Реферати українською » Экономика » Краткосрочное кредитування


Реферат Краткосрочное кредитування

Нині у Росії найбільш распространённым виглядом кредитування є короткострокове кредитування. Це може бути зумовлене багатьох чинників. Для оцінки цих факторів необхідно виявити як позитивні, і негативні сторони такого типу кредитних операцій. Цей аналіз буде повний, а то й розглянути обидва суб'єкта кредитної угоди.

Спочатку спробуємо подивитися на цю проблему очима банківського службовця.

Краткосрочное кредитування є найменш ризикованим, оскільки кредит зазвичай видається, загалом, на 3 – 8 місяців. У межах цього періоду можна оцінити економічного ситуації у Україні, і кредитоспроможність окремого позичальника, що не вдається здійснити більш термін. Це було пов'язано, передусім, про те, що у стан ринку впливають як економічну причину, а й багато інших, які треба брати до уваги за умов довгострокового планування.

Заёмщик ж інколи потребує більше коштів у довгостроковому кредиті, ніж у короткостроковому. Це тим, що ефект від участі запланованого інвестиційного проекту може вийти не відразу після здійснення вкладень. Саме у цьому й розійшлися думки кредиторів і заёмщиков. Кредитор прагне якнайшвидше отримати прибуток від произведённой кредитної операції, а заёмщик – якомога довше віддавати плату користування грошима контрагента.

Газпромбанк пропонує своїм Клієнтам - підприємствам, і організаціям такі основні види короткострокового кредитування:

кредити для поповнення оборотних засобів;

кредити на торговельно-закупівельну діяльність;

кредити у існуючі контракти і/або договорів.

Таблиця 1. Основні умови короткострокового кредитування

Термін кредитування

- трохи більше 12 місяців
(зазвичай, 3-6 місяців).

Валюта що його видають кредиту - в рублях і в іноземній валюті.
Відсоткову ставку - 16-25% річних - в рублях;
- 12-16% річних - у доларах США.

Відсоткову ставку за кредитами встановлюється з урахуванням фінансового стану позичальника, ступеня ліквідності забезпечення кредиту, обсягів продажів і стабільності оборотів за рахунками Клієнта, відкритим в Газпромбанку, кредитної відчуття історії і інших умов.

Приблизний їх перелік документів до подання в Газпромбанк з метою розгляду можливості видачі кредиту:

1. Кредитна заявка, складається у довільній формі з обов'язковим зазначенням розміру кредиту, термінів, над цільовим використанням, запропонованого забезпечення і зазначенням планованих джерел погашення, по підпис керівника, головного бухгалтера і з пресою організації.

2. Установчі і реєстраційні (юридичні) документи, завірені у порядку (нотаріально чи органом, їх що узаконював):

Установчий договір;

Статут (Становище);

документ (свідчення, рішення) про державної реєстрації речових;

спеціальний дозвіл (ліцензія) мали на той вид діяльності; здійснення якої вимагає ліцензування;

наказ про призначення генеральний директор і головного бухгалтера;

картка із зразками підписів, і відбитку печатки організації (завірена нотаріально і обслуговуючим банком).

Документи про призначення посаду особи, має право представляти інтереси організації (потенційного позичальника) під час переговорів та підписання договорів чи відповідна нотаріально завірена доручення.

3. Бухгалтерська звітність (з позначкою Податкового органу про проведеної перевірці або про прийомі на перевірку і з позначкою банку, у якому відкритий розрахунковий рахунок Клієнта):

річний фінансовий звіт за попередній, зокрема додатки до нього за формами № 1, 2, 3, 4, 5 і пояснювальну записку;

бухгалтерський баланс і додаток до нього на формі № 2 “Звіт прибутки і збитках” протягом останніх 2-3 звітні дати;

аудиторський висновок.

Предоставляемая до Банку бухгалтерська звітність повинна містити розшифровку таких статей, як: кошти, незавершене будівництво, довгострокові вкладення, дебіторська і кредиторської заборгованості (дат виникнення), товарні запаси, готову продукцію, заборгованість до бюджету та інші найбільші статті балансу.

4. Довідки з обслуговуючих банків про щомісячних оборотах за рахунками і довідка про обов'язкових щомісячних платежах.

Довідки з обслуговуючих банків, мають включати відомостей про щомісячних оборотах (суми парафій і витрат) кожний з усіх 3-6 місяців по розрахунковим, валютним та інших рахунках, про наявність (відсутності) картотеки 2 (зокрема бюджетної), і навіть про наявність (відсутності) позичкової заборгованості.

5. Техніко-економічне обгрунтування термінів окупності і повернення кредиту, із відображенням наступних положень:

основні види діяльності Клієнта;

мета, яку испрашивается кредит;

розрахункові строки і вартість виробництва чи придбання продукції або надання послуг із зазначенням розцінок за одиницю продукції або послуг;

аналіз ринку збуту;

повний фінансовий розрахунок аналізованої до кредитування угоди;

розрахунок очікуваного прибутку від кредитного проекту й розрахунок сплати всіх сплачуваних податків.

6. Договору (контракти), які з кредитуемой угоди (у разі потреби):

договору (контракти) для закупівлі і кредитуемых товарно-матеріальних цінностей;

договору (контракти), ув'язнені Заемщиком з єдиною метою зберігання товарно-матеріальних цінностей, транспортування, страхування тощо.;

дозвільні документи визначені товарні партії і проведення цих робіт (ліцензії видобутку сировинних ресурсів, ліцензії працювати з дорогоцінними металами і коштовним камінням, експортні квоти тощо.).

7. Забезпечення кредиту.

Необхідно уявити повний комплект документів, що стосуються забезпечення (запорукою, поручництвом, банківської гарантією) кредиту, зокрема правовстановлюючих документів запропоновані види застави (застави).

Як заставника може бути як сам Клієнт (позичальник) і третя особа, здатне відповісти за зобов'язанням Клієнта у разі невиконання останнім умов кредитного договору (угоди).

8. Документи, що характеризують Кредитну історію Клієнта із фотографією ксерокопій документів, підтверджують надання і погашення раніше наданих кредитів з урахуванням нарахованих відсотків (неустойки).

9. Прочая інформація, необхідна на думку банку і/або Клієнта, до розгляду питання про надання короткострокового кредиту.

Краткосрочное кредитування юридичних (крім банків) здійснюється Управлінням кредитування Кредитного Департаменту Газпромбанку.

Під час підготовки даної роботи було використані матеріали із сайту http://www.studentu.ru


Схожі реферати:

Навігація