Реферат Біржові індекси

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Курсова робота

Тема: " Біржові індекси "

Выполнил:

Москва, 1999 р.


Зміст

1.Общее поняття про індексах над ринком цінних паперів.

2.Российские фондові індекси.

3.Расчет індексу ринку

1.Общее поняття про індексах над ринком цінних паперів.

Історія фондових індексів у світі налічує не одне десятиліття. Найперший фондовий індикатор було розроблено й застосований наприкінці ХІХ в. У 1884 р. США Чарлз Доу почав розраховувати середній показник зі зміни курсових вартостей акцій 11 найбільших у той час промислових компаній. З 1928 р. індекс став розраховуватися по тридцяти фірмам, причому кількість складових й методику розрахунку не змінилася у фірмі «Доу Джонс» досі.

Найперший європейський індекс, що з'явився Англії, також вклю чал 30 складових. У 1935 р. зі сторінок газети «Financil news», яку згодом поглинула добре відомі нині в усьому світі «Financial times» (FT), з'явився перший фондовий індекс Англії. Його упорядники постаралися відібрати тридцять провідних компаній британської промисловості, причому структура складових мала від ражать співвідношення галузей у національної економіці.

Британський «індустріальний» індекс FT-30 розвивався всі роки, у його структурі відбувався постійний зрушення акценту важкого промыш ленности убік компаній, зайнятих в сервісі. Проте поворотним йому став 1984 р., коли уперше було врахована фінансова акція — Національного Вестмінстерського Банку. Відтоді індекс FT-30 втратив свій промисловий ексклюзив і він називається Индексом звичайних акцій «Файнэншиал Таймз».

У 1962 р. запроваджено індекс Актуариев, чи у якомусь назві Індекс всіх акцій. До нього вже ввійшли понад 700 кримінальних складових із різних секторів економіки. Завдяки своєму широкому покриттю, міг бути инст рументом виміру поведінки ринку на період. Істотне перевагу Індексу Актуариев й у тому, що він свідчить ін весторам як рух ринку загалом, а й окремих секторів і галузей у частковості.

У 1994 р. виповнилося 10 років, мабуть, найпопулярнішому британському індексу Футси-100. В усіх життєвих сенсах він став хіба що золотий серединою: кількість складових збалансовано величиною рыноч ного покриття. Цей індекс одразу став розраховуватися як реального часу.

Глобалізація та интернализация фондового простору на світовому ринку цінних паперів проходить активніше, ніж, приміром, на товарних ринках. Сьогодні інвестиційний процес немає тих кордонів, що притаманні купівлі-продажу, скажімо, продуктів чи технологій. Свиде тельство тому — интернализация портфелів цінних паперів, куди поруч із національними фондовими інструментами включаються, зазвичай, «представники» різних країн і кін тинентов. Для управління таким пакетом документації навіть хорошого знання кон'юнктури свого ринку досить, тому узагальнюючі показники інвестицій необхідні.

Наприкінці 80-х років р. ринку вийшла Всесвітня серія, що складається з 11 регіональних індексів. Інформація збирається з семи широких економічних секторів. У розрахунок приймається 36 складових галузевих индек сов, отриманих з урахуванням понад сто подотраслевых категорій.

Світовий індекс виходить з 2,5 тис. акцій з 24 країн світу. Робота з його звіту здійснюється трьома структурами — газетою «Файнэшл Таймі», американським інвестиційним банком «Голдман Загз» і фірмою «Каунті Натвест Сек'юритіз».

Для такого об'ємного показника дуже важливий якісна вибірка складових. Щоб ці індикатори придбання акцій мали прикладне значення, повинно бути юридичних обмежень різних країн. Попри складність оброблення і розрахунків. Світовий індекс Актуариев єдиний свого роду. Сопоставимый охоплення представляють ще три індикатора: Міжнародний індекс Морган Стенлі та Перший Бостон Юромани Індекс.

Наведені факти — лише невелика частина велетенської кількості фондових індикаторів, існуючих на світовому пространст ве ринку цінних паперів. Крім зведених і композитних, є безліч спеціалізованих показників, внаслідок чого сучасні фон довые посередники управляють світовим інвестиційним процесом.

Будь-який фондовий індекс показує те що нього заклали його розробники шляхом визначення вибірки складових і методу розрахунку. Зазвичай, що ширша вибірка, тим індекс ближчі один до індикатору стану економіки чи окремій галузі. Більше мобиль ным і кон'юнктурним індикатором фондовий індекс стає при об'єднанні складових за галузевою ознакою, а, по критерію капіталізації компанії, т. е. сумарною ринкову вартість всіх акцій, що у зверненні.

Методи розрахунку індексів. Загалом вигляді фондові індекси представля ют собою середнє зміна цін певного набору цінних паперів. Момент чи період, з яким відбувається порівняння, називається базисним. У базисний період ціни акцій, включених на той чи іншого індекс, трансформуються в такий спосіб, щоб у цій даті індекс ранялся 10, 100 чи 1000 для простоти розрахунків.

Попри розмаїття фондових індикаторів, основу їх розрахунків лежать три принципових методу розрахунків:

- метод середньої арифметичній простий;

- метод середньої геометричній;

- метод середньої арифметичній виваженої.

При методі середньої арифметичній простий ціни акцій всіх эмитен тов, які входять у індекс, на даний момент закриття торгів розвиваються й сума ділиться кількості складових щоб одержати середнього розміру.  

Беремо акцію кожного виду з ринку:

        

тоді індекс дорівнюватиме :

де n- колличество досліджуваних акцій

 

Кожна акція має однаковий вагу незалежно від розміру компанії.

Від першого методу є ще одна перевага — простота розрахунку. Следу ет, щоправда, пам'ятати, що навіть за найпростішому методі розрахунку реальне літочислення фондового індексу відбувається виявляється значно складнішим, оскільки його формула включає у собі різні коефіцієнти, позволя ющие гармонійно за необхідності заміняти акції одного емітента вдатися до акцій іншого, враховуватиме й складніші процеси над ринком — злиття, поглинання тощо. буд.

Поруч із відносної простотою розрахунків у методу середньої ариф метической простий неабиякі недоліки: не враховує реаль ный масштаб ринку конкретного емітента; у його структурі один аковое місце відведено і найбільш «сильної», і найбільш «слабкої» компанії, у вибірці. За таким методу досі розраховуються індекси з сімейства «Доу Джонс».

Індекс по методу середньої геометричній обчислюється множенням цін акцій, складових індекс друг на друга. На цьому твори потім витягається корінь п-й ступеня де п — число акцій у індексі:

І за використанні методу простий середньої арифметичній не береться до уваги те що, що міра торгівлі з акцій різних компаній не завжди однаковий.

За таким методу розраховується двоє відомих індексу: FT-30 в Англії й The Value line Composite Index США.

Метод середньої арифметичній виваженої застосовується щоб відбити в індексі вплив об'ємних показників тобто. використовується методика зважування цін акцій. Найчастіше як ваги исполь зуется ринкова капіталізація компанії. Цей метод найпопулярніший у світі фондових індексів, оскільки вона адекватно враховує вплив тих акцій, якими капіталізація вищою, і що більш ліквідні.

Види акцій:

Ціни :

Кількість акцій (обсяг продажу) : ;

Метод середньої арифметичній виваженої має й певні варіації: поточний стан ринку може порівнюватимуть із станом ринку в базисний, або у попередньої період.

До найвідоміших індексам, рассчитываемым у цій методу, можна віднести сімейство індексів S&P, зведений індекс Нью-Иоркской фондової біржі, FT-100.

Перегляд вибірки. Комітети за індексами регулярно переглядають його структуру. Компанії, акції яких перебувають включені у індекс, згодом бути усунуто від розрахунку. Це іде за рахунок різних причин:

або фірма вже є з базових показниками діяльності харак терной для цієї галузі, або частка самої галузі економіці вже змінила власної ваги. Можуть бути й інші причини, зокрема і инфор мационная, наприклад, у разі публікації недостатньою фінансової від парності.

2.Российские фондові індекси.

 

Нині формується вітчизняна школа і обробки фондовій інформації з урахуванням російської специфіки. Перерахуємо основні російські фондові індекси:

 а) індекс «Скейт-пресс». Вона має саму тривалу історію па ріс сийском ринку й належить до індексам консультаційного агентства «Скейт-пресс», перший із — АСП-12 почав розраховуватися 1 вересня 1992 р; 20 червня 1994 р. з'явився індекс АСП-Дженерал, до якого входять близько 90 відсотків провідних компаній, і з 3 листопада цього року виводяться галузеві індекси як середнє в індексі АСП-Дженерал. За таким самим методу (середньої виваженої арифметичній) як і АСП-Дженерал агентство «Скейт-пресс» розраховує індекс Moscow Times. Усі фондові індекси цього агентства обчислюються щодня на 14-ту годину московського часу. Інформації про фондових індексах безплатна і публич але доступною.

Критерії відбору відомий і доступні і є основу, якої керуються розробники індексів. Для АСП-12 існують такі позиції:

- ринкова капіталізація компанії 10 млн. дол. США;

- компанія має дивідендну історію протягом трьох років;

- динаміка розвитку курсу акцій компанії, рассчитываемого по тих нологии «Скейт-пресс» протягом трьох років і перерв терміном понад 14 днів;

- компанія представляє організований вторинний ринок акцій (чітко відомі стандарти перереєстрації акцій і є позитив ный досвід нарахування дивідендів, і навіть система маркет-мейкерів);

- компанія розкриває фінансову інформацію;

- компанія є резидентом Російської Федерації;

- на думку експертів агентства «Скейт-пресс», компанія відповідає статусу російської публічної компанії.

Для АСП-Дженерал критеріями відбору акцій у індексі служить сліду ющее:

- компанія входить до 100 найбільших російських публічних компаній із розміру капіталізації;

- можна визначити курс акцій компанії за технологією «Скейт-пресс»;

- є можливість точного визначення структури акціонер ного капіталу компанії (отримання наявності точної інформації за кількістю акцій різних типів у спілкуванні);

- компанія є резидентом Російської Федерації;

б) фондові індекси «АК&М». Їх принцип розрахунків грунтується на соот несінні сумарною капіталізації складових. Індекси «АК&М» розраховуються вересня 1993 р. і сьогодні представлені сімейством індексів:

зведеним, фінансовим, промисловим. Вибірка тих індексів, з погляду, подібна до вибіркою агентства «Скейт-пресс».

Індекси агентства «АК&М» припускають наявність мінімального на бору компаній, котирующих акції цього підприємства як у купівлю, і продаж. За поточну ціну акції приймається середньозважена величина між середньої ціною купівлі й середньої ціною продажу, де серед терезів використовується відповідно кількість пропозицій для придбання і продаж. З отриманням середньої ринкової ціни не враховуються 10% загальної кількості пропозицій для придбання з мінімальними цінами, і навіть 10% пропозицій продаж з максимальними цінами;

в) індекси Інтерфаксу описують зміна середньої ринкової ціни акцій опре діленого набору компаній, котируються на вторинному ринку, в течу щем періоді проти базисним. Експерти Агентства Фінансовій Інформації (АФИ) розраховують три галузевих індексу Інтерфаксу: банківський, підприємств нафто-газового комплексу та кольорової металургії.

Підприємства нафто-газового комплексу, включаемые до бази до розрахунку нафтового індексу Інтерфаксу (Interfax Оіл & Gas Average, Interfax 0 & G), і навіть компанії, включаемые до бази для обчислення індексу кольорової металургії Інтерфаксу (Interfax Non Ferrous Average, Interfax NFA), повинні котируватися на позабіржовому ринкові щонайменше п'ять місяців. Підприємства, включаемые до уваги нафтогазового індексу Інтерфаксу, видобувають і переробляють понад 50 відсотків% всієї продукції нефтегазовою комплексу Росії.

Індекси Інтерфаксу розраховуються на базисної основі, у своїй бази сом порівнювати служить величина індексу, прийнята за 100% на 1 грудня 1994 р. Запропоновані індекси розраховуються як базисні, і ланцюгові, тобто. порівняння проводиться і з попереднім, і з базисним періодами.

Індекси Інтерфаксу будуються у трьох етапу. У першому етапі виробляється розрахунок середньозваженої ціни придбання акцій емітента, входить у вибір ку. У цьому вводиться обмежувальне умова, за яким сильно котрі виділяються величини цін, і кількості акцій (значно отклоняющи еся виявленої середнього розміру) викидаються відповідно до законами математичної статистики. З другого краю — здійснюється розрахунок середньої ринкової ціни акцій всіх компаній, які входять у вибіркову сукупність. На стадії будується індивідуальний (галузевої) індекс.

Індекси Інтерфаксу розраховуються щодня, що дозволяє склад лять динамічні ряди, що характеризують тенденцію розвитку ринку. Оскільки будь-яка зміна вибіркової сукупності викликає необхідністю приведення рядів в такий же вид, вводяться специаль ные поправочні коефіцієнти. Це потрібно у разі появи нових емісій акцій «старих» емітентів, вже присутніх в вибірці. У цьому включення нових емісій до уваги індексу проводиться у разі мірі появи акцій на позабіржовому ринкові. Індекси Інтерфаксу відбивають загальну середню тенденцію динаміки вартості акцій банків, підприємств нафто-газового комплексу і особливо кольорової металургії;

р) фондовий індекс журналу «Комерсант». Він є средневзвешен ным арифметичним. Сюди входять 17 російських деяких підприємств різних сфер промисловості. Самі розробники так сформулювали спосіб визначення вагового коефіцієнта: «Весовые до эффициенты підбираються отже на 1 січня 1995 р. (дату розрахунку індексу) частка кожної акції індексі була однакова (саме 100 тис. крб.). Інакше кажучи, індекс дорівнює вартості гіпотетичного инвестици онного портфеля, для формування якого всі кошти було равноме рно розподілені між які входять у нього акціями. А ціна кожної акції окреслюється середньозважена (за обсягами, скоєних угод) ціна брокерських фірм, що у розрахунку індексу. Якщо з якоюсь акцією був зовсім ні однієї угоди, що його ціна приймається раною ціною попередній момент.

Через війну найбільший ваговій коефіцієнт вийшов у гості ницы «Космос» — 352,11, далі РАТ «Газпром» 212,6, «Киришинефте-оргсинтез» — 9,08 й дуже нафтової компанії чи «ЛУКойл» — 0,92;

буд) ROS-индекс. За визнанням багатьох учасників російського ринку, найбільше довіру викликає Ros-индекс, розраховуваний найбільшим оператором — CS First Boston із першого декабря1993 р. Брокери йому довіряють насамперед оскільки грунтується на в реальних цінах угод, осущест вленных самої компанією. У разі вибірка є дуже схожою із іншими індексами і що може бути інакше. Російський ринок цінних паперів ще має золотий прошарку і ділиться на явних лідерів (близько 20-ти компаній) і аутсайдерів;

е) індекси ДЭК. Досить цікавими та перспективними деякі фахівці вважають індекси тижневика «Діловий експрес» (індекс ДЭК-1 і серія ДЭК-2), які є достатньо незвичними виробами і натомість

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація