Реферати українською » Экономика » Чим відрізнялися погляди представника нової (молодий) історичної школи від старої


Реферат Чим відрізнялися погляди представника нової (молодий) історичної школи від старої

У розвитку класичної політичної економії з певною умовністю можна назвати чотири етапу.

Перший етап охоплює період від кінця XVII - в. перед початком другої половини XVIII в. Це етап істотного розширення сфери ринкових відносин, аргументованих спростувань ідей меркантилізму та її повного розвінчання. Головні представники початку цього етапу У. Петти і П. Буагильбер безвідносно друг від друга перші історії економічної думки висунули трудову теорію вартості, відповідно до якої джерелом і мірилом вартості є кількість витраченого праці в виробництво тій чи іншій товарної продукції або блага. Засуджуючи меркантилізм і з причинної залежності економічних явищ, основу багатства й добробуту держави вбачали над сфері, а сфері виробництва.

Завершила перший етап класичної політичної економії так звана школа фізіократів, отримавши поширення у Франції середині і на початку другої половини XVIII в. Провідні автори цієї школи Ф. Кенэ й О. Тюрго у пошуках джерела чистий продукт (національного доходу) вирішальне значення поруч із працею надавали землі. Критикуючи меркантилізм, фізіократи ще більше заглибилися в аналіз сфери виробництва та ринкових відносин, хоча у основному проблемам сільського господарства, неправомірно віддаляючись від аналізу сфери звернення.

Другий етап розвитку класичної політичної економії охоплює період в останній третині XVIII в. пов'язаний з іменем та працями Адамом Смітом включно — центральної постаті серед його представників. Його "економічний людина" і "невидима рука" провидіння переконали не одне покоління економістів у природній порядку і невідворотність незалежно від волі і потрібна свідомості людей стихійного дії об'єктивних економічних законів. Завдяки йому до 1930-х ХХ століття незаперечним вважалося положення про невтручання урядових розпоряджень у вільний конкуренцію. Як писав цьому разі М. Кондратьєв, у класиків "по всьому їх вченні лежить... проповідь господарського ладу, спирається на принцип свободи індивідуальної господарську діяльність як ідеалу. Це особливо явно видно на поглядах А.Смита" . Далі відзначимо, що класичними з права не рахуються й відкриті А.Смитом (за матеріалами аналізу шпилькової мануфактури) закони поділу праці та зростання його продуктивності. На його теоретичних пошуках значною мірою грунтуються також сучасні концепції про товарі та її властивості, грошах, заробітної плати, прибутку, капіталі, продуктивному і непроизводительном праці та інші.

Третій етап еволюції "класичної школи" політичної економії посідає першій половині в XIX ст., як у ряді розвинутих країн завершився промисловий переворот. Протягом цієї періоду послідовники, у тому числі учні А.Смита (так називали себе чимало людей їх), піддали поглибленої переробки й переосмислення основні ідеї, й концепції свого кумира, збагатили школу принципово новими і значимими теоретичними положеннями.

Серед представників цього етапу слід особливо вирізнити французів Ж.Б. Сэя і Ф. Бастиа, англійців Д. Рікардо, Т. Мальтуса і М. Сениора, американця Р. Кэри та інших. Хоча ці автори, слідуючи, як вони стверджували, А. Сміту, вартість товарів та послуг розглядали як збільшується кількість витраченого праці або як наслідок виробництва (а що така витратний підхід насправді залишився недоведеним), все-таки кожен із новачків залишив історія економічної думки та становлення ринкових відносин досить помітний слід.

Так, Ж.Б. Сей у своїй догматичном з позицій сучасної економічної теорії "законі ринків" вперше "ввів" до рамок економічного дослідження проблематику рівноваги між попитом й пропозицією, реалізації сукупного суспільного продукту залежно від кон'юнктури ринку. У основу цього "закону", і Ж.Б. Сей, та інші класики вкладали положення про те, що з гнучкою заробітної плати і рухливих цінах відсоткову ставку буде врівноважувати попит, заощадження та інвестиції за цілковитої зайнятості.

Д. Рікардо найбільше своїх сучасників полемізував з А. Смітом. Але, поділяючи повністю погляди останнього про доходи "головних класів суспільства", він вперше виявив закономірність має місце тенденції норми прибутку до зниження, розробив закінчену теорію про форми земельної ренти. До його заслугах слід зарахувати також одне з найкращих обгрунтувань закономірності зміни вартості як товарів у залежність від їхньої кількості у спілкуванні.

До тріаді экономистов-классиков — послідовників смитовской політичної економії — правомірно поруч із Д. Рікардо і Ж.Б. Сеєм віднести Т. Мальтуса. Цей учений, зокрема, у розвиток недосконалої концепції А. Сміта про механізм громадського відтворення (за Марксом — "догма Сміта") висунув теоретичне положення про "третіх обличчях", відповідно до яким обгрунтував реальну участь у створенні та розподілі сукупного суспільного продукту як продуктивних, а й непродуктивних верств українського суспільства. Т. Мальтусу належить теж втративши і до нашого час своєї актуальності ідея про який вплив на добробут суспільства чисельності та темпів приросту населення, що говорить це й про взаємозалежності економічних процесів і природних явищ.

Четвертий, завершальний етап розвитку класичної політичної економії охоплює друга половина ХІХ ст., протягом якого згадані вище Дж.С. Мілль і Ко. Маркс узагальнили досягнення школи. З іншого боку, на той час вже розвивали самостійного значення нові, прогресивніші напрями економічної думки, отримали згодом назва "мархинализм" (кінець в XIX ст.) і "інституціоналізм" (початок XX в.). Що ж до новаторства ідей англійця Дж.С. Милля і Ко. Маркса, писав свою працю у вигнанні з рідної Німеччини, то ці автори "класичної школи", будучи суворо віддані становищу про ефективність ціноутворення у умовах конкуренції, та засуджуючи класову тенденційність і вульгарну апологетику у економічній думки, все-таки симпатизували робітничого класу, було звернено "до соціалізму та реформ" . Причому До. Маркс, ще, особливо підкреслював усиливающуюся експлуатацію праці капіталом, яка, загострюючи класову боротьбу, мала, на його думку, неминуче призвести до диктатури пролетаріату, "відмиранню держави" і рівноважної економіці безкласового суспільства.

Під час підготовки цієї праці були використані матеріали із російського сайту http://www.studentu.ru

Схожі реферати:

Навігація