Реферати українською » Экономика » Глобалізація як вид лібералізму і Росія


Реферат Глобалізація як вид лібералізму і Росія

Страница 1 из 9 | Следующая страница

І. І. Федоров

1. Замість передмови

1.1. Метод і науковотехнологічна галузь дослідження

Тема глобалізму у нинішньому її вигляді виникла порівняно недавно, до нас настало з початком запізненням, але при цьому досить короткий час вже встигла втратити більшу частину свого актуальності. З огляду на ізольованості Росії з ряду причин від Західного світу, що є епіцентром глобалізації, Україна залишалася осторонь цього процесу у часи, коли це явище виглядало виключно привабливим, коли лише держави, які просували цьому проекті, але й причетні щодо нього країни хто ставав володарем все розширюваного набору різноманітних вигод і переваг найширшого спектра. Коли ж із розвитком відповідної інфраструктури ці процеси почали дедалі більшою мірою торкатися і Росія, стала очевидною, що з що рекламуються благами глобалізація несе і низку реальних небезпек та внутрішніх загроз. Ідуть до минулого ілюзії десяти-пятнадцатилетней давності і з тим часом сподівання зміни на краще, у тому, що нарешті усунуто всі перепони на шляху справедливого й прийнятного всім глобального світоустрою, а водночас і і наш недосвідченість, стала причиною багатьох помилок. Повернення відповідає дійсності було травматичним, але висока ціна, для неї заплачена, закликає нас до зваженості та обережність. Нам важко оцінювати ступінь оптимізму, що відчувають у країнах щодо глобалізаційних процесів і супроводжуючих їх явищ, спираючись інформаційний полі, створюване західними ЗМІ. Ця сторона питання для нас другорядною, хоч і цікавою. Вона цікавить нашій того рівня, як і нам небайдужі радості та прикрощі окремих осіб і аж народів, що у найвіддаленіших куточках планети, але кожного людей більше хвилюють долі наших своїх близьких і рідних, і навіть наших найближчих сусідів. Саме з на цій причині ми основну увагу приділимо Росії, пострадянському просторі, інша ж його частина світу розглянуть за необхідності і залежно від рівня впливу б нас і наше оточення.

Що ж до методики нашого невеликого дослідження, ми предпримем спробу відмовитися, наскільки може бути, від вкоріненою у країнах вузької спеціальності, дедалі більше наростанням в усіх галузях життя. Після виробничими відносинами такий проник й у область пізнання, неминучими звужує кругозір дослідника, і невпізнанно спотворює картину загалом. Проте, враховуючи надзвичайну складність і багатоплановість аналізованого нами явища, особливу увагу ми приділимо тих його сторонами, які мають нам найбільше зацікавлення чи вселяють нам найбільше занепокоєння, інших торкнемося оглядово.

1.2. Глобалізація: нестрогая дефініція і питання унікальності

Сам собою термін "глобалізація" є надзвичайно розмитим і неконкретным, суть його сприймається, переважно, з контексту, у якому це слово вживається. Це спричиняє з того що й у вимовляє це словом, і кожен йому внимающий вільні трактуванні цього явища широтою діапазону власних суб'єктивних уявлень, і сформованих громадських стереотипів. Проаналізувавши ж гормонотерапія найбільш часто зустрічається контекст, переконаємося у цьому, під глобалізацією в гнітючому числі випадків розуміють саме економічну складову цього процесу. Очевидно, ця справді так - економічна сторона має найвищої ступенем пріоритету у разі, інші ж аспекти явища (військово-політичний, культурний, ідеологічний, соціальний та т.д.) мають або другорядний і побічний характер, або ж який би і допоміжний до тієї ж економічної самоцели.В цьому випадку нинішня ситуація перестає бути унікальної й історичні паралелі із сьогоденням можна знайти у порівняно минулому, саме - - в часі проміжку з кінця ХІХ століття на початок XX з найвищою точкою напередодні Першої світової війни та крахом у роки депресії. На підтвердження цього тези наведемо деякі свідчення на нього. Так було в відповідність до оцінками А.Мэддисона, відомого дослідника економічної історії, обсяг світового товарного експорту до 1913 році становила 9% тоді як величиною світового ВВП. Для найрозвиненіших і найактивніших на світовому ринку країн Західної Європи, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії й Японії, на думку іншого експерта у цій галузі П.Байроша, цей показник, природно, був ще вищий і досягав 12%. Швидкими темпами ріс обсяг зарубіжних портфельних й немає прямих інвестицій. У період 1870-1913 рр. зростання іноземних портфельних інвестицій випереджав темпи зростання світової торгівлі, і світового валовий продукт. Так до 1913 року обсяг експорту капіталу досяг 5% ВВП капиталовывозящих країн, а частка накопичених прямих інвестицій перевищила 9% світового виробництва. У 1900 р. загальний обсяг закордонних інвестицій у поточних цінах становив млрд, а 1914 р. - млрд, тобто. менше, як 15 років майже подвоївся. Така аналогія Паралель з останнього глобалізацією, з якою неминуче асоціюється світова війна, а фінал пов'язані з Великої депресією, не зручному для ентузіастів глобализациитотальной економічної відкритості, і з на цій причині, її практично будь-коли зустрічається ні з їх статтях, ні з роботах дослідників, котрі посідають помірніші проглобалистские позиції. Можливо, це замовчування перестав бути ознакою зловмисності із єдиною метою омана окремих довірливих обивателів і аж народів, а є свідченням переконаності які належать до цієї категорії учених, експертів, аналітики й журналісти публіцистів у цьому, що таке збіг є прикрим непорозумінням випадкового характеру. Але, на погляд, події того масштабу, як світові війни" та глибокі економічні депресії відбуваються за примхи сліпого випадку, а є результатом всього комплексу об'єктивних обставин й регіональних протиріч непереборного характеру. Безпрецедентний, навіть порівняно із сучасним, рівень обсягів міжнародної торгівлі, і взаємозалежності найбільших суб'єктів світової економіки початку сучасності безумовно, є однією з трьох чинників. Отже, що сталася останні роки революція у сфері комунікацій не причиною глобалізації як безпрецедентного феномена, а нової декорацією для кілька разів що відбувся історії людства явища й у якійсь мірі умовою, який пришвидшує до розширення її кордонів, але ще не обов'язково які роблять його необоротним.

2. Настораживающие тенденції і натомість процвітання і "дарунки долі"

2.1. Обмеженість світових ресурсів при загрозливою динаміці споживання

Дослідження, проведені у 70-ті роки у межах Римського клубу з оцінки запасів розвіданих природних ресурсів немає і розвитку світової економіки та подальші дослідження, у розвитку цього проекту подібними ж think tanks, мали своїм результатом песимістичні висновки. Рубіж XX і XXI століть чи з більш оптимістичним прогнозам перші десятиліття ХХІ сторіччя мають стати моментом кардинального перегляду принципів існування західного світу - як "суспільства споживання". У результаті обмеженості природних ресурсів немає і подорожчання діставати, погіршення екологічній ситуації, дії інших чинників ефективність яких і дохідність існуючих у країнах традиційних методів господарювання продовжує знижуватися. Відкриття свої інтереси нових ринків, зазвичай, слабших і менше захищених, дозволяє певний час згладити негативні прояви зниження дохідності і відстрочити погіршення якості життя жінок у країнах "вільного світу", що є їм головним показником процвітання й життєвого успіху.

Ресурсные запаси країн, які становлять раніше СРСР, оцінюються різними експертами по-різному, але вони сходяться у тому, що обсяг перевершує розміри запасів Північної Америки, Західної Європи і сподівалися Японії, разом узятих, причому переважна більшість цих ресурсів зосереджена біля Росії її нинішніх межах. У радянські часи велику частину цих багатств була недоступна "вільного світу" за низкою причин, передусім внаслідок замкнутості економічного простору СРСР, обумовленого своєю чергою протистоянням Заходу, як тоді здавалося, виключно на ідеологічної основе.Роспуск Організації Варшавського договору, низка оксамитових революцій Східної Європи і особливо саморозпуск СРСР з'явилися Заходу у сенсі подарунком долі. Говорячи суворо, усе що сталося, зрозуміло, мало свої глибинні причини, про які буде вказано нижче. Але саме так сприйняли цю ланцюг подій навіть у колах, що є на першої лінії протистояння у Холодній війні. Якщо виведення країнах Центральної і Східної Європи із зони впливу Радянського Союзу виглядало завданням посильної, то прогнози в найближчій перспективі колапсу СРСР аналітичних структурах й західних розвідувальних центрах тим часом були відсутні. Підозріле збіг що виникла за серпнем 1991 року економічної деградації Росії її сусідів з бурхливим і безхмарним періодом процвітання країн Заходу, і, США наводить багатьох дослідників на думка про взаємозв'язку цих подій. Крім звичайної спостережливості на користь цієї погляду свідчить і кілька аргументів раціонального властивості. Можливо, не найголовнішими, але, безумовно, дуже суттєвими процесами, сопровождавшими російський спад, були сформовані під час ліберальних економічних реформ умови, які сприяли майже безконтрольному утеканию російських природних ресурсів і масової відплив мізків (еміграції і з довгострокового контракту вчених і висококваліфікованих специалистов-выходцев із Росії наукових центрах і найперспективніших галузях економіки). На користь цього ж спостереження свідчить те обставина хронологічного самого штибу, що що намітився у Росії кінці 1990-х - початку 2000-х років економічне піднесення, пов'язаний, зокрема, і з ініціативами з упорядкування хаотичних процесів у російській економіці, припала на наміченої США, та був та Західній Європі рецесією.

 Ю.Шишков. Зовнішньоекономічні зв'язку в ХХ в. - від занепаду до глобалізації. Світова економіка і безкоштовні міжнародні відносини, 2001, ¦8, с.14

Саме там

Саме там

Додавання до разведанным ресурсів довільного, нехай навіть вельми великого об'єму ресурсів ще невідкритих не змінює принциповим чином визначеної парадигми, лише незначно продовжує загасаючий період занепаду

Матеріальні збитки від нелегального експорту природних ресурсів протягом останніх 10 років становить за оцінками від 0 млрд до 0 млрд

2.2. Стан економіки США

Ряд ознак дає підстави вважати, основні економіки Заходу і, економіка США сягнули її розвитку максимально можливої точки зростання. У разі - у межах поточного економічного циклу, у найгіршому - на досяжну для ока перспективу. Хай не пішли, подальший їх зростання колишніми темпами (10 останніх років) видається малоймовірною. У нашому дослідженні саме США із усіх розвинутих країн є об'єктом найпильнішої уваги. По-перше, найпотужніші глобалізаційні імпульси виходять саме з Сполучених Штатів і інспіруються структурами, найтісніше пов'язаними саме з Північною Америкою. По-друге, економіка США становить максимальну частку у світовій економіки та залежно відрізняється від застосовуваної методики розрахунку ВВП (абсолютна величина чи з урахуванням паритету купівельної спроможності) сягає третини чи чверті всього виробленого у світі валовий продукт. По-третє, внаслідок ступеня впливу американської економіки на стан світової економіки загалом. Враховуючи всі ці обставини, багатьох учених, аналітики й журналісти експертів нашій країні за кордоном турбують тенденції, дедалі чіткіше які у останні роки і які свідчать про високого рівня уразливості економічний механізм єдиною наддержави. Привело до цього поєднання кількох чинників, присутніх окремо в економіках різних держав і призводять ізольовано одна від друга до критичну ситуацію. Пріоритетність цих факторів немає у разі принципового значення, оскільки критичність становища викликана саме їхній поєднанням, тому ми викладемо в довільному порядку.

Суттєву частина національного багатства Сполучених Штатів становлять цінних паперів, зв'язок значній своїй частині яких із реальним сектором економіки стає з часом дедалі умовнішою. У найбільшою мірою що це стосується акцій компаній, які стосуються так званої в новій економіці. Це низку підприємств, притаманних постіндустріального суспільства, розмах яких пов'язане з інформаційними технологіями, новими ідеями у сфері біотехнологій тощо. Вартість цих паперів слабко залежить реального стану справ цих компаній, і складається з співвідношення оптимістичних (зазвичай) і песимістичних прогнозів біржових експертів, складної маніпулювання опінією з допомогою PR-технологій, потужних рекламних кампаній, поведінки чи намірів впливових біржових гравців тощо. Ця частина економіки носить переважно віртуальний, ефемерний, тому хитливий характер. Біржові індекси, відповідальні цим сегментом економіки "надуваються" у періоди сприятливих чекань й "звертаються" у разі реальних або гаданих загрозливих ознак. Оскільки власниками подібних міжнародних акцій є близько 50% населення США, то настрої "нефахівців", залежні зокрема і південь від зведень новин у ЗМІ від створення низки інших чинників непередбачуваному характері, впливають на вартість цінних паперів, як і плюс, і у мінус, причому навіть більшою мірою, ніж реальний стан справ в компаніях. Ці особливості ринку цінних паперів притаманні, хоч й у меншою мірою, всієї системи фондових бірж, зокрема і акціям більш великовагових компаній традиційного сектору економіки. Досягнення у сфері комунікаційних та інформаційних технологій, дозволяють величезній кількості операторів ринку брати участь у торгах у реальному масштабі часу й що мисляться як добре що дійсності найчастіше стають дестабілізуючим чинником. Якщо з розгляду цілеспрямовані акції з зміни ринкової кон'юнктури в корисливих або як складних цілях, також є винятком із загального правила, слід зазначити, що й ненавмисна помилку оператора, яке допустило помилку в знаку, може бути початком ланцюгову реакцію вибухового підвищення чи катастрофічного вартості акцій і лобіювання відповідних біржових індексів.

Ось й усе бачилося захопленому спостерігачеві динаміку зростання індексу Nasdaq до 13 березня 2000 р.

Така сама динаміка по сьогодні

Динаміка індексу Dow Jones з 1935 року у сьогодні

Червона лінія обох малюнках - экспоненциальные тренди графіків індексів. Верхній малюнок ілюструє динаміку зростання індексу NASDAQ до "коригування" весни 2000 року. Нижче - хоча б графік, до складу якого подальше її поведінка. Третій малюнок - ілюстрація динаміки індексу Dow Jones, починаючи із виходу США з Великої депресії і з сьогодні. Долговременный експонентний зростання сам собою вже є сумнівним підозрілим, тим щонайменше, Dow Jones значно

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація