Реферати українською » Экономика » Громадське відтворення


Реферат Громадське відтворення

       1. Сутність і різноманітні види общ. відтворення.

Життєдіяльність челов. суспільства безупинна і нескінченна. Таким ж явл. і громадська пр-во. Люди що неспроможні припинити пр-во, оскільки вони можуть припинити споживання. Пр-во, що виступає як безперервний процес її поновлення, повторення і продовження і становить відтворення.

  Різниться просте та розширене відтворення.

  Просте воспр-во характеризується поновленням пр-ва у колишніх масштабах і старому науково- технічному рівні. Поступательному розвитку суспільства властиво розширене воспр-во, що характеризується зростанням обсягу пр-ва, СОП, ВНП, НВ, НБ та зростання життєвий рівень населення.

  Просте воспр-во - це вихідний пункт і складова частина розширеного воспр-ва.ъ

  Докапиталистическим формаціям переважно була властива просте воспр-во.

  У наступних панує розширене воспр-во, але його загальному фоні відомі кризові спади пр-ва (стогнации). (Криза - від грецьк. важке, перехідний стан; стогнация - з латів. застій, тупцювання дома). Першою ознакою кризи адм.-командной системи господарювання колишнього СРСР яв. стогнация економіки, поч. у 80-ті рр., і з 90г. почалося кризовий падіння пр-ва. У наст. час у Україні тощо. країн СНД кризовий падіння пр-ва триває.

           2. Воспр-во продуктивних зусиль і виробничих відносин.

Щоб пр-во здійснювалося безупинно, у наявності постійно мають об'єднатися всі його чинники, що утворюють производ. сили громади. Воспр-во производ. сил передусім передбачає воспр-во раб. сили, людей, тобто. особистого чинника. Воно охоплює такі процеси: 1) відновлення працездатності экон. активного населення; 2) безперервне зростання кваліфікації, науково- технічного, загальнокультурного рівня працівників; 3) воспр-во самої людини, нових поколінь людей, їх виховання і спец. проф. підготовки до праці; 4) безперервний прихід пр-ва нових поколінь працівників змінюють выбывающим.

  Воспр-во производ. сил передбачає далі воспр-во коштів пр-ва. Воно включає у собі: 1) помешкання і заміну будинків, споруд, верстатів, машин, поступово изнашивающихся в произв-ных процесах; 2) відновлення перехідних запасів, повністю споживаних під час створення нових продуктів, сировини, матеріалів тощо.

  Ремонт коштів праці, особливо капітальний, повинен супроводжуватися їх модернізацією, а заміна з аморизированного устаткування повинна осущ-ся на якісно основі.

  Вирішальну роль техн. переозброєння всіх галузей н/х належить машинобудуванню. Вирішальна роль воспр-ве предметів праці належить горнодобыв. пром-ти, ПЕКу, с/г, хімічної пром-ти, воспр-ву природного довкілля.

  Воспр-во производ. сил суспільства передбачає також воспр-во виробничу краще й соц. інфраструктури, особливо наукового забезпечення мат. пр-ва та інших сфер життєдіяльності суспільства. У цьому наука повинна неухильно перетворюватися на безпосередню произв. силу суспільства. Усі елементи производ. сил повинні відтворюватися у певних пропорціях і тільки тоді ми процес общ. в-ва буде протікати безупинно і ефективно. Згідно з, з урахуванням й у взаємодії з в-вом производ. сил здійснюється в-во виробничих відносин. У цьому передусім проводять в-во власне виробничих відносин, що складаються у процесі формування производ. сил як безпосередньо трудові технико- технологічні відносини людей. За підсумками цих відносин осущ-ся в-во відносин власності із усіма їхніми функціями, і навіть відносин і розподілу і обміну результатів праці, системи экон. інтересів та інших елементів соц.-экон. відносин.

  В-во орг.-экон. відносин проявляється у подальший розвиток і поглиблення общ. поділу праці, спеціалізації і кооперуванні пр-ва та її внутрішньої організації.

3. Пр-во, розподіл, міна й споживання як фази воспр-ва общ. продукту.

Общ. пр-во ввозяться економічно відособлених, спеціалізованих произв.-хоз. осередках.

  ! Економічно ж, тобто. відносинами власності, відокремлені друг від одного й все працівники. У зв'язку з цим, і навіть оскільки власне споживання переважно індивідуальний характер, поруч із процесами власне пр-ва та споживання, общ. в-ву притаманні ще й процеси і розподілу і обміну. Общ. в-ву притаманні 4 процесу: пр-во, розподіл, обмін, споживання. Процеси пр-ва, расп-я, обміну та споживання є 4 фази в-ва руху общ. продукту. Ці 4 процесу осущ-ся в 3-х сферах: власне пр-ва, обміну та споживання, а процес розподілу має соотв. сфери, і ввозяться 3-х вищезгаданих сферах.

  Власне пр-во постає як процес створення життєвих благ і рівнем послуг. Розподіл - проміжна фаза чи стадія рухається общ. продукту з пр-ва в споживання, де визначається частка кожного учасника общ. пр-ва в совмесно зробленому продукті. Обмін - це фаза рухається общ. продукту з пр-ва в споживання, де спеціалізовані виробники обмінюють їхні продукти, грошові доходи інші продукти і комунальні послуги, необхідних задоволення їх потреб. Споживання - заключна фаза рухається общ. продукту, яка полягає у використанні створених предметів задоволення суспільних потреб.

  Ці 4 процесу существу4ют поза ними взаємодіє єдності. Пр-во і споживання - початковий і кінцевий пункти руху продукту, у своїй всі вони містить у собі інше, поводиться як інше або нього. Пр-во явл. ще й споживанням і навпаки. Пр-во - це продуктивне споживання. Р і Про займають проміжне становище між пр-вом і споживанням. Примат у тому єдності належить пр-ву, бо розподіляти, обмінювати і споживати можна лише те, що зроблено. Р, Про і П як лежать поруч із пр-вом, а й беруть під ньому початок. Обмін, як бути обміном продуктами, є обміном діяльність у самому пр-ве, що й становить сутність пр-ва.

    4. Два підрозділи мат. пр-ва та її відтворювальна пропорційність.

Процес общ. відтворення носить циклічний характер. Вихідною основою кожного наступного циклу процесу воспр-ва у матеріальному пр-ве явл. КОП, створений попереднім виробничим циклом. КОП, як відомо, створюється жвавий і минулим працею, стерпним з споживаних коштів пр-ва. Частина КОП, створювану минулим працею позначимо латів. буквою З. Частини КОП, створювані живим необхідним і живою прибавочным позначимо відповідно V і M.

  Отже КОП = З + V + M. КОП є всю сукупність створених у суспільстві за певний період знарядь пр-ва, предметів споживання, і навіть перехідний залишок предметів праці. Відповідно до таким натуральним складом КОПа все матеріальне пр-во підрозділяється великих підрозділи: 1) пр-во коштів пр-ва; 2) пр-во предметів споживання.

  Формула КОП сфер мат. пр-ва: I(C+V+M), II(C+V+M)

  КОП = ФВ(фонд відшкодування) + ФН(фонд накопичення) + ФП(фонд споживання).

  Перше підрозділ сам себе й інше засобами пр-ва, а друге забезпечує себе і перше предметами споживання. Між перших вражень і другим підрозділами здійснюватиметься обмін певними частинами вироблених продуктів й у розвитку в соотв. з цим необхідна певна пропорційність.

  Основними пропорціями КОПа для простого воспр-ва явл. такі:

  1) I(c+v+m) - вартість продукції, виробленої I подр.=Іс+ІІс (сума фондів відшкодування спожитих коштів пр-ва в обох подр.)

  2) II(c+v+m)=I(v+m)+II(v+m) - фонд споживання обох підгалузях.

  3) I(v+m)=IIc

     Для розширеного відтворення: При простому в-ве ФН=0, а при розширеному немає, джерелом накопичення явл. прибавочний продукт (m).

    - частина додаткового продукту, використовувана на розширене в-во раб. сили.

    - частина додаткового продукту, використовувана розширення пр-ва.

    Втім, пропорції 1)

                               2)

                               3)

      КОП = ФВ + ФН +ФП + РФ ( резервний фонд страхування)

Список літератури

Під час підготовки даної праці були використані матеріали з сайтів: http://www.referat.ru і http://www.bankreferatov.ru

Схожі реферати:

Навігація