Реферати українською » Экономика » Правові основи організації та проведення лотереї


Реферат Правові основи організації та проведення лотереї

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Правове регулювання організації та проведення лотерей передбачено такими нормативними актами:

Цивільним кодексом Російської Федерації (далі ДК РФ) частина II глава 58 "Проведення ігор й парі";

Федеральним законом від 11 листопада 2003 року №138-ФЗ "Про лотереях".

Відповідно до статтею 1063 глави 58 ДК РФ відносини між організаторами лотерей, тоталізаторів (взаємних парі) та інших заснованих на виключно ризик ігор Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, особами, які отримали від уповноваженого державного чи муніципального органу декларація про проведення таких ігор порядку, встановленому законом, учасники ігор, засновані на договорі.

У кількох випадках, передбачених правилами організації ігор, договір між організатором і учасником ігор оформляється видачею лотерейного квитка, квитанції чи іншого документа, і навіть іншим чином.

У пропозиції щодо укладанні договору має включати умови про терміні проведення ігор й порядок визначення виграшу та її розмірі.

Інакше організатора ігор від своїх проведення установлений термін, учасники ігор вправі вимагати від своїх організатора відшкодування завданого через скасування ігор чи їх терміну реального шкоди.

Особам, які у відповідність до умовами проведення лотереї, тоталізатора чи інших ігор зізнаються які виграли, може бути виплачений організатором ігор виграш в передбачених умовами проведення ігор розмірі, формі (грошової чи натурі) і термін, і якщо термін в один умовах не зазначений, пізніше днів з встановлення результатів ігор або у інший термін, встановлений законом.

Що стосується невиконання організатором ігор своїх зобов'язань учасник, який виграв лотереї, тоталізаторі чи інших іграх, вправі вимагати від організатора ігор виплати виграшу, і навіть відшкодування збитків, заподіяних порушенням договори з боку організатора.

З січня 2004 року Федеральний закон 11 листопада 2003 року №138-ФЗ "Про лотереях" (далі Федеральний закон "Про лотереях"). Цей закон визначає правову основу державного регулювання відносин, що виникають у області організації та проведення лотерей, зокрема види й мети проведення лотерей, порядок їх організації та проведення біля Російської Федерації, встановлює обов'язкові нормативи лотерей, порядок здійснення контролю над їх організацією та проведення, і навіть відповідальність осіб, що у організації та проведенні лотерей.

Основні поняття

Федеральний закон "Про лотереях" дає визначення наступним основним поняттям:

лотерея - гра, яку у відповідність до договором і де один бік (організатор лотереї) проводить розіграш призового фонду лотереї, а друга (учасник лотереї) отримує декларація про виграш, якщо вона визнана яка виграла відповідно до умовами лотереї. Договір між організатором лотереї і учасником лотереї укладається добровільних засадах й оформляється видачею лотерейного квитка, квитанції, іншим документом або іншим суб'єктам передбачених умовами лотереї способом;

виграш - частина призового фонду лотереї, обумовлена відповідно до умов лотереї, виплачувана в грошової форми учаснику лотереї, передана (в натурі) у власність або надана учаснику лотереї, визнаному виграв відповідно до умовами лотереї;

призовий фонд лотереї - сукупність коштів, іншого майна чи послуг, виділені на виплати, передачі чи надання виграшів відповідно до умов лотереї;

розіграш призового фонду лотереї - процедура, що здійснюється організатором лотереї чи з його дорученням оператором лотереї з допомогою лотерейного устаткування, засновану на принципі випадкового визначення виграшів і з допомогою якої визначаються виграли учасники лотереї і що підлягають виплаті, передачі чи надання цим учасникам виграші;

лотерейний квиток - документ, котра засвідчує відповідно до справжнім Федеральним законом декларація про участь у лотереї і службовець для оформлення договірних відносин організатора лотереї з учасником лотереї. Лотерейный квиток є захищеної від підробок поліграфічної продукцією;

організатор лотереї - Російської Федерації, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне освіту чи створене відповідно до законодавства Російської Федерації, має місце перебування у Російської Федерації і який отримав відповідно до справжнім Федеральним законом декларація про проведення лотереї юридична особа. Організатор лотереї проводить лотерею безпосередньо чи через оператора лотереї у вигляді підписання з ним договору (контракту) і перед учасниками лотереї за виконання своїх зобов'язань за договором (контракту);

організація лотереї - здійснення заходів, що з отриманням права для проведення лотереї;

проведення лотереї - здійснення заходів, які включають у собі укладати договори (контрактів) з оператором лотереї, виробником лотерейних квитків, виробником лотерейного устаткування, програмних продуктів і (чи) інших необхідні проведення лотереї договорів (контрактів), поширення лотерейних квитків і укладати договори з учасниками лотереї, розіграш призового фонду лотереї, експертизу виграшних лотерейних квитків, виплату, передачу чи надання виграшів учасникам лотереї;

оператор лотереї - юридична особа, створене відповідно до законодавства Російської Федерації, має місце перебування у Російської Федерації, яке уклало договір (контракт) з організатором лотереї для проведення лотереї від імені і на його дорученням і має відповідні технічні засоби;

розповсюджувач лотерейних квитків - обличчя, яке здійснює поширення лотерейних квитків серед учасників лотереї, прийом лотерейних ставок, виплату, передачу чи надання виграшів виходячи з укладеного з організатором лотереї чи оператором лотереї договору; учасник лотереї - обличчя, що має правом щодо участі у розіграші призового фонду лотереї виходячи з укладеного з організатором лотереї договору;

прибуток від проведення лотереї - кошти, одержані від поширення лотерейних квитків конкретної лотереї;

цільові відрахування з лотереї - частину виторгу від проведення лотереї, яку направляють визначені статтями 11, 13 і 14 Федерального закону "Про лотереях" мети може порядку, встановленому зазначеними статтями;

лотерейну устаткування - устаткування, спеціально виготовлений і що використовується щодо лотереї, чи устаткування, оснащене лотерейними програмами; лотерейна ставка - оплачена ігрова комбінація.

Порядок надання врегулювання проведення лотереї

Усі лотереї, проведені біля Російської Федерації, незалежно від своїх типу, виду та територіального статусу, підлягають державної реєстрації речових.

Дозвіл для проведення лотереї видається заявнику федеральним органом виконавчої, уповноваженим Урядом Російської Федерації, уповноваженим органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації або уповноваженою органом місцевого самоврядування терміном лише п'ять років виходячи з всі заяви про наданні зазначеного дозволу.

Питання видачі заявнику врегулювання проведення лотереї має бути розглянутий відповідними органами протягом двох місяців із дня звернення. Не пізніше як за дні з прийняття відповідного рішення заявнику іде повідомлення про видачу врегулювання проведення лотереї чи про відмову у видачі такого дозволу.

Заява про надання врегулювання проведення лотереї складається у довільній формі, причому у заяві необхідно вказати термін проведення лотереї й посвідку лотереї. До заяви про надання врегулювання проведення конкретної лотереї повинні додаватися такі документи:

умови лотереї;

нормативи розподілу виручки від проведення лотереї (у відсотках);

макет лотерейного квитка (квитанції, іншого передбаченого умовами лотереї документа) з описом обов'язкових вимог його й за необхідності засобів захисту лотерейного квитка від підробки, ні з описом заподіяних нею прихованих написів, малюнків чи знаків;

правила ідентифікації лотерейного квитка при виплаті, передачі чи надання виграшу;

техніко-економічне обгрунтування проведення лотереї весь період його проведення із зазначенням джерела фінансування витрат на організацію лотереї, проведення лотереї і в розрахунку гаданої виручки від проведення лотереї;

письмо речей та технічні характеристики лотерейного устаткування;

засвідчені тими в нотаріальному порядку копії установчих документів заявника;

бухгалтерський баланс заявника за станом останню звітну дату, попередню подання заяви про надання врегулювання проведення лотереї;

видана податковими органами довідка про наявність чи про відсутність боргу сплаті податків і зборів;

порядок обліку поширених і нераспространенных лотерейних квитків;

порядок повернення, зберігання, знищення чи використання їх у інших тиражах нераспространенных лотерейних квитків;

порядок вилучення нераспространенных лотерейних квитків;

порядок зберігання незатребуваних виграшів і Порядок їх запитання після закінчення термінів отримання виграшів.

Не допускається вимагати від заявника додаткові документи, які зазначені у вищевикладеному переліку. Федеральний орган виконавчої, уповноважений Урядом Російської Федерації, уповноважений орган виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи уповноважений орган місцевого самоврядування вправі прийняти рішення про відмову видачі врегулювання проведення лотереї однієї зі наступних підстав:

невідповідність документів, представлених заявником щоб одержати врегулювання проведення лотереї, вимогам Федерального закону "Про лотереях";

уявлення заявником недостовірних відомостей;

наявність в заявника боргу сплаті податків і зборів;

порушення щодо заявника арбітражний суд справи неспроможність (банкрутство).

Умови проведення лотереї

Умови лотереї затверджуються організатором лотереї.

Умови лотереї містять у собі:

найменування лотереї;

вказівку на цей вид лотереї;

мети проведення лотереї (із зазначенням розміру цільових відрахувань, і навіть конкретних заходів та);

найменування організатора лотереї з указівкою її юридичного і поштового адрес, банківських реквізитів, ідентифікаційного номери платника податків і відомостей про відкриття рахунків у кредитній організації;

вказівку завезеними на територію, де проводиться лотерея;

терміни проведення лотереї;

опис концепції лотереї;

організаційно-технологічний опис лотереї;

правничий та обов'язки учасників лотереї;

лад і строки одержання виграшів, зокрема після закінчення цих термінів, і навіть терміни проведення експертизи виграшних лотерейних квитків;

порядок інформування учасників лотереї щодо правил участі у лотереї і результатах розіграшу призового фонду лотереї;

порядок виготовлення й реалізації лотерейних квитків (порядок ухвали і реєстрації лотерейних ставок);

ціни лотерейних квитків (розміри лотерейних ставок);

грошові еквівалентами виграшів в натурі;

порядок формування призового фонду лотереї, її розмір і плановану структуру розподілу призового фонду лотереї відповідно до розміром виграшів (у відсотках від виручки від проведення лотереї);

порядок проведення розіграшу призового фонду лотереї, алгоритм визначення виграшів. Організатор лотереї вправі доповнювати умови лотереї інший повніше розкривала технологію проведення лотереї інформацією.

Якщо потрібно внести в умови лотереї, передбачені пунктами 1, 3, 4, 7, 12, 13, 14 організатор лотереї зобов'язаний узгодити такі зміни з выдавшими проведення лотереї федеральним органом виконавчої, уповноваженим Урядом Російської Федерації, уповноваженим органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації або уповноваженою органом місцевого самоврядування.

Проте, якщо змінюються умови лотереї, передбачені пунктами 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, тоді організатор лотереї зобов'язаний дістати нову проведення лотереї.

Обов'язкові нормативи лотереї

До обов'язковим нормативам лотереї ставляться:

розмір призового фонду лотереї стосовно виручці від проведення лотереї має становити щонайменше ніж 50 відсотків, але з більш як 80 відсотків;

розмір цільових відрахувань від лотереї, передбачений умовами лотереї, має становити щонайменше ніж 10 відсотків від виручки від проведення лотереї.

Цільові відрахування з лотереї

Цільові відрахування з лотереї йдуть на фінансування соціально значущих об'єктів і заходів (зокрема заходів, вкладених у розвиток фізичної культури та спорту, освіти, охорони здоров'я, гражданско-патриотического виховання, науки, культури, мистецтва, включаючи творчість народів Російської Федерації, туризму, екологічне розвиток Російської Федерації), і навіть здійснення благодійної діяльності.

Організатор лотереї зобов'язаний щокварталу здійснювати цільові відрахування з лотереї у вигляді, щонайменше ніж 10 відсотків від виручки від проведення лотереї. Нагадаємо, що розмір цільових відрахувань від лотереї, визначається умовами лотереї.

Призовий фонд лотереї

Призовий фонд лотереї утворюється або виручки від проведення лотереї, або організатора стимулюючої лотереї. Стимулирующая лотерея - це лотерея, декларація про що у якої пов'язані з внесенням плати (підпункт 2 пункту 3 статті 3 Федерального закону "Про лотереях").

Призовий фонд лотереї використовуються виключно на виплату, передачу чи надання виграшів виграв учасникам лотереї.

Організатору лотереї забороняється обтяжувати призовий фонд лотереї певними зобов'язаннями, крім зобов'язань перед учасниками лотереї із виплати, передачі чи надання виграшів, і навіть використовувати будь-які засоби призового фонду лотереї інакше, ніж виплату, передачу чи надання виграшів.

На призовий фонд лотереї може бути звернено стягнення з інших зобов'язанням організатора лотереї.

Для виграшів в натурі повинен бути вказаний грошовому еквівалентові, передбачений умовами лотереї. Зазначене вимога не поширюється на стимулюючі лотереї.

Призовий фонд тиражній лотереї формується до проведення тиражу.

Порядок обліку, і зберігання призового фонду лотереї має забезпечити роздільні облік і збереження призових фондів будь-яких лотерей, крім стимулюючих лотерей.

Кошти призового фонду тиражній лотереї повинні розігруватися цілком у межах тиражу, до якої належить цей призовий фонд, крім випадків розіграшу перехідного з тиражу в тираж суперприза, за правилами, встановленим умовами тиражній лотереї. Інший перенесення коштів (виграшів) призового фонду тиражній лотереї вже з тиражу на другий тираж заборонена. Умовами тиражній лотереї може передбачатися переносити частину призового фонду тиражній лотереї (суперприза), але з більш як в двадцять разів поспіль.

Виграші, незатребуваних у призначений умовами лотереї (крім стимулюючої лотереї) термін, зокрема грошові еквівалентами виграшів в натурі, депонуються на спеціальному рахунку й зберігаються у протягом трьох років, після чого зараховуються до бюджету відповідного рівня.

Участь кредитних організацій проведенні лотерей

Організатор лотереї чи оператор лотереї вправі залучати на договірній основі кредитні організації поширення лотерейних квитків, зберігання призового фонду лотереї і виграшів в грошової форми учасникам лотереї, і навіть повернення коштів по лотерейним квитках тиражній лотереї, проданим, але з які брали участь в тиражах тиражній лотереї у зв'язку з припиненням їх проведення.

Договір поширенні лотерейних квитків і (чи) виплаті виграшів в грошової форми то, можливо укладений із кредитної організацією незалежно від наявності у даної кредитної організації банківських рахунків організатора лотереї чи оператора лотереї.

У разі поширення лотерейних квитків виходячи з договору з організатором лотереї чи оператором лотереї кредитна організація виступає як повіреного від імені Ілліча та з допомогою організатора лотереї чи оператора лотереї.

Організатор лотереї чи оператор лотереї зобов'язаний перерахувати з цього приводу кредитної організації необхідних виплати виграшів учасникам лотереї кошти, передати кредитної організації необхідні документи, зокрема інструкції, вчасно, встановленого відповідним договором.

Найменування кредитної організації, здійснює виплати виграшів учасникам лотереї,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація