Реферати українською » Экономика » Особливості обліку у покупця медичної техніки


Реферат Особливості обліку у покупця медичної техніки

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Користувачі медичної техніки це, зазвичай, поліклініки, санаторії, лікувально-профілактичні установи, аптечні організації, тобто заклади і організації галузі.

Зазвичай, медична техніка даними організаціями купується з допомогою бюджетних коштів. Порядок обліку набутого устаткування цілей бухгалтерського обліку дано у пункті 9 Положення по бухгалтерського обліку «Облік державну соціальну допомогу»ПБУ 13/2000, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 16 жовтня 2000 року №>92н:

«9. Списання бюджетних коштів із рахунку обліку цільового фінансування виготовляють систематичної основі:

суми бюджетних коштів у фінансування капітальних витрат - протягом терміну корисного використаннявнеоборотних активів, які підлягають відповідно до правил амортизації, або звільнити протягом періоду визнання витрат, пов'язані з виконанням умов надання бюджетних придбаннявнеоборотних активів, що підлягали амортизації відповідно до правил. У цьому цільове фінансування враховується як доходів майбутніх періодів при введення об'єктіввнеоборотних активів в дію з наступним зарахуванням протягом терміну корисного використання об'єктіввнеоборотних активів у вигляді нарахованої амортизації на фінансові результати організації, як позареалізаційні доходи;

суми бюджетних коштів у фінансування поточних витрат - у періоди визнання витрат, фінансування що вони надані. У цьому цільове фінансування визнається як доходів майбутніх періодів в останній момент прийняття до бухгалтерського обліку матеріально - виробничих запасів, нарахування оплати праці та здійснення інших витрат аналогічного характеру з наступним зарахуванням з доходів звітний період за відпускання матеріально - виробничих запасів у виробництво продукції, виконання робіт (надання послуг), нарахування оплати праці та здійснення інших витрат аналогічного характеру.

Якщо виділення бюджетних коштів пов'язаний із виконанням певних умов, то період, протягом якого виробляється списання суми із рахунку обліку цільового фінансування, має визначатися з часу визнання окремих видів витрат».

Причому у бухгалтерський облік організації необхідно зробити проводку:

>Дебет 86 «Цільове фінансування»

Кредит 98 «Доходи майбутніх періодів» - відбиті витрачені цільові бюджетні гроші засоби для придбання медичного устаткування.

Приклад 1.

Комерційної поліклініці виділено з бюджету 500 000 рублів для закупівлі радіаційної медичної установки.Поликлиника закупила устаткування у сумі 350 000 рублів (без ПДВ). 150 000 рублів (зокрема ПДВ – 22 881 карбованець) було з його монтаж.

Амортизація з медичного обладнання у бухгалтерському обліку нараховується лінійним способом протягом 7 років.

Бухгалтер поліклініки дані господарські операції відіб'є так:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
>Дебет Кредит
76 86 500 000 Отримано повідомлення виділення цільових коштів з бюджету
51 76 500 000 Отримано поліклініки бюджетні гроші засоби
60 51 350 000 >Оплачена радіаційна медична установка
08 60 350 000 Прийнято до врахування устаткування
08 60 127 119 Чи відбиті видатки монтують устаткування
19 60 22 881 Чи відбито ПДВ щодо монтажу устаткування
86 19 22 881 >Списана сума ПДВ рахунок коштів цільового фінансування
60 51 150 000 >Оплачени роботи з монтажу
01 08 477 119 Введено в експлуатацію устаткування
86 98 477 119 Чи відбиті у складі доходів майбутніх періодів витрачені цільові бюджетні гроші засоби для придбання радіаційної медичної установки
Щомісяця з наступного місяці після введення обладнання експлуатацію
20 02 5 680 >Начислена амортизація (477 119 рублів / (12 місяців x 7 років)).
98 91-1 5 680 Збільшено у сумі нарахованої амортизації позареалізаційні доходи

Закінчення прикладу.

Медичне установи можуть купувати устаткування як з допомогою бюджетних коштів. Це можуть і кошти, одержані від підприємницької діяльності.

Розглянемо ситуацію, коли він частина устаткування придбано організацією з допомогою бюджетних коштів, а частина рахунок коштів, отримані від підприємницької діяльності.

Ремонт медичної техніки .

Усі медичні організації - медпункти, поліклініки, лікарні, приватні клініки - необхідно обладнати медичної технікою, зазвичай, це устаткування, які стосуються об'єктах основних засобів.

У процесі експлуатації медичне устаткування постійно зношуються, починає працювати гірше, котрий іноді зовсім виходить із ладу. Якщо причиною цього є поломка окремих деталей та вузлів, те в установ немає потреби у купівлі нового устаткування, досить відремонтувати що вийшло друком з експлуатації.

Залежно від обсягу й характеру ремонтних робіт розрізняють три виду ремонтів:

поточний ремонт;

середній ремонт;

перегляд.

Основне завдання поточного ремонту є профілактика. Поточний ремонт проводять систематично, наприклад, раз на квартал, це дозволяє уберегти медичне устаткування від передчасного зносу.

Характер проведених робіт пов'язане з зміною окремих деталей та вузлів без розбірки усього обладнання, регулюванням його окремих частин 17-ї та механізмів, їх чищенням, змазкою, що забезпечує постійну готовність медичного устаткування на експлуатацію.

Середній ремонт за складністю наближається до капітальний ремонт, оскільки за проведенні середнього ремонту виникла потреба відновлення чи заміни окремих частин медичного устаткування шляхом часткової його розбірки. Середній ремонт проводиться набагато рідше, ніж поточний ремонт, зазвичай, раз на рік.

Капітального ремонту – найскладніший із усіх видів ремонту основних засобів. Частота проведення капітального ремонту залежить від цього, наскільки інтенсивно використовується основне засіб. Зазвичай, перегляд проводять не частіше разу на кілька років в більшості випадків, він буває достатньо тривалим за часом.

Під час проведення капітального ремонту здійснюється повна розбирання медичного устаткування, виробляється заміна зношених частин 17-ї та механізмів новими. Капітального ремонту обладнання більшості разі проводиться силами сторонніх організацій, оскільки вимагає високих професійних навичок виконавців.

Основною метою кожного з видів ремонту є підтримання ОС у стані, проте, слід, що поточний, ні середній, ні перегляд не покращують технічних характеристик основного кошти, не змінюють його призначення, не надають об'єкту основних засобів нових якостей.

Способи списання витрат на: ремонт медичного устаткування

У бухгалтерський облік видатки ремонт може бути списані такими способами:

у міру появи витрат на собівартість продукції (робіт, послуг);

у міру появи має значення витрат майбутніх періодів, з наступним рівномірним списанням на собівартість протягом терміну, певного організацією;

списанням з допомогою резерву на: ремонт основних засобів, освіченого шляхом рівномірних щомісячних відрахувань.

Вибір однієї з способів може бути відбито у облікову політику організації з метою бухгалтерського обліку.

Списання витрат на: ремонт медичної техніки одноразово.

Спосіб списання витрат на: ремонт одноразово адресований невеликих організацій, у яких число медичного устаткування невелике і обсяг проведених ремонтних робіт незначний. Зазвичай, Витрати ремонт також невеликі і організація може списувати їх у витрати у цьому звітному періоді, де вони зроблено, оскільки це призводить до різкого подорожчання продукції, робіт і постачальники послуг.

Відповідно до пункту 26ПБУ 6/01 у вигляді ремонту здійснюється відновлення об'єкта основних засобів.

Ремонт медичного устаткування здійснюється у тому, щоб підтримання його в справному стані. Відповідно до пунктом 7ПБУ 10/99 у бухгалтерському обліку видатки ремонт основних засобів входять у склад витрат за звичайним видам діяльності. Облік витрат ведеться на рахунках 20 «Основне виробництво», 25 «>Общепроизводственние витрати» і 26 «>Общехозяйственние витрати».

У процесі підготовки до проведення ремонту організації набувають запчастини, комплектуючі, матеріали, які потім буде використано під час проведення поточного, середнього чи капітального ремонту медичного устаткування. Набуті запчастини спочатку слід врахувати на рахунку 10 «Матеріали», якого доцільно відкрити окремий субрахунок для обліку запасний частин. При відпустці запчастин щодо ремонту їхню вартість списується кредиту рахунки 10 «Матеріали» в дебет рахунків урахування витрат виробництва.

Витрати ремонт згідно з пунктом 18ПБУ 10/99 зізнаються у тому звітному періоді, де вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів.

Відповідно до підпунктом 2 пункту 1 статті 253 НК РФ Витрати утримання і експлуатацію, помешкання і технічне обслуговування основних засобів й іншого майна, і навіть для підтримки в справному стані входять у склад витрат, що з виробництвом і які реалізацією.

Витрати ремонт основних засобів, вироблені платником податків, згідно з пунктом 1 статті 260 НК РФ розглядаються як інші витрати і зізнаються з оподаткування у цьому звітному періоді, де вони було здійснено, у вигляді фактичні витрати. У цьому треба враховувати, що платники податків, які застосовують метод нарахування, визнають Витрати ремонт основних засобів як витрати у цьому періоді, де вони зроблено, незалежно від своїх оплати.

Платники податків, які застосовують касовий метод, згідно з пунктом 3 статті 273 НК РФ визнають Витрати ремонт тільки після їхньою фактичною оплати.

Спосіб одноразового списання витрат на: ремонт медичного устаткування, обраний організацією, має бути закріплено у наказі по облікову політику з метою оподатковування прибутку.

Ремонт господарським способом.

Витрати проведення ремонту силами організації б'ють по рахунку 23 «Допоміжні виробництва». Витрати на: ремонт складаються з вартості матеріалів, запасними частинами, комплектуючих, заробітної плати працівників, зайнятих проведенням ремонту, сум ЄСП, нарахованого з зарплати, страхових внесків, суми амортизації основних засобів та інших витрат, безпосередньо з проведенням ремонту.

Припустимо, що медичного устаткування було виконано силами допоміжного виробництва, і розглянемо загальну схему бухгалтерських проводок під час проведення ремонту господарським способом:

Кореспонденція рахунків Зміст операції
>Дебет Кредит
10 60 >Отражена вартість придбаних запасними частинами
60 51, 50 >Погашена заборгованість перед постачальником
23 10 >Отражена вартість матеріалів, відпущених щодо ремонту
23 70 >Начислена заробітна плати працівникам, зайнятим ремонтом
23 69 >Начислен ЄСП
20, 25, 26, 44 23 >Списана загальна вартість ремонтних робіт, сформована на рахунку 23 «>Вспомогательное виробництво»

Ремонт підрядним способом.

Найчастіше організація у різних причин, не спроможна провести ремонт самостійно. І тут, щодо ремонту залучаються сторонні організації, або фізичні особи. І тому, між замовником і підрядчиком має бути укладений договір підряду.

Договору підряду присвячена глава 37 ДК РФ. Відповідно до статтею 702 ДК РФ:

«за договором підряду один бік (підрядчик) зобов'язується виконати за завданням з іншого боку (замовника) певну роботи й здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат праці та оплатити його».

Статтею 703 ДК РФ встановлено, що підрядчик самостійно визначає способи виконання завдання замовника.

Якщо договором підряду не передбачено інше, робота виконується утриманням підрядчика – з його матеріалів, його силами і коштами. Підрядчик відповідає за неналежне якість наданих їм матеріалів і устаткування, і навіть іншого за надання матеріалів і устаткування, обтяжених правами третіх осіб.

Договором підряду може бути передбачене, що необхідних проведення ремонту матеріали буде надано замовником.

Залежно від призначення, яке зазнає ремонту основного кошти вартість ремонту списується на рахунки урахування витрат виробництва (витрат продаж).

Розглянемо загальну схему кореспонденції рахунків, припустивши, що виробляється утриманням підрядчика:

Кореспонденція рахунків Зміст операції
>Дебет Кредит
20 60 >Отражена (вартість) ремонтних робіт з договору підряду
19 60 >Отражена сума ПДВ з вартості ремонту, пред'явлена підрядчиком
60 51, 50 >Погашена заборгованість підрядчику за виконані роботи
68 19 Прийнято до відрахуванню ПДВ, фактично сплачений підрядчику

Списання витрат на: ремонт у складі витрат майбутніх періодів.

Такий спосіб є одне із варіантів рівномірного віднесення витрат за виконання ремонтних робіт на собівартість продукції (робіт, послуг), навіщо використовується рахунок «Розрахунки майбутніх періодів».

Цей варіант списання витрат на: ремонт медичного устаткування застосовується у тому випадку, коли ремонт устаткування виробляється нерівномірно протягом року, і навіть коли виникає у проведенні великого об'єму непередбачених ремонтних робіт, наприклад, у разі аварії, і всього іншого. Витрати, пов'язані одночасно з проведенням такого ремонту, доцільно відбивати в обліку з дебету рахунки 97 «Витрати майбутніх періодів». Це дозволить виключити різке зростання собівартості продукції (робіт, послуг), коли б витрати було списано одноразово. Надалі зазначені витрати щомісяця списуються на рахунки урахування витрат виробництва (витрат продаж) рівними сумами. Порядок і термін списання витрат майбутніх періодів встановлюється організацією самостійно (рівномірно, пропорційно обсягу продукції, виконаних робіт тощо).

Для обгрунтування сум витрат, віднесених з цього приводу 97 «Витрати майбутніх періодів» чи списані з нього, бажано складати кошторис чи план виробництва ремонтних робіт у грошах. Дані документи мають бути затверджені керівником організації.

Якщо ремонт виконується силами сторонніх організацій, відповідно до пункту 1 статті 172 НК РФ сума ПДВ, пред'явлена підрядником та сплачена замовником, підлягає відрахуванню у розмірі після ухвалення на облік виконаних робіт. Підтвердженням те, що ремонт медичного устаткування, може бути акт виконаних робіт.

Приклад 2.

>Медицинским установою господарським способом зроблено перегляд стоматологічного устаткування. Матеріальні витрати склали 580 000 рублів, вести працівників - 30 000 рублів, сума ЄСП – 7 800 рублів.

>Учетной політикою організації передбачено, що Витрати ремонт ОС спочатку позначаються на складі витрат майбутніх періодів, з наступним рівномірним списанням на рахунки урахування витрат виробництва продукції. З метою рівномірного розподілу витрат прийняте рішення списання їх щомісяця рівними частками протягом 2 років.

Кореспонденція рахунків

Сума,

рублів

Зміст операцій
>Дебет Кредит
97 10 580 000 >Отпущени матеріали на: ремонт стоматологічного устаткування
97 70 30 000 >Начислена вести працівникам
97 69 7 800 >Начислен ЄСП
Щомісяця протягом2-х років
20 97 25 741,67 Включено до витрат звітний період Витрати ремонт у вигляді 1/24 частини

Закінчення прикладу.

Приклад 3.

>Медицинским установою зроблено ремонт стоматологічного устаткування. Ремонт виконано силами сторонньої організації. Вартість робіт склав 129 800 карбованців на тому числі ПДВ – 19 800 рублів. Витрати ремонт будуть списуватися до витрат виробництва протягом 12 місяців.

Кореспонденція рахунків

Сума,

рублів

Зміст операцій
>Дебет Кредит
97 60 110 000 >Отражена вартість ремонту стоматологічного устаткування підставі акту виконаних робіт
19 60 19 800 Чи відбито ПДВ з вартості виконаних ремонтних робіт
60 51 129 800 Оплачено ремонт стоматологічного устаткування
68 19 19 800 Прийнята до відрахуванню фактично сплачена сума ПДВ
Щомісяця протягом 12 місяців
20 97 9 166,67 Включено до витрат звітний період Витрати ремонт у вигляді 1/12 частини

Закінчення прикладу.

З метою оподатковування прибутку спосіб списання витрат на: ремонт на витрати майбутніх періодів не передбачено, тому бухгалтерам слід у тому, що у бухгалтерський облік вони виберуть цей спосіб списання витрат на: ремонт, він нічого очікувати збігатися зі способом відображення витрат на: ремонт основних засобів у податковій обліку.

Створення резерву на: ремонт медичного устаткування.

Іншим способом, застосовуваним організаціями для рівномірного списання витрат на: ремонт основних засобів, є створення спеціального резерву. Рівномірність списання витрат на: ремонт досягається завдяки тому, що відрахування, які виробляються в резерв здійснюються організацією рівномірно протягом визначеного періоду, а фактичні витрати, здійснені організацією на: ремонт основних засобів покриваються з допомогою резерву. Використання цій

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація