Реферати українською » Экономика » Конспект лекцій з економіці


Реферат Конспект лекцій з економіці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Лекція № 1

Тема 1

1. Економіка- (др.гр.) вміння вести домашнє господарство

Дві форми господарства:

1. Натуральне господарство. Виробляється потреб.

2. Товарное. Можна купувати й продавати товари.

Сучасна економіка- національне господарство, у тому числі у собі галузі й види виробництва (матеріальне і нематеріальне пр-во) в тч обмін, що використовується людьми задоволення потреб.

Рівні потреб сучасної людини.

1. Физиологические. (Потреби чи потреба) - вода, житло, їжа

2. У сфері безпеки (захист від зовнішніх ворогів , від злиднів, допомогу в хвороби)

3. Потреба соціальних контактів (спілкування з людьми, потреба у кохання, і дружбі)

4. Потреба повазі

5. У саморозвитку

Сучасна економіка - наука про форми та методів ведення господарства за обмежених ресурсах, з метою забезпечення потреб суспільства.

Склад економічних ресурсів:

1. Матеріальні.

  1) Земля

  2) Капітал

А) Сукупність коштів производства(машины, устаткування, будинку, споруди виробничого призначення)

Б) Кошти підприємства

2. Людські ресурси

  1) Робоча сила (фізичні, розумові здібності, навички та знання)

  2) Підприємницька здатність (Управлінські і організаційні чинники, необхідних виробництва товарів та послуг)

Ресурси обмежені стосовно потребам.

Причини вивчення економічної теорії:

1) Теорія допомагає зрозуміти суть проблем, з кіт. людина наштовхується у повсякденній жизни(дороги, справа, …)

2) Зрозуміти шляхи вирішення.

Обмеженість:

А) Відносна (чинники пр-ва можна збільшити, але менше ступеня зі зростанням самого пр-ва )

Б) Абсолютна (ресурси небачено збільшено )

Чинники, обмежують у ресурсів:

А) людські (у людина не можна швидко збільшити )

Б) речовинний (засіб праці, терміни створення обмежені. )

В)естественные умови

Характеристика экономич. теорії:

Ставиться до общенно-политическим наук (вивчення поведінки індивідуумів та його груп).

Экономич. теорія - сама матемизированная і формализированная наука.

Розділи экономич. науки:

1. Макроекономіка - вивчення поведінки окремих госп. суб'єктів.

2. Макроекономіка - аналізує економіку країни загалом.

Методи:

1) аналіз (розклад складного на просте )

2) синтез (з'єднання птд. частин у єдине ціле ). Перетворення ринкової ланцюга.

3) Абстракций (виняток деяких складових частин із наукових розглядів.

4) Индукции (логічне рух від приватного до спільного ).

Фундаментальні проблеми, у економіці:

1) які товари та що не кол-ві виробляти.

2) Як випливає виробляти конкретні товари.

3) Кому слід користувати вироблену продукцію.

Класифікація экономич. систем:

1) Хоз. система, джерело якої в традиції та звичаї.

2) Хоз. система, джерело якої в наказах.

Сучасна економіка - змішана економіка, має працювати з ринком, традиціями.

 

Лекція №2

Тема 2. Основи теорії попиту й пропозиції.

1. Ціна, попит, пропозицію сприяють встановлення рівноваги над ринком.

Попит- цей показник м/у ціною товару та її кількістю, яке покупці хочуть і може придбати

Закон попиту - що нижчою ціна товару, тим більше його у покупці хочуть і може придбати.

Чинники попиту й пропозиції

1) Зміна обсягу попиту (пропозиції)

2) Зміна функції попиту (пропозиції)

Певні умови, у яких купуються товари:

1. Располагаемый дохід

2. Ціни товарів, які обслуговують подібну потреба про товарозаменителей

3. Ціни товарів, збільшують задоволення чи зиск із споживання певного товару.

4. Умова очікування зміни у майбутньому

5. Чисельність

6. Смаки і переваги споживачів

Согласуется з передумовою щодо поведінки індивідуума, що означає, що означає що споживачі прагнуть максимізувати чистий прибуток чи виграш споживання товарів.

Залежність V попиту з його чинників наз-ся функцією попиту.

Ті зв'язок м/у ціною і V попиту той чи інший товар то, можливо представлена як шкалою (таблично), і кривою попиту .

Неценовые чинники, що впливають зміна попиту:

1. Зміна в корисності речі

2. Зміна доходів (більше купити на таку саму ціну)

3. Зміна ціни на всі товарозаменители (за незначного зниження цін попит переключається)

Конфігурації кривою від попиту й закономірності споживчого поведінки.

Ефект доходу  - показує, як змінюється реальний прибуток споживача за зміни цін, ті     

даний дохід показує з допомогою якого зниження ціни на всі товар людина стала багатшими.

Ефект заміщення - демонструє взаємозв'язок м/у відносними цінами товарів хороших і V попиту споживачів.

Взаємодія ефекту доходу з ефектом заміщення виникає у ситуації з нормальними товарами , ті товарами, попит куди збільшується зі збільшенням доходів споживача.

Ефект прибутку і ефект заміщення діють у протилежних напрямах, з одного боку зміна ціни низькоякісні товари вестиме збільшення попиту ними (ефект заміщення), з іншого боку через ефекту доходу споживач стане багатшими, а багата людина нічого очікувати набувати низькоякісні товари.

Якщо низькоякісні товари займають незначне місце у загальному обсязі споживчого доходу, то е. заміщення > е. прибутку і споживач купує більше нижчих товарів - у разі крива попиту ні нижчий товар викличе негативний нахил. Однак у економ. теорії може виникнути ситуація, коли зниження ціни на всі товар призводить до зниженню попиту нього та його навпаки. Такий ефект наз-ся ефектом Гіффена. "Парадокс Гифена" у тому, що зі зростанням ціни на всі який або товар першої необхідності, особи з низькому рівні доходів збільшують закупівлі, відмовляючись решти споживання і зводячи своє споживання на основному до споживання цього товару. "Ефект Веблена" передбачає зниження попиту престижні товари з падіння ціни них.

Зміна нецінових чинників викликає зрушення кривою попиту вправо вгору, у разі збільшення і вліво вниз, у разі падіння попиту. У нормальних умов існує залежність м/у ціною і обсягом попиту, що призводить до негативному нахилу кривою попиту.

Пропозиція - на цю кількість товару, яке продавці готові запропонувати над ринком з кожної можливою ціною в одиницю часу. Обсяг пропозиції - це якомога більше товару, яке продавці готові запропонувати над ринком в одиницю часу, за певних умов:

1. Ціна певного товару Pa.

2. Для підприємств вихідні ресурси Pr.

3. Для підприємств інші товари Pb….,Pr,…..

4. Наявність необхідних ресурсів R.

5. Характер застосовуваної технології K.

6. Інфляційні очікування IE.

7. Податки і дотації TS.

8. Природно-климатические умови З.

9. Кількість продавців X.

Залежність обсягу пропозиції від які його чинників називається функцією пропозиції з має вигляд: Qsa = f(Pa ,Pr, Pb------Pr….., R, K, IE, TS, З, X)

Якщо (Pr, Pb------Pr….., R, K, IE, TS, З, X) константи, то зазначена залежність набуває вигляду функції залежності пропозиції від ціни. Qsa = f(Pa).

Зміна нецінових чинників пропозиції викликає зрушення кривою пропозиції вправо вниз разі її збільшення, і вліво вгору, якщо пропозицію падає.

Стан ринку, у якому обсяг від попиту й обсяг пропозиції врівноважуються за певного рівні ціни називається равновесным:

Равновесное стан за своєю природою нестабільно і то, можливо порушено як у відхилення ринкової ціни від Pe, і у разі зсуву прямий попиту й пропозиції. У першому випадку з урахуванням цінового механізму втрачену рівновагу відновлюється, тоді як у другий випадок ринок приходить до нового рівноважному стану:

Лекція №3

Властивості рівноважної ціни, і кількості.

1. На ринку представлено достатньо товарів . причому всі витрати окупаються у рівноважної ціні. Равновесная ціна свідчить про найбільшому економічний ефект.

2. У точках рівноваги виражений найбільший соціальний ефект.

3. На світовому ринку можна знайти ні надлишку товарів, ні дефіциту .

За межами рівноважної ціни перебувають дві зони: Надлишок і Дефіцит.

Для боротьби з головою товару, за якого створюється надвиробництво товару, необхідно зниження цін. На дефіцит ринок реагує прямим чи прихованим зростання цін, одночасно збільшується спекуляція.

Криві попиту й пропозиції можуть виявити еластичність ціни на всі товар. Еластичність показує ступінь залежності величини попиту й пропозиції від ціни товару.

Критерії еластичності:

Якщо величина попиту сильно реагує зміну ціни, то говорять про високої еластичності від ціни. Якщо навпаки, про низькою. Одинична еластичність - збільшення що купуватиметься продукту на 1 % за незначного зниження ціни на всі 1 %

Три виду еластичності:

1. Еластичність попиту по прибутку.

2. Перехресна еластичність різноманітні товарам.

3. Цінова еластичність.

Цінова эл. показує наскільки % збільшився обсяг попиту при зменшенні ціни товару на 1%.

Інтерес до більшість мед. послуг має низьку еластичність.

Еластичність показує ступінь залежності величини попиту від ціни товару.

Формула еластичності :

эл.=

Характеристики еластичності попиту:

1. Отражает особливості споживчого поведінки.

2. Перехресна еластичність різноманітні товарам - залежить тільки від ціни на всі це товар, а й від ціни на всі інші товари.

3. Эл-ть пропозиції характеризує реакцію пропозиції зміну в % кількості запропонованого товару зміну ціни.

Еластичність пропозиції з її чинники:

Чинники еластичності пропозиції:

1. спроможність до тривалого зберігання й вартість зберігання (для товару, кіт. неспроможна зберігатися длит. час - еластичність низька ).

2. особливості произв. процесу (якщо виробник товару може розширити пр-во зі збільшенням ціни - еластичне пропозицію ).

3. тимчасовий чинник (виробник неспроможна реагувати зміну ціни ).

Неэластичное пропозицію - пропозицію, як його не змінюється при ув. чи розум. цін.

Якщо попит цілком еластичні, вони можуть виступати ефективними регуляторами.

Чинники пропозиції:

1. Ціни і ресурси

2. Досконалість технології виробництва

3. Податки і дотації

4. Для підприємств інші товари. Зміна ціни ін. товари здатне змістити криву пропозиції продуктів.

5. Кількість продавців

Чинники попиту:

1. Споживчі смаки

2. Кількість покупців

3. Доход

Лекція №4

Теорія споживчого поведінки.

Корисність - задоволення від використання цієї продукту.

Принцип зменшення граничною корисності.

Економісти називають " ефектом зменшення граничною корисності".

У межах короткого проміжку часу, протягом якого смаки споживачів не змінюються, гранична корисність убуває.

У економіці може виникнути ситуація споживчого рівноваги, відповідно досягти максимуму від задоволення потреб. Це означає , кожен карбованець витрачений споживання кожного продукту приносить однакову корисність.

Якщо споживач врівноважує свої потреби, то ніщо нічого очікувати його змушувати зміну структури витрат. Виняток : Зміна споживчих смаків різні товари, коли споживач опиниться у гіршому стані -> Ставлення граничною корисності благ для її ціні має бути однаковим для я всіх благ.

Парадокс вартості

Товар властиво:

1. Здатність задовольняти потреба

2. Меновая здатність

3. Вартість

А. Сміт:

- Редкость діамантів висока

- Висока ціна видобутку

Вода є у достатку і має низькі витрати на добычею.

Сумарна сукупна корисність ні визначає ні ціну, ні попит.

Визначальним чинником граничною корисності є граничні витрати їх одержати.

Споживчі надлишки та його характеристика.

Споживчі надлишки : - різниця м/у максимальної ціною за одиницю товару, яку споживач готовий заплатити і тією ціною, що він вже заплатив.

Геометрический аналіз споживчого рівноваги. Крива байдужості. Изобара

Характеристика кривих байдужості

1. Дані криві мають негативний нахил.

2. Абсолютна величина нахилу з кожного точці є ставлення граничною корисності блага, яка відраховується по горизонтальній осі до граничною корисності іншого блага, яка відраховується по вертикальної осі.

3. Наклон кривих байдужості показує, одностайно товар то, можливо замінений іншою без шкоди задоволення. Ті нахил зменшується донизу й вправо вздовж цих кривих.

4. Криві байдужості не перетинаються ті мають властивістю транзитивності.

Стан споживчого рівноваги.

Карта байдужості і лінія доходу.

Бюджетна лінія показує різні комбінації 2-х продуктів, які можна придбано при фіксованому доході.

Розташування бюджетної лінії залежатиме від величини грошового доходу :

При збільшенні грошового доходу бюджетна лінія зміщується вправо.

І це напрям усунення бюджетної лінії зберігається за зміни ціни на всі продукт.

Лекція № 5.

Ринок

1) Ринок й рівна конкуренція

ринок - сукупність виробничих відносин, виникаючих м/у твором і споживанням товарів та послуг внаслідок обміну продуктів чол. Діяльності.

Ринок- це інформаційна система коштує, котра зв'язує м/у собою попит.

Ринок - специфічна перемичка м/у суб'єктом виробником і суб'єктом споживачем, м/у власником товарів хороших і власником грошей.

Модель замкнутого потоку ділову активність, що складається з 2-х суб'єктів зокрема і держави, а як і ринкової інфраструктури, яка від типу ринку (довершеної конструкції і недосконалої конкуренції)

Суб'єкти ринку й їхніх характеристики:

1) Сфера бізнесу

2) Сфера хаусхолда

3) Саме держава

Сфера бізнесу - це товарні біржі, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, посередницькі фірми.

Сфера хаусхолда  - 1) механічне об'єднання всіх постачальників ресурсів у сфері бізнесу 2) сукупність споживачів, складових всі прошарки суспільства.

Ставляться: наймані робітники що мають здатність до праці, власники землі.

Держава бути представлено, як урядову установу, яке реалізує функції регулювання державної економіки, як над господарськими суб'єктами, і над ринком загалом.

Бізнес - організаційна форма капіталу, яка виробляє товари та.

Об'єкти ринку : ринок продуктів і ринок ресурсів.

Залежно від предмета обміну розрізняють ринки :

1) Товарів і рівнем послуг. (Ціни формуються після виробництва товарів -> піддається криз).

2) Чинників виробництва (Ринок капіталу, ринок землекористування і нерухомості, ринок праці)

3) Фінансовий ринок.

4) Ринок інтелектуальних продуктів.

Види ринків щодо об'єкта:

1) ринки споживчих товарів та послуг (ринок продовольчих товарів, непродовольчих товарів, ринок послуг)

2) ринки факторів виробництва (ринок робочої сили в чи ринок праці; ринок коштів виробництва; ринок сировини)

3) ринки нерухомості (ринок землі, ринок житла)

4) фінансовий ринок (ринок цінних паперів, фондовий ринок , ф'ючерсний ринок)

5) інформаційний ринок (спеціалізується на обслуговуванні)

Ринок грунтується на :

Действии попиту й пропозиції, норми прибутку, курсу акцій, позичкового відсотка

Інфраструктура : (обслуговує) приносить чималі гроші - кредитна система і банки, податкова і митна система , система страхування господарських ринків, податкові плати асоціації підприємців, рекламне агентство, комерційні виставкові комплекси, розвиток інформаційних технологій

До складу інфраструктури входять :

ринки товарів та послуг, консалтингові фірми, аудиторські служби.

Умови функціонування ринку:

1) Наявність персоніфікованої чи індивідуальної власності

2) Свобода виробничої діяльності

3) Наявність твердої авторитетною валюти

4) Чітко налагоджена система кредиту

5) Уміння у виробників і управління вірно вбудовуватися в ринкові відносини

Конкуренція - боротьба, змагання - беруть участь споживачі і виробники

Типи взаємовідносин :

1) м/у виробниками (з приводу встановлення цін, і обсягів пропозиції товарів та послуг)

2) м/у споживачами (щодо формування цін, і попиту ринку)

Типи конкурентних структур: ринок довершеної конструкції і недосконалої конкуренції

Ринок досконалої конкуренції :

Ринкова структура характеризується досконалої конкуренцією, якщо

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація