Реферати українською » Экономика » Оцінка інвестиційної вартості кризового підприємства


Реферат Оцінка інвестиційної вартості кризового підприємства

Катерина Синогейкина, генерального директора ЗАТ «Евроэксперт». канд. экон. наук, доцент, Ірина Полякова

Ринкова вартість активів підприємств, що є на стадії кризи, оцінюється з великим дисконтом. часто бізнес підприємств-банкрутів привабливий конкретного інвестора. У цій статті аналізуються чинники вартості «кризових» підприємств розсовуються особливості оцінки їхньої інвестиційної вартості.

Нині у Росії дуже багато компаній, що у кризової ситуації чи проходять процедури банкрутства. За статистикою лише п'ять% російських підприємств виявляються життєздатними після проведення процедур банкрутства, інші підлягають ліквідації.

Базуючись на практичному досвіді, можна стверджувати, що нерідко тримають у рамках процедур банкрутства чи ліквідації активи підприємств, банків, фінансових установ реалізуються з великим дисконтом від ринкової чи балансову вартість. Приміром, при ліквідацію ВАТ «СБС-Агро» розраховувалася «ринкова вартість при термінової і миттєвою ліквідації активів». За основу бралася ринкова (чи балансова) вартість активів з дисконтом від 30 до70%.

Сьогодні ринкове вартість стала загальновизнаною базою оцінки, що визначається й у контексті процедур банкрутства. Проте досвід показує, що ринкова вартість кризового підприємства чи підприємства-банкрута то, можливо близькій або рівної нулю, тоді як він інвестиційна вартість стає значимої величиною.

Наведемо наступний приклад. На дату оцінки ринкова вартість підприємства-банкрута, який здійснював міжнародні вантажоперевезення, близька нанівець. Проте інвестиційна вартість цього підприємства значно вища.

Постає питання: чому інвестор не створить нове підприємство? Оскільки створення клієнтів вимагає часу, управління таким бізнесом - досвіду; отримання необхідних нематеріальних активів (наприклад, вступ до АСМАП та інших.) - для нової фірми завдання нездійсненне. Місце реєстрації підприємства-банкрута то, можливо оптимальним з погляду вартості лізингу. Чинниками прийняття рішень можуть бути правові норми й податкові аспекти організації та фінансування бізнесу.

Отже, підприємство-банкрут це неліквідне майно, як це часто буває у межах процедур банкрутства. Це може удається зберігати й створювати робочі місця, продовжувати сплачувати податки, забезпечувати підприємницький прибуток і створювати додаткову вартість. Тому серед визначених у межах оцінки бізнесу вартостей важливе його місце займає інвестиційна вартість.

Інвестиційна вартість окреслюється специфічна вартість капіталовкладень конкретного інвестора чи групи інвесторів за певних умов інвестування [1]. Така вартість полягає в індивідуальних інвестиційних вимогах (умовах) інвестора, на відміну ринкову вартість, що є безособової та залежною від персональних побажань (умов, вимог) конкретного інвестора.

Стадії кризового стану підприємства

Поняття кризи для підприємства не вичерпується визначенням неспроможності, даним у законодавстві (1), оскільки прострочена заборгованість не охоплює усього спектру фінансової скрути для підприємства.

(1) Стаття 2 Федерального закону № 127-ФЗ «Про неспроможності (банкрутство)».

Кризовий стан для підприємства можна охарактеризувати як появі та розвиткові негативних тенденцій функціонування підприємства, загрозливих його життєздатності. У зв'язку з тим, що криза охоплює підприємство поступово, прийнято виділяти кілька його стадій [2].

У першій стадії підприємство функціонує у звичайному режимі є платоспроможним, однак за аналізі фінансового становища виявляються негативні тенденції розвитку. Тому цю стадію класифікують як «криза тенденції фінансових результатів».

Основним кваліфікуючим ознакою другий стадії кризи є недостатня результативність поточної діяльності, тому цю стадію називають «кризою фінансових результатів».

Головний классифицирующий ознака третьої стадії кризи - неплатоспроможність.

Довідка

ЗАТ «Кругозор» - московський завод іграшок - приклад перевищення інвестиційної вартості над ринкової. На думку фахівців, головним чинником інвестиційній привабливості заводу стала нею нерухомість (сукупність будинків та земельних ділянок на вул. Обручева).

Як ефективнішого використання нерухомості, що призводить максимізації її вартості, розглядається офісне будинок класу У. За попередніми оцінками, реконструкція будинку становить 500 дол. за один кв. м, а потенційна ставка оренди після реконструкції – 400-450 дол. за один кв. метрів за рік. Зберегти профіль заводу можливо, якщо виробництво буде розміщено на 200-300 кв. м.

З огляду на, що профільне устаткування заводу вже є частиною чинного бізнесу, йому характерно зниження ліквідності і вартості. Доказом перевищення інвестиційної вартості над ринкової є динаміка акцій ЗАТ «Кругозор» — від 100 до 1500 долл./акцию (Рютина Т. «Росбилдинг» хоче пограти // Відомості. 2004. 21 травня. № 85).

Оцінка кризового підприємства

Кризовий стан для підприємства є відхиленням «норми», у зв'язку з ніж до кризовим підприємствам утруднено (а окремих випадках неможливо) застосування стандартних методів і інструментів оцінки.

Оцінюючи ринкову вартість кризового підприємства можна очікувати наступних результатів з кожного з підходів:

1. Доходный підхід. У результаті низькою величини прибутку, дефіциту власного капіталу і завищеною ставки дисконтування ринкова вартість прийме негативне чи низька значення.

2. Порівняльний підхід. Можливість розрахунку вартості з'являється тільки у разі, тоді як розпорядженні оцінювача буде інформацію про купле/продаже підприємств (чи пакетів акцій підприємств), що випускають аналогічну продукцію, мають аналогічні масштаби діяльності, а й перебувають у подібному фінансовий стан. Таку інформацію знайти дуже складно.

3. Витратний підхід. У результаті великий частки заборгованості складі пасивів і наявність великої кількості неліквідних активів величина вартості прийме негативне чи низька значення.

Найімовірніше, найбільш адекватну величину ринкову вартість покаже витратний підхід. Але він не враховує таку важливу характеристики підприємства, як перспективи функціонування.

Інвестиційна вартість як спеціальний вид вартості то, можливо розрахована з урахуванням:

- перспектив використання конкретних активів підприємства у производственно-технологическом процесі інвестора, зокрема нематеріальних активів;

- ефекту економії витрат у відмові від послуг сторонніх організацій корисною і альтернативного використання послуг кризового підприємства зі сплатою нижчими за ринкові тарифів;

- антикризових заходів, які передбачають додаткові інвестиції, які здійснюватиме не типовий покупець, а не конкретний або потенційний інвестор (група інвесторів). Облік інвестицій і позитивної віддачі на вкладення майбутньому дасть позитивну величину вартості компанії, у теперішньому, що дозволить підприємству залучити реальних інвесторів для виходу з кризової ситуації.

Інвестиційна вартість як спеціальний вид вартості має власну специфіку, відмінності і методологію визначення.

Різниця між інвестиційної і ліквідаційної вартістю є критерієм прийняття обгрунтованих рішень. Цю різницю можна як величини А, визначеною за формулою

Схожі реферати:

Навігація