Реферати українською » Экономика » Конкуренція і конкурентоспроможність


Реферат Конкуренція і конкурентоспроможність

МИПК РЭА им.Г.В.Плеханова

Економічна теорія

Курсова робота

Тема: Конкуренція і Конкурентоспроможність.


Студента 1курса

Богданова К.В.


Зміст:


1.Введение

 

2.Совершенная конкуренція.

 

3.Несовершенная конкуренція

 

4.Формы недосконалої конкуренції

 

5.Конкурентоспособность товару

 

6.Пять сил конкуренції

 

7.Конкурентоспособность фірми

Основні типи рушійних сил конкуренції

 

8.Конкурентоспособность галузі, країни

 

9.Стадии розвитку конкурентоспроможності національної економіки

 

10.Конкурентоспособность Росії у світовій економіці

 

11.Список літератури

I        Запровадження

Останні десятиліття посилення конкуренції зазначено фактично в усьому світі. Ще нещодавно вона була відсутня у багатьох країн і галузях. Ринки захистити і домінуючі позиції ними були чітко визначено. І дуже навіть там, де існувало суперництво, воно було настільки жорстким.

Зростання конкуренції стримувався безпосереднім втручанням урядів і картелів. (див. список літератури 1)

Ринок будь-якого товару або ж послуги має свої особливості, не міняються, втім, суть самої конкуренції. Як явище вона нова, але розмаїття її проявів вимагає постійної вивчення, включаючи оцінки динаміки чи інтенсивності. (2)

Сьогодні жодна серйозна компанія неспроможна уникнути конкуренції. Попри різноманітні методи лікування й форми конкурентної боротьби, кожна фірма намагається виробити свою конкурентну стратегію задля досягнення успіху.

Потрібно спробувати зрозуміти і опанувати мистецтвом конкурентної боротьби.

КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Конкуренція (від латів. соncurrencia-сталкиваться) – суперництво між виробниками товарів та послуг за ринок збуту, завоювання певного сегмента ринку. Кожна фірма використовує своєї стратегії і тактику задля досягнення цього

          Для ринкової економіки має основне значення.

Виконує і її мотора, двигуна прогресу, зростання ефективності виробництва

          Виступає стихійним регулятором господарських процесів, способом встановлення над ринком рівноважної ціни. Стимулирует зниження витрат виробництва та реализации.(6)

Конкурентоспроможність – багатопланова економічна категорія, що можна розглядати на кількох рівнях.

Це конкурентоспроможність товарів, товаровиробників, галузей, країни. Між цими рівнями існує тісний взаємозв'язок : адже страновая і галузева конкурентоспроможність

 зрештою залежить від здібності конкретних виробників випускатиме конкурентоспроможні товары(9)

Розрізняють два виду конкуренції досконалу і недосконалу

2.Совершенная конкуренція.

Стан ринку, є тут велика кількість покупців і продавців (виробників), кожен із яких займає щодо невелику частину ринку України і неспроможна диктувати умови продажу або придбання товарів. Передбачає наявність необхідною і доступною інформації ціни, їх динаміці, продавцях і покупців у цьому місці, а й у інших регіонах і.

Вимоги досконалої конкуренції:

I. Відсутність вхідних і вихідних бар'єрів у тому чи галузі виробництва:

A. Державна монополія

B. Ліцензування певних видів діяльності (випуску та організації продажу продукції).

З. Обмеження чи заборона доступу до ресурсів, необхідним виробництва товарів тощо.

Створення ідеальної моделі досконалої конкуренції є вкрай ускладненим процесом.

У Росії її антимонопольний комітет, покликаний забезпечуватиме дотримання правилами гри на вільний ринок, діє вкрай слабо.(6)

2.Несовершенная конкуренція.

Стан ринку, у якому багато покупців мало продавців і навпаки, дії з придушення конкуренції із боку інших фірм.

          Використовувані кошти:

I. Демпинговые ціни

II. Створення вхідних бар'єрів ринку будь-яких товарів.

III. Цінова дискримінація (продаж однієї й тієї ж товару за цінами).

IV. Використання чи розголошення конфіденційної науково-технічної, виробничу краще й торгової інформації.

V. Поширення брехливих даних в рекламної чи іншого інформації касаемо способу й визначити місця виготовлення чи кількості товарів

VI. Замовчування важливою для споживача інформації

Втрати від недосконалої конкуренції:

a) невиправданий зростання цін.

b) збільшення витрат виробництва та звернення.

з) уповільнення науково-технічного прогресу.

d) зниження конкурентоспроможності на світові ринки.

e) падіння ефективності экономики.(6)

         

3.Формы недосконалої конкуренції.

 

I.          Монополія.

Від грецького moons-один і. poleo-продаю.

Виключне декларація про щось. Що стосується економіці прерогатива н

Схожі реферати:

Навігація