Реферати українською » Экономика » Додатки до курсової роботи апк в суч умовах


Реферат Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

оцінювати реферати схожі на "Додатки до курсової роботи апк в суч умовах" Додаток 1

|[pic] |

Мал.1 Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Додаток 2

Таб.1 Валовий збір сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств України | ( тис. тонн ) | | |всього|у тому числі |2002р. |2001р. | | | |справних | | | |Трактори |245,7 |191,1 |0,78 |0,78 | |Вантажні автомобілі |193,4 |142,1 |0,73 |0,74 | |Кукурудзозбиральні |6,5 |4,8 |0,73 |0,73 | |комбайни | | | | | |Бурякозбиральні комбайни|10,7 |6,8 |0,64 |0,61 | |Гичкозбиральні машини |8,9 |5,8 |0,64 |0,61 | |Картоплезбиральні |2,9 |1,6 |0,57 |0,58 | |комбайни | | | | | |Пристосування для |9,4 |8,2 |0,87 |0,85 | |збирання соняшнику | | | | |

Таб.5 Технічна забезпеченість сільськогосподарського виробництва в Україні

тис. прим. | |тис|у % до | |тис|у % до | | |.т |01.09.20| |.т |01.09.20| | | |01р. | | |01р. | | |Усі категорії |Сільськогосподарські |Господарства | | |господарств |підприємства всіх форм |населення | | | |власності | | | |Усі категорії |Сільськогосподарс|Господарства | | |господарств |ькі підприємства |населення | | | |всіх форм | | | | |власності | | | | |+,- |у % | |Зернові культури |7 956,9 |2 447,4 |144,4 | |Насіння соняшнику |122,5 |-126,0 |49,3 | |Картопля |15,4 |-4,9 |75,9 | |Овочі |144,0 |-5,6 |96,3 | |Плоди та ягоди |46,0 |-0,7 |98,5 | |Худорба та птиця (в живій вазі) |461,1 |89,4 |124,0 | |Молоко та молочні продукти |1 820,6 |-138,0 |93,0 | |Яйця, млн. прим. |2 780,4 |756,4 |137,4 |

Додаток 11

Таб.12 Питома ваги бартерних угод в сільському господарстві

(у відсотках до загального обсягу реалізації)

|Зернові культури|316,7 |74,1 |288,5 | |Насіння |1 252,7 |166,3 |844,6 | |соняшнику | | | | |Картопля |699,8 |135,7 |604,1 | |Овочі |1 584,8 |110,7 |422,5 | |Плоди та ягоди |927,0 |105,7 |636,2 | |Худорба та птиця |3 879,9 |92,3 |3 548,8 | |(в живій вазі) | | | | |Молоко та |517,0 |88,7 |454,8 | |молочні продукти| | | | |Яйця, за тис.шт.|157,8 |79,1 |146,2 |

Додаток 13

Рис.4 Логічнa послідовність організаційно-економічних заходів по впровадженню моделей вибору форми господарювання

Додаток 14

Таб.14 Кількість землевласників та землекористувачів

|РОКИ |Господарства |У тому числі |Особисті й |Фермерські| | |суспільного | |підсобні |господарст| | |сектора. | |панів. насел|ва. | | | |Колективні|Державні | | | | | |. | | | | |1993 |14010 |9351 |4659 |9763079 |2687 | |1994 |14203 |9575 |4718 |10679714 |17474 | |1995 |15081 |9722 |5359 |10860812 |30344 | |1996 |15482 |9977 |5485 |11056874 |34692 | |1997 |15609 |10356 |5253 |11249196 |34778 | |1998 |15730 |11299 |4440 |11433123 |35353 | |1999 |15739 |12876 |2863 |11534200 |35927 |

Таб.15 Розподіл земельної площі й сільськогосподарських угідь на кінець

2000 р.

(тис. га) | |Кількість |Загальна |Всі | | |землекористувач|земельна |сільськогосподарські| | |ів, тис |площа |угіддя | | | |Всього земель 23431,0 60354,8 | |41827,0 | |землі ц.р п-в й грому 23208,9 | |40763,8 38421,4 | |у тому числі | |землі недержавних | |с/г п-в 18,2 | |27227,2 25678,2 | |із них | |землі колективних | |с/г п-в 2,0 | |1310,0 662,3 | |землі державних | |с/г п-в 3,3 | |2179,7 1847,9 | |землі міжгосподарських | |с/г п-в 0,3 | |19,5 9,7 | |землі громадян 23187,1 | |11337,4 10885,6 | |із них | |селянські | |(фермерські) 42,2 | |2379,9 2342,2 | |осіб. підсобні та госп | |насел та присадибні | |ділянки 15887,3 | |4658,5 4323,8 | |землі користувачів | |ін. Категорій 222,1 | |19591,0 3405,6 |

Додаток 15

Рис.5 Динаміка змін у володінні та землекористуванні с/г угіддями.

1990р.

р.

6

-----------------------

Підготовчо-роз’яснювальна робота.

Вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду.

З’ясування думи керівників середньої ланки.

Структиризація цілей.

Вибір організаційної структури.

Підготовка необходимых регламентних документів.

Розробка системи обліку й планування.

Проведення установчих зборів.

Вибори керівництва агроформування.

[pic]

[pic]

[pic]

,4

Особисті господарства

населення

Колгоспи

Державні

сільгосппідприємства

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Боргова залежність Росії
  Разразившийся криза російської економіки пов'язаний лише з радянської планово-адміністративної
 • Реферат на тему: Договір поставки
  У У Є Д Є М І Є. Предметом дослідження дипломної роботи «Договір поставки» є договірні відносини з
 • Реферат на тему: Доходи й багатство у Росії
  Зміст Запровадження 2 1. Розподіл доходу. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині 3 2. Психологія доходів
 • Реферат на тему: Доходи й їх види
  ТЕМА: : рента, відсоток, підприємницький дохід (прибуток). План реферату стор. Запровадження . . .
 • Реферат на тему: Державний сектор в макроекономіці
  Запровадження Формування життєздатного держсектора, попри актуальність проблеми, відбувається

Навігація