Реферат Доходи й їх види

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ТЕМА: : рента, відсоток, підприємницький дохід (прибуток).

 

План реферату

                                                                                                               стор.

Запровадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

1.   Поняття доходу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

2.   Рента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

3.   Відсоток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.

4.   Прибуток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.

Укладання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.


Запровадження

            Я вибрав для свого реферату цю тему бо вважаю її неабияк актуальною нині. Адже кожна діяльність що є, чи це робота для підприємства простим робочим чи брокером біржі, зводиться для отримання доходу. Який залежно з його стабільності та обсягів дозволяє людям його які отримують реалізувати свої бажання. Спочатку першої необхідності, такі як їжа, одяг, притулок. До того ж вже й другорядні, тобто. добре відпочити, весело провести вільний час.

         У своїй роботі я постараюся розглянути саме поняття доходи, і навіть такі славнозвісні види, як рента, відсоток, підприємницький дохід (прибуток).  

Поняття доходу

Доход це грошова сума регулярно і є законним яка надходить безпосереднє розпорядження суб'єкта ринкових відносин. У цьому слід підкреслити такі моменти:

1. Доход зазвичай представлений грошима;

2. регулярність отримання;

3. критерій законності.

У широкому значенні «дохід» – це грошова оцінка результатів концепцію діяльності будь-якого суб'єкта ринкової економіки (юридичного й фізичного особи). Цю ухвалу є повним, оскільки включає до доходоотримувачів тих, хто вже чи не може брати участі у економічній діяльності. Чиї грошові доходи вступають у формі трансфертних, тобто . зворотних платежів з бюджета.[1]

Доходи розрізняють по джерелу, способам, регулярності і черговості отримання. Доход може приносити власність на чинники виробництва, є підстави отримані приватна особа, фірмою, державою готівкової чи безготівковій формі. До того ж надходити як регулярно і одноразово, виплачуватися іноді у суворої послідовності ( наприклад, під час банкрутства підприємства).

         Можна сміливо сказати, що реальні доходи роблять економіки своєрідний кругообіг. Доходи вступають у сім'ю, за чинники виробництва (працю, землю, капітал, підприємницьку діяльність ). Обмениваясь на товари та надаючи сім'ї послуги, вони перетворюються на доходи тих, хто на присутніх справив ці товари та запропонував послуги. Частина коштів піде фінансування економічної діяльності, що забезпечить сім'ю доходами у майбутньому. Свою частку доходів здобуде схвалення і держава. Воно підтримає економічно слабких і незаможних, створить кращі економічні умови для функціонування економіки загалом. Це дозволить сім'ям як збільшити свої доходи, але й щедро забезпечувати надходження коштів бюджету, створюючи сприятливі умови до виконання державою її функцій, зокрема економічних.

         Існує дві виду розподілу доходів: функціональне і вертикальне. Функціональне розподіл доходів – зумовлено власністю на чинники виробництва. А вертикальне – породжується втручанням держави у сферу і розподілу і перерозподілу доходів. У результаті і виходить майнова ієрархія доходів. У своєму рефераті я докладніше зупинюся наступних видах доходів.

Рента

Відносини щодо ціноутворення і розподілу доходів від використання землі, її копалин ресурсів немає і нерухомості називаються рентними. У вузькому значенні під економічної рентою мається на увазі ціна землі, що сплачується орендарем її власнику за можливість продуктивного використання коштів і одержання прибутку. Рента є частиною цієї прибутків і сплачується шляхом її розподілу є у користь власника землі. Власність на грішну землю з її природними ресурсами і нерухомістю як побудованих споруд дає підстави щоб одержати чистої, тобто. абсолютної ренти, і навіть доходів у вигляді орендної плати. Інколи, рента включає у собі орендної плати, якщо земельну ділянку орендується для господарського використання з побудованими у ньому спорудами. Орендну плату виступає самостійної формою платежу, коли він використовується лише нерухомість, тобто. споруди, будівлі і т.п.

На ринках факторів виробництва земля, її ресурси, і нерухомість включені у товарний оборот як ресурси, які мають альтернатив взаимозамещения у багатьох сферах господарювання. Економічну ренту вони приносять що їх пропозицію на ринках неэластично або недостатньо еластично. Якщо зобразити на графіці криву пропозиції землі, вона матиме вид абсолютно вертикальної лінії (рис. 1)

                                                                 

       P P.S

                                              D

       PE                                            E

                   D1 D

                                                    P.S

         O D1 Q Кількість землі Мал.1

Попит і пропозиції землі: SS – нееластичне пропозицію землі;

DD – потенційний попит на грішну землю; D1D1  - cпрос за умов, коли земля не приносить ренти; E – рівноважна ціна землі, встановлена лише на рівні PЄ відповідно до попитом й пропозицією.

Можна підвищити продуктивність землі, поліпшити підвищення якості, можна підвищити ринковий рівень ренти як і щодо оплати землю чи знизити цей рівень до мінімуму, проте сукупного пропозиції цього чинника виробництва, у кожен фіксований час збільшити неможливо. Чиста економічна рента визначається співвідношенням попиту й пропозиції землі на ринках.

Щодо нееластичного пропозиції землі, її ресурсів немає і нерухомості як факторів виробництва ринковий попит виступає найважливішою умовою ціноутворення, які мають ренту і орендної плати в витрати виробництва. Для підприємців попит на грішну землю і з ній чинники виробництва повинен збігатися з розміром одержуваного граничного продукту грошах. Наклон кривою попиту означає поступове убування доходу, протидіяти чого можна поліпшенням методів землекористування, застосуванням прогресивних технологій та способів використання цих факторів виробництва.

Одним їх умов змін попиту землі і пов'язані з її використанням чинники виробництва є ринкова норма відсотка. Исчисление ренти залежно від норми відсотка є різновид дисконтування такого капітального активу, як земля, її ресурси чи розташована у ньому нерухомість. Дисконтированный розмір ренти необхідний під час укладання договорів про використання цих факторів виробництва мали на той чи іншого період. Дисконтирование тобто літочислення майбутнього розміру доходу на вигляді ренти, здійснюється


так:

Де DP – дисконтированный розмір ренти, P – річна рента, r – норма відсотка.

Дифференциальная рента

Дисконтирование уловлює диференціальну ренту, тобто. ренту, отриману з вигідніших ділянок землі, і має деяку позитивну різницю доходу, виникає більш родючих, вигідніше розташованих землях, при менш глибинному і більше продуктивному змісті копалин ресурсів немає і т.д.

На рис. 2, 3, 4 диференційна рента то, можливо показано з допомогою кривих граничних витрат виробництва та середніх сукупних витрат до трьох нафтовидобувних компаній.


           P

                                                                           Дифференциальная рента

           5

                                                                  АТС – середні сукупні витрати

                                               МС – граничні витрати

         0 100 200 Кількість видобутку нафти Рис.2

Дифференциальная рента як різницю між ціною нафти і витратами видобутку з неглибоких пластів

           Р

АТС – середні сукупні

       витрати

                                                                           Дифференциальная рента

           5

                                               МС – граничні витрати


         0 100 200 Кількість видобутку нафти Рис.3

Відсутність диференціальної ренти, оскільки ціна нафти витрати видобутку за умов глибшого залягання пластів збіглися.


           Р АТС – середні сукупні

витрати

                                               МС – граничні витрати

                                                                           Дифференциальная рента

           5


         0 100 200 Кількість видобутку нафти Рис.4

Особливістю і те, що глибина залягання нафтових пластів кожної компанії різна: випадок виникнення диференціальної ренти показаний на рис. 2. Тут залягання нафтових пластів неглибоке. При фіксованою ринкової ціні за 1т видобутої нафти граничні і середні сукупні витрати видобутку будуть найнижчими. Отже, лише цього разі має місце диференційна рента, що виникає як різницю між ринкової ціною продукції і на зазначеними витратами видобутку нафти.

Відсоток

У сучасному економіці кордону поняття капіталу поширюються на фізично відчутні і невловимі об'єкти. Ринок факторів виробництва, специфіка діючих тут законів попиту й пропозиції встановлюють ціну будь-який різновиду капітальних активів. Їх ціною виступає той дохід, що вони здатні принести у результаті застосування, виробничого застосування.

Обобщающим вираженням доходу із капіталу, капітальні активи виступає річна відсоткову ставку, тобто. така величина доходу, яка обчислюється за певний період, найчастіше протягом року, у процентному відношенні до величині застосовуваного капіталу. Розмір одержуваного доходу виступає ціною капіталу і капітальних активів, до такі форми, як готівка, надані в позичку, цінні папери т.д. Форми капіталу і капітальних активів різноманітні, проте ринок потребує їхнього однакової оцінки й порівняння.

Спільним знаменником, якого зводять вартість капіталу формі будь-якого активу, виступає їх грошова оцінка. Фактично, все економічні блага виробничого призначення, будучи вираженими в грошової форми, набувають вид капітального активу, обращающегося над ринком.

Відсоток як на капітальні активи буде вищою, що стоїть продуктивність реальних економічних благ, представлених капітальними активами як чинниками виробництва.

Для складних виробничих процесів в цей час або заради здійснення в майбутньому потрібно накопичення коштів, які в міру перетворення на реальний капітал будуть високопродуктивними, отже принесуть вищий дохід у майбутньому. Для цього він здійснюється нагромадження капіталу та її інвестування. Оцінка прибутковості складає основі чистої продуктивності капіталу, яку можна обчислити, по-перше, після всіх платежів від прибутку, і, по-друге, у порівнянні з здійсненими витратами. Ефективний інвестиційний проект – це проект, річний прибуток від якого нижчою від ринкової норми відсотки за будь-якої іншої капітального активу, включаючи банківську відсоткову ставку.

Дисконтирование – літочислення доходу, чи визначення розрахункової величини чистої продуктивності капіталу. Банківська відсоткову ставку грає у цих розрахунках визначальну роль. Для її основі здійснюється розрахунок доходу на формі відсотків, які можна отримані з майбутніх інвестиційних проектів.

Дисконтирование здійснюється за формулі


Де D – поточна дисконтована вартість активу, Dt – щорічний

майбутній прибуток від активу, інвестованого на період, рівний t років, r – норма банківського відсотка.

Інвестиції мають економічний сенсу тільки у разі, якщо річний прибуток від них вище, ніж відсоток по банківських вкладах, а за всім іншим активам, інвестування яких пов'язане з ризиком. Для підприємств устаткування, сировину, матеріали тощо. встановлюються залежно з майбутніх доходів від своїх продуктивного використання, вычисляемых з допомогою дисконтування.

Інвестиційні рішення обгрунтовуються з таких параметрів поточного моменту, як ціна придбаних над ринком інвестиційних товарів, норма відсотка, рівень річного прибутку від використання цих товарів, ціни їх можливої реалізації по залишкової вартістю кінці строку служби.

Прибуток

Прибуток є важливим категорією ринкової економіки. Є кілька трактувань поняття прибуток. Наприклад, К.Маркс у своєму творі «Капітал» визначив прибуток як модифіковану, затемняющую власної сутності додаткову вартість. Джерелом додаткової вартості автор думав експлуатацію, неоплачений прибавочний працю найманих робітників. За Марксом, це зовнішня форма прояви сутності буржуазного економічного ладу, буржуазних виробничих відносин. Отже, експлуатація – це головне, що де лежить у самій основі марксистської трактуванні прибыли.[2]

            Сучасна економічна думку розглядає прибуток як від використання факторів виробництва, тобто. праці, землі і капіталу. Заперечуючи прибуток як наслідок експлуатації, присвоєння неоплаченого найманої праці, варто виокремити такі визначення прибутку. По-перше, прибуток – це Плата послуги підприємницької діяльності. По-друге, прибуток – це плату новаторство, за талант під управлінням фірмою. По-третє, прибуток – це Плата ризик, за невизначеність результатів підприємницької діяльності. Ризик може бути зв'язаний з тієї чи іншої управлінського, науково-технічного чи соціального рішення, з тим або іншим варіантом природно-кліматичні умови. Ризик може бути зв'язаний і із непередбаченими обставинами – стихійними лихами, міжнаціональні і міждержавні конфлікти тощо. Результати ризику може бути кардинально різні – велика прибуток

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація