Реферати українською » Экономика » Держава трапилося в ринковій економіці


Реферат Держава трапилося в ринковій економіці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ННГУ їм. М. І. Лобачевського

Юридичний факультет II курс I семестр:

ДЕРЖАВА У РЫНОЧНОЙ ЕКОНОМІЦІ.

Зміст:

 1. Історичний зростання державного впливу розвиток ринкової економіки.

 2. Функції держави у економіці.

 3. Розподіл державних функцій між трьома сходами влади: федеральним урядом, крайовим (обласним) управлінням) і міським (районним).

 4. Завдання.

Історичний зростання державного впливу розвиток ринкової економіки.

Ставлення до державного втручанню в економіку було різним різними етапах її становлення та розвитку. У становлення ринкових взаємин у XVII і XVIII ст. панувала економічна доктрина меркантилізму, яка грунтується на визнання безумовною необхідності державного регулювання у розвиток країни торгівлі, і промисловості.

З розширенням ринкових відносин набравши силу клас підприємців почав розглядати державне втручання пов'язані з цим обмеження як перешкоду своєї діяльності. Не дивно, що приходять наприкінці XVIII в. змінюють меркантилизму ідеї економічного лібералізму, негативно оценивавшего державне втручання у економіку, зразу віднайшли величезну кількість шанувальників.

Що стосується ринкової економіки ідеї економічного лібералізму вперше найповніше обгрунтував ж Адам Сміт у праці «Дослідження про природу і причини багатства народів». Відповідно до А. Сміту, ринкова система здатна до саморегулированию, основу якого «невидима рука» – власний інтерес, пов'язаний із прагненням до прибутку. Він постає як головна спонукальна сила економічного розвитку. Проте із центральних у навчанні А. Сміта стала ідея у тому, що економіка функціонуватиме ефективніше, якщо виключити регулювання її державою. Кращий варіант державі – дотримуватися політики Laisser faire (невтручання держави). Адже, головним координатором по А. Сміту, виступає ринок, ринку повинна бути надана повну свободу.

Послідовників А. Сміта належать до так званої класичної школі. Вони думали, що, що менше держава втручається у економіку, тим ефективніші функціонує ринок, тобто. краще для економіки. Хоча класична концепцію й пов'язані з іменами А. Сміта, Д. Рікардо, Ж. Сэя, Д. Милля та інших, вона не є надбанням історії. Сучасні неокласичні концепції (монетаризм, теорія раціональних очікувань) виводяться саме з класичних поглядів на економіку.

Возврату інтересу до класичним концепціям, характерним для останніх десятиліть, передував, період, куди було теоретично осмислене та практично підтверджено, що свої надії лише з ринкову самонастройку можуть поставити під сумнів саме існування капіталістичної системи.

Переворот в класичних поглядах в ролі держави у ринкової економіки був із ім'ям видатного англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса. Його робота «Загальна теорія зайнятості, відсотка голосів і грошей» була опублікована у 1936 р. Ідеї, висунуті під час «кейнсинской революції», викликали переворот в класичних поглядах на економіку. Доказывались неможливість самозцілення економічного спаду, необхідність державного втручання як засобу, здатного врівноважити сукупний попит сукупне пропозицію, вивести економіку з кризового стану, сприяти її подальшої стабілізації.

Вплив кейнсинских ідей економічну думку й економічну практику важко переоцінити. У теоретичному аспекті ідеї Дж. Кейнса сприяли появі нового розділу економічної теорії – макроекономіки. Введений їм інструментарій ліг основою макроекономічного аналізу та, постійно удосконалюючись, успішно служить цілям цього аналізу. За період у сфері макроаналізу висунуто чимало нових теорій, зокрема і що критикують погляди Кейнса. Чимало, втім, і тих, які у руслі кейнсіанських ідей.

У практичному плані економічну політику, яка відображатиме ідеї Дж. Кейнса, коли через відповідний грошово-кредитний і фінансовий інструментарій регулювався сукупний попит, проводило більшість розвинених країн світу після Другої Першої світової. Вважається, що вона в чому сприяла пом'якшенню циклічних коливань.

Від другої половини 1970-х років активно стало обговорюватися негативний вплив цієї політики виробництва (пропозицію). Нові практичні рекомендації було висунуто прибічниками монетаризму і теорії пропозиції. Вони влаштувалася ідея, що й макроекономічному рівні треба й не так безпосереднє втручання через фискально-бюджетную політику, як його турбота з приводу створення фінансових умов нормально функціонувати ринку. Інакше висловлюючись, пропонувалися заходи непрямого на основі розумної грошово-кредитної політики.

Функції держави у економіці.

Незалежно від панівних економічних доктрин ніхто й не знімав із національних урядів відповідальності за економічне становище у країні. Інакше висловлюючись, усі клопоти з суті, поділяють думку розумінні те, що «невидима рука» ринку повинна доповнюватися «видимої рукою» держави. Держава покликана коригувати ті «недосконалості», властивих ринковому механізму. Відповідно перебирає відповідальність за створення щодо рівних умов взаємного суперництва підприємницьких фірм, для ефективної конкуренції, за обмеження монополизированного виробництва. Державі потрібно також спрямовувати економічні ресурси задоволення колективних потреб людей, створювати виробництво громадських товарів та послуг. Участь держави у економічного життя диктується і тих, що не забезпечує соціально справедливий розподіл доходу. Держава мала б піклуватися інвалідів, дітях, старих, малозабезпечених. Зазвичай, ринок не націлений на розробки у сфері фундаментальних наук, оскільки це пов'язані з високим рівнем ризику і невизначеністю, із величезними витратами. У цій області потрібно втручання. Оскільки ринок не гарантує декларація про працю, державі доводиться регулювати ринок праці, вживати заходів по скорочення безробіття. На плечі держави лягають і політика, регулювання платіжного балансу, валютних курсів.

У цілому нині держава реалізує політичні та соціально-економічні принципи даного співтовариства громадян. Воно бере активну участь у формуванні макроекономічних ринкових процесів.

Роль держави у ринкової економіки проявляється через його функції, важливими серед яких є такі:

 1. створення правової підстави прийняття економічних рішень. Держава розробляє та приймає закони, що визначають права власності, регулюючі підприємницьку діяльність, створені задля випуск доброякісних продуктів і медикаментів тощо.;

 2. стабілізація економіки. Уряд, використовуючи бюджетно-податкову і кредитно-грошову політику, прагне подолати кризові явища, спад виробництва, знизити безробіття, згладити інфляційні процеси;

 3. социально-ориентированное розподіл ресурсів. Держава організує виробництво продуктів й нових послуг, якою займається приватний сектор. Воно створює умови у розвиток сільського господарства, зв'язку, транспорту, на благоустрій міст тощо., визначає Витрати оборону, космос, зовнішній політиці, формує програми розвитку, охорони здоров'я;

 4. забезпечення соціального захисту та соціальної гарантії. Держава гарантує мінімум зарплати, пенсії від старості, інвалідності, посібник безробітним, різні види допомоги малозабезпеченим, здійснює індексацію фіксованих доходів у зв'язку зі збільшенням цін, і т. буд.

Держава впливає на ринковий механізм через: 1) свої витрати, 2) оподаткування, 3) регулювання, 4) державне підприємництво.

Державні витрати вважаються однією з важливих інструментів макроекономічної політики. Вони щодо розподілу як доходу, і ресурсів. Значними статтями є Витрати оборону, освіту, соціального забезпечення.

Суттєвий елемент витрат – трансфертні платежі. Сюди, як говорилося, ставляться різні види посібників (безробітним, по непрацездатності, на дитини, для підтримки доходу), пенсії від старості, ветеранам війн.

Іншою важливою інструментом державної політики є оподаткування. Податки грають значної ролі перерозподілу доходів.

Державне регулювання сприяє формуванню господарських зв'язків і пропорцій, координуванню економічних процесів і ув'язці приватних і громадських організацій інтересів. Державне регулювання ввозяться різний формах — законодавчої, податкової, кредитної, субвенционной. Законодавча форма означає, що приймаються спеціальні законодавчі акти, щоб забезпечити щодо рівні змогу суперництва, розширюють кордону конкуренції, які перешкоджали розвитку монополизированного виробництва, встановленню непомірно високі ціни.

Антимонопольне (антитрестівське) законодавство спрямоване на протидія монополізації економіки, чи конкуренції. Зокрема Російської Федерації у березні 1991 р. Верховною Радою РРФСР прийнятий Закон «Про конкуренції, та обмеження монополістичній діяльності на товарних ринках». Цим законом передбачаються заходи, спрямовані проти освіти великих компаній типу трестів і концернів, і навіть проти недобросовісної конкуренції з. Створено соціальний орган – Державного комітету РРФСР по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур. Цьому Комітету доручено здійснювати контроль, те, щоб освіту асоціацій, корпорацій, концернів не зумовлювало монополізації над ринком. Вона має право давати вирішенню на реєстрацію нових значних економічних структур і перереєстрацію вже існуючих великих організацій.

На міжнародному конкуренція регулюється спеціальними міждержавними угодами, документами Комісії ООН по в промисловості й торгівлі, Європейського Економічного Співтовариства та інші організації.

Податкова і кредитна форми регулювання передбачають використання податків і кредитів на цілях на національний обсяги виробництва. Змінюючи податкові ставки, пільги, уряд впливає на звуження розширення виробництва, на інвестиційні рішення. Варіюючи умови її кредитування, держава впливає зменшення чи збільшення обсягу виробництва. Продаючи цінних паперів, воно скорочує банківські резерви, у своїй підвищуються відсоткові ставки і скорочується виробництво. Скуповуючи ж цінних паперів, держава збільшує банківські резерви, у своїй відсоткові ставки падають і виробництво розширюється. Субвенционная форма регулювання передбачає надання фірмі-негігантові державних субсидій чи податкових пільг окремих галузей, підприємствам (переважно таким галузям, як сільському господарстві, видобувна промисловість, суднобудування, транспорт). Частка субвенції в ВНП розвинутих країн становить 5—10%. Виокремлюючи субсидії, знижуючи податкові ставки, держава цим змінює розподіл ресурсів, і субсидируемые галузі отримують унікальну можливість відшкодовувати витрати, які у іншому разі де вони міг би покривати за цінами.

Деякі західні економісти вважають, що субвенції порушують дію ринкового механізму, перешкоджають адекватному розподілу економічних ресурсів, гальмують реагування ринку зміну запитів і доходів за від попиту й зміну витрат і кількість вироблену продукцію за пропозиції.

Державне підприємництво, зазвичай, ввозяться областях, у яких господарювання суперечить природі приватних фірм або ж яких потрібні величезні на інвестиції та ризик. Державні підприємства займають суттєві позиції з в таких галузях, як енергетика, чорна металургія, транспорт, зв'язок. Частка державного підприємництва варіюється у різних країнах, але у названих галузях вона досить відчутним, про що свідчать дані.

Розподіл державних функцій між трьома сходами влади: федеральним урядом, крайовим (обласним) управлінням) і міським (районним).

Загальне розподіл повноважень і державних функцій між різними сходами структурі державної влади визначено Конституцією Російської Федерації в ст.ст.71, 72 і 132 відповідно кожному за рівня.

Більше детальне роз'яснення функцій кожної східці влади міститься у визначальних їх повноваження законодавчі акти.

Так федеральне уряд відповідно до Закону РФ від 22 грудня 1992 р. N 4174-1 «Про Раді Міністрів – Уряді Російської Федерації»:

 • здійснює управління економічними і соціально-культурними процесами, створює умови для вільного підприємництва з урахуванням раціонального поєднання всіх форм власності, демонополізації економіки, реалізації правового механізму ринкової економіки;

 • сприяє здійсненню заходів для зміцнення грошової та кредитної системи Російській Федерації, розробляє та здійснює заходи для проведенню єдиної політики цін, забезпечення гарантій законодавчо встановлених розміру оплати праці та рівня соціального забезпечення;

 • організує розробку й виконання федерального бюджету Російської Федерації, і навіть прогнозів економічного та розвитку Російської Федерації і найважливіших федеральних програм;

 • забезпечує відповідно до законами Російської Федерації і указами президента Російської Федерації нормативне регулювання і керівництво органами виконавчої влади з захисту власності по всій території Російської Федерації;

 • забезпечує підтримку найменш соціально захищених груп населення, реалізацію соціальних гарантій громадян;

 • розробляє напрями державної соціальної полі-тики, вживає заходів забезпечувати соціальної і правового захищеності громадян, їхніх прав на працю, удосконалює систему соціального забезпечення;

 • керує у сфері зовнішньої торгівлі, і інших напрямів зовнішньоекономічної діяльності, науково-технічного і охорони культурної співробітництва.

Органи структурі державної влади краю, області у межах своїх повноважень певних Указом Президента РФ від 22 жовтня 1993 р. N 1723 «Про основних засадах організації структурі державної влади в суб'єктів Російської Федерації» здійснюють:

 • правове (законодавче) регулювання;

 • розглядають й запевняє бюджет краю, області;

 • приймають правові (законодавчі) акти про майбутнє запровадження чи скасування податків, звільнення від своїх сплати, про зміну фінансових зобов'язань краю, області, і навіть інші правові акти, що передбачають витрати, покрываемые рахунок бюджету краю, області;

 • здійснюють контролю над виконанням прийнятих ними правових (законодавчих) актів, виконанням бюджету та взагалі розпорядженням (відчуженням) майном, які належать до їх власності.

У віданні муніципальних утворень (Федеральний закон від 28 серпня 1995 р. N 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації») питання місцевого значення, і навіть окремі державних повноважень, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування. До питань місцевого значення ставляться:

 • затвердження ФІФА й зміна статутів муніципальних утворень, контролю над дотриманням;

 • володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю;

 • місцеві фінанси, формування, затвердження Кабміном і виконання місцевих бюджетів, встановлення місцевих податків та зборів, виконання інших фінансових питань місцевого значення;

 • комплексне соціально-економічному розвитку муніципального освіти;

 • контролю над використанням земель біля муніципального освіти;

 • створення умов забезпечення населення послугами торгівлі, громадського та побутового обслуговування;

Ознайомитися з повнішим списком функцій за зазначених законодавчі акти, перелічені ж обрані як найважливіші і які стосуються економіці.

Завдання.

Податок на підручники з економіці становить 2000 крб. Податок сплачують продавці. До запровадження податку пропозицію підручників визначалося наступній залежністю:

Ціна (тис. р. за підручник)

5

6

7

8

Обсяг пропозиції (тис. прим.)

90

100

120

150

 1. Яким виявиться обсяг пропозиції після введення податку за ціни 8 тис. р. за підручник? 9 тис. р. за підручник?

Після запровадження потоварного податку за ціни 8 тис. р. за підручник виручка продавця від однієї книжки знизиться до 6 тис. р. ( за ціни 9 тис. р. – до 7 тис. р.). Плануючи пропозицію, продавцю необхідно поступово переорієнтовуватися під обсяг, відповідний той самий виручці ( 6 і аналогічних сім тис. р. відповідно), але до запровадження податку. Отже обсяг пропозиції після введення податку виявиться, за ціни 8 тис. р. – 100 тис. прим., а за ціни 9 тис. р. – 120 тис. прим.

 1. Нижче наводяться даних про попиті на підручники. Яким виявиться рівноважний рівень ціни при даному попиті доі після встановлення податку?

Ціна (тис. р. за підручник)

5

6

7

8

9

Обсяг пропозиції (тис. прим.)

110

100

100

100

90

Равновесный рівень ціни - такий, у якому обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.

Як очевидно з таблиць, до запровадження податку, обсяг пропозиції дорівнює

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація