Реферати українською » Экономика » Розвиток лізингу в Алтайському краї


Реферат Розвиток лізингу в Алтайському краї

Є. І. Роговский, кандидат економічних наук, перший заступник начальника головного управління економіки та інвестицій адміністрації Алтайського краю, Б. А. Трофимов, управляючий Єдиної пенсійної службою по Алтайскому краю, Барнаул

Для Алтайського краю як агропромислового регіону проблема відновлення основних засобів зараз особливо актуальна. У зв'язку з недоліком фінансування, зносом основних засобів, недоступністю кредитів банків внаслідок високих відсоткові ставки практично зупинився процес відновлення основних фондів низки галузей економіки краю, йде їх швидке старіння.

Так було в зараз у аграрнопромышленном комплексі (АПК) краю забезпеченість основними видами машин (тракторами, зернозбиральними комбайнами, кормозбиральної технікою) не перевищує 45-55% від нормативної.

Ненайкраща ситуацію і з оснащеністю житлово-комунального господарства краю. Забезпеченість основними видами техніки становить лише 40-50% від потреби. З іншого боку, з наявної у наявності техніки понад 34% щодо терміну служби, швидкого зносу й технічного стану підлягає списанню. Не вжити заходів, то найближчими роками стан автотракторного парку може поставити під загрозу життєзабезпечення населення краю.

Особливо гостро проблема відтворення основних фондів сидить над підприємствами основних галузей промисловості, транспорту та зв'язку. Так, рівень зношеності загалом промисловості краю становила початку 2001 р. 41%, причому найзношенішими залишаються промышленно-производ-ственные фонди у легкій (62,4%) і електроенергетичної (59,9%) галузях. По транспорту та зв'язку коефіцієнт зносу становив відповідно 61,4 і 49,2%.

На думку, вирішення проблеми відновлення основних фондів краю необхідно використовувати сучасні інвестиційні механізми. І що найбільш прийнятним інструментом для Алтайського краю є лізинг.

Адміністрація краю приймає всіх заходів по оптимізації ресурсної підтримки лізингової діяльності, вдосконаленню фінансово-кредитної, податкової політики, розвитку конкурентного середовища діяльності лізингових компаній, розробці адекватних методів регулювання лізингових взаємин у краї. Прийнято низку законів і нормативно-правових документів, вкладених у залучення інвестицій для відновлення основних фондів підприємств. У тому числі слід зазначити Закон Алтайського краю від 5 травня 1999 р. № 17-ЗС «Про підтримку лізингової діяльність у агропромисловий комплекс Алтайського краю»; Закон Алтайського краю від 9 грудня 1998 р. № 61-ЗС «Про інвестиційної діяльність у Алтайському краї».

Прийняті закони дозволили кілька поліпшити становище підприємств краю, зокрема, лише 2001 р. для закупівлі зернозбиральних комбайнів для сільськогосподарський підприємств краю за умов лізингу з крайового бюджету спрямоване 122 млн крб., що дозволило придбати по крайовому лізингу 140 зернозбиральних комбайнів.

Разом про те адміністрація краю зіштовхнулася з такими проблемами:

- недолік фінансових коштів у сільгоспвиробників, відсутність вони об'єкта застави як наслідок - неможливість залучення комерційного кредиту і з погашенням частини відсоткової ставки з допомогою крайового бюджету; "у- нерозвиненість лізингового ринку краю. У краї трохи діючих лізингових компаній. Найбільш успішним їх може бути ВАТ «Алтайагропромснаб», що займається поставкою техніки для АПК краю по федеральному і регіональному лізингу. Загалом із 1998 по 2001 р. суми, виділені ВАТ «Алтайагропромснаб» за проведення лізингової діяльності, становили: з федерального бюджету - 390,7 млн крб., з крайового - 116 млн крб. Частка інших лізингових компаній над ринком вкрай незначна;

 неповернення лізингових платежів. Тож якщо 1998 р. пред'явлені ВАТ «Алтайагропромснаб» покупцям платежі оплачені повністю, то 1999 р. - на 88,4%, 2000 р. - на 82,7%, 2001 р. (за підсумками 9 місяців) - на 49,8%. Більше 30% розрахунків здійснювалося бартером і заліками.

Усі вищевказані проблеми стримували зростання обсягу лізингових угод. Розглядалися різні варіанти вирішення них: створення крайової лізингової компанії, викупу акцій ВАТ «Алтайагропромснаб» і наділення його функціями крайової лізингової компанії, створення крайового лізингового фонду з урахуванням крайового комерційного банку. У результаті віддають перевагу останнього варіанта. Постановою адміністрації краю від 21.11.2001г. № 726 крайової лізинговий фонд створили.

Формування лізингового фонду здійснюватиметься з допомогою наступних джерел:

• коштів крайового бюджету;

• внесків інших інвесторів, включаючи кошти бюджетів міст і навіть районів краю;

• власні кошти підприємств.

Завданням лізингового фонду визначено ресурсне забезпечення лізингових операцій на АПК і ЖКГ краю, створення надійного механізму над цільовим використанням коштів фонду.

Крайовий лізинговий фонд є відокремлену частина фінансових ресурсів, виділені на цільового фінансування лізингових операцій на Алтайському краї. Ці цифри роблять збільшення статутного капіталу комерційного банку «Крайовий комерційний Сибірський соціальний банк», 99% акцій належить адміністрації Алтайського краю. ВАТ «Алтайагропромснаб», має розвинену філійну мережу, кваліфікованих фахівців істотний досвід роботи з поставці техніки, визначено головним технічним оператором по лізингової діяльності АПК краю.

Один із цілей створення крайового лізингового фонду полягає у забезпеченні максимальній ефективності використання коштів даного фонду - створенні прозорою схеми проведення лізингових операцій та мінімізації відсотка подорожчання одержуваної на лізингової основі техніки. Тож у «Порядку формування та використання коштів крайового лізингового фонду» передбачено жорсткий адміністрація краю за умовами проведення лізингових операцій із участю коштів крайового бюджету. Зокрема, розмір комісійної винагороди ВАТ «Алтайагропромснаб», ціни на всі поставлене лізингове майно погоджуються із комітетом за цінами адміністрації краю.

Претенденти щодо участі в крайової лізингової програмі подають заявку щодо участі на головне управління сільського господарства і комітет із житлово-комунальному і газовому господарству адміністрації краю. При поставках пріоритет віддається техніці, має оптимальні параметри «ціна - технологічна сумісність - якість». Визначено базові господарства й українські підприємства для апробації різних зразків техніки і формування практичних рекомендацій щодо застосування тієї чи іншої виду техніки.

Особливу увагу теперішньому етапі розвитку системи лізингу у краї приділяється розробці системи моніторингу економічних процесів сільськогосподарського виробництва, т. е. підтримці безперервного контролю над економічними параметрами, що дозволяє оцінювати основні відтворювальні пропорції сільського господарства (окремих підприємств): рентабельність виробництва, рівень кваліфікації і динаміку грунтового родючості, введення та виведення основних засобів та інших. Постійний моніторинг сільськогосподарського виробництва дозволяє будувати середньострокові прогнози розвитку підприємств, з найбільшим ефектом «налаштовувати» систему організації лізингових платежів під конкретного лізингоодержувача і в міру необхідності оперативно вносити зміни у неї.

Законом Алтайського краю «Про крайовому бюджеті на 2002 рік» передбачено спрямувати у нинішнього року 140 млн крб. на лізинг сільськогосподарської техніки, ще 50 млн крб. -на лізинг техніки потреб ЖКГ краю. Вжиті заходи дозволили лише перший квартал 2002 р. передати сільгосппідприємствам краю за умов лізингу 25 тракторів у сумі 16750 тис. крб. Завершується узгодження механізму фінансування лізингових угод для ЖКГ краю.

За прогнозами, найближчими роками обсяг лізингових угод на краї збільшиться у кілька разів. Так, об'єм тільки крайового лізингового фонду до 2006 р. планують рівні 700-800 млн крб. Основні фонди підприємств зношені, недолік фінансових коштів в підприємств і відносно мала вартість крайового лізингу стимулюватимуть підприємства краю до відновлення основних фондів через лізинг.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://www.auditorium.ru

Схожі реферати:

Навігація