Реферати українською » Экономика » Податок з підприємств


Реферат Податок з підприємств

(Закон від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР з цим і доповненнями, набрав чинності з липня 1997 р.)

Платниками прибуток є:

1) українські юридичних осіб, які проводять господарську діяльність, спрямовану отримання прибутку як у території України, і її межами;

2) філії, підрозділи та інші відособлені підрозділи відзначеної вище платників податків, які мають статус юридичної особи розташовані поза територією такого платника податків;

3) юридичних осіб - нерезиденти, які займаються займався бізнесом у Україні чи репатріюють доходи, отримані з українських джерел;

4) постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерел українського походження або виконують агентські (представницькі) функції, що стосуються таких нерезидентів чи його засновників.

У цьому світлі щодо повільної реформи бухгалтерського обліку ухвалили новий закон, розділивши системи податкового обліку, і фінансового обліку. База оподаткування, зокрема, включає прибуток від продажу товарів, робіт, послуг, продажу активів (включаючи нематеріальні активи та особливо цінні папери), рентну плату і роялті. Доходи й витрати розраховуються виходячи з методу нарахувань. Прибули і збитки за активами і пассивам в іноземній валюті розраховуються за станом кінець звітний період. Податок розраховується поквартально наростаючим результатом початку звітного фінансового року.

Утримання визволення оподаткування

Від оподаткування звільняються:

1) неприбуткові організації, включно з органами державної влади місцевого самоврядування, пенсійні фонди, кредитні спілки, релігійні організації та благодійні фонди, екологічних організацій, організації охорони здоров'я, фізкультурні установи, установи культури, освіти, науки; союзи, спілки та інші об'єднання юридичних, які є тільки завдяки традиційному внесків таких засновників;

2) прибуток підприємств, продають продукти дитячого харчування, спрямовану збільшення обсягів виробництва й зниження цін таких продукти;

3) підприємства, що виробляють легковики і мають інвестиції щонайменше 150 млн. USD;

4) підприємства міста і громадські організації інвалідів;

5) сільськогосподарські підприємства, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції яких перевищують 50% (період із 1 липня по 31 грудня 1997 р.);

6) прибуток Чорнобильською АЕС, якщо ці кошти використовуються фінансування робіт з підготовки висновку і висновку Чорнобильською АЕС з експлуатації ЧАЕС.

Звільняються від оподатковування:

*пенсійні плани;

*деяких видів спільних інвестицій;

*фонди чи активи, отримані як міжнародна технічна допомогу;

*кошти, надані Інноваційним Фондом на поворотній основі.

Збитки може бути перенесені з виплати ми такі 5 років шляхом зменшення об'єкта оподаткування наступного звітного.

Відповідно до правил амортизації, все активи розподіляються на 3 групи. Активи кожної групи об'єднуються, й у розрахунку обсягу амортизації використовують метод убутного балансу.

Норми амортизації:

*група 1 - 1,25% (будинку, споруди);

*група 2 - 6,25% (автомобілі, меблі, комп'ютерна техніка, інші конторські приналежності, устаткування);

*група 3 - 3,75% (будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2). 2000-го бюджетному році звернувся до нормам амортизації застосовується знижуючий коефіцієнт 0,8.

Передбачено можливість застосування прискореної амортизації для основних фондів групи 3.

Що стосується, коли платниками податків виступають не фінансові, інші організації, процедури зі списання "безнадійних боргів" вимагають до розв'язання питань звернення платників податків у суд, очікування процедури банкрутства або теплової смерті платника податків.

Ставки

Більшість видів діяльності оподатковуються за ставкою 30%.

Спеціальні ставки:

Продаж інноваційного продукту оподатковується по зниженою ставці 15%.

Ставки утримання:

*послуги міжнародного транспорту - 6%;

*доходи нерезидентів - 15%;

*боргові інструменти, видані резидентами - 15%;

*страхові премії - 30%;

*премії перестрахування - 15%;

*реклама - 30%;

*дивіденди, сплачувані нерезидентам - 15%.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://tax-nalog.km.ru/

Схожі реферати:

Навігація