Реферати українською » Экономика » Лекції з аналізу господарську діяльність


Реферат Лекції з аналізу господарську діяльність

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Аналіз господарську діяльність.

Якушина Віра Олексіївна.

Література:

1. «Теорія эк.анализа» Баканов, Шеремет

2. «Теорія АХД» Осмаловский

3. «Теорія эк.анализа» Каракоз

4. «Сучасна эк-ка» Мамебов

5. «АХД і аудит за умов ринку» Кондраков

6. «Основи эк-ки та молодіжні організації бізнесу» Львів

7. «Микроэк-ка» Гальперин

8. «Основи теорії та практики ФВА» Моїсєєва

9. «Аудиторские перевірки розрахунків» Домилевский

Тема 1. Наукові основи, предмет і завдання економічного аналізу.

1. Предмет і наукові основи економічного аналізу.

2. Види аналізу та їх роль управлінні.

3. Завдання аналізу, у умовах ринкової економіки.

1.   Економічний аналіз - система спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням процесів, взаємозв'язку процесів, які у своє чергу складаються під впливом об'єктивних економічних законів, під впливом чинників.

Це система знань, що з науковим обгрунтуванням бізнес-планів, з оцінкою бізнес-плану. Це система спеціальних знань, що з виявленням позитивних і негативних факторів, з розкриттям тенденцій, оцінкою пропорцій, з визначенням результатів господарських процесів.

Пізнавальна діяльність спирається завжди на практику, експерименти, спостереження, у яких встановлюються ці чинники. Осмислення чинників починається з аналізу.

Аналіз(з грецьк. «розчленовування цілого на елементи») - метод дослідження, яка полягає в уявному розчленування цілого на складові виділення якихось властивостей, зв'язків.

Такий метод використовується широко. Але природні, технічні науки застосовують у своїй прилади й ін.

Таке аналітичне розчленовування має здійснюватися не довільно, а з поставленого завдання.

У цьому виділяються: суттєві і не дуже ознаки - це званий логічний прийом.

Аналіз, відкриваючи можливість широкого пізнання, хіба що руйнує цілісність, тому вивчивши складові предмета необхідно їх знову з'єднати, у вигляді синтезу.

Синтез(з грецьк. «з'єднання») - об'єднання за одну ціле.

Перехід від аналізу чинників до теоретичного синтезу здійснюється з допомогою индукции(переход від загального до окремого) і дедукції. Вони становлять основу методу пізнання цих економічних процесів.

Аналіз полягає в комплекс цифрових данных(учетных), і навіть полягає в системі методичних прийомів вивчення різних сторін діяльності будь-якої господарської одиниці.

Господарські процеси, їх результати знаходять відбиток у цілої системі економічної інформації. Цю економічну інформація вельми динамічне, але вона раціонально організована, цей потік є основним базою щодо економічного аналізу.

Економічний аналіз має власний предмет, але предметом її інтересів є оцінка господарських процесів.

Аналіз - оцінка соціально-економічної ефективності, оцінка кінцевих фінансових результатів.

Економічний аналіз - одне із елементів механізму управління виробництвом.

2. Розвиток наукових методів є необхідною передумовою поліпшення практики й у своє чергу практика теж завжди накладає відбиток на науку.

Нині є науково-обгрунтовані види класифікації економічного аналізу, розвинена ринкової економіки визначила потреба у диференціації і розмежувала такі поняття, як внутрішній управлінський аналіз стану і зовнішній фінансово-економічний аналіз.

Внутрішній управлінський аналіз - складова частину всієї системи аналізу, інформаційно-аналітичне забезпечення управлінські рішення.

Зовнішній фінансовий аналіз - частина системи аналізу, які мають забезпечувати зв'язок зовнішніх користувачів.

Види аналізу:

1) тоді як процесі економічного аналізу виявляються умови, результати господарську діяльність, рівень використання наявних ресурсов(материальных, трудових), такий аналіз називається економічним.

2) якщо аналіз ведеться з урахуванням бізнес-плану, завдання, проекту, виходячи з їхньої виконання, то аналіз - поточний.

3) якщо оцінка за певним колу даних про господарську діяльність проводиться у разі тривалого періоду, то аналіз - перспективний.

4) якщо аналіз спрямовано виявлення ефективності технічних рішень, оцінку значимості сторін діяльності, то аналіз - техніко-економічний. На базі цього аналізу дається оцінка з використання наявних виробничих потужностей, площ, енергоємності, енергоозброєності.

Оперативний аналіз - оцінка виконання завдань певний короткий период(период оперативну діяльність).

економічний аналіз вдосконалювався з такою самою темпом як виробничий потенціал.

ФВА - одне з найбільш результативних видів аналізу, що дозволяє вирішувати комплексно завдання, щоб забезпечити прогресивність. Цей метод ще називають методом активної техніко-економічній діагностики чи методом оптимізації.

Зародження цього пов'язано із розвитком виробничого потенціалу. У 40-х рр. ХХ століття інженер Соболєв (працював на Пермському телефонному заводі) почав займатися питаннями функціональних залежностей між витратами, між конструктивним використанням, між його застосуванням.

У компанії Дженерал електрик цим самим питанням почав займатися інженер Майлс.

Однак у 60-ті рр. ці методи функционально-стоимостной оцінки отримали розвиток на наукової основе(а не так на практиці). До проблеми підключилися ученые-систематики(Карп..., Майдойчик, Грампа).

Питаннями ФВА організаційної оцінки займалася також Моїсєєва.

Умови ринкової конкуренції мусять дати нового поштовху ФВА у всіх його напрямах.

Об'єктом аналізу є функції, тобто. споживчі властивості виробів, процесів, і навіть створення цих функций(живого і упредметненого).

Предметом аналізу явл. Причинно-наслідкові зв'язок між споживчої вартістю та вартістю конкретних виробів, продуктів.

Основна мета аналізу - перебування оптимального співвідношень між споживчими властивостями та реальними витратами.

Оптимальний співвідношення - це розгляд низки зависимостей(потребительские властивості ростуть, конкурентність зростає, витрати падають тощо.).

У ФВА об'єднані й економічна і функціональний аналіз.

Дослідження функцій. У аналізі вибирають спочатку головну, та був другорядну функцію.

Етапи:

1. Підготовчий етап. Виділяється об'єкт. Формується контингент виконавців.

2. Інформаційний етап.

3. Аналитический(творческий чи дослідницький). Фахівці може бути різною підготовленості. Етап називають мозковим штурмом. Результатів є рекомендації.

4. Рекомендательный (позитивну). Має бути видано документ.

3. Завдання аналізу, у умовах ринкової економіки.

На початковому етапі аналіз носив аналітичний характер з урахуванням дисконтних і звітних даних. З розвитком промислового потенціалу актуальність аналізу залежить від комплексному подходе(полная оцінка використання).

Люди, які зробили внесок у економічний аналіз: Худюков, Баканов, Беркгольц, Вейтсман, Майдайчин, Стоцький. За оцінкою комплексного розвитку: Львів, Шеремет, Палий(отец із сином), Ководворский, Данилевський, Щинков.

ФВА як комплексної дисципліни там немає, лише ми. Але там є:

n теорія управління запасами(оборачиваемость оборотних засобів, оптимальні партії заготовок, запуску виробництва);

n теорія обліку й контролю затрат(оценка витрат за производство(себестоимость), визначення точки рентабельності).

Завдання аналізу:

переорієнтування методики аналізу від оцінки вже сформованих етапів оцінку з перспективи. Питання конкурентоспроможності, фінансової устойчивости(оценка надійності партнера-контрагента), аналіз під час виборів контрагентов(банки, постачальники...), аналіз ліквідності підприємства, прогнозування якихось виробничих відносин...

Тема 2. Методична і інформаційна база економічного аналізу.

1. Методичні прийоми економічного аналізу.

2. Чинники та його класифікація.

3. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.

4. Організація аналітичної роботи.

1. Предметом эк.анализа розуміється діалектичний метод підходи до вивченню господарських, трудових, виробничих процесів у розвитку, у тому перебігу. Тобто. ці методичні прийоми повинні розкривати зміст, напрям і знаходять способи дослідження.

Напрями дослідження:

n виявлення і вимір ролі різних чинників господарських, эк.процессов

n вивчення динаміки розвитку цих економічних, виробничих процесів

n оцінка підсумків розвитку цих процесів, і навіть оцінка наявних резервів

n виявлення рівня виконання за кількістю, за якістю завдань, планів, проектів...

Характерні особливості цього:

1) використання системи показників

2) вивчення причин зміни цих показників

3) обов'язкове виявлення і вимір взаємозв'язку між причинами, чинниками тощо.

Мета - підвищення соц.эк.эффективности всіх процесів.

У процесі аналізу, аналітичної обробки эк.информации використовують ряд прийомів эк.анализа, умовно їх можна підрозділити на традиційні і математичні.

До традиційним відносять прийоми, які знаходили застосування з виникнення анализа(сравнение, відносні і середні величини, угруповання, індексний метод, метод цепних підстановок, балансовий метод, графічний метод).

Математичні прийоми увійшли до коло застосування пізніше, коли з'явилися ЕОМ, які використання таки є важливим напрямом у вдосконаленні методів і прийомів эк.анализа.

1-ї прийом: в аналізі використовують абсолютні і відносні показники. На основі використовується прийом эк.анализа - порівняння. Чим більший баз порівняно, то глибше аналіз. При аналізі сопоставляются фактично досягнуті результати з проектними контролю. Порівняння використовується тоді, коли фактич.результаты порівнюються з нормативними з метою оцінки ефективності. Порівняння фактич.результатов з які пройшли з оцінки динаміки. Іноді використовують порівняння фактич.результатов зі середніми величинами визначення місця.

Порівняння фактич.данных з цими досягнутими там від використання досвіду. Порівняння факт.данных з эк.моделью визначення і запровадження можливості найвищого рівня.

2-ое напрям 1-го прийому: завдання зіставляється із очікуваними результатами чи з фактично досягнутими даними, визначення напруженості виконання завдання. Головне у своїй прийомі - порівнянність за показниками, порівнянність за методикою обчислення, порівнянність по календарному періоду, за умовою роботи...

Несопоставимость призводить до протилежних результатів.

 Порівняння - початкова стадія аналізу, надалі мають бути використані причини, чинники відхилення і дана відповідну оцінку.

2-ї прийом - літочислення. Зазвичай середні величини розраховуються з урахуванням масових, але якісно однорідних даних. Вони дають узагальнену характеристику(ср.арифм-ая, ср.взвешенная, ср.гармоническая, мода, медіана). Мода - структурна середня. Її на відміну від ср.арифметической у цьому, що вона безпосередньо по цифровим даним членів якогось низки. Це ...значення максимальної крапки над кривою розподілу. Медиана - величина ознаки у одиниці у середині низки порівняних величин.

3-й прийом - угруповання. Вони найчастіше використовують, коли мета - виявити резерви, якісь залежності. Головне - вибрати правильні ознаки. За підсумками угруповань обчислюється динаміка якогось процесу. Неотъемлимая частина угруповань - аналітичні таблиці.

Використовуються графічні методи. Вони забезпечують наочність, доступність зі сприйняття:

n столбиковые

n круговые(удельный вагу)

n линейные(зависимость за періодами)

n координатные(зависимость чогось від чогось)

n мережні.

Тема: Экономико-математические методи (прийоми) эк.анализа.

 

Тобто. відбуватиметься заміна наближених, спрощених розрахунків точнішими. ЕОМ і ЭММ дозволяють вирішувати звані багатовимірні завдання аналізу.

Ми розглянемо:

n методи елементарної математики

n класичні методи

n методи мат.статистики(методы одномірних, багатомірних статистик сукупностей)

n эконометрические(для визначення або виробничих функцій, або функції «вхід-видобуток»).

Усі мат.методы спираються на методологію ЭММ і припускають рішення класу завдань методом застосування имитационных моделей(складання рівнянь). Залежно від цілей аналізу эк.модели різняться на детермінований і стохастические.

Детерминизм(з латів. «детермино» - вчення про объективностях і закономірності будь-яких явищ). За підсумками детермінізму вивчаються такі явища, у яких однією причиною за певних умов породжує іншу, що є хіба що наслідком. Тобто. детермінований аналіз - розкладання досліджуваного явища із якихось прямим чинникам, вплив яких можна виміряти кількісно.

Стохастический(від грецьк. «стохастос» - вміє вгадувати). Стохастическое моделювання - метод рішення класу завдань статичного оцінювання. Побудова моделей проводився з допомогою чинників, не що у прямий взаємозв'язку. Ці факторы(связи) існують між випадковими величинами, але за зміні однієї з чинників змінюється величина чи іншого. У основі побудови таких моделей лежить узагальнення варіантів значень. І коли треба виміряти вплив цих випадкових величин, виробляється кореляційний аналіз.

Коли виробляють кореляційний аналіз, визначають, що навколо лише факторы(признаки) визначають інші - функции(следствия), якщо показник змінюється під впливом багатьох чинників, необхідно зробити більшою спостережень.

Основний показник у своїй - коефіцієнт кореляції:  

2. Чинники, що визначають результат господарської діяльності й їх класифікація.

Чинники:

1) рушійні сили господарських процесів

2) умови звершення господарських процесів

3) причини, мають вплив для цієї процеси.

Господарська діяльність підприємств - ціле пасмо взаємозалежних економічних процесів.

Чим детальніше вивчаються чинники, тим повнішим результати, тим обгрунтованіша прийняті рішення. Ці чинники взаємозв'язані й впливають на результати хоз.деятельности або позитивно, або негативно. Буває, що негативний вплив одних чинників може звести нанівець позитивний вплив інших чинників.

За рівнем на результати своєї роботи чинники діляться на:

n основные(пример: забезпеченість матеріалами)

n другорядні.

За рівнем кількісного виміру:

n - піддаються кількісної оцінці

n не піддається оцінці.

За час впливу:

n постійні, тобто. впливають безупинно

n тимчасові, тобто. які у певного періоду.

Чинники інтенсивного характеру - ефективніші процеси, чинники.

Чинники екстенсивного характеру - пов'язані з кількісним розширенням матеріально-технічної бази, з допомогою додаткових трудових ресурсів.

По охвату дією:

n загальні

n специфічні, що діють лише з даному підприємстві.

За рівнем деталізації:

n простые(результат впливу однієї причини)

n сложные(результат впливу багатьох причин).

За характером впливу:

n объективные(не залежить від результатів дії цього підприємства)

n субъективные(зависят тільки від результатів дії цього підприємства, від ефективність використання ресурсів).

По способу визначення:

n прямые(влияние яких можна визначити без спеціальних розрахунків)

n расчетные(надо виконувати розрахунки).

По дії на результати:

n 1-го порядку - безпосередньо впливають на результат і вивчаються насамперед

n 2-го порядку - впливають через чинники 1-го порядку

n n-го порядку.

3. Інформаційне забезпечення эк.анализа.

під час вироблення управлінського рішення аналіз вироблятися основі системи показників. Цю систему показників - інформаційна база аналізу, вона вельми динамічне.

Джерела аналізу діляться на:

1. облікові

2. внеучетные.

Учетные джерела аналізу:

1. дані бухобліку

2. дані з статичної звітності

3. даних про господарських процесах з оперативного обліку

4. дані шляхом здійснення выборок(выборочных досліджень).

Методи вибіркових досліджень:

n суцільне спостереження

n сувора документація

n за рахунками

n угруповання з звітних таблиць.

Для аналізу можна використовувати дані оперативного облік і звітність.

Внеучетные джерела аналізу:

1. матеріали ревізій. Їх проводить бухгалтерія, група ревізорів...

2. укладання аудиторів

3. матеріали перевірок податкової служби

4. матеріали зборів трудових колективів

5. протоколи виробничих нарад

6. пояснювальні і доповідних записок

7. результати фотографії робочого для

8. перепису устаткування наявних матеріальних запасів

9. конструкційна, технологічна й інша документація

10. виробничі паспорти устаткування

11. результати візуальних спостережень

12. результати вибіркового обстеження.

4. Організація аналітичної роботи.

Ефективність, результати аналізу залежить від правильного планування роботи, організації.

Умовно весь процес аналізу можна розділити на цілий ряд основних етапів:

1. складання програми (плану) аналізу. Позначається:

n мета аналізу

n обсяг аналізу

n коло исполнителей(бухгалтер, економіст...)

n послідовність проведення аналізу

n термін проведення аналізу.

2. добір джерел інформації, контролю над достовірністю цієї інформації.

3. систематизація і аналітична обробка вихідних даних.

4. узагальнення результатів аналізу та оформлення в відповідному документі, який містить об'єктивна оцінка роботи. Документ мусить мати пропозиції, рекомендації, заходи для усунення втрат перезимувало і недоліків, заходи з підвищення ефективності виробництва.

5. контролю над реалізацією результатів аналізу.

Тема: Аналіз обсягу, якості і структури продукції та послуг.

1. Методи і завдання аналізу обсягу продукції, робіт та надаваних послуг.

2. Аналіз структури та асортименту продукції.

3. Аналіз ритмічності випуску ДП і комплектності зачепила.

4. Поточні й комплексний аналіз якості продукції.

1. Завдання:

1) основним завданням будь-якого підприємства є оцінка обсягу, якості, динаміки, структури продукції.

2) перевірка збалансованості і оптимальності планованого виду продукції, і навіть оцінка реальності й напруженості виробничих показників.

3) виявлення впливу окремих чинників кінцевий

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Лекції з макроекономіки
  Лекція 1. Що таке макроекономіка? Предметом макроекономіки є поведінка економіки, аналізованої як
 • Реферат на тему: Лекція зі світової економіці
  Отже на минулому занятті ми розглянули політичну карту Європи. Відзначили із Вами що 1992 року
 • Реферат на тему: Лісова промисловість і деревообробка України
  I. Вступ ……………………………………………………... 3 II. Більшість 1. Значення лісової і деревообробної
 • Реферат на тему: Лізинг
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та звернення,
 • Реферат на тему: Лізинг
  ВИСНОВКИ Процес переходу до ринкових відносин зумовив пошук нових шляхів вирішення проблем,

Навігація