Реферати українською » Экономика » АТ УралСвязьИнформ


Реферат АТ УралСвязьИнформ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст.


1.Введение.

1.1.Актуальность теми.

1.2.Цель курсової роботи.

1.3.Перспективы розвитку АТ «Уралсвязьинформ».

1.4.Задачи обліку ОС на АТ «Уралсвязьинформ».

2.Учет ОС на АТ «Уралсвязьинформ»

2.1.Классификация і - оцінка ОС на АТ «Уралсвязьинформ»

2.2.Документальное оформлення і аналитеческий облік

надходження, і вибуття ОС.

2.3.Учет капітальних вкладень, надходження, і вибуття ОС.

2.4.Примеры ведення обліку ОС в РЦ АТ «Уралсвязьинформ».


3.Заключение.

4.Литература.


1.1.Актуальность теми.


У разі переходу підприємств до ринків, тобто. до нових услови ям господарювання, значно зростає роль бухгалтерського уче та як найважливішого засобу одержання повною і достовірною инфор мации про майно підприємства його зобов'язаннях і своевремен ного доведення цих відомостей до користувачів. Чітко організований ный облік дозволяє попередити зловживання і порушення, дисциплінує співробітників.

У зв'язку з розширенням прав підприємств області порушення й вирішення ведення бухгалтерського обліку (що залежить від прийнятої предприя тиями облікової політики) перед бухгалтерськими службами, виникають проблеми оптимальної організації обліку різних об'єктів:

ос новных коштів, нематеріальних активів, виробничих запа сов, коштів, процесів виробництва та реалізації, расче тов, фінансових результатів та ефективного використання прибутку, капиталь ных та фінансових вкладень та інших.

Ця свободу вибору багатьох руко водіїв бухгалтерських служб лякає, оскільки він у згоді з вироблених роками традиційним підходом до методологією й практиці обліку: усі дії були запрограмовані і, суворо ре гламентированы. Головний бухгалтер ставав бранцем наиподробнейших інструкцій, положень, вказівок. Він може полишати них, хоча у них враховувалися конкретні умови й обставини, у яких доводилося працювати підприємствам. Го дами до тями дисконтних працівників впроваджувалася думку, що це них до дрібниць продумано в інструкціях. Це породжувало иждивен ческие настрої і душила творчу дисконтну думку. У настою щее час, коли випадає вирішувати складні питання облікової по литики, потрібна нова працівник облікової служби, вільний від перед рассудков, породжених догматичним підходом до врахування, мислячи щий перспективний та масштабно, має навички роботи з комьютером.


1.2.Цель курсової роботи.


Метою згаданої курсової роботи є підставою:

перевірка знань на уроках «Економіка, планування виробництва та ціноутворення» на тему «Основні кошти» з прикладу підприємства АТ «Уралсвязьинформ»;

вміння застосувати теоритические знання практично;

освоєння техніки ведення обліку ОС для підприємства АТ «Уралсвязьинформ»;

ознайомлення з бухгалтерськими даними предприятия,учетной політикою;


1.3.Перспективы розвитку АТ «Уралсвязьинформ».


У 1997 р. "Уралсвязьинформ", найбільша телезв'язок серед компаній у Західному Уралі, існуюча чотири роки.

Телесвязь усуває кордони між областями і країнами. Це уможливлює зв'язку з будь-якою точкою у світі, допомагає людям бути ближче друг до друга. Успішний бізнес багатьох залежить від високоякісної і найнадійнішою зв'язку. І це накладає велику відповідальність на АТ «Уралсвязьинформ». Саме тому підприємство безупинно поліпшать якість послуг і уявляємо найостанніші технології телезв'язку.

Сьогодні мережі компанії охоплюють територію більш ніж 160 тисяч квадратних кілометрів, щоб забезпечити весь діапазон послуг телезв'язку населенню в 46 областях і 4225 околиць Пермській області. "Уралсвязьинформ" забезпечує 80 % місцевих послуг зв'язку області й 98,2 % далекого зв'язку.

Розвивається телезв'язок Пермській області. Для цього до 73 % прибутку компанії використовується разом із іноземними ссудами і міжурядовим кредитом.

Ми маємо відносини зі сталими партнерами зі "світовими лідерами в устаткуванні телезв'язку - Alcatel Телесвязью, Siemens, Nokia та інші.

АТ «Уралсвязьинформ» успішно залучає гроші населення через програму зобов'язань. Більш ніж 80 мільярдів рублів отримано з допомогою. Концепція телефонної позички було прийнято як Президента програми " Російський Народний телефон ".

Керівники компанії мають у вигляді, що їхня головна завдання - високо професійне управління грошей акціонерів, це гарантирет високу дохідність активів компанії, збільшують привабливість часткою компанії. АТ «Уралсвязьинформ» став лідером у Росії над ринком капіталу. У торік компанія вийшла європейський ринок.

АТ «Уралсвязьинформ» має добре організовану бригаду високих кваліфікованих фахівців. Вони намагаються захищати інтереси акціонерів, і робити послуги телезв'язку в Пермській області на високих міжнародні стандарти. Сконцентрувавши все фінансові ресурси, ми станавливим за мету досягнення європейського рівня зв'язку в Пермській області забезпечуватиме послуги зв'язку міжнародних стандартів наших клієнтів.
Акціонери АТ «Уралсвязьинформ»


1.4.Задачи обліку ОС на АТ «Уралсвязьинформ».


Производственно-хозяйственная діяльність АТ «Уралсвязьинформ» забезпечується як з допомогою використання матеріальних, трудових і, але й рахунок основних фондів - коштів праці та матеріальних умов процесу праці.

Кошти праці – телфонные станції, теле-радио-передающие устрою, комп'ютери тощо. п., а матеріальні умови процесу праці - виробничі будинку, транспортні засоби та інші.

Відмінною рисою основних засобів був частиною їхнього багаторазове використання у процесі виробництва, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого. Під впливом производствен ного процесу довкілля вони зношуються та поступово переносять початкову вартість до витрат виробництва упродовж нормативного терміну їхніх служби шляхом нарахування зносу (амортизації) за встановленими нормами.

До основних засобів ставляться предмети, термін служби яких понад рік, а вартість - щонайменше 1 млн. руб(1000 крб.). за одиницю.

Основні кошти грають величезну роль процесі роботи, оскільки вони у своєї сукупності утворюють производственно-техническую базу визначають виробничу міць підприємства.

Протягом тривалого використання кошти надходять на підприємство й нам передаються в експлуатацію; зношуються внаслідок експлуатації; піддаються ремонту, з якого відновлюються свої фізичні якості; переміщаються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок старості чи недоцільність використання. Однією з показників ефективного застосування основних фондів є збільшення часу на їхнє роботи шляхом скорочення простоїв, підвищення коефіцієнта змін ности, продуктивності з урахуванням впровадження нової техніки і технології, фондовіддачі, т. е. збільшення випуску продукції, обсягу виконуваних робіт і рівнем послуг за кожен карбованець основних фондів.

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є:

контролю над збереженням і наявністю основних засобів на місця їх исполь зования; правильне документальне оформлення і своєчасне свій відбиток у обліку надходження, вибуття і переміщення,

контролю над раціональним витратою коштів на реконструкцію і моді рнизацию основних засобів;

літочислення частки вартості основних засобів у зв'язку з використанням і зносом для включення до витрати підприємства;

контролю над ефективністю використання робочих машин, устаткування, виробничих площ, транспортних засобів та інших основних засобів;

точне встановлення результатів від списання, вибуття об'єктів основних засобів.

Ці завдання вирішують за допомогою належної документації і забезпечення правильної організації обліку наявності і рух основних засобів, розрахунків з їх амортизації і врахування витрат з їх ремонту.


2.Учет ОС на АТ «Уралсвязьинформ»

2.1.Классификация і - оцінка ОС на АТ «Уралсвязьинформ»


Основні кошти підприємства різноманітні за складом та призначення. Щоб вести їх облік, необхідна класифікація їх за видами, призначенню чи характеру участі у процесі виробництва, галузям народного господарства, рівні використання і з приналежності.

Типова класифікація основних засобів з їхньої видам встановлено органами Держстатистики. Відповідно до цієї класифікацією кошти з їхньої видам поділяються на:

  1. Будівлі.

  2. Споруди.

  3. Машини й устаткування.

До того ж:

а) телефонні станції;

б) робочі машини та устаткування;

в) обчислювальної техніки;

р) інші машини та устаткування.

  1. Транспортні кошти.

  2. Інструмент.

  3. Виробничий інвентар з туалетним приладдям.

  4. Господарський інвентар.


По класифікаційним видам ведеться облік основних засобів і складається звітність про наявність і рух основних засобів.

По галузі народного господарства ОС АТ «Уралсвязьинформ» входять у групу зв'язок.

За рівнем використання їх у виробничо-господарської діяльності кошти поділяються на кошти, перебувають у запасі, в експлуатації, на консервації, в оренді. Це необхідно оскільки нарахування амортизації відбувається всередині груп різна. Так, по основних фондів, нахо дящимся про запас, амортизація нараховується у частині відновлення; по основних засобів в експлуатації нараховується як амортизація на повне відновлення, а й за необхідності створюється ремонтний фонд, по основних фондів, які є на консервації (за рішенням уряду), амортизація взагалі нараховується.

По приналежності кошти поділяються за власні і орендовані. Власні кошти підприємства значаться тримав на своєму балансі, а орендовані належать іншому підприємству, експлуатуються тимчасово за певну платню, враховуються за балансом без нарахування цьому підприємстві амортизації (зносу) чи поточна оренда.

Необхідна умова правильного обліку основних засобів - єдиний при нцип їх оцінки. Розрізняють три оцінки основних засобів: початкову, вос становительную і залишкову.

Початкова вартість (балансова) складається у момент вступу об'єкта в експлуатацію цьому підприємстві. По початкової вартості об'єкт враховується протягом періоду перебування для підприємства.

Залежно джерела надходження основних засобів під сумнів їхню первона чальной вартістю розуміються:

вартість внесених засновниками основних засобів має значення їх внеску до статутний фонд - за домовленістю сторін;

вартість виготовлених на підприємстві, і навіть придбаних за плату інших підприємств у сумі фактичні витрати, включаючи витрати з доставки, монтажу та встановлення;

вартість отриманих об'єктів основних засобів безоплатно, соціальній та ролі субсидій (допомоги) у сумі певної експертним шляхом, або за даними документів приемки-передачи.

Основні кошти на процесі використання зношуються, старіють, чому їх початкова вартість зменшується. Грошове вираз втрати об'єкт ами своїх фізичних і техніко-економічних якостей називається зносом основних засобів. Зношеність основних коштів відбивається у балансі окремої статтею.

Початкова вартість з відрахуванням суми зносу називаєтьсязалишкової вартістю основних засобів. Оцінка однакових об'єктів основних засобів, уведених у дію у час, може бути різною. Це від часу, місця та способу спорудження та придбання основних засобів, тому й виникає у визначенні відновлювальної вартості основних засобів.

Під відновлювальної вартістю основних засобів розуміється вартість відтворення основних засобів, т. е. набуття чи будівництва инвентар ных об'єктів з діючих ціни момент переоцінки.


2.2.Документальное оформлення і аналитеческий облік

надходження, і вибуття ОС.

Облік основних засобів організується в бухгалтерії по класифікаційним групам у межах інвентарних об'єктів. Під інвентарним об'єктом розуміється закінчено ное пристрій, предмет чи комплекс предметів з усіма пристосуваннями і приладдям, що відносяться до даному об'єкту.

За окремими класифікаційним групам основних засобів інвентарним об'єктом вважаються:

по будівлям - кожне окремо що стоїть будинок із його внутрішніми пристроями (систем опалювання, водогазопровод, каналізація, вентиляційні устрою) і надвірні будівлі (сарай, паркан та інших.);

по спорудам - кожне відособлене споруда із пристроями, складовими з нею органічне ціле;

по передаточным пристроям - кожне самостійне пристрій, не що є складовою будівлі споруди;

по силовим машинам та комп'ютерного обладнання - кожна силова машина з фундаментом та всіма пристосуваннями до неї і приладдям, приладами й індивідуальним бар'єром;

по робочим машинам і виробничому устаткуванню - кожен верстат чи апарат, включаючи що входять до його склад пристосування, належності і прилади, огородження, і навіть фундамент, у якому змонтовано інвентарний об'єкт;

транспортними засобам - кожен об'єкт транспортних засобів із включенням які стосуються нього пристосувань і приладь (автомобіль вантажний, включаючи запасні колеса з камерою та покришкою і комплект інструмента);

по інструментам і інвентарю кожен предмет, який має самостійного значення не є складовою будь-якого інвентарного об'єкта (машини, верстата, апарату тощо. п.).

Задля більшої контролю над збереженням основних засобів кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний номер. Так, інвентарні номери будівлям присвоюються з 001 по 099; спорудам - з 100 по 199 тощо. буд.

Инвентарный номер, присвоєний об'єкту, проставляється на об'єкті й у первинних документах й тепло зберігається весь період його перебування для підприємства. Що стосується вибуття об'єкта його інвентарний номер не присвоюється знову котрі вступили об'єктах.


Надходження основних засобів оформляється актом (накладної) приемки-передачи (внутрішнього переміщення) основних засобів

(ф. ОС-1). Акт складається за кожен об'єкт, щодо нього додається технічну документацію даний об'єкт, котра вже після відкриття бухгалтерією інвентарній картки передається в відповідний відділ, цех підприємства з місцеві експлуатації. Акт приемки-передачи основних засобів складається двома сторонами - принима ющей об'єкт і передавальної, із зазначенням часу вступу до експлуатацію, дати виготовлення, початкової вартості та незначною сумою зносу у частині повного вос становлення. Бухгалтерія оформляє його бухгалтерської записом,

т. е. вказує кореспонденцію рахунків на початкову вартість.

Облік основних засобів організований те щоб можна було визначити нали чие основних засобів з кожної класифікаційної групі і окремо щодо об'єкта, місцях перебування і джерелам їх придбання.

Це забезпечується аналітичним урахуванням основних засобів на картках, відкритих кожному за інвентарного об'єкта, і синтетичним урахуванням загалом рахунку 01 «Основні кошти».

Встановлено єдина типова форма таких карто чек ф. № ОС-6

Заполняются інвентарні картки, і інвентарні книжки з урахуванням первич ных документов-актов, технічних паспортів й іншим документації. Потім ін вентарные картки реєструються у спеціальних описах типовий ф. № ОС-7, запис у які здійснюються за класифікаційним групам основних засобів.

Зареєстровані в опису картки вміщують у картотеку основних засобів. У картотеці їх групують по галузевим класифікаційним групам, а всередині груп - на місця перебування, експлуатації і з видам. Картки недіючих основних засобів групують окремо.

Выбытие основних засобів оформляють актом і відбивають у інвентарній картці, та був її вилучають із картотеки.

Переоцененные об'єкти основних засобів записуються по восстановитель іншої вартістю розділі картки «Реконструкція, модернізація». Сума зносу, встановлена при переоцінці, вказується у відповідній розділі картки.

У місцях використання основних засобів (в цехах і відділах підприємства) ведуть інвентарні списки основних засобів (ф. № ОС-9), у яких наводяться стислі дані про об'єкти основних засобів, що у експлуатації.

Инвентарные картки на що надійшли, выбывшие і переміщені всередині підприємства кошти після відповідних записів остаточно місяці не розкладаються, а зберігаються окремо. Це необхідно адже основі щомісяця складається розрахунок амортизації основних засобів (знос). З іншого боку, після закінчення місяці картки з записами за даний місяць групуються по класифікаційним видам основних засобів, сумуються обертів по поступле нию і выбытию

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація