Реферати українською » Экономика » Корпоративні облігації


Реферат Корпоративні облігації

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Міністерство загального користування та професійної освіти РФ

 

Сыктывкарский державний університет

Факультет управління

Кафедра економічної теорії та корпоративного управління.

Допустити до захисту

зав. кафедрою економічної теорії

й корпоративної управління

д.э.н., професор

Шихвердиев А. П._________________

« » вересня 2001-го

Выпускная кваліфікаційна робота

 

Корпоративні облігації - як фінансовий інструмент залучення інвестицій.

 

Виконавець: Попова Ірина Олександрівна студентка гр.4400

Керівник : Шихвердиев Аріф Пирвелеевич д.э.н., професор

Сиктивкар 2001

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.................................................................................................................................................................................... 3

1. Поняття й ті види корпоративної облігації....................................................................................... 5

1.1.Сущность корпоративної облігації................................................................................................................... 5

1.2.Классификаия корпоративних облігації....................................................................................................... 11

1.3.Преимущества корпоративної облігацій над іншими фінансовими інструментами залучення інвестицій ........................................................................................................................................................................... 15

2 Випуск, реєстрацію ЗМІ й звернення корпоративної облігації..................................... 21

2.1.Эмиссия корпоративних облігацій................................................................................................................... 21

2.2. Звернення корпоративних облігацій на вторинному ринку................................................................. 28

3.Рынок корпоративних облігацій у Росії Республіці Комі................................... 33

3.1.Состояние і передумови розвитку ринку корпоративних облігацій у Росії Республіці Комі 33

3.2. Проблеми розвитку ринку корпоративних облігацій у Росії можливі шляхи розв'язання. 38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................................................................................... 47

Список літератури...................................................................................................................................................... 52

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

До нашого часу найсерйознішої проблемою російського ринку є брак надійних фінансових інструментів. Найактуальнішою цю проблему стала після проведення реструктуризації ринку держоблігацій. Обмеження, які запровадило на репатріацію коштів іноземних інвесторів, породили питання: куди ці гроші вкладати? З іншого боку, після відомих потрясінь ринок держпаперів і ринок акцій втратили довіру російських інвесторів. Тому сьогодні як ніколи актуально використання такого фінансового інструмента як корпоративна облігація.

Введення ЄІАС у звернення корпоративних облігацій здатне допомогти реальному сектору економіки. Випуск облігацій відкриває для російських підприємств прямий джерело залучення інвестицій, до того ж час торкається відносини власності.

Проте російському ринку цінних паперів корпоративні облігації грають поки великої ролі.

У зв'язку з цим, метою дипломної роботи є підставою розгляд корпоративної облігації як фінансовий інструмент та визначити шляхи активізації інвестиційної діяльності над ринком корпоративних облігацій.

Досягнення цього було поставлені такі основні завдання:

Вивчити економічну сутність корпоративної облігації

Вивчити основні тези з випуску, розміщення і зверненню корпоративних облігацій.

 Проаналізувати стан ринку корпоративних облігацій у Росії Республіки Комі

Виявити і проаналізувати проблеми емісії та звернення облігацій російському ринку.

Виробити пропозиції щодо усунення проблем, які перешкоджають розвитку ринку корпоративних облігацій.

Предметом дослідження, у цій роботі стала проблеми, що перешкоджають використанню корпоративної облігації як інструмент залучення інвестицій, а об'єктом - ринок корпоративних облігацій..

У першій главі розглядаються основні характеристики корпоративної облігації, переваги її використання над іншими фінансовими інструментами як інвестора, так емітента, представлений з порівняльного аналізу кредиту банку і облігаційної позики, дана класифікація корпоративної облігації.

 У другій главі з урахуванням діючої законодавчої бази для наведено основні тези випуску, реєстрацію ЗМІ й звернення корпоративних облігацій, зокрема на фондових біржах.

Останній главі аналізується стан і передумови розвитку ринку корпоративних облігацій у Росії Республіці Комі, виявляються проблеми, що перешкоджають випуску, реєстрацію ЗМІ й зверненню корпоративних облігацій, і визначаються можливі шляхи рішень них.

Під час написання цієї теми використовувалися монографії і нормативні акти, регулюючі ринок цінних паперів, і навіть різні статті з журналів.

1. Поняття й ті види корпоративної облігації.

1.1.Сущность корпоративної облігації.

Чинне російське законодавство визначає облігацію як емісійну цінний папір, закрепляющую право її власника на підлозі чение від емітента облігації в передбачений умовами випуску термін її від номінальної вартості і зафіксованого у ній відсотка від цього вартості чи іншого майнового еквівалента (27,28,32)

Корпоративна облігація - це цінний папір, спілка відносини позики між її власником (кредитором) особою, її яке випустило (позичальником), як останнього виступають акціонерні товариства, підприємства міста і організації інших організаційно-правових форм власності.

До основним характеристикам облігацій відносять: вартісну оцінку, купон, період обертання.

Корпоративні облігації мають нарицательную ціну (номінал) і ринкову ціну. Номінальна вартість облігації позначає суму, що в борг і має бути повернуто після закінчення терміну її звернення. Номінальна ціна є величиною до розрахунку принесеного облігацією доходу.

Відсоток по облігації встановлюється до номіналу, приріст (зменшення) вартості облігації за період розраховується як відмінність між акцій становить, через яку облігація погасять і ціною купівлі облігації.

Зазвичай, облігації випускаються із високим акцій становить. Вони на багатих інвесторів, як індивідуальних, і інституціональних. Цим вони відрізняються акцій, номінальну вартість яких емітент встановлює для придбання їх найширшими верствами інвесторів. При цьому слід відзначити, що з акцій номінальна вартість — величина досить умовна, які й продаються, і купуються переважно за ціною, не прив'язаний іншої до номіналу, то тут для облігацій номінальна вартість є дуже важливим параметром, значення не змінюється протягом усього терміну облігаційної позики. Саме з спочатку зафіксованої величині номіналу облігації погашатимуться після закінчення терміну їхніх звернення.

З часу їх емісії і по погашення її продають і купуються по які встановилися над ринком цінами. Ринкова ціна момент розміщення облігації може бути нижчою номіналу, дорівнює номіналу і від номіналу. Надалі ринкова ціна облігацій визначається з ситуації, яка виникла ринку облігацій й фінансовому ринку цілому на момент продажу, і навіть двох головних елементів самого облігаційної позики. Цими елементами є:

• перспектива отримати при погашенні номінальну вартість про лигации (чим ближче в останній момент купівлі облігації термін його погашення, то вище її ринкова вартість);

• декларація про регулярний фіксований дохід (що стоїть дохід, прино симый облігацією, то вище її ринкова вартість).

Ринкова ціна облігацій залежить від створення низки інших умов, найважливішим із якого є надійність (рівень ризику) вкладень.

Оскільки номінали в різних облігацій істотно різняться між собою, то часто виникає у порівнянному измери тілі ринкових цін облігацій. Таким показником є курс.

Курсом облігації називається значення ринкової ціни облігації, ви раженное у відсотках її номіналу. Наприклад, якщо облігація з номіналом 100000 крб. продається за 98 500 крб., що його курс 98,5. У зарубіжній літературі крім перелічених (номінальної і ры нічний) наводиться ще одне непідвладна інфляції вартісна характеристика облігацій — їх выкупная ціна, через яку емітент після закінчення терміну позики погашає облігації. Викупна ціна може збігатися з номінальною, і може бути вище чи, навпаки, нижче від її. Російське законодавство виключає існування викупної ціни, оскільки Федеральний закон «Про ринок цінних паперів» закріплює право власника отримання від емітента її номиналь іншої вартості. Це означає, що облігації можуть погашатися (викуповувати ся) лише з від номінальної вартості.

На ринку різні облігації пропонують і различ ные відсотки за купону. У цілому нині рівень купона залежатиме від двох параметрів: надійності емітента і сро ка, який випущена облігація. Чим менш надійний емітент, тим паче високий рівень купона він долен пре доставити по облігації, щоб компенсувати потенци ально вищий ризик підвищеним доходом. Чим більш період випускається облігація, тим паче високий купон вона повинна переважно нести, бо инвес тору зростає ризик, пов'язані з володінням такий папером.

Велика компанія, якщо хоче зробити свої облігації привабливими інвесторів, повинна обес печить вищого рівня купона, щоб компенсиро вать ризик вкладення грошей у ці папери. З іншого боку, вона зіштовхнеться з жорсткішими обмеженнями терміну, на до торый можна випускати її облігації, оскільки з продовженням життя облігації зростає й ризик можливих втрат для інвестора. Який великою і надійної була компанія в останній момент емісії паперів, у найближчій перспективі нею, збільшується ризик неплатежів, ризик ліквідності її цінних паперів. Тому вона навряд чи зможе розмістити над ринком довгостроковий займ, хоча у кожному конкретному випадку така буде залежати від що складається конъ юнктуры ринку.

Невелика, стабільно працююча фірма випустить облігації під ще більшу відсоток і термін. Оскільки ризик придбання паперів компанії досить високий, вкладники навряд чи погодиться приобре тать її папери на період понад рік. Звісно, дана кому пания міг би залучити кошти вкладників, наприклад, п'ять років, однак цьому разі довелося б предло жити купон порядку 40%, але це фінансовий тягар була б нею надмірним. Велика компанія в крі зисном стані може розраховувати реалізацію свого позики тільки під великий відсоток і недовго.

Купуючи корпоративні облігації, інвестор дол дружин оцінювати інвестиційні якості і зважити ризик та доходність за цим цінним паперам.

До чинників ризику, які мають прийматися інвестором до уваги під час вирішення та придбанні облігацій емітента можна віднести:

1.Экономические чинники.

- Зміна законодавства (митного, податкового, ринку цінних паперів та інших.)

- Зміна фінансово-господарську діяльність емітента

- Нестабільність економічної ситуації народному господарстві, рівень інфляції

- Розмір конкуренції загалом основний діяльності, над ринком цінних паперів і розвитку емітента

- Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів.

2. Політичні чинники

- зміна законодавства РФ

 Оцінка інвестиційних якостей облігацій проводиться у разі наступних напрямах.:

По-перше, визначається надійність компанії по осущест влению відсоткових виплат. Для цього він виробляється сопо ставление доходу, одержуваного компанією протягом року, з торб мій відсоткових платежів з всіх видах позик. Розмір до ходу в 2—3 разу повинна перевищувати розмір відсоткових виплат, що свідчить про усталеному фінансовий стан корів порации. Аналіз доцільно провадити у динаміці за кілька років. Якщо тренд зростаючий, то фірма нарощує свої віз можности покриття відсоткових платежів. Якщо ж тренд падіння, це свідчить про нестабільності дея тельности компанії та з часом вона зможе повному обсязі забезпечити відсоткові виплати.

По-друге, оцінюється здатність компанії погасити наявну заборгованість за всі підставах. Інвестор дол дружин враховувати, що, крім облігаційного боргу, фірма мо гут й інші боргові зобов'язання. Тож у процесі аналізу виробляється зіставлення потоку надходжень де ніжних засобів у компанію із загальною сумою заборгованості. Прийнятним рівнем вважається, якщо сума доходу по отноше нию до величині боргу становить менше 30%.

По-третє, оцінюється фінансова незалежність компа нии. Для цього він загальна сума боргу зіставляється із собст венним капіталом фірми. Зазвичай вважається, що знаходиться у хорошому фінансовий стан та залежною від зовнішніх джерела фінансування, якщо величина боргу вбирається у 50% її власного капіталу. Крім названих показників, виробляється оцінка платоспроможності фірми, ліквідності активів, рентабель ности функціонування та інших якісних параметрів діяльності компанії. Пересічному інвестору провести качест венний аналіз облігацій практично неможливо. Великі інвестиційні компанії мають у своєму штаті служби анали за, рекомендації яких забезпечують прийняття обгрунтований ных рішень.

У країнах діють спеціальні аналітичні агентства, що виробляють оцінку боргових зобов'язань компаній, і привласнюють їм певні категорії надійно сти. У такими агентствами є «Мооdу's investor Sегviсе» (Мооdу's) і «Standart & Роог's Согроration» (S&Р), у Канаді — «Dоminion Bond Rating Sегviсе» і «Canadian Bond Rating Sегviсе». Провідними агентствами є «Мооdу's» і «P.S & Р», рейтингом яких користуються найбільші оператори фондо вого ринку в світі. Компанія, яка передбачає осу ществить публічне розміщення облігацій, звертається до агентство, аби воно оцінило фінансове становище фир ми бачимо включило облігації на свій рейтинг. Зазвичай, в тече ние період звернення облігацій виробляється оцінка їхньої інвестиційних якостей й обновляється рейтинг. Зазвичай рейтинг — це для інвесторів; проте російський фондовий ринок висуває нові завдання перед емітентом — домогтися такого рейтингу, який би ефективність розміщення його облігаційної позики. Сле дме враховувати, що рейтинг - це формула, а якісна інтерпретація кількісних показників. Рейтинг — цю думку, судження експерта про об'єктивних показниках ринку; судження щодо можливості оплати основний суми боргу і відсотка. Рейтинг — це думка експерта на якість тій чи іншій фондовій цінності. Створення рейтингових оцінок — одне із способів охаракте ризовать ринок. Високий рейтинг, встановлений для цінних паперів даного емітента, допомагає підвищити ліквідність цін іншої папери, і знизити ціну позики. Справді, на розвиненому ринку, де майже всі боргові зобов'язання мають рейтингову оцінку, важко продати якусь облігацію, якщо відсутня її рейтинг. Цивілізований ринок цінних паперів змушує емітента звертатися зі замовленням в відомі рейтингові агентства, заплативши певну суму, у тому, щоб специалисты-анали тики перевірили якість цінних паперів і надали їй рейтингову категорію. Отже, на ефективному фондовий ринок лише боргові зобов'язання, які пройшли процеду ру рейтингу можуть забезпечити доступом до отриманню позикових коштів. У цьому ціна позики для емітента визначається каті горией, яку привласнює рейтингова агенція. Градація рейтингів двох найвідоміших агентств приведено в табли це1. За даними таблиці видно як рейтинг забезпечує диффе ренциацию емітентів, вишукуючи найслабших їх, які гарантують погашення заборгованості, створюючи об'єктивну основу з метою оцінки кредитного ризику, стандарти відкритості та прозорості на фондовий ринок. У цьому таблиці відбито ранжування облігацій в зави симости від рівня кредитоспроможності їх емітентів. «ААА» (Американська арбітражна асоціація) — означає дуже ви сокую ступінь кредитоспроможності. «Р» — відмови від погашення облігацій. Наприклад, облігації, які стосуються класу «ВР» і від, звуться Junk Bonds (сміттєві, викидні облига ции).

Таблиця 1. Градація рейтингів агентств «Мооdу's investor Sегviсе» і «Standart & Роог's Согроration»

«Standart & Роог's Согроration»

«Мооdу's investor Sегviсе»

Характеристика інвестиційного якості цінних паперів, відповідна категорії рейтингу

ААА

АА

А

ВВВ

Ааа

Аа

А

Ввв

ЗДАТНІ До УПЛАТЕ

Найвищий рейтинг — здатність погасити займ і відсоткові ставки;

Основна катего рия надійності — вища категорія. Дуже висока ймовірність погашення основ ного боргу і відсоткові ставки.

Високе якість – сильна

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація