Реферати українською » Экономика » Пільги для юридичних. Податок з прибутку


Реферат Пільги для юридичних. Податок з прибутку

З січня 2002 року, згідно з Федеральним законом від 6 серпня 2001 року №110-ФЗ "Про внесення і доповнень у видаткову частину другу таки Податкового кодексу Російської Федерації та інших акти законодавства Російської Федерації про податки і зборах, і навіть про визнання що втратили силу окремих актів (положень актів) законодавства Російської Федерації про податки і зборах" почала працювати глава 25 "Податок з прибутку організацій" НК РФ і утратив чинність Закон Російської Федерації від 27 грудня 1991 року №2116-1 "Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій" (крім окремих абзаців, які втрачають силу в особливому порядку), де були передбачені пільги у сплаті податку з прибутку малим підприємствам.

Чинний сьогодні порядок оподатковування прибутку мало залишив місце для пільг. Як відомо, сама глава якихось пільг платникам податків не надає. У той самий час у платників податків виникає чимало запитань щодо застосування пільг, встановлені до запровадження глави 25 таки Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ).

З статті 6 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 року №2116-1 "Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій" нині збережені такі пільги з податку прибуток:

1) Пільга то, можливо надано малим підприємствам, що забезпечує певні види діяльності.

Нагадаємо, що критерії віднесення підприємств до малих встановлено Федеральним законом 14 червня 1995 року №88-ФЗ "Про державну підтримку малого підприємництва Російської Федерації" у статті 3. Під такими суб'єктами розуміються комерційні організації:

У статутний капітал яких частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, суспільних соціальних і релігійних організацій, благодійних та інших фондів вбирається у 25%;

Частка в статутний капітал, що належить одній або кільком юридичних осіб, які є суб'єктами малого підприємництва, вбирається у 25%;

Середня кількість працівників за звітний період вбирається у:

у промисловості - 100 людина;

у будівництві - 100 людина;

на транспорті - 100 людина;

сільському господарстві - 60 людина;

в науково - технічної сфері - 60 людина;

в оптову торгівлю - 50 людина;

у торгівлі і побутовому обслуговуванні населення - 30 людина;

у решті галузях, і під час здійснення інших напрямів діяльності - 50 людина.

При розрахунку середньої чисельності працівників враховуються також які працюють за цивільно-правовим договорами і за сумісництвом, і навіть працівники представництв, філій та інших відокремлених підрозділів.

Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

Пільга то, можливо надано малим підприємствам, що забезпечує такі види діяльності:

Виробництво й сільськогосподарської продукції;

Виробництво продовольчих товарів;

Виробництво товарів народного споживання;

Виробництво будівельних матеріалів;

Виробництво медичної техніки, лікарських засобів та виробів медичного призначення;

Будівництво об'єктів житлового, виробничого, соціального і природоохоронного призначення (включаючи ремонтно-будівельні роботи).

Малі підприємства, здійснюють три "види діяльності (багатопрофільні), ставляться до таких за критеріями того виду, частка якого є найбільшої у річному обсязі обороту чи річному обсязі прибутку.

Таким підприємствам пільга надається у порядку:

У роки роботи - повне звільнення від сплати податку за умови, що прибуток від зазначених видів діяльності становить понад 70% загальної виручки від продукції. У цьому днем початку підприємства вважається його державної реєстрації речових;

На третій рік роботи - податок сплачується у вигляді 25% виявленої ставки (6 відсотків), за умови, що прибуток від зазначених видів діяльності становить понад 90% загальної виручки від продукції;

Учетверте рік - податок сплачується у вигляді 50% виявленої ставки (12 відсотків), за умови, що прибуток від зазначених видів діяльності становить понад 90% загальної виручки від продукції.

Даним пільгою можуть скористатися лише ті підприємства, які мали її у право до 1 січня 2002 року. Пільга застосовується до закінчення терміна, який було надано.

З цієї нині арбітражної практики слід, що правом застосування пільги мають ще й підприємства, створені період із 1 по 31 грудня 2001 року. Податкові органи, зазвичай, пред'являли до таких організацій й вимога щодо сплаті податку загальних економічних засадах без права застосування пільги. Підстави щодо таких вимог такі. Для організацій, створених у період із 1 по 31 грудня, першою податковою періодом є період із моменту створення остаточно наступного календарного року, відповідно, перша податкова декларація було представлено тільки після закінчення першого кварталу 2002 року й, на думку податкові органи, оскільки пільга не застосовувалася протягом 2001 року, вона можна застосовувати починаючи з першого звітний період (з моменту створення по 31 березня 2002 року).

Проте, арбітражного суду вважає, що застосування пільги виникло в таких організацій з моменту створення та початок роботи. Отже, організації, створені період із 1 по 31 грудня 2001 року, можуть застосовувати пільгу з податку прибуток за умови відповідності наведених вище вимогам.

При наданні пільги треба враховувати Постанова Президії Вищої Арбітражного Судна Російської Федерації від 4 червня 2002 року №12037/01. Відповідно до Постанові ВАС пільга з податку прибуток, встановлена пунктом 4 статті 6 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 року №2116-1 "Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій", надається як підприємствам, що забезпечує будівництво об'єктів, названих на зазначеному пункті, а й виконуючим ремонтно-будівельні роботи з таких об'єктах.

Приклад.

Мале підприємство зареєстровано 1 листопада 2001 року, основними видами діяльності є виробництво продовольчих товарів. Виручка від інших видів діяльності не перевищує 15%.

Прибуток, отримана малим підприємством до 1 листопада 2003 року, податком з прибутку не оподатковується.

У період із 1 листопада 2003 року у 1 листопада 2004 року фірма сплачує податок за ставкою 6% (24% x 25% / 100%).

Прибуток, отримана після 1 листопада 2004 року, оподатковуватиметься за ставкою 12% (24% x 50% / 100%).

Починаючи із першого листопада 2005 року податку з прибутку сплачується загалом порядку. Зверніть увагу: якщо 1 листопада 2006 року мале підприємство припинить своєї діяльності, необхідно відновити пільгу і доплатити до бюджету податок.

Закінчення прикладу.

У зв'язку з набранням чинності з початку 2002 глави 25 НК РФ і втратою сили Інструкції МНС Російської Федерації від 15 червня 2000 року №62 "Про порядок обчислення та сплати до бюджету прибуток підприємств і закупівельних організацій", і навіть Типовых методичних рекомендацій із планування і обліку собівартості будівельних робіт, затверджених Минстроем Російської Федерації 4 грудня 1995 року №БЕ-11-260/7, щодо частки виручки від будівельної діяльності малими підприємствами, здійснюють будівництво, слід керуватися встановленим пунктом 2 статті 249 НК РФ визначенням. Відповідно до зазначеної нормі прибуток від реалізації визначається з всіх надходжень, що з розрахунками за реалізовані товари, роботи, послуги.

Отже, вартість субпідрядних робіт треба враховувати загалом показнику виручки від будівельних робіт, за визначенні права організації на аналізовану пільгу за умов 2002 року й наступних років. Про це в Листі МНС Російської Федерації від 10 вересня 2002 року №02-5-11/202-АД088 "Про застосування норм глави 25 таки Податкового кодексу Російської Федерації".

Відповідно до статтею 249 НК РФ за загальною сумою виручки від продукції (робіт, послуг) слід розуміти виручку від товарів (робіт, послуг), що визначається з всіх надходжень, що з розрахунками за реалізовані товари (роботи, послуги), інше майно або майнових прав і виражених у грошової і (чи) натуральної формах. У суму виручки не включаються позареалізаційні доходи, встановлені статтею 250 НК РФ. До того ж згідно з пунктом 2 статті 248 НК РФ щодо доходів від їх виключаються суми податків, пред'явлені відповідно до НК РФ платником податків покупцю товарів (робіт, послуг).

При припинення малим підприємством діяльності, у зв'язку з якої йому надали податкові пільги, до закінчення п'ятирічного терміну з його держреєстрації, сума прибуток, обчислена у розмірі за період своєї діяльності і збільшена у сумі додаткових платежів, певних з ставки рефінансування за Центральний банк Російської Федерації (далі ЦБ РФ) користування банківським кредитом, що діяла відповідних звітних періодах, підлягає внесення до федерального бюджету.

2) Не оподатковується прибуток підприємств, що є (передислоцированных) у регіонах, жертв радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської та інших радіаційних катастроф, отримана від виконання проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, автотранспортних і ремонтних робіт, виготовлення будівельних конструкцій і деталей:

Якщо обсяги робіт із ліквідацію наслідків радіаційних катастроф становлять щонайменше 50 відсотків від загального обсягу, звільняється з оподаткування весь прибуток;

Якщо обсяг зазначених робіт не перевищує 50 відсотків від загального обсягу, не оподатковується частка прибутку, отримана у виконання цих робіт.

Перелік регіонів встановлено Постановою Уряди Російської Федерації від 29 червня 1998 року №666 "Про затвердження переліку населених пунктів у регіонах, жертв радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської АЕС і інших радіаційних катастроф, біля яких для що є (передислоцированных) там підприємств і закупівельних організацій встановлено пільги з податку прибуток".

Після 1 січня 2001 року дана пільга то, можливо надано лише підприємствам, які до цієї дати почали здійснити програми із наслідків радіаційних катастроф. Пільга надається на період до завершення зазначених робіт.

3) Не підлягає оподаткуванню прибуток іноземні мови і російських юридичних, виконують будівельно-монтажні праці та які надають консультаційні послуг у рамках здійснення цільових соціально-економічних програм житлового будівництва, створення, будівництва й змісту центрів професійної перепідготовки військовослужбовців, осіб, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам, здійснюваних з допомогою позик, кредитів і безоплатної фінансову допомогу, наданих міжнародними організаціями та урядами інших держав, іноземними юридичними і фізичними особами, у відповідність до міжурядовими і міждержавними угодами, і навіть угодами, підписаними за дорученням Уряди Російської Федерації уповноваженими їм органами управління.

Ця пільга діють до закінчення здійснення цільових соціально-економічних програм житлового будівництва, створення, будівництва й змісту центрів професійної перепідготовки військовослужбовців, осіб, звільнених із військової служби, і членів їхнім родинам.

Обов'язковою умовою надання аналізованої пільги є фінансування зазначених робіт з допомогою позик, кредитів і безоплатної фінансову допомогу, наданих міжнародними організаціями та урядами інших держав, іноземними юридичними і фізичними особами, у відповідність до міжурядовими і міждержавними угодами, і навіть угодами, підписаними за дорученням Уряди Російської Федерації уповноваженими їм органами управління.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://klerk.ru/

Схожі реферати:

Навігація