Реферати українською » Экономика » Розрахунок техніко-економічних показників


Реферат Розрахунок техніко-економічних показників

Зміст


Запровадження.....................................................................................................................

1 Розрахунок техніко-економічних показників в енергосистемі............................

  1. Визначення вартості основних фондів в енергосистемі..........................

  2. Сумарна наведена потужність енергосистеми.........................................

  3. Розрахунок показників використання основних фондів електростанцій.........

  4. Річний витрати на електростанціях й у енергосистемі загалом.....

  5. Середньозважена величина питомої витрати палива на енергосистемі.

  6. Розмір нормувальних оборотних фондів......................................................

  7. Сума реалізації енергії в енергосистемі....................................................

  8. Показники використання оборотних фондів................................................

  9. Розрахунок річних експлуатаційних витрат....................................................

  1. Розрахунок прибутків і рентабельності...................................................................

2 Розрахунок собівартості електричної й теплової енергії на ТЕЦ....................

2.1 Розрахунок витрат за паливо....................................................................................

2.2 Розрахунок витрат за зарплатню...................................................................

2.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань................................................................

2.4 Розрахунок витрат за поточний помешкання і інші витрати........................................

2.5 Розподіл статей витрат з фазам виробництва....................................

2.6 Розподіл цехових витрат між двома видами енергії.......................

2.8 Визначення структури собівартості енергії..............................................

Укладання.................................................................................................................

Література..................................................................................................................


Запровадження


Енергетична служба покликана забезпечити як надійне і дуже якісне постачання підприємства електроенергією, а й здійснювати організаційно-технічні заходи щодо економії енергоресурсів, сприяти впровадженню досягнень науково-технічного прогресу у сфері промислової енергетики. До складу енергосистеми, запропонованої завданням дану курсову роботу, входить чотири електричні станції (дві станції конденсаційного типу, дві теплофикационного типу). Метою роботи є підставою розрахунок техніко-економічних показників: визначення капітальних капіталовкладень у енергосистему, витрати палива, собівартості, прибутку, рентабельності та інших показників. З допомогою цих показників, їх техніко-економічного аналізу, можна виявити чинники, які впливають на величину рентабельності, прибутку, собівартості, визначити шляхи поліпшити роботу електростанції і енергосистеми загалом.


1 Розрахунок техніко-економічних показників в енергосистемі


таблиця 1 - Структура енергосистеми

КЭС-1

КЭС-2

4000 МВт (8*500)

2100 МВт (7*300)

Эопт

26,8*109 кВт*ч

Эопт

11,2*109 кВт*ч

Цт

7 руб./т.у.т

Цт

10 крб /т.у.м

Bээ

339 р /кВт*ч

Bээ

241 р /кВт*ч


кам'яне вугілля


кам'яне вугілля


ТЭЦ-1

ТЭЦ-2

455 МВт (I*ПТ-60+2*Т-110+1*Т* *175); 5*БКЗ-420

330 МВт (3*ПТ-60+3*Р-50); 3* 420+3*480

Эопт

2,565*109 кВт*ч

Эопт

1,91*109 кВт*ч

Qопт

14*106 ГДж

Qопт

6,09*106 ГДж

Цт

6 крб /т.у.м

Цт

12 крб /т.у.м

Вээ

220 р /кВт*ч

Вээ

169,5 р /кВт*ч

Bтэ

41,6 кг /ГДж

Bтэ

41,3 кг /ГДж


1.1 Визначення вартості основних фондів енергосистеми


Для визначення вартості блокових електростанцій скористаємося формулою:

Ккэс=Кперв бл+(n-1)Кпосл бл , млн.руб.


де Доперв бл – повні капіталовкладення до блоку, які включають витрати в КЭС, залежать від потужності КЭС загалом;

Допосл бл – капіталовкладення у кожний наступний блок;

n – число блоків.

К1кэс=(105,75+(8-1)*58,05)*500000=256 050 000 млн. крб.

К2кэс=(68,1+(7-1)*36,2)*500000=142 650 000 млн. крб.


Для визначення капіталовкладень в неблочные ТЕЦ використовують формулу:

nта

i=2


Ктэц=КПЕРВ пг+(nПГ -1)*КПОСЛпг+ДоПЕРВтур+*ДоПОСЛтурі ,


де nта – загальна кількість турбоагрегатов;

nпг – загальна кількість неблочных парогенераторів;

ДоПЕРВ пг – капіталовкладення у парогенератор;

ДоПОСЛпг – капіталовкладення в наступний парогенератор;

ДоПЕРВтур – капіталовкладення у турбоагрегат;

ДоПОСЛтур – капіталовкладення в наступний турбоагрегат.


Для ТЭЦ-1:

ДоПЕРВтур=11,65 – пт-60 5 блоків по 420 МВт

ДоПОСЛтур=8,56*2 – 2*Т-110 ДоПЕРВ пг=14,2

ДоПОСЛтур=14,0 – 1*т-175 ДоПОСЛпг=4*8,3

К1ТЕЦ=(14,2+4*8,3+11,65+(8,56*2+14))*500000=45 085 000 млн. крб.


Для ТЭЦ-2:

ДоПЕРВтур=11,65 – пт-60 блоки 3*420+3*480

ДоПОСЛтур=6,02*2 – 2*пт-60 ДоПЕРВ пг=9,2

ДоПОСЛтур=2,84*3 – 1*П-50 ДоПОСЛпг=2*6,48 ДоПОСЛпг=3*8,48

К2ТЕЦ=(9,2+2*6,48+8,48*3+11,65+6,02*2+2,48*3)*500000=39 905 000 млн. крб.


Сумарна вартість енергосистеми перебувають розслідування щодо формулі:

Кэн=Кэл.ст+Кэл.с+Кп/ст,

де Кэл.ст – вартість основних фондів електростанції;

Кэл.с – вартість електричних мереж.

Кп/ст – вартість електричних підстанцій.

Капітальні вкладення електричні мережі Кэл.с приймаємо рівними 60% від капіталовкладень в електричні станції системи. У цьому можна взяти, що вартість основних фондів трансформаторних підстанцій Кп/ст становить 30% вартості всієї електричної мережі.

Кэл.ст=К1кэс+К2кэс+К1тэц+К2тэц;

Кэл.ст=256 050 000+142 650 000+45 085 000+39 905 000=483 690 000 млн.руб.

Кэл.с=60%*483 690 000/100=290 214 000 млн. крб.

Кп/ст=30%*290 214 000/100=87 064 200 млн. крб.

Кэн=483 690 000+290 214 000+87 064 200=860 968 200 млн. крб.


1.2 Сумарная приведеная потужність енергосистеми


Ця величина визначається за такою формулою:

NЭНприв=Nэн+(i-1)*Nуi+(j-1)*Nуj+0,01Н, МВт,

де Nэн – встановлена на всіх електростанцій енергосистеми;

Схожі реферати:

Навігація