Реферати українською » Экономика » Бухгалтерський облік операцій виконання банківського перекладу


Реферат Бухгалтерський облік операцій виконання банківського перекладу

в іноземній валюті і білоруські рублі по зовнішньоекономічним угодам клієнтів банку

Виконання кредитових перекладів клієнтів банку позначаються на обліку бухгалтерськими проводками у сумі перекладу:

У установі банку:

Д-т Рахунок клієнта

К-т 6101 “Субкорреспондентские рахунки філії для розрахунків у іноземній валюті”

Рахунок клієнта – у цьому Порядку – це рахунки, використання є передбачено чинним законодавством Республіки Білорусь у реалізації банківських перекладів в іноземній валюті і білоруські рублі по зовнішньоекономічним угодам.

У ОПЕРУ:

Д-т Рахунок клієнта

К-т 1819 “Кошти на проміжних рахунках по іншим операціям”- лицьової рахунок клієнтам ОПЕРУ.

У центральному апараті:

При виконанні міжнародних банківських перекладів на кореспондентські рахунки відкриті інших банках у сумі перекладів клієнтів установ банку і ОПЕРУ:

Д-т 6111 “Субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті”,

Д-т 1819 “Кошти на проміжних рахунках по іншим операціям” - лицьової рахунок клієнтам ОПЕРУ

К-т 1814 “Кошти на проміжних рахунках по міжбанківським розрахунках”

При здійсненні банківського переведення гривень у іноземній валюті на кореспондентські рахунки інших банків, відкритих в X-банке здійснюються бухгалтерські проводки у центральному апараті:

у сумі перекладу:

Д-т 3ХХХ “Кошти клієнтів”

Д-т 6111 “Субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті”,

К-т 170Х “Кореспондентські рахунки інших банків”

При здійсненні банківського переведення гривень у іноземній валюті з конверсією (купівлею, продажем) сума коштів, отримана внаслідок конверсії (купівлі, продажу) відбивається по балансовому рахунку 1819 “Кошти на проміжних рахунках по іншим операціям”, від якого списуються кошти.

Д-т 1819 “Кошти на проміжних рахунках по іншим операціям”

К-т 1814 “Кошти на проміжних рахунках по міжбанківським розрахунках”

К-т 170Х “Кореспондентські рахунки інших банків”

Сплата комісійної винагороди клієнтами у державних установах банку або в ОПЕРУ відбивається бухгалтерськими проводками:

у сумі комісії:

Д-т Рахунок клієнта

К-т 8131 “Комісійні доходи ведення рахунків клієнтів”- комісія за переклад,

8138 “Возмещенные клієнтами комісійні витрати” – комісія за СВИФТ,

8139 “Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами” – комісія за копію СВИФТ.

При сплаті комісійної винагороди установами банку центральний апарат здійснюються бухгалтерські проводки:

у сумі комісійної винагороди в іноземній валюті:

Д-т 9280 “Витрати за операціями між філіями”

К-т 6101 “Субкорреспондентские рахунки філії для розрахунків у іноземній валюті”

у сумі комісійної винагороди в білоруські рублі:

Д-т 9280 “Витрати за операціями між філіями”- рахунок у установі банку

К-т 8280 “Доходи за операціями між філіями” – рахунок у центральному апараті банку.

Контроль за своєчасністю і правильністю перерахування комісійної винагороди в білоруські рублі по міжнародним перекладам возлогается на головного бухгалтера (їхніх заступників), чи осіб, здійснюють контрольні функції, призначених наказом щодо заснування банку.

Що стосується повернення міжнародного перекладу, комісія, сплачена установою банку центральному апарату, не повертається. Повернення комісії можлива лише по письмової заяви установи банку, підписаного директором (його заступник) й головним бухгалтером ( його заступник). Бухгалтерські проводки з відбивання в обліку здійснює ОПЕРУ.

На суму комісійної винагороди в іноземній валюті, стягнутого із закладів банку центральному апараті банку виходячи з постійно діючих платіжних доручень філії:

Д-т 6111 “Субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті”

К-т 8280 “Доходи за операціями між філіями”

З отриманням підтвердження про списання коштів у іноземній валюті з кореспондентських рахунків, відкритих за іншими банках здійснюється бухгалтерська проводка у центральному апараті:

Д-т 1814 “Кошти на проміжних рахунках по міжбанківським розрахунках”

К-т 150Х “Кореспондентські рахунки інших банках”,

1202 “Корреспондентский рахунок у Національного банку для розрахунків у іноземній валюті”

у сумі списаних комісій

Д-т 9120 “Комісійні витрати на операцій із іншими банками”

К-т 150Х “Кореспондентські рахунки інших банках”,

При здійсненні банківських перекладів в іноземній валюті між установами банку центральному апараті здійснюється бухгалтерська проводка:

у сумі перекладу:

Д-т Рахунки з обліку коштів у центральному апараті,

6111 “Субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті”, установа банку - приказодателя

К-т 6111 “Субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті”, установа банку - бенефициара

При здійсненні банківських перекладів в іноземній валюті установами банку користь клієнтів ОПЕРУ і відповідні рахунки центральному апараті здійснюється бухгалтерська проводка:

у сумі перекладу:

Д-т 6111 “Субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті” - установи банку приказодателя

К-т Рахунок клієнта

Рахунки з обліку коштів у центральному апараті

При здійсненні міжнародних банківських перекладів на користь клієнтів установ банку центральному апараті здійснюються бухгалтерські записи у сумі перекладу:

Д-т 150Х “Кореспондентські рахунки інших банках”,

1202 “Корреспондентский рахунок у Національного банку для розрахунків у іноземній валюті”

К-т 6111 “Субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті”

При зарахування засобів у іноземній валюті клієнту ОПЕРУ здійснюється бухгалтерська проводка у сумі перекладу:

Д-т 150Х “Кореспондентські рахунки інших банках”,

1202 “Корреспондентский рахунок у Національного банку для розрахунків у іноземній валюті”

К-т Рахунок клієнта

При зарахування засобів у іноземній валюті клієнту у пихатій інституції банку здійснюється бухгалтерська проводка у сумі перекладу:

Д-т 6101 “Субкорреспондентские рахунки філії для розрахунків у іноземній валюті”

К-т Рахунок клієнта

По прибутті коштів у іноземній валюті через кореспондентські рахунки X-банка клієнтам Республіки Білорусь у, яких обслуговує банках республіки і мають рахунків “Лоро” в X-банке, здійснюються бухгалтерські проводки:

у сумі перекладу за мінусом комісії, у разі оплати її бенефициаром:

Д-т 150Х “Кореспондентські рахунки інших банках”

К-т 1814 “Кошти на проміжних рахунках по міжбанківським розрахунках”

- і водночас у сумі комісії:

Д-т 150Х “Кореспондентські рахунки інших банках”

К-т 8120 “Комісійні доходи за операціями коїться з іншими банками”

По прибутті платіжного доручення (кредитового авізо), у якому зазначені найменування бенефициара і номер його рахунки відповідають ні найменувань клієнтів, ні номерам відкритих клієнтам рахунків, кошти враховуються на рахунках 6301 “До з'ясування – по дебету і 6302 “До з'ясування – за кредитами”.

Бухгалтерський облік коштів у іноземній валюті, що надійшли до користь фізичної особи складає балансовому рахунку 3819 “Кошти на проміжних рахунках по іншим операціям”, із наступною виплатою коштів у готівкової формі або переведенням виходячи з платіжного доручення фізичного лица-бенефициара.

При виконанні банківських перекладів в білоруські рублі по зовнішньоекономічним угодам здійснюється бухгалтерська проводка:

на користь клієнтів уповноважених банків:

Д-т 1702 “Кореспондентські рахунки іноземних банків”

К-т Рахунок клієнта

на користь банків-нерезидентів і клієнтів банків-нерезидентів:

Д-т 1702 “Кореспондентські рахунки іноземних банків”

К-т 1702 “Кореспондентські рахунки іноземних банків” - рахунок банку бенефициара.

Облік нарощених відсоткових доходів по кореспондентським рахунках за іншими банках.

На суму відсоткових доходів, термін платежу якими ще настав, здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 1570 “Наращенные відсотки для отримання по кореспондентським рахунках за іншими банках”

К-т 6871 “Доходи для отримання по міжбанківським операціям - відсотки”

При фактичному вступі відсоткових доходів здійснюється бухгалтерська проводка:

у сумі нарощених відсотків:

Д-т 150Х “Кореспондентські рахунки інших банках”

К-т 1570 “Наращенные відсотки для отримання по кореспондентським рахунках за іншими банках”,

і водночас

Д-т 6871 “Доходи для отримання по міжбанківським операціям – відсотки”

К-т 8010 “Відсоткові доходи кореспондентським рахунках за іншими банках”

Якщо сума отриманих відсотків з залишкам на кореспондентських рахунках у інших банках більше, аніж нарощених, здійснюється бухгалтерська проводка:

у сумі перевищення:

Д-т 150Х “Кореспондентські рахунки інших банках”

К-т 8010 “Відсоткові доходи по кореспондентським рахунках за іншими банках”

Що стосується зайве нарощених відсотків на отриманню залишками на на кореспондентських рахунках, здійснюється бухгалтерська проводка у сумі перевищення:

Д-т 6871 “Доходи для отримання по міжбанківським операціям – відсотки”

К-т 1570 “Наращенные відсотки для отримання по кореспондентським рахунках за іншими банках”

Сума податку, сплаченого банком до бюджету держави банку – кореспондента відбивається бухгалтерської проводкою:

Д-т 9339 “Інші платежі до бюджету й у позабюджетні фонди” - з ознакою з допомогою прибутку

К-т 1502 “Кореспондентські рахунки іноземних банках”

Облік нарощених відсоткових витрат за кореспондентським рахунках інших банків.

На суму відсоткових витрат за залишкам на на кореспондентських рахунках інших банків, термін платежу якими не настав здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 9010 “Відсоткові витрати на кореспондентським рахунках інших банків”

К-т 1770 “Наращенные відсотки до виплати по кореспондентським рахунках інших банків”

2.11.26 При фактичної сплаті відсотків на іноземній валюті, у частині сум, відображених у бухгалтерський облік проводкою :

у сумі нарощених відсотків:

Д-т 1770 “Наращенные відсотки до виплати по кореспондентським рахунках інших банків”

К-т 170Х “Кореспондентські рахунки інших банків”

К-т 6601 “Розрахунки з платежів у бюджет” - у сумі утримуваного на доходи по кореспондентським рахунках банков–нерезидентов, якщо передбачено податковим законодавством РБ.

На суму відсотків на іноземній валюті, через яку бухгалтерська проводка з нарощування не здійснювалася:

Д-т 9010 “Відсоткові витрати на кореспондентським рахунках інших банків

К-т 170Х “Кореспондентські рахунки інших банків”,

6601 “Розрахунки з платежів у бюджет” - у сумі утримуваного на доходи по кореспондентським рахунках банков–нерезидентов, якщо передбачено податковим законодавством РБ.

Облік прибутків і витрат в іноземній валюті складає балансових рахунках 8 і 9-те класів з обов'язковим щоденним перерахунком в білоруські рублі через балансові рахунки №6901 “Валютна позиція”, №6911 “Рублевый еквівалент валютну позицію”.

У філіях і управліннях бухгалтерські проводки здійснюються службою бухгалтерії.

Висновок: Исполнения банківського переведення гривень у іноземній валюті і білоруські рублі по зовнішньоекономічним угодам клієнтів банку позначаються на обліку бухгалтерськими проводками у сумі переведення гривень у установі банку. Контроль за своєчасністю і правильністю виконання доручається головного бухгалтера або його заступника

Під час підготовки цієї роботи було використані матеріали із російського сайту http://www.studentu.ru

Схожі реферати:

Навігація