Реферати українською » Экономика » Біржові стратегії над ринком ф'ючерсних контрактів


Реферат Біржові стратегії над ринком ф'ючерсних контрактів

Будь-яка біржова стратегія полягає в исполь зовании різниці у цінах щоб одержати заданого (хеджевого) чи спеку лятивного (зазвичай необмеженого) доходу.

Біржова стратегія може будуватися з урахуванням різночасності по купки та організації продажу ф'ючерсного контракту на основі одночасності операцій.

З погляду виду ринку біржові стратегії яких можуть бути:

внутрирыночные — це стратегії, здійснювані над ринком цього виду ф'ючерсного контракту. Якщо це ринок зосереджений в одній біржі, він завжди внутрибиржевой. Якщо ринок цього виду ф'ючерсного контракту є на кількох біржах, можливі між біржові стратегії;

межрыночные — це стратегії, які проводять одночасно на ринках різних ф'ючерсних контрактів, ціноутворення куди осу ществляется аналогічно, т. е. залежить тяжіння однакових фак торів, чи коли одного активу залежить від ціни іншого активу. Межрыночные стратегії знов-таки може бути як внутрибиржевыми, і межбиржевыми.

Стратегія різночасності купівлі й продажу ф'ючерсних контрак тов - звичайна спекулятивна стратегія: купити дешевше, і потім продати дорожче чи, навпаки, спочатку продати ф'ючерсний контракт, і потім його викупити за нижчою ціні.

Стратегія одночасної купівлі й продажу ф'ючерсних контрактів грунтується, що рух цін просторі, в часі та на різні, але взаємозалежні активи, звичайно збігається зі своєї скоро сти, а деяких випадках може різнитися і з напрямам. Навіть коли правильно спрогнозувати ці зміни, можна отримати при бувальщина від проведення відповідної стратегії над ринком.

Найтиповішими стратегіями над ринком ф'ючерсних контрактів, заснованих на виключно цінні папери, є такі:

• купівля (продаж) ф'ючерсного контракти з одним терміном постачання російської та одночасна продаж (купівля) цього ж контракти з іншим терміном поставки. Основа цієї стратегії у тому, що ціни ф'ючерсних контрактів, із різними термінами виконання ні змінюватися щодо одного й тому самому темпі. Наприклад, якщо ціна контракти з ближнім місяцем постачання силу якихось причин збільшується швидше, ніж ціна контракти з далеким місяцем поставки, то стратегія у тому, щоб отримати контракт на ближній термін і його на далекий термін, і далі, коли на ближній місяць збільшиться більше, ніж далекий, продати контракт на ближній місяць і купить на далекий. Через війну приріст виручки за контрактом із ближнім місяцем поставки перекриє збиток за контрактом із далеким місяцем поставки.

Бо у російських умовах найпоширеніші поки фью черсы на валюту, наведемо умовний приклад із цим контрактом.

Приклад 1.

1 лютого Купівля валютного Продаж валютного

                      ф'ючерсу за 37 руб./дол. фьюче рса за 38,5 руб./дол. 

              з виконанням у квітні з виконанням у червні

1 березня Продаж валютного Купівля валютного фьюче рса

              ф'ючерсу за 38 руб./дол. за 39 крб./ дол. 

              з виконанням у квітні з виконанням у червні

Результат: Прибыль=38-37=1 руб./дол. Убыток=38,5-39=-0,5 руб./дол.

                      Торішній чистий прибуток: 1—0,5 == 0,5 крб. кожний долар

У цьому умовному прикладі приріст ціни квітневого валютного ф'ючерсу становив 1 крб. / дол., а, по червневому фьючерсу — всього 0,5 крб./ дол., що дозволило отримати чистий прибуток у вигляді 0,5 крб. за кожен долар. (Наприклад, якщо розмір ф'ючерсу становить 5000 дол., то чистий прибуток на контракт становила б 2500 крб. (5000 • 0,5).) Зворотний стратегія має місце, якщо ціна ф'ючерсу з далеким терміном поставки зросте швидше, ніж із ближнім. І тут необхідно одновремен але: купити угоду з далеким терміном постачання російської та продати той самий угоду з ближнім терміном поставки.

Можливі й складніші варіанти стратегії на відповідну динаміку ціни:

- одночасна купівля (продаж) контракту на ранній місяць, продаж (купівля) двох контрактів на середній місяць і купівля (продаж) одного контракту на далекий місяць;

- купівля (продаж) ф'ючерсного контракту в одній біржі, і прода жа (купівля) такої ж ф'ючерсного контракту (т. е. той самий актив з тим самим терміном виконання) в інший біржі. Ця стратегія полягає в різному динаміці ціни різних біржах.

Наприклад, помічено, що ціни на всі валютний ф'ючерс у цьому пери оді біржі Б ростуть повільніше, ніж біржі А. Тоді, одночасно купивши ф'ючерс біржі Проте й продавши його за біржі Б, а ще через кілька днів закривши ці ф'ючерсні позиції обох біржах, можна отримати результаті чистий прибуток.

Приклад 2.

1 лютого Купівля валютного ф'ючерсу Продаж валютного

                        біржі А 37 руб./дол. фьюче рса біржі Б

                                                                                       за 37 руб./дол. 

    1 березня Продаж валютного ф'ючерсу Купівля валютного

                           біржі А 39 руб./дол. фьюче рса біржі Б

                                                                                       за 37,5 крб./ дол.

Результат: Прибыль=39-37=2 руб./дол. Убыток=37-37,5=-0,5 руб./дол.

Торішній чистий прибуток: 2 – 0,5 = 1,5 руб./дол.

На погляд можна сказати, що нічого було робити таку стратегію, а простіше було купити контракт біржі Проте й потім там-таки продати його за вищу ціну, отримавши прибуток 2 руб/дол., а чи не 1,5 руб./дол., як і прикладі. Однак річ в ризик. Якби була повна впевненість, що ціна зросте, описана стратегія було б зайвої. Насправді немає жодних гарантій, що динаміку ціни буде така. Припустимо, що ціна на ф'ючерс не зросла, а знизилася, хоча у різного рівня на біржах Проте й Б. Тоді біржі А інвестор одержав збиток. Якщо він грає відразу двома біржах, його збиток біржі А обов'язково в цілому або частково компенсувався б прибутком від контракту біржі Б, причому якщо ціна біржі Б впаде сильніше, ніж біржі Бо інвестор й у цьому разі буде мати прибуток.

Купівля (продаж) ф'ючерсного контракту на актив Проте й одночасно продаж (купівля) контракту на актив Б, у своїй відомо, що ціна зв актив А досить міцно пов'язана з ціною на актив Б. Зазвичай це стосується, наприклад, до за ф'ючерсними контрактами на різновиди облігацій (наприклад, державні та муніципальні облігації, короткострокові і довгострокові облігації). Спрямованість зміни на взаємозалежні активи зазвичай сама й той самий, проте ступінь впливу різна, тож і зміни їх цін різнитимуться, оскільки це все ж різні активи.

Про застосовності ф'ючерсних стратегій російському ринку говорить поки що рано. Бодай тільки тому що на ф'ючерси і на активи, які у базисі цих контрактів йдуть майже врівень, який дає учасникам навіть відчути відмінність між за ф'ючерсними ринком, і ринком базисних активів. Вообщем, можна сказати, що гравцями російському ф'ючерсному ринку є що спекулянти.

Під час підготовки цієї праці були використані матеріали із сайту http://www.studentu.ru

Схожі реферати:

Навігація