Реферати українською » Экономика » Формування й розвиток інвестиційної діяльності компанії


Реферат Формування й розвиток інвестиційної діяльності компанії

Продовження додаток № 2

Загальні показники страхової діяльності з страхуванню життя за 1998 рік


Форма № 2-Укрстрахнадзор


Найменування показника

Код рядки

Усього

За договорами, ув'язненим до 15.11.95

За договорами, ув'язненим після 15.11.95

Надходження страхових платежів (внесків, премій) за договорами страхування й перестрахування 01 39,8 - 39,8
До того ж від цедентов 02 - - -
Частина від страхових платежів (внесків, премій), що була сплачено перестрахувальникам 03 - - -
До того ж перестраховщикам-нерезидентам 04 - - -
Обсяг виплачених страхових сум 05 1,7 - 1,7
Долі страхових сум, сплачені 06 - - -
Кількість громадян, застрахованих рахунок коштів підприємств, установ, організацій наприкінці звітний період (одиниць) 07 463 463 -
Кількість договорів страхування життя, ув'язнених із страхувальниками-громадянами наприкінці звітний період 08 2534 - 2534
Максимальна страхова сума по окремому об'єкту страхування (по окремому застрахованій особі) 09 0,6 0,6 0,3
Прибуток від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів 10 - - -
До того ж напрямів формування резервів страхування життя 11 - - -
Витрати для проведення страхування та інші витрати, які стосуються на собівартість страхової діяльності 12 33,4 - 33,4
Обсяг математичних резервів, розрахований актуарно відповідно до умовами договорів страхування наприкінці звітний період 13 25,2 - 25,2
Обсяг фактично сформованих резервів зі страхування життя наприкінці звітний період ( відповідно до формою 1 «Баланс підприємства») 14 6,2 - 6,2
Обсяг страхових зобов'язань (загальна страхова сума по укладених договорів страхування) 15 1729,5 1096 633,5
Кількість договорів страхування, якими не виконані страхові зобов'язання у призначений договором страхування термін наприкінці звітний період 16 - - -

Обсяг страхових сум, які було виплачено у призначений договором страхування термін наприкінці звітний період:

- за діючими договорами страхування

17 - - -
- за договорами, які закінчилися 18 - - -

Загальні показники страхової діяльності з страхуванню життя за 1997 рік

Форма№ 2- Укрстрахнадзор


Найменування показника

Код рядки

За договорами, ув'язненим до 15.11.95

За договорами, ув'язненим після 15.11.95

Надходження страхових платежів (внесків, премій) за договорами страхування й перестрахування 01 - 2,3
До того ж від цедентов 02 - -
Частина від страхових платежів (внесків, премій), що була сплачено перестрахувальникам 03 - -
До того ж перестраховщикам-нерезидентам 04 - -
Обсяг виплачених страхових сум 05 - -
Долі страхових сум, сплачені 06 - -
Кількість громадян, застрахованих рахунок коштів підприємств, установ, організацій наприкінці звітний період (одиниць) 07 919 -
Кількість договорів страхування життя, ув'язнених із страхувальниками-громадянами наприкінці звітний період 08 - 651
Максимальна страхова сума по окремому об'єкту страхування (по окремому застрахованій особі) 09 0,6 0,26
Обсяг математичних резервів, розрахований актуарно відповідно до умовами договорів страхування наприкінці звітний період 10 - 1,43
Обсяг резервів довгострокових зобов'язань, сформованих наприкінці звітний період (відповідно до формою 1 «Баланс підприємства») 11 - 1,43
Кількість договорів страхування, якими не виконані страхові зобов'язання у призначений договором страхування термін наприкінці звітний період 12 - -

Обсяг страхових сум, які було виплачено у призначений договором страхування термін наприкінці звітний період:

- за діючими договорами страхування

13 - -

Статутний фонд01.01.97 01.01.98
Грошові внески 0,3 158,3
А) внесені безпосередньо засновниками 0,3 152,3
Б) дивіденди, створені задля збільшення статутного фонду - 6,0
2. Майно 91,7 91,7
Разом 92,0 250,0

Показники страхової діяльності з особистої страхуванню (Без страхування життя) за 1997 рік (Форма№3)Найменування показника

Код рядки

За договорами, ув'язненим до 15.11.95

Надходження страхових платежів (внесків, премій) за договорами страхування й перестрахування 01 1
До того ж від цедентов 02 -
До того ж надходження страхових платежів від страхувальників-громадян 03 -
Частина платежів, сплачених перестрахувальникам 04 13
До того ж нерезидентам 05 -
Кількість страхових випадків, якими здійснено страхові виплати 06 11
Виплата страхових сум 07 2
До того ж: страхователям-гражданам 08 0,4
Частина страхових сум, сплачена перестрахувальникам 09 -
Кількість застрахованих наприкінці звітний період 10 3684
До того ж рахунок коштів страхувальників-громадян 11 -
Максимальна страхова сума по окремому об'єкту страхування (по готельному застрахованій особі) 12 0,5
Кількість страхових випадків, з яких встановлені договором терміни не виконані страхові зобов'язання (од) 13 -
Обсяг страхових сум, які було виплачено у призначений договором термін 14 -

Таблиця витрат за 1997 рік

З/п – 58,8

Начисления на зарплатню - 22,0

Витрати ведення справи – 82,4

Амортизаційні відрахування – 6,1%

Страхові виплати – 1488,8

Інші затраты(отчисления в технічні резерви, інші, ніж резерв незаработанной премії) – 50,4

Усього витрат – 1708,5


Починаючи з 17 листопада 1997 року запроваджується добровільне страхування життя (програма ритуального страхування) № 010.


Як вона та планувалося, на етапі впровадження новий нам вид страхування – страхування життя, виявився збитковим.

Середня зарплатню за 1997 рік – 150 грн.

Позички юр особам видавалися відповідно до Декрету про Страховании і Тимчасового положення про порядок формування та розміщення страхових резервів від 17 травня 1994 року. Позички було видано термін до 2001 роки й більше.

Права вимоги страхувальників виникли через те, що нами було укладено договори страхування, відповідальність якими почалося з підписання договору страхування. Однак страховий платіж Страхувальник повинен вносити протягом дії договору страхування. Отже, виникло право вимоги до страхувальників зі сплати страхових платежів з цим договорами страхування.


Звіт фінансового діяльності у 1997 -98год


Доходи – 1820 597

До того ж:

Надходження страхових платежів – 736 147

У тому числі:

Від добровільного особистого страхування (без життя) – 1 -

Від добровільного страхування життя – 2 40

Від добровільного майнового страхування 640 -

Від обов'язкового майнового страхування – 0 107

Від добровільного страхування відповідальності – 71

Від обов'язкового особистого страхування – 22 -

Надходження від перестрахування – 7 1

172


Інші доходи: 905 449

У тому числі

Доходи від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів – 127 -

З іншого боку, надходжень від страхових резервів 0 270

Витрати – 1489 (1487 по добровільному страхуванню відповідальності держави і 2 з особистого без життя) - 378 (2 у житті й 376 по відповідальності)


Виплати із перестрахування – 16 44

Витрати зміст апарату управління – 59 44

До того ж зарплатню – 59 44

Витрати ведення справи – 132 39

Платежі до бюджетів – 74 63

Резервирование коштів- 402 80

Перевищення доходів витратами - +50 29

Балансова прибуток - +91 33


Структура покриття страхових резервів за станом 01.01.98г.


Резерв:


348814,3 – незаработанные

50388 – резерв збитку

1434,46 – резерв у житті


Допустимые активи Рівень покриття Норматив
Тыс.грн % % Млрд.крб.
1. Ден. вартість р/р 8151 2,029446 Без огранич.
2. Нерухомість 40160 9,999085 10 0
3. Право вимоги до перестрахувальникам 65351 16,27117 До 50% 0
4. Право вимоги до страхувальників 148122 36,87959

5. Грошові позички за договорами позики юридичних особах і фізичним лицам-страхователям 139852,8 34,82072 30 120491,0

Разом: 401636,8 100,085


ГЛАВА 2. Формування й розвиток інвестиційної діяльності компанії страхування життя


2.1. Принципи інвестиційної діяльності страховика на макроекономічному рівні


Стислий екскурс до історії страхування життя, який у першому розділі справжньої роботи, дозволяє зробити висновок у тому, що компанії страхування життя активну участь у стосунки з моменту їх зародження і продовжували розвиватися водночас і протягом усього історії свого розвитку.

Безумовно, і сьогодні у умовах ринку компанії страхування життя продовжують брати участь у різноманітних фінансово-кредитних відносинах. Водночас активно залучені в інвестиційний процес.

Аналіз наявної нині України законодавчої бази для, котра регламентує процес здійснення інвестицій і діяльність страхових компаній, дозволяє сформулювати таке визначення інвестиційної діяльності страховика.

Інвестиційна діяльність страховика є сукупність його практичних дій, вкладених у реалізацію інвестицій, тобто видів майнових і інтелектуальних цінностей, які у об'єкти підприємницької діяльності, у яких створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект.

Для аналізу інвестиційної діяльності страховика з прикладу одній з запорізьких страхових компаній необхідно виділити дві істотних, з погляду, характеристики інвестицій як економічної категорії. По-перше, з наведене означення, інвестиції можуть здійснюватися страховиком як і матеріальної (майнові цінності), і нематеріальної (інтелектуальні цінності) формі. По-друге, результатом інвестування і критерієм оцінки ефективності інвестицій страховика виступає як прибуток, отримана від конкретних інвестиційних заходів, а й соціальний ефект, який, з визначення, також досягається з допомогою інвестування.

З урахуванням зазначених характеристик проведемо аналіз інвестиційної діяльності акціонерної страхової компанії, здійснює страхування життя жінок у Запорізькому регіоні, - АСК «Новий Дніпро». Ця страхової компанії дбає про ринку страхування життя з 1995 року, нині здійснює страхування життя виходячи з ліцензії № 890/872-2 (видана Укрстрахнадзором 29.10.97г. терміном на 10 років). Слід зазначити, що ця компанія «Новий Дніпро» здійснює страхування життя поряд з іншими – ризиковими видами страхування, кілька ускладнює аналіз діяльності, пов'язану зі страхування життя. Але такий суміщення різних видів страхової діяльності перестав бути винятком, що у зараз у Україні немає компаній, які займаються виключно страхуванням життя. Спричинено це явища розгляне третьої главі справжньої роботи, а об'єктом дослідження даної глави є діяльність АСК «Новий Дніпро», пов'язана зі здійсненням страхування життя.

Джерелами інформації для нижчеподаного аналізу з'явилися як форми звітності, що є загальними всім від суб'єктів господарської діяльності України та затвердженим Міністерством фінансів, і спеціальні форми звітності, які заповнюються лише страховиками і затверджуються Комітетом у справі нагляду над страхової діяльністю України (Укрстрахнадзором). До перших належать:

  • Форма № 1 «Баланс підприємства» (1996-1998 рр.);

  • Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (1996-1998г.г.);

  • Форма № 3 «Звіт про финансово-имущественном стані» (1996-1998г.г.)

До специфічно страховим формам звітності, які у справжньої роботи, можна віднести такі:

  • Форма № 1-Укстрахнадзор «Звіт про доходи та витратах страховика» (1996-1998г.г.)

  • Форма № 2-Укрстрахнадзор «Загальні показники страхової діяльності з страхуванню життя» (1996-1998г.г.)

  • Форма № 6-Укрстрахнадзор «Забезпечення платоспроможності страховика, розміщення страхових резервів» (1996-1998г.г.)

Значимість інвестиційної діяльності страховика для економіки загалом зумовлює необхідність розмежування вкладення коштів компанією «Новий Дніпро» двома рівнях:

  • макроекономічному

  • мікроекономічному

Втягнутість страхової компанії «Новий Дніпро» в інвестиційний процес на макрорівні можна як схеми (рис. 2.1).

Страхова компанія

Постачальники Прямі угоди Споживачі

капіталу капіталу


Фінансові ринки:

  • грошові (короткострокові)

  • ринки капіталів (довгострокові)


Рис. 2.1 Інвестиційна діяльність страхової компанії «Новий Дніпро» на макрорівні


Страхова компанія “Новий Дніпро” акумулює розрізнені невеликі внески, отримувані від страхувальників (на рис. 2.1 - постачальників капіталу) і перетворює в постійно пополняющийся фонд резервів зі страхування життя. Потім страховик інвестує частину акцій цього фонду для одержання додаткового доходу, надаючи його тим самим у розпорядження споживачів капіталу. Отже, надаючи послугу зі страхування життя, страхової компанії “Новий Дніпро” сприяє, як будь-який інший компанія страхування життя, здійсненню пересування («переливу») коштів у ринку капіталу, перетворюючи пасивні грошові потоки в потоки активного капіталу.

Вочевидь, діяльність і значення інвестиційної діяльності страховика на макрорівні пов'язані питанням формування та використання страхових резервів, які у ролі джерел інвестиційних ресурсів страхової компанії на макроекономічному рівні.

У цьому треба сказати, що на світовий практиці спостерігається чітке розмежування методики формування резервів по ризиковим і накопичувальним (Рис.1.3) видам страхування. Що стосується України це розмежування було запроваджено ще Декретом КМУ в 1993 року, у якому застерігалося, що “Резерви зі страхування життя формуються окремо від резервів по ризиковим видам страхування” [9]. Проте методика формування резервів зі страхування життя з'явилася лише у жовтні 1995 року [10], та був неодноразово переглядалася і змінювалася. Попри це, компанія «Новий Дніпро» реалізовувати страхування життя вже на початку 1995 року. Дані, що характеризують динаміку зміни розмірів страхових платежів та обсягів резервів зі страхування життя, сформованих АСК «Новий Дніпро» в 1995-1998г.г., викладені у Таблицах 2.1,2.2.

Таблиця 2.1

Динаміка надходжень страхових платежів

в АСК «Новий Дніпро» в 1995-1998 рр.


Роки

Надходження страхових платежів, тис. грн

Абсолютний приріст (зниження), тис. грн.

Темпи зростання кількості, (зниження), %

Темпи приросту (зниження),%

базисний

ціп

іншої

базис

ный

Цеп

іншої

Базис

Ный

ціп

цой

1995 рік

637,000 - - 100 100 - -
1996 рік 0,0 -637,000 -637,000 0 0 -100,0 -100,0
1997 рік 6,354 -630,646 6,354 1,0 - -99,0 -
1998 рік 39,800 597,200 33,446 6,3

626,4

-93,7 526,4

Схожі реферати:

Навігація