єктіврин.ек-ки (збільшення ризику й соціальна нестабільність);

- призводить до відхилення цін вартості з причин, незалежних від підприємця.

Форми конкурентної боротьби:

>Внутриотраслевая і міжгалузева:

а)Внутриотраслевая охоплює всі галузі, зайняті одним виглядом товарів. Виявляютьсяобщественно-необходимие видаткипр-во цього товару. Це витрати, пов'язані з товариств. умовамипр-ва. => формується ринкова ціна.

б)Межотраслевая -к.б. між галузями за найвигідніше застосування капіталу.Общественно-необходимие витрати різні. Норма прибутку також неоднакова. З галузей, де норма прибутку нижче, капітал йде,т.к. невигідно вкладати капітал. Відбувається перелив капіталу з тих галузей, де норма нижчий за галузі, де вище до того часу, поки норма прибутку не зрівняється (рівна прибуток про капітал). Між.к.б. призводить до утворення середньої (загальної) нормі прибутку => утворюється цінапр-ва (витратипр-ва (видатки купівлю робочої сили й видатки коштипр-ва) + середня прибуток із капіталу).

>К.б. між монополіями, великими корпораціями.

а) між монополіями;

б)к.б. між монополіями інемонополиями;

в)к.б. всередині монополій (боротьба за джерело сировини, за ринки збуту, за квоту між учасниками монополіями).

Довершена і недосконала до.

а) досконалак.б.

Ознака: -численність підприємств припр-ве товару; -масштаби підприємств такі, що жодне підприємство неспроможна проводити ціну над ринком; -однаковетехнич. вдосконалення способівпр-ва; -ідентичне якість; -розвиток транспорту, який пов'язує все ринки цієї країни; -таке у покупців, що все товар реалізується; -миттєве отримання інформації про кон'юнктури ринку; -миттєва реакція з цьогоинф.; немає обмежень на конкуренцію.

б)несоверш. - така до., коли окремі підприємства, можуть впливати на результати до., ціни, збут ісущ. обмеження:

вільна до. відрізняється від сов. тим, що: -немаєинф. однаковою всім; -неможлива миттєва реакція змінуконъ. ринку; -розвиток транспорту не забезпечує миттєвий перевіз товару; -учасники немає переваг й у рівних умов;

монополія

>алигополия (панування небагатьох)

Методик.б.:

а) цінова до. - вплив ринкуосущ. через зміну ціни. Адресована ліквідацію прибутку;

б)неценовая до. пов'язані з досягненнямнаучно-тех. прогресу, підвищення якості, застосування модифікацій цього товару, посилення реклами (8-15% витрат від товарообігу),послепродажний сервіс;

(Монополії)

в) позбавлення конкурента робочої сили в шляхом договору з профспілкою;

р) використання демпінгових цін із єдиною метою руйнування конкурента;

буд) обмеженнятехнич. досягнення шляхом комерційної таємниці.

Конкурентна стратегія - концепцію й засоби її реалізації спрямовані у тієї мети, яку вибирає дана фірма: а) монополізація ринку; б) багатоцільове напрям до. стратегії (збереження і розширення сектора ринку, відновлення товару тощо.)

До. поведінка підприємства:

Тип підприємства пристосування.Приспосабливается до місцевих умов ринку, стежить за нововведенням, намагається випередити противника про введення нововведень над ринком;

Креативний. Підприємство намагається саме розробляти нововведення і їх використання.

>Обеспечивающий (гарантований). Використовуються можливості пристосування, ікриативности.

>Рулевая роль підприємства: -лідери (40% своєї продукції ринку); -претендент на лідерство (30%); -відомі (до 20%); -новачки (до 10%).

Механізм ринкового регулюванняпр-ва як важливу складову господарського механізму об-ва.

>Хоз. механізм об-ва - кошти та методи щодо організації та управлінняпр-ва: -способи планування; -матеріальне стимулювання; -фінансування; -управління.

>Хоз. механізм - механізм ринкового регулюванняпр-ва; -держ. регулювання; ->внутрифирменное планування.

Процеспр-ва містить: -стихійні елементи (попит, пропозицію); -планомірні елементи.

Ринковий механізм - це стихійний механізм регулюванняпр-ва з допомогою ринку. Планування і держ. регулювання , планомірні елементи.

Співвідношення стихійності і планомірностіпр-ва у розвиткурин. економіки.

19 століття:

вільна конкуренція

коливання цін навколо ціни рівноваги під впливом D і P.S

перелив ресурсів необмежений

гнучке пристосування фірм дорин. кон'юнктурі

чітка організаціяпр-ва всередині фірм

20 століття:

залежність підприємств малого й середнього бізнесу відрин. кон'юнктури

коливання цін навколо ціни рівноваги під впливом D і P.S

перелив ресурсів міжнемонополистическими галузями

вплив великих корпорацій нарин. ціни, і прибуток

свідоме зміцнення корпорацій своїми філіями з урахуванням контрактних угод і портфеля замовлень

держ. програмаек. розвитку. Вплив д-ви ринку

інтернаціональні процеси міжгос-вами ЄЕС та інших.

>взаимосоглашение між провідними країнами й корекціїек. політики

Теоретичні основи ціни, і ціноутворення у умовах ринку.

Ціна залежить умоврин.ек-ки від співвідношення попиту й пропозиції.

Ціна - грошовий вираз вартості товару.

Вартість товаруявл. тієї об'єктивної основою, навколо якої вже відбувається коливання цін.

Концепції.

>1.Концепции класичної школи

Об'єктивною основою ціниявл. вартість товару. Вартість - абстрактнийобщ. працю, витрачений напр-во івоспр-во товару. Обмін між товарамиявл. еквівалентним товаром => вартості товарів рівні. Ціна який завжди збігається з вартістю за величиною => залежить попиту і такі пропозиції. Ціна повинна відшкодувати виробнику всі затрати громадського праці. Ціна може відшкодувати певну частину, коли в неї індивідуальні витрати вище суспільно необхідного => товаровиробник прагне, щоб індивідуальні витрати були нижче, ніжобщ.

>2.Концепциямаржинолистов (>Бембаверг,Менгер).

Основою ціни, і основою обмінуявл. гранична корисність продукту, суб'єктивно оцінюється продавцем і покупцем.

Гранична корисність залежить від: ->кол-ва реалізованого товару; -інтенсивності потреби.

>Предельной називається корисність останнього реалізованого блага щодо оцінки граничного покупця перед. продавця.

>Менгер: “Ніякого еквівалентного обмінусущ. неспроможна”.

Обмін відбувається тоді, коли для продавця гранична корисність менше, ніж товар, який він змінює.

>Бембаверг: Чинники, що впливають ціну:

потреба покупця у цьому товарі

оцінка корисності покупцем

оцінка грошей покупцем

оцінка корисності товару продавцем

оцінка грошей продавцем

у товару на продаж

Маршалл: “У основі ціни лежить як корисність, а й витратипр-ва”.

Ціна утворюється від корисності (пропозицію) і південь від витратпр-ва (попит). Цінаявл. результатом взаємодії попиту й пропозиції.

>3.Концепция чинників (Кларк,Цей).

Об'єктивною основою ціниявл. взаємодія всіх згаданих чинників (капітал, земля тощо.). Ця теорія будується в становищіА.Смита. Вартість товаруопред. працею при простому товар.пр-ве. У разірин.ек-ки вартість обчислюється з доходів (зарплата, рента, прибуток).

Методи ціноутворення.

метод повних (чи середніх) витратпр-ва + прибуток;

на граничних витратахпр-ва (витрати на додаткову од. продукції).

Види цін:

оптова ціна

роздрібна

трансфертна - ціна всередині фірми (покриває витрати без націнки прибутку)

рівноваги

конкурентна ринкова

Цінова стратегія підприємства - цінове поведінка підприємства над ринком, що забезпечує конкурентну стратегію і забезпечує маневрування ціною при реалізації як окремого товару, і всієї партії.

Види цінової стратегії:

Стратегія високі ціни (стратегія зняття вершків) при початковій продажу товару;

Стратегія низькі ціни (стратегія проникнення ринку). Поступове зниження цін коли основні витрати відшкодовують.

Стратегія диференційованих цін (система знижок, націнок з ціни).

Стратегія пільгових цін.

Стратегія гнучких цін.

Ринкове регулювання економіки.

Засноване на діїек. законів: вартості та пропонування

Закон вартості:

Усі товари виробляються обмінюються відповідно до витратамиобщ.-необх. праці (діють механізмом цін)

Попит і пропозиції: Попит зростає при зниженні ціни; P.S з підвищенням ціни.

ЯкщоS=D, то ціна рівноваги.

ЯкщоD>S, то ціна зростає вартості, в усіх витратиобщ. праці реалізуються => P.S треба збільшувати, розширенняпр-ва.

ЯкщоD<S, то ціна нижча вартості, частина витратобщ. праці не реалізуються => необхідно скоротитипр-во Т.

Отже механізмом діїек. законівтоваропр-во ставлять у умова чи підвищення, або зниженняпр-ва Т.

>Перелив капіталу процесі міжгалузевий конкуренції. Капітал йде туди, де прибуток більше, зі сфери де прибуток менше. Звідси відбувається перерозподіл прибутку між галузямипр-ва.

ЯкщоD=const, то ціни ростуть перевищує номінальну вартість => прибуток на од. капіталу зростає => перелив До у процесі міжгалузевий конкуренції регулює пропорціїпр-ва те щоб забезпечувати загальнеек. рівновагу.

Маркетинговий підхід до управління

Створення маркетингових служб вивченнярин. кон'юнктури. Дослідження враховують припр-ве Т. Т виробляють із урахуванням реалізації. Якщо загальнаек-е рівновагу стійке => зростанняпр-ва, при відхиленні пропорцій потреб ринкуек-ка повертається у стан рівноваги.

>Неустойчивое рівновагу - відхилення сфер галузейпр-ва згодом не змінюється, а зростає.Эк-ка не повертається у рівноважний стан.

Державне регулюванняпр-ва:

участь д-ви у створенні процесувоспр-ва з метоюнаиб. ефективності ресурсів немає і задоволення потреб членів товариства

регулювання структурипр-ва через використання держ. інвестицій

НТ дослідження

>гос-во розробляєек. програми чи індикативні плани щодо розвиткуек-ки (рекомендації)

Для великих корпорацій , але з для середнього та малого бізнесу і охоплює іноземний капітал.

Використання держ. регулювання пом'якшуєек. кризи. У процесі розвиткуек-ки наростають елементи планомірності і знижується стихійність.

Цінова політика.

Мета цінової газової політики: максимізація прибутку на мікро рівні, на макро рівні - стабільність.

Можливості цінової газової політики залежать тільки від підприємства, вони обмежені тим, що зниження цін може викликати в покупців недовіру до продукції (висока ціна = високу якість). Обмеженість цінової газової політики викликано поведінкою конкурентів. Висока ціна - агресивність конкурентів. Різкі коливання цін - недовіру до фірми. Фірма повинна враховувати чинники ціноутворення:

що впливають вартість (>произ-ть, інтенсивність, умови, час реалізації)

пов'язані з ринком: -попит, пропозицію; -корисний споживчий ефект;

пов'язані зі стійкістю грошового звернення.

>Из-кипр-ва: -(кл.) частина вартості товару,возмещающее витрати підприємця; -(>неокл.) виплати підприємця постачальникам ресурсів, що забезпечують перевагу даної фірмі альтернативного використанню ресурсів.

>Из-ки звернення - видатки реалізацію товару, зберігання, транспорт, упаковка, продаж.

>Трансакционниеиз-ки - витрати, пов'язані з процесом контакту продавця та покупця, на післяпродажне обслуговування, на адвоката, пошуки покупця, постачальника тощо.

Недолікипр-ва:

нормативні - видатки товар, випущені фірмою, вироблені за найкращих і організаційних умовахпр-ва;

фактичні - витрати даної фірми.

постійні - пов'язані з обсягомпр-ва (оренда, амортизація, зарплата підтримайте. персоналу, висвітлення, опалення);

перемінні - залежить від обсягупр-ва (сировину, матеріали, паливо, зарплата працівникам).

У вартості од. продукції питому вагу змінних витрат залишається незмінною, а постійніиз-ки змінюються.

загальні - сума постійних і змінних витрат;

середні - видатки од. продукції кожному випуску;

граничні - видатки кожну додаткову од. продукції, випущену понад;

Недоліки звернення:

чисті - пов'язані з продажем товару (оплата праці, зміст магазину);

додаткові - пов'язані із доставкою товару від виробника до покупця.

Цінова політика:

1 етап: -вивчення попиту товар над ринком; -вивчення обсягу попиту; -вивчення еластичності попиту; - вивчення грошових доходів покупця.

2 етап: -визначення розрахункової ціни, з якою фірма хоче виходити ринок; -перевіряються різні варіанти ціни:

>P1Q1 іP2Q2 =>P2<P1 (>Q2>Q1) чиP2>P1 (>Q2<Q1), щобPQ=max.

3 етап: -зіставлення своєї розрахункової ціни з цінами на аналогічні товари інших фірм; -зіставлення покупцем якості, тих. досконалості; -коригування ціни;

4 етап: -визначення порога зміни;

5 етап: -перевірка асортименту товару і установка єдиної ціни; -з урахуванням життєвого циклу розглядається можливість відхилення від єдиної ціни;

6 етап: -розробка різних надбавок і знижок та його критерії; -аналіз динаміки цін;

7 етап: -розробка експортної ціни; яка валюта.

Фірма входить у ринок із певної ціною.

Цінова політика на макро рівніосущ.гос-вом.Гос. регулювання цін спрямоване встановлення воб-ве відносної стабілізації цін.

Методи д-ви:

прямі методи на ціну:

>гос-во регулює ціни на всі товари природних монополій - це галузіпр-ва, за яких вигідна конкуренція і більше обсяг, тим менші витрати (транспорт, зв'язок, електроенергетика);

>гос-во встановлює ціни в такий спосіб, що вони були середніми між ціною самого підприємства міста і оптимальної ціною;

встановлення фіксованих ціни окремі види товарів;

встановлення порога цін;

інфляція (обмеження зростання цін залежність від зростання);

непрямі на ціни:

через політику прискореної амортизації;

встановлення дотації у окремих товарів;

стимуляція реалізації товару за допомогою зниження (збільшення) податків.

>10.Факторние ринки і розподіл доходів.

>10.1Капитал, його суть і накопичення. Капітал як рух.

Капітал - центральна категоріярин.ек-ки.

Класична школа:

Капітал -самовозрастающаяся,самодвижущаяся ісаморазвивающаяся вартість.

>Неоклассическая школа:

Капітал - усі засобипр-ва, застосовувані дляпр-ва товару.

Кейнс:

Капітал - збільшення доходів підприємця від вироблених товарів.

Зміст капіталу з визначення клас. школи:

Гроші, коштипр-ва і товар стають капіталом лише за певних умов.

Умови:

зростання вартостіD-T-D',т.к.D'>D, тоD'=D+d

рух капіталу

у процесі руху капітал змінює свої форми: гроші -> коштипр-ва ->....-> гроші

1. Саме звернення зростання вартості не дасть,т.к. у спілкуванні відбувається еквівалентний обмін;

2. Принееквивалентном обміні продавці отримують надлишок вартості (ціна перевищує номінальну вартість). Продавець втрачає надлишок вартості, що він виступає у ролі покупця зростання вартості немає.

Щасливий підприємець: купує товар за ціну нижче від вартості, а продає за ціною перевищує номінальну вартість. Отримує надлишок з допомогою інших підприємців та покупців.

Отже, звернення є сферою, яка породжує надлишок. Капітал немає з обігу. Але капітал неспроможна б виникнути й без звернення.

Це є протиріччям загальної формули капіталу:D-T-D'.D-T,D'-T',T'>T.

Існує, якщосущ. товар, яка сама збільшує свою вартість. Розглядається процеспр-ва. Процеспр-ва неможливий без специфічного товару - робочої сили в (цей товарявл. джерелом вартості).

Робоча сила - сукупність фізичних і духовних здібностей людини, тобто. його спроможність до праці, що він використовує під час створенняматер. благ.

Умови:

найманий працівник - особисто вільний

найманий працівник позбавлений коштівпр-ва

найманий працівник продає чинність тимчасово

На ринку 2 вільних підприємців:

Власникпр-ва - зацікавлений, щоб бізнес було кваліфіковано, виробляв якісного товару

Власник раб. сили - змушений економічно продавати раб. силу, зацікавлений у продажу раб. сили.

На ринку їхні стосунки як рівних товаровиробників.Перестают приносити стільки у процесіпр-ва.

Робоча сила як і будь-який товар має:

споживацька вартість - у тому, що здатна створювати нову вартість велику ніж насправді;

вартість - вимірюєтьсяобщ. працею, витраченим напр-во коштів робочого, сім'ї та підготовка для кваліфікованого робітника.

Маршалл: “У цієї формули входять потреби, що дозволяють працювати й жити (“-“ кави, алкоголь, тютюн ...)

Вартість раб. сили міститьфизич. елемент моральний елемент.

Вартість раб. сили величина об'єктивна.

Для кожної країни з урахуванням періоду часу величина вартості раб. сили - певна.

Зазвичай зарплата нижча вартості раб. сили.

Ми вважаємо, що раб сила оплачується повністю.

Чинники, що впливають вартість раб сили:

у бік зростання:

НТР підвищує вимогу до якості, кваліфікації раб сили

зростання інтенсивності праці

>з-н вивищення потреб у процесі розвиткупроизв. сил

у бік зниження:

підвищенняпр-тиобщ. праці галузях, які створюють кошти працівника чи виробляють коштипр-ва до створення коштів. Зниження вартості відбувається відразу в усіх підприємців країни.

використання упр-ве дитячої праці і жіночого праці

Вартість раб сили

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація