Реферати українською » Экономика » Страховий ринок Франції


Реферат Страховий ринок Франції

А.А. Кочетков, здобувач кафедри "Економічна теорія"

Cегодня той чи інший економічний процес, та чи інша економічна модель або фінансова операція практично немислимі без розгляду його з погляду страхування. Вже досить давно помічено, існує певна взаємозв'язок між сферою страхування і власне економічним зростанням. З одного боку, суб'єкти страхування поділяють ризики, пов'язані з діяльністю економіки загалом (в масштабах країни), істотно підвищуючи довіру економічних суб'єктів і полегшуючи процеси ухвалення ними оптимальних рішень, і навіть прийняття він інноваційних ризиків і, нарешті, дозволяючи акумулювати і капіталізувати фінансові фонди й фонди заощаджень. З іншого боку, безперечно, що економічне зростання служить свого роду "вектором" страхування, роблячи ставку впровадження інновацій і тих продуктів й нових послуг, які мають відповідати вимогам сучасного ринку.

Отже, саме страхування як невід'ємний елемент "пронизує" все без винятку сфери, і галузі господарства країни, одночасно будучи однією з найважливіших чинників розвитку і добробуту.

Що ж до російського ринку, то, на ньому останніми десятьма роками склалася досить розвинена інфраструктура, представлена різними страхові компанії з розгалуженою мережею страхових агентів і страхових брокерів. Зауважимо, проте, що західними економістами нашу національну страховий ринок сприймається як "ринок затяжного перехідного періоду".

Насамперед, слід зазначити дуже низьку частку страхування в ВВП (близько 3%), це й середньої премії і кількість укладених угод, що припадають одну людину. До того ж у Росії, на жаль, відсутня єдина державна політика у сфері страхування, ринок контролюється різними державними органами, що зумовлює протиріччям в управлінських рішеннях і змістовності нормативно-правових актів. Досить складно ситуація з розвитком довгострокового страхування життя, як дієвого джерела інвестиційних ресурсів для економіки та механізму соціального захисту населення. Особливо що це стосується Пенсійного страхування, бо у час страхування додаткових пенсій у Росії, як і довгострокове страхування життя, не розвивається у достатній мірі через брак економічних стимулів для страхувальників. Надзвичайно низький рівень страхової культури, усвідомлення ролі страхування й щодо економіки загалом, і населення.

У цьому сприйняття позитивного досвіду страхування низки зарубіжних розвинених страхових та перенесення цього досвіду російський страховий ринок представляється корисним і багатообіцяючим.

До країн із найдосконалішою системою страхування можна віднести Францію.

Французький страховий ринок (ФСР) - одне з найбільш великих страхових секторів по всій території Європейського союзу. Він привертає до собі увагу передусім високий рівень страхової культури та організаційно-правовими формами господарювання страхових компаній. Цікаві і історично що склалася система закріплених французькій страховому кодексі (Code d`assurances) деяких галузей і способи поширення страхових продуктів. Що ж до методів державного регулювання, то Франція - це країна, має міцні традиції "дирижисма" (фр. Diriger - управляти), тобто державного участі у життя суспільства. Отже, будучи однією з лідерів над ринком страхування, Франція може запропонувати приклади рішення низки завдань із використанням важелів державного регулювання.

Отже, час торкнутися викладу організації страхової справи мови у Франції.

Насамперед стоїть розглянути прийняту у країні класифікацію страхового продукту. Класифікація наводиться з підручника Національної школи страхування Франції "Міжнародне страхову справу" під редакцією Джерома Йетмана (Париж, 1998).

Узвичаєна класифікацією, якої зручно користуватися під час аналізу структури галузей, вважається, що проект відбиває й не так юридичну бік (організаційно-правову форму), скільки зручність практичного застосування.

Перший блок галузей страхування - це "Загальне страхування" (assurances dommages), до якого входить страхування майна (assurances de choses) страхування відповідальності (assurances de la responsabilite). Натомість, наприклад, страхування відповідальності ділиться страхування громадянської, професійної, особистої й навіть сімейної відповідальності. Уся галузь "Загальне страхування" підпорядковується так званому индемнитарному (indemnity) принципу відшкодування збитків, відповідно до яким суми, сплачувані страховиком страхувальникові внаслідок наступу страхового випадку, нічого не винні перевищувати реального шкоди, понесеного страхователем.

Другий блок галузей - це "Особисте страхування" (assurances de personnes). Сюди відносяться страхування життя (assurances sur la vie) і "індивідуальне страхування від нещасних випадків і медичне страхування" (assurances individuelle accidents et maladie) . "Особисте страхування" підпорядковується принципу відшкодування збитків виходячи з заздалегідь твердо фіксованих сум.

Можна навести точнішу класифікацію, цю в Єдиному страховому кодексі і 25 галузям страхування, що охоплюють майже всі типи контрактів і страхових покриттів:

нещасні випадки (особисте страхування);

медичне страхування;

страхування корпусів механічних транспортних засобів;

страхування корпусів річкових транспортних засобів;

страхування корпусів повітряних коштів;

страхування корпусів морських транспортних засобів;

страхування транспортованих товарів;

вогневе страхування;

інший збитки, заподіяний майну (страхування від інших ризиків);

страхування цивільну відповідальність сухопутних транспортних засобів;

страхування цивільну відповідальність повітряних транспортних засобів;

страхування цивільну відповідальність морських і річкових транспортних засобів;

загальна громадянська відповідальність;

страхування кредитів;

страхування застави;

страхування інших грошових втрат;

гарантія юридичного захисту;

ассистанс; Ассистанс (фр. assistance - допомогу) - одне з галузей соціального страхування.

страхування життя (на дожитие);

страхування низки приватних ризиків, що з сім'єю, інститутом шлюби й народжуваністю;

страхування інвестицій;

операції, пов'язані із заснуванням тонтины; Тонтина (італ. tontini) - одне з форм страхування життя, відповідно до якої якщо сім'я, яка уклала отой договір страхування, не доживає до певного терміну, страхової компанії не виплачує відшкодування.

страхування заощаджень;

страхування і управління колективними фондами заощаджень;

колективне страхування.

Тривалий час французький ринок включав у собі три більш-менш рівних сектора:

¤ національні товариства, освічені після націоналізації 1947 р. і об'єднані у 1968 р. вчетверо групи: Союз страховиків Парижа (UAP), Генеральне страхування мови у Франції (AGF), Група національних страхових товариств (GAN) і Взаємна загальне страхування Франції (MGF);

¤ акціонерні товариства приватного сектору, избежавшие націоналізації в 1947 р.;

¤ суспільства взаємного страхування, продають свої послуги безпосередньо чи з допомогою посередників, чиє присутність стало характерним на страховий ринок.

Ці три страхових сектора були доповнені компанією Mutuelles Agricoles (страхові товариства в сільськогосподарський сектор). До групи компаній, котрі займаються страхуванням промислових ризиків, додалася Caisse Nationale de Prevoyance, державної структури, функціонуюча у межах вже діючої Caisse des depots et consignations.

Протягом останніх еволюція у структурі страхового ринку Франції прискорилася й обрамлена такими моментами:

¤ втручанням держави, яке починаючи з 1987 р. приватизувало існуючі національні товариства (MGF, UAP, AGF);

¤ бурхливим зростанням страхування, наданого банками, - спочатку у страхуванні життя, її у інших галузях; отже банки відтепер домінують на страховий ринок Німеччині й від імені продають повний спектр страхових послуг;

¤ появою (починаючи з невеликих товариств взаємного страхування у провінції) товариств взаємного страхування, наприклад як-от L`ancienne Mutuelle de Rouen і Groupe AXA, що розвиваються переважно з допомогою викупу підприємств як мови у Франції, і там; потім активізацією діяльності друге за величиною (після японського страховика Nippon Life) групи страховиків світового масштабу - це AXA, яка викупила AGF; після цього AXA 1996 р. об'єдналася з UAP.

У межах французького страхового ринку активно розвивається ринок перестрахування. Основні перестрахувальники:

¤ SCOR, Societe Commerciale de Reassurance;

¤ AXA Re, групи AXA;

¤ Sorema Mutuelles Agricoles;

¤ SAFR (акціонерне товариство з перестрахування, куплене 1997 р. фірмою Partner`s Re);

¤ CCR, Caisse Centrale de Reassurance - займаються переважно сільськогосподарськими ризиками природними катастрофами, але й укладає договору з перестрахування.

Велику роль над ринком страхування Франції грають фірми, займаються страхуванням життя, використовують широку мережу продавців своїх послуг, доповнюючи її агентами Страховий агент - представляє інтереси страхової компанії; займається продажем страхових договорів клієнтам; отримує винагороду у вигляді комісійних за продаж договорів. і куртье. Куртье - страхової брокер, що становить й захищає інтереси клієнтів перед страхова компанія; допомагає дозволити проблеми, виникаючі з договором страхування; офіційно уповноважений для переговорів зі страхова компанія від імені страхувальника; отримує комісійне винагороду внаслідок виконання своїх зобов'язань.

Дві третини страхових продуктів у страхуванні життя продаються банками, також що займаються страхуванням, переважно з допомогою цілу мережу банкоматів. Використовується також продаж послуг за телефону, факсу, Інтернету.

Основні французькі куртье:

¤ Cesar et Jutheau;

¤ Gras & Savoye;

¤ Le Blanc & de Nicolay.

Куртье вважають за необхідне слідувати за своїми клієнтами зарубіжних країн, де збільшується схильність ризику через зміни місця перебування. Це що їх зав'язувати відносини з англо-саксонскими куртье спочатку у плані технічного співробітництва, та був налагоджувати і більше тісні зв'язки. Наприклад, Cesar et Jutheau - це результат зусиль американських куртье номер 1 у світі Mars & McLennan і Gras & Savoye, і сюди може скоро ввійти англійський куртье Willis Corron. Le Blanc & de Nicolay викупили американської групою AON.

Наведемо окремі статистичні даних про сучасний стан страхового ринку, відбиті в табл. 1 і 2.

* * *

У зв'язку з тим, що сьогодні французькі страховики тісно співробітничають із різними російськими страховими фірмами, відкривають представництва біля Росії, їх роль російському страховий ринок незмінно зростає. Приклад цього може бути відома французька перестрахувальна фірма SCOR. Збір перестрахувальної премії 2003 р. становив близько 3,9 млрд. євро, що дозволяє фірмі утримувати перші у Франції та помітне місце серед провідних перестрахувальних груп світу. SCOR є універсальну перестрахувальну компанію, працюючу у всіх галузях страхування, причому на Non-Life припадає приблизно 65%, а частка Life становить 35%. З кінця 1998 р. діє московське представництво цієї фірми.

Чотири роки тому підписали багатосторонню угоду між Французької федерацією страхових товариств та Фінансовій академією при Уряді РФ. Восени цього року у Академії планує проведення страхового Рандеву на тему "Страхування ризиків тероризму світі і глобалізація". У Рандеву візьмуть участь видних представників французького страхового ринку, зокрема президент групи SCOR (Париж), представники фірми Акса-Куртаж і Французької федерації страхових товариств.

Проведення такого заходу серед інших сприятиме зближенню російського і французького ринків страхування, усвідомлення їхніх насущних загальних проблем, подальшого розвитку позитивних тенденцій в страховому секторі.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://www.vestnik.fa.ru/

Схожі реферати:

Навігація