Реферати українською » Экономика » Класифікація рахунків за змістом


Реферат Класифікація рахунків за змістом

1) Рахунки, призначені для обліку основних засобів та інших довгострокових вкладень:

01 ОС

02 Знос ОС

03 Довгострокові орендовані ОС

04 Нематеріальні активи

05 Амортизація нематеріальних активів

06 Довгострокові фінансові вкладення

07 Устаткування щодо встановлення

08 Капітальні вкладення

09 Орендні зобов'язання до вступу

2) Рахунки, для обліку виробничих запасів:

10 Матеріали

11 Тварини вирощування та годівлю

12 МБП

13 Знос МБП

14 Переоцінка тих матеріальних цінностей

15 Заготовление і придбання матеріалів

16 Відхилення вартості матеріалів

17 ПДВ з придбаним цінностям

3) Рахунки для урахування витрат виробництва:

20 Основне виробництво

21 Напівфабрикати власного произзводства

23 Вспомогательное виробництво

25 Общепроизводственные витрати

26 Общехозяйственные витрати

28 Шлюб у виробництві

29 Обслуговування виробництва та господарства

30 Некапитальные роботи

31 Витрати майбутніх періодів

4) Рахунки для обліку готової продукції, товарів хороших і реалізації:

40 Готовая продукція

41 Товари

42 Торговельна націнка

43 Комерційні витрати

44 Недоліки звернення

45 Товари відвантажені

46 Реалізація продукції, робіт та надаваних послуг

47 Реалізація та інші вибуття ОС

48 Реалізація інших активів

5) Рахунки, призначені для обліку коштів:

50 каса

51 Розрахунковий рахунок

52 Валютний рахунок

55 Спеціальні рахунки банках

56 Грошові документи

57 Переклади їсти дорогою

58 Короткострокові фінансові вкладення (облік цінних паперів)

6) Рахунки, призначені для обліку розрахунків між підприємствами, організаціями, установами i фізичними особами:

60 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

61 Розрахунки по авансам виданими

62 Розрахунки з покупцями і замовниками

63 Розрахунки за претензіями

64 Розрахунки по авансам отриманим

65 Розрахунки по майновому і особовому страхуванню

67 Розрахунки по позабюджетним платежах

68 Розрахунки з бюджетом

69 Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення

70 Розрахунки з персоналом з праці

71 Розрахунки з підзвітними особами

73 Розрахунки з персоналом по іншим операціям

75 Розрахунки з засновниками

76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

78 Розрахунки з дочірніми (залежними) підприємствами

79 Внутрихозяйственные розрахунки

7) Рахунки, призначені для обліку фінансових результатів і прибутку:

80 Прибули і збитки

81 Використання прибутку

82 Оціночні резерви

83 Доходи майбутніх періодів

84 Нестачі і причини цінностей

8) Рахунки, призначені для обліку капіталів і резервів:

85 Статутний капітал

86 Резервний капітал

87 Добавочный капітал

88 Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)

89 Резерви майбутніх витрат і платежів

9) Рахунки, призначені для обліку кредитів і цільового фінансування

90 Короткострокові кредити банків

92 Довгострокові кредити банків

93 Кредити банків до працівників

94 Короткострокові позики

95 Довгострокові позики

96 Цільові фінансування й надходження

97 Орендні зобов'язання

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://www.bigmir.net/

Схожі реферати:

Навігація