Реферати українською » Экономика » Формування й шляху зниження витрат за експлуатацію автошляхів


Реферат Формування й шляху зниження витрат за експлуатацію автошляхів

ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Витрати є найважливішими економічними категоріями. Їх рівень багато чому визначає величину прибутків і рентабельності підприємства, ефективність його господарську діяльність. Зниження і оптимізація витрат є з основних напрямів вдосконалення економічної діяльності кожного підприємства.

У разі ринку виникає чимало проблем, що стоять по дорозі ефективності роботи дорожніх організацій. Це нестабільність ціни матеріали, паливо, енергію, недостатнє фінансування дорожньої галузі.

Очевидним є також те, що пошуків резервів економії, ощадливості, раціонального використання зусиль і коштів із завданнями нової доби не впоратися. Тому виявлення цих резервів – завдання номер один кожному за керівника.

Важливу роль реалізації це завдання відводиться аналізу собівартості виконуваних робіт з експлуатації автошляхів. Він дає змогу з'ясувати тенденції зміни цього показника, виконання плану з його рівню, визначити вплив чинників з його приріст, встановити резерви і оцінку роботи підприємства з використанню можливостей зниження собівартості. Собівартість – це основний показник раціонального використання матеріальних витрат, трудових витрат, витрат за експлуатацію машин і європейських механізмів.

Головна мета дипломної роботи «Формування й шляху зниження витрат за експлуатацію автошляхів» – це вивчення теоретичних і практичних питань формування собівартості, її складу і структури, визначення чинників вплинули на динаміку показників собівартості і обрати рекомендації зниження собівартості виконуваних робіт.

З поставленої мети можна сформулювати завдання:

 • аналіз собівартості за основними елементами витрат;

 • аналіз витрат за 1 тенге робіт;

 • аналіз структури витрат, її динаміки;

 • аналіз собівартості виконаних робіт з статтям витрат;

 • факторний аналіз собівартості за статтями витрат;

 • розробка заходів щодо зниження витрат за утримання і поточний ремонт автошляхів.

Під час проведення даного аналізу використовуємо такі прийоми і силові методи:

 • метод цепних постановок;

 • літочислення відносних величин;

 • з порівняльного аналізу;

 • економіко-математичний метод.

У цьому роботі проводиться аналіз собівартості виконаних робіт дорожно-эксплуатационным ділянкою №30 за змістом і поточному ремонту автошляхів. Дорожно-эксплуатационный ділянку №30 є виробничим підрозділом Республіканського Державного підприємства «Казахавтодор» і складається наказом РГК «Казахавтодор». Дорожно-эксплуатационный ділянку №30 юридичною лицем і дивитися діє від імені РГК «Казахавтодор».

Вихідними для дослідження й розробки поставлених завдань з'явилися звітні матеріали дорожно-эксплуатационного ділянки №30 про стан собівартості виконаних робіт за 1998-2000 роки, які, відповідно обробили і узагальнені щоб одержати необхідних висновків, і рекомендацій, і навіть різні методичні джерела та періодичних видань. Робота виконано з урахуванням письма-заказа №12 від 18.01.01 з підприємства ДЭУ-30 ВК ОФ РГК «Казахавтодор».


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Важливими показниками, що характеризує підприємства є собівартість продукції, робіт і рівнем послуг. Від його рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансове становище господарюючих суб'єктів.

Аналіз витрат підприємства «ДЭУ-30» проводився з урахуванням даних бухгалтерського обліку, звіту про виконаних роботах, матеріальних звітів.

У процесі аналізу було розглянуто собівартість виконаних робіт у цілому у період 1998-2000 рр., витрати з елементам, питома собівартість. Ретроспективний аналіз собівартості дав змогу виявити і виміряти вплив як зовнішніх чинників, що впливають формування витрат, і чинників, обумовлених змінами у організації технології робіт з ремонту змісту автошляхів. Выявлению резервів зниження витрат сприяло також проведення аналізу структури собівартості з урахуванням угруповання витрат з різним класифікаційним ознаками залежно від України цілі управління.

Найбільшу питому вагу в собівартості робіт, виконаних «ДЭУ-30» про ремонт та змісту автошляхів, займають матеріальні витрати, тому аналізу матеріальних витрат приділяється особливу увагу. Аналіз матеріальних витрат проводився паралельно вивчення використання матеріальних ресурсів.

Результати ретроспективного аналізу собівартості – нагромадження інформації динаміку витрат, чинників зміни.

Проведений перспективний (прогнозний) аналіз витрат є безпосереднім продовженням ретроспективного аналізу та покликаний оцінити можливі збільшення собівартості виконаних робіт.

Як свідчать розрахунки, собівартість виконаних робіт «ДЭУ-30» про ремонт та змісту автошляхів, за аналізований період 1998-2000 рр., зросла з 13036,664 тис. тенге до 23133,436 тис. тенге, що становить 77,4%. На дане зміна більшою мірою вплинуло на збільшення обсягів робіт, і навіть на зміну структури робіт і підвищення ціни дорожньо-будівельні матеріали і дизельне паливо.

Найбільшу питому вагу в собівартості виконаних робіт займають витрати з оплати праці та видатки матеріали (20%-50%). 2000 року видатки матеріали найвищі. Це з проведенням середнього ремонту. У 1998 року видатки матеріали склали 30,4% від собівартості виконаних робіт, а 1999 року – 29,05%. Амортизація основних фондів займає від 5% до 12% від суми витрат. 10% - 15% в собівартості займають витрати на оренді техніки і надані послуги підприємству. Питома вага загальногосподарських витрат у перебігу трьох років мало змінився і становить 7%-8% від суми витрат.

Витрати на 1 тенге робіт за аналізований період знизилися з 0,952 тенге до 0,930 тенге.

Під час проведення даного аналізу було використано такі прийоми та фізичні методи:

 • метод цепних підстановок;

 • літочислення відносних величин;

 • з порівняльного аналізу;

 • прогнозування динаміки собівартості.

Для зниження витрат робіт з ремонту змісту доріг на «ДЭУ-30» було запропоновано такі заходи:

 • використання солей для боротьби з зимової скользкостью;

 • вибір постачальників матеріалів які забезпечують продаж за нижчій ціні;

 • виділення лімітів замовником на необхідний обсяг робіт;

 • відновлення парку машин «ДЭУ-30» нової технікою.

Запропонований хімічний спосіб боротьби з зимової скользкостью дасть змогу зменшити витрати підприємства на 680,686 тис. тенге.

Вибір постачальників матеріалів, які забезпечують продаж за нижчій ціні дасть змогу зменшити видатки матеріали на 33,2 тис. тенге.

Приведення витрат у відповідність до які виділяються ресурсами з допомогою зменшення обсягів робіт збільшує обсяги будівельно-монтажних робіт і витрати.

Розрахунки довели, що через несвоєчасне проведення «ямочного» ремонту 1998 року витрати 2000 року збільшилися на 479,8 тис. тенге.

У розділі безпеки і екологічність роботи розглянуто розрахунок природного освітлення; розробили заходи щодо попередження нещасних випадків зниження травматизму, й підвищення продуктивність праці; вплив на довкілля противогололедных і обеспыливающих коштів.

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства «ДЭУ-30» підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності робіт і рівнем послуг з урахуванням запровадження науково-технічного прогресу, ефективності форм господарювання та управління, активізації підприємництва, ініціативності.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Назарбаєв Н.А. Казахстан 2030. Процвітання та поліпшення добробуту всіх казахстанцев. Послання Президента народу Казахстану //Казахстанська щоправда. – 1997. – 11 жовтня. – з. 9-16.

 2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги»

 3. ГОСТ 17.2.1.02 – 76 «Охорона природи. Атмосфера. Викид шкідливі речовини автомобілями, тракторами і двигунами. Терміни та засобами визначення»

 4. Інформаційний Бюлетень Міністерства Финансов Республіки Казахстан. – 1997. – 9 жовтня.

 5. Міністерство транспорту, й Коммуникаций Республіки Казахстан Департамент Автомобильных доріг Акціонерне суспільство «Каздорнии» // Збірник кошторисних і розцінок на роботи з змісту і ремонту автошляхів. Алмати, 1997.

 6. СНиП II-4-79. Природний і штучне висвітлення. – М., 1979.

 7. Адамов В.Є., Іллєнко С.Д. та інших. Економіка і статистика фірм. М.: Фінанси і статистика, 2000.

 8. Баканов І.М., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. М.: Фінанси і статистика, 2000.

 9. Васильєв О.П., Стденко В.М. Експлуатація автошляхів і організація дорожнього руху. М.: Транспорт, 1990.

 10. Васильєв О.П. Ремонт і змістом автошляхів. Довідник інженера шляховика. М.: Транспорт, 1989.

 11. Горфинкель В.Я. Економіка підприємства. М.: Фінанси і статистика, 2000.

 12. Дюнин О.К. Зимнее зміст автошляхів. М.: Транспорт, 1983.

 13. Жак Рішар Аудит і аналіз господарську діяльність підприємств - М: «Аудит» В.О. «ЮНИТИ», 1997.

 14. Кунгурцев А.А. Боротьба з снігом і льодом на автомобільних дорогах. Караганді, 1981.

 15. Кейлер В.А. Економіка підприємства. М.: ИНФРА-М, 2000.

 16. Карлик А.Є. Економіка підприємства. М.: СПб ГУЭФ, 1999.

 17. Леонович І.І. Експлуатація автошляхів і організація дорожнього руху. Мінськ, Вышэйшая школа, 1988.

 18. Любушин Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. – М.: ЮНИТИ, 2000.

 19. Макконнел Р.Б., Брю С.Л. Економікс: Принципи, існують, та політика. У 2 т.: Пер. з анг. – М.: Республіка, 1993 р. – т. 1.

 20. Мамыров Н.,Саханова А., Ахметова Ш. Держава й бізнес - Алмати: Економіка, 1999.

 21. Орлов Г.Г. Охорона праці будівництві – М.: «Вищу школу», 1984.

 22. Рузавин Г.І. Основи ринкової економіки. – М.: «Вищу школу», 1997.

 23. Савицкая Г.В. Аналіз господарську діяльність підприємства – Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000.

 24. Самин В.М., Ситникова О.Ю. Техніка фінансово-економічних розрахунків. – Алмати, 1998.

 25. Стоянова Т.Д. Фінансовий менеджмент - М.: Перспектива, 1996.

 26. Сафронов Н.А. Економіка підприємства. М.: ЮРИСТЪ, 1998.

 27. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. М.: Фінанси і статистика, 2000.

 28. Филлипов Б. И.Охрана праці при експлуатації будівельних машин – М.: «Вищу школу», 1984.

 29. Хеддервек До. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. – М.: Фінанси і статистика, 1996

 30. Автомобільні дороги. – 2000. - №10. – с.38-39.

 31. Автомобільні дороги. – 2001. - №1. – с.49-50.

 32. Автомобільні дороги. – 2001. - №4. – с.21.


Додаток А


Прогноз собівартості підприємства «ДЭУ-30»

Методика прогнозу економічних та соціальних показників

Рішення завдання прогнозу може бути розбитий втричі частини:

Часть1 Побудова математичну модель для виробничого процесу у вигляді системи рівнянь

Yi=Y(X1,X2..Xn) , i=1,2,3..m

Щоб вивчити “динаміку” рівнів , необхідно знайти закон зв'язок між величиною У і часом t .І тому необхідно побудувати модель процесу. Детерминированную складову шукатимемо загалом випадкової величини У:

У=f(t)+E(t) , (А.1)

де f(t) - детермінована складова;

Е(t) - випадкова складова.

Математическую залежність між у і t визначаємо з допомогою регресійного аналізу:

Крок 1 Побудова поля кореляції ,виходячи з якого вибираються гіпотези форму залежності між У і t .

Крок 2 Прийняття гіпотези форму залежності між У і t: прямий, гіперболи, логарифмічною і P.S – образною кривою

Крок 3 Визначається коефіцієнти рівняння методом найменших квадратів.

Вибір моделі для прогнозу складає підставі максимізації коефіцієнта детермінації.

Коефіцієнт детермінації окреслюється частка загальної дисперсії, объясняемой регресією, тобто

r2= Дисперсия, яка пояснюється регресією/ Загальна дисперсія

Загальна дисперсія може бути оцінена за такою формулою:

Добщ =(Yt-Yср)2 (А.2)

де Yср- середнє чинника.

Дисперсия, яка пояснюється лінією регресії, визначається за такою формулою:

Добяс =(Yдетер –Yср)2 (А.3)

Вочевидь, що й між Y і t існує тісний залежність, то велика частка загальної дисперсії буде пояснена регресією. За відсутності як і залежності частка объясняемой загальної дисперсії Y буде незначна.

Частина 2 Перебування оцінок близькості і адекватності між математичної моделлю і виробничим процесом.

Визначаємо значення показників близькості і адекватності обраної моделі реальному процесу.

1 Коефіцієнт детермінації позначає яку частку становить модель у реальному процесі, якщо величина процесу ,дана системної дисперсией, приймається за одиницю . Вочевидь , що 0 Д 1 , і що ближчі один до одиниці, тим якість моделювання перевищить.

2 і - індекс кореляції

і = Д (А.4)

Індекс кореляції оцінює точність моделювання. Приймається що точність хороша , якщо 0.7 і 1 , середня , якщо 0.3 і 0.7 і погана ,якщо 0.1 і 0.3.

Коефіцієнт кореляції коштує від –1 до +1 і є мірою тісноти залежності між двома перемінними, зокрема на часових рядів між залежною перемінної (у) і політично незалежної перемінної "час".

Якщо r=0 між у і t немає кореляції;

якщо r

Схожі реферати:

Навігація