Реферати українською » Экономика » Бізнес-план і план виробництва


Реферат Бізнес-план і план виробництва

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Цей поділ бізнес-плану готується лише з тими підприємцями, які збираються займатися виробництвом. Головне завдання тут - довести потенційних партнерів, що ви може реально виробляти потрібну кількість товарів у потрібні строки й з потрібним якістю. В усьому світі фінансисти вникають у деталі виробничого циклу позичальників - звісно, задля здобуття права пропонувати їм свої рішення, тому, хочуть оцінити кваліфікацію керівництва фірми і обгрунтованість її планів. Щоб задовольнити інтерес треба відповідати силою-силенною питань. Тож у бізнес-план включити відповіді тільки основні їх, а деталі можна перенести в докладання, обсяг яких необмежений.

Які ж самі основні питання, куди треба відповідати у цьому підрозділі бізнес-плану? Це насамперед: -- Де проводитимуться товари - на чинному або знову утворюваному підприємстві? -- Які при цьому знадобляться виробничі потужності і як зростатимуть рік у рік? -- І де та хто має, яких умов закуповуватимуться сировину, матеріали і комплектуючі? Яка репутація цих постачальників і чи є вже досвід роботи із нею? -- Чи передбачається виробнича кооперація і з ким? -- Чи можливо якесь лімітування обсяги виробництва і постачання ресурсів? -- Яке устаткування знадобиться і намічається його купувати? Чи можливі у своїй ж проблеми і яких? Дані цього розділу бажано забезпечувати перспективі на 2-3 роки наперед, а великих підприємств - і 4-5 років.

Дуже корисним елементом тут може бути схема виробничих потоків для підприємства. І на цій схемою має бути наочно показано, звідки і як надходити всі види сировини і комплектуючих виробів, у яких цехах і як будуть перероблятися в продукцію, як і куди ця продукція постачатиметься з Вашого підприємства.

І на цій схемою обов'язково має знайтися місце й у процесів контролю за якістю. Слід зазначити яких стадіях і яким методами здійснюватиметься контроль якості і яким стандартами у своїй керуватиметеся. Завершує цей розділ бізнес-плану оцінка можливих витрат виробництва та її динаміки з перспективи. У витрати включаються витрати, пов'язані з утилізацією відходів та охорони навколишнього середовища. Для підприємств в бізнес-планах часом виділяють спеціальний розділ - "Местоположение". Особливо важливо підприємствам, створюють велике змістове навантаження на довкілля, й у малих підприємств торгівлі, сервісу і харчування.

І, як відомо, подумайте над такими питаннями: -- У Вас є план виробництва, який базується на очікуваних обсягах продажів? -- Ви розробили детальний план виробництва на найближчі два-три місяці? -- Ви й інші особи, пов'язані з виробництвом, регулярно аналізуєте всі можливості спрощення технологічного процесу? -- Ви регулярно стежте чи будете ознайомитися з новинками у сфері виробничого і транспортного устаткування, і навіть за новітні технології? -- Ви підготували Ваші справи те щоб виробничий процес протікав без несподіванок? -- У Вас виробило конкретного плану профілактичного ремонтного обслуговування застосовуваного устаткування? Чи передбачає Ваш виробничий план оптимізацію розміщення устаткування? Ви плануєте розробляти, регулярно оновлювати і застосовувати виробничі і фінансові нормативи під час випуску Вашої продукції? Передбачено чи Вами система вимірювання, і контролю виробничих процесів, що дозволяє отримувати своєчасні й регулярні інформацію про виробничих результатів і витратах (кількості своєї продукції, витраченого часу й матеріалів тощо.)? Контролируете ви якість Вашої продукції? Як? Тобто Ви, контроль якості Вашої продукції ні бути обов'язком лише спеціальних служб? Це кожного службовця.

Ви продумали, як усі підрозділи Вашого підприємства до брати участь у роботу з поліпшити якість своєї продукції? Чи розуміють співробітники кожного підрозділу роль інших у підвищенні якості продукції? Чи передбачає Ваш виробничий план обов'язковий обміну інформацією про можливі поліпшеннях якості продукції між різними підрозділами Вашого підприємства? Предусматриваете ви тісну взаємозв'язок між якістю й ціною Вашої продукції? Яким був цей питання вирішують Ваші конкуренти? Регулярно ви збираєте і аналізуєте думки споживачів якість випущеної Вами продукції? Предусматриваете ви у майбутньому час і вартість підтримку найвищого рівня контролю за якістю Вашої продукції? Чи передбачає Ваш план регулярні консультації з зовнішніми фахівцями у сфері контролю за якістю? Правовий статус організації (юридичний план) У розділі, що особливо важливо нових підприємств і фірм, вказується та форма, у якій намічається вести справи. Практично, йдеться форму власності і правовий статус організації: приватна фірма, кооператив, державне підприємство, СП тощо.

Кожна з цих форм має свої особливості, свої плюси та "мінуси, які можуть спричинити успіх проекту й тому небезінтересні для інвесторів і їхніх партнерів. Конкретне наповнення розділу відповідно залежить від обраної правової форми організації. Одна річ, якщо цим державним підприємством і треба роз'яснити систему Вашої підлеглості та кордону начальницького втручання у господарську діяльність. І інша, коли збираєтеся створювати акціонерне товариство і треба пояснити майбутнє розподіл акціонерного капіталу між можливими акціонерами. Майте на увазі, що західні інвестори воліють поводитися з приватними підприємцями, котрі вкладають гроші до справи свої кошти.

Розуміючи, що чимало підприємці-початківці що немає достатніми знаннями у питаннях правового статусу підприємств, ми наводимо класифікацію підприємств, залежно від форм власності Класифікація промислових підприємств із формам власності

Форма власності

Вигляд промислового підприємства 1.Частная власність громадян Індивідуальне, сімейне підприємство 2.Коллективная Колективне підприємство Виробничий кооператив; Підприємство, те що кооперативу Акціонерне чи інший господарське товариство; Підприємство, те що такому товариству Підприємство громадської організації Підприємство релігійної організації 3.Государственная державне підприємство державне підприємство автономної республіки державне підприємство адміністративно-територіальної одиниці 4.Смешанная Частково викуплене орендне підприємство Акціонерне підприємство, частину доходів якого належить Фонду наразі державного майна Колективні предприятия,часть майна яких (пай) належить Фонду наразі державного майна

Спільні підприємства

Усі перелічені вище види підприємств є госпрозрахунковими, тобто функціонуючими за умов ринкової економіки за принципами самофінансування і самоокупності.

Як наслідок розвитку, і зокрема бізнесу, нині виник новий колектив підприємств - малі підприємства.

До цього класу підприємство може бути віднесене відповідно до обсягами господарського обігу субстандартні та чисельністю зайнятих незалежно від форм власності. Ефективність підприємств у тому, що вони можуть активізувати структурну перебудову економіки, дати широку основу вибору потенційним споживачам та нові робочі місця, забезпечити швидкої окупності витрат, оперативно реагувати зміни споживчого попиту. Мале підприємство - найбільш найкоротший шлях до успіху на початківця підприємця, особливо, у сфері переробної в промисловості й сільського господарства.

Досвід господарювання в економічно розвинених країн свідчить, що дядько бізнес становить найбільший сектор їх економіки. У Японії нею припадає близько 55 % реалізованої промислової продукції, близько 60% обсягу оптової торгівлі, і більш, ніж 80% роздрібної. У обробній промисловості Японії функціонує 6,5 млн. невеликих виробництв, що становить 99% від кількості підприємств країни, ними працює 40 млн. чол., чи більше 80% зайнятих. У частку бізнесу доводиться 54,5% зайнятих, і з урахуванням середніх підприємств- 78,5%.

Досвід із ринковою економікою свідчить про високої економічну ефективність бізнесу. Вільна ринкова конкуренція змушує малі підприємства постійно пристосовуватися до змінюваним ринковим умовам; більше, вони конкурентно впливають великі фірми, ефективно стримуючи притаманну гігантам тенденцію до застою. В усьому світі мале підприємництво користується державної підтримкою. У нашій країні ще має створити відповідні ефективних механізмів і програми.

На етапі відбувається відділення функцій управління від функцій безпосереднього господарювання, перехід від переважно вертикальних до горизонтальним структурам і зв'язкам, створення нових нашій економіки організаційно-правових структур - концернів, консорціумів, господарських асоціацій тощо.

Характерною рисою асоціативних структур і те, що де вони перебувають у сфері прямого управління, не підпорядковуються відомчим органам, а функціонують в госпрозрахункової сфері за принципами господарського самоврядування, тобто стають самостійними товаровиробниками, повноправними учасниками процесу ринкового обміну.

На допомогу початкуючому підприємцю ми наводимо визначення, найпоширеніших видів добровільних об'єднань підприємств.

Концерн - об'єднання підприємств, здійснюють спільну діяльність основі добровільної централізації функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, природоохоронної, зовнішньоекономічної і той діяльності, і навіть госпрозрахункове обслуговування підприємств. Концерн представляє інтереси підприємств-учасників у відносинах коїться з іншими організаціями та органами управління. Учасники концерну неможливо знайти одночасно у складі інших концернів.

Господарська асоціація - договірне об'єднання підприємств з метою координації виробничо-господарської діяльності вирішення певних завдань, поглиблення спеціалізації та розвитку кооперації, організації спільних виробництв. Участь асоціації накладає на підприємство менш жорсткі обмеження, ніж у концерні: об'єднуючи частину власних фінансових і матеріальних ресурсів, підприємства, можуть брати участь у інших договірних об'єднаннях без погодження з членами асоціації.

Консорціум - тимчасове добровільне об'єднання підприємств з метою вирішення конкретних завдань, саме: акціонерного товариства є зборів акціонерів, яке обирає правління яке здійснює оперативне управління діяльністю підприємства. Різновидом акціонерного товариства є товариство з обмеженою відповідальністю, статутного фонду якого поділяється частки (паї), розмір їх визначається статутних документів; таке товариство відповідає за зобов'язаннями лише доти свого майна, а члени товариства - у своїх вкладів.

Ассоциативные форми спільної прикладної діяльності підприємств відповідають завданням початку економічним методів управління. Розвиток багатогалузевих концернів та інших об'єднань асоціативного типу з урахуванням акціонерної форми власності допоможе подолати гіпертрофію вертикальних зв'язків економіки оскільки вона буде обмежуватися охопленням лише безпосередніх виробничих одиниць, а включать у собі підприємства міста і організації, які стоять на перед виробничої стадії (науково-дослідні, проектно-конструкторські, досвідчені виробництва), і навіть безпосередніх споживачів своєї продукції (так звана "система участі" - перехресне володіння акціями), тобто всю сукупність перетинів поміж учасниками громадського виробництва, які перебувають в різних стадіях. відтворювального циклу. Така структура взаємозв'язків дає можливість простежити весь життєвий цикл продукції з появи "ідеї" до її виробничого виготовлення, тобто створює формування цивілізованого ринку.

Обираючи організаційно-правовою статус вашої фірми, думайте про найефективнішою пристосованості до місцевих умов ринку, який Ви цього хочете направити власну продукцію.

Фінансовий план

Ділові люди діляться за тими, хто любить працювати з цифрами і тих, хто боїться їх. З цією, хто ставляться до першої категорії, цей розділ бізнес-плану, безсумнівно, найцікавіший. Якщо ж Ви належите до другої категорії, Ви, можливо, будете налякані кількістю форм, які потрібно заповнити і розробити цього розділу. Проте, це потрібно зробити: жоден інвестор не реалізації цільових програм, тож проектів, насамперед науково-технічних, інвестиційних, природоохоронних тощо.

Об'єднуються підприємства будь-який форми власності. Вирішивши завдання, консорціум припиняє своєї діяльності. Учасники зберігають свою господарської самостійності, можуть брати участь за іншими консорціумах, асоціаціях, спільні підприємства.

Акціонерне товариство - це й організаційна форма підприємства (об'єднання), і форма реалізації акціонерної власності.

Основні кошти цього підприємства поділяються на частини, кожну у тому числі представляє цінний папір - акція; вищим вкладе гроші у виробництво, не вивчивши уважно фінансовий план.

Цей поділ бізнес-плану покликаний узагальнити попередні матеріали і в цифровому, точніше в вартісному вираженні. У цифрах нічого немає магічного, чарівного, а тим паче небезпечного. Вони просто відбивають рішення, які Ви письмово виклали попередні роки розділах. Якщо ви вирішили щотижня розміщувати рекламу Вашого товару місцева газета, в Вашем у фінансовому плані мусить бути цифра, відбиває це рішення. Якщо ви хочете продавати частина товару по зниженим цінами, відповідна цифра відбиватиме це у бізнес-плані.

Кожне ділове рішення супроводжується цифрою, а взяті усе разом ці цифри формують основу Вашого фінансового плану. Сюди не можна взяти просто "зі стелі", оскільки всі фінансові форми пов'язані між собою - і одну помилку породжує іншу. Тому Ваші цифри завжди мали бути зацікавленими результатом ретельних розрахунків.

Навіть якщо його Ви може самі підготувати фінансовий звіт, Ви повинні вміти його читати і аналізувати. Тільки тоді Можете успішно керувати компанією. Зробіть звичкою читати фінансові звіти Вашої компанії щомісяця. Не чекайте доповіді Вашого бухгалтера. Знайомтеся з туристичною інформацією обсяги продажів регулярно. Ви продовжуватимете почуватися впевненіше, приймаючи рішення, що базуються на фінансової інформації. Ніколи не пов'язуйте свої ділові рішення настрій. У основі рішень має лежати фінансова інформація. Обов'язково візьміть "уроки" у професійного бухгалтера, який пояснить Вам все фінансові терміни і навчить читати фінансовий звіт.

Можна порекомендувати використовуватиме складання фінансового плану й у подальшу роботу комп'ютерні бухгалтерські програми, такі як Lotus 1-2-3, Excel чи Quattro Pro. Ці програми широко доступні і зручні для таких людей, мають досвід як у бізнесі, і вміють працювати з комп'ютером. Для початківців ж фінансистів більше підходить програма Microsoft Works. Види фінансових форм Фінансовий розділ бізнес-плану мусить мати три найважливіших форми: -- Звіт прибутки і збитках (У нашій цей звіт називається "Звіт про фінансові результати та його використанні" - форма 2). Звіт про рух готівки.

Баланс підприємства

Зазвичай інвестори хочуть бачити фінансові показники втричі і навіть п'ять років наперед (нових компаній), а діючих, ще, і поза три-п'ять минулих років. У цьому дані форми надаються не за п'ять років за років, і навіть протягом першого року - по місяців і поза другий рік - по кварталами.

Звіт прибутки і збитках показує - було б отримувати (або заради діючої компанії - чи вже) Ваша компанія прибуток, тобто рівень прибутковості Вашої компанії, скільки грошей Ви продовжуватимете мати після всіх вироблених витрат. Однак це звіт не відбиває загальну "вартість" Вашої компанії,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація