Реферати українською » Экономика » Безвідсоткові позики у натуральній формі


Реферат Безвідсоткові позики у натуральній формі

Для успішного ведення бізнесу господарюючий суб'єкт повинен мати достатнім запасом коштів. Та буває які завжди, набагато частіше зустрічається ситуація, коли організації необхідні товари, сировину чи матеріали, але в купівлю переліченого майна грошей просто немає.

Тому організації частіше користуються послугами своїх партнерів з бізнесу, із якими набагато простіше й швидше домовитися отримання необхідних сум коштів чи необхідних товарів, сировини або матеріалів.

Розглядаючи цивільно-правову природу договору позики, ми з'ясували, що у такому договору відповідно до статтею 807 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі ДК РФ) один бік (заимодавец) передає у власність боці (позичальнику) будь-які речі, наприклад, товари. Сторона, отримує позику у натуральній формі, зобов'язується через певний час повернути позикодавцю стільки ж аналогічних речей. Причому, укладаючи договір позики у натуральній формі, боку мають зафіксувати у договорі кількість, якість, асортимент, вага і інші загальні ознаки предмета договору позики (речей).

Бухгалтерський облік і податкова облік організація, що надає безвідсотковий позику, у натуральній формі

Надані організацією суми позикових коштів, і під час всіх необхідних умов, встановлених ПБУ 19/02, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 10 грудня 2002 року №126н "Про Положення по бухгалтерського обліку "Облік фінансових вливань" ПБУ 19/02" є фінансові вкладення організації. Отже, організація, що дає позику у натуральній формі, відбиває їх у бухгалтерський облік як фінансового вкладення, враховуючи на рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Надані позики".

Передаючи, наприклад, товари позичальнику, організація в обліку відіб'є цю операцію так:

Кореспонденція рахунків Зміст операції
Дебет Кредит
76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 41 "Товари" Списана собівартість товарів, переданих за договором позики
58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Надані позики" 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" Отражена сума виданого товарного позики

Слідом виникає запитання, який сьогодні немає однозначної відповіді, чи потрібно нараховувати ПДВ з вартості що передаються у позику товарів, матеріалів чи сировини? Одні спеціалісти стверджують, що з суми переданого позики у натуральній формі ПДВ має бути сплачений, інші висувають аргументи, використовуючи які організація може уникнути. Ми заведемо обидві погляду, тоді як який із них скористатися - вирішувати Вам.

Позиція перша: ПДВ може бути нарахований і сплачено до бюджету.

З визначення договору позики, даного ДК РФ, саме пунктом 1 статті 807 ДК РФ слід, що з договорі позики заимодавец передає позичальнику речі у власність, тобто, втрачає ними всі свої права. Справді, сторона, отримує товари, сировину чи матеріали, бере їх використання своєї діяльності, і, природно повернути саме ця речі вона зможе, поверне лише аналогічні.

Це означає за своєю сутністю перехід права власності з метою оподаткування? Відповідно до статтею 39 таки Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ):

"Реалізацією товарів, робіт чи послуг організацією чи індивідуальним підприємцем визнається відповідно передача на возмездной основі (зокрема обмін товарами, роботами чи послугами) права власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою іншому особи, возмездное надання послуг однією особою іншій юридичній особі, а випадках, передбачених справжнім Кодексом, передавати право власності на товари, результатів виконаних робіт однією особою іншому особи, надання послуг однією особою іншій юридичній особі - на основі".

Інакше висловлюючись, з метою оподаткування під реалізацією розуміється перехід права власності на возмездной чи основі.

Згідно з підпунктом 1 пункту 1 статті 146 НК РФ, об'єктом оподаткування ПДВ зізнаються операції з реалізації товарів (робіт, послуг) біля Російської Федерації, зокрема предметів застави і передачі товарів (результатів виконаних робіт, наданих послуг) за згодою про надання відступного чи новації, і навіть передача майнові права.

Отже, операції з надання позики у натуральній формі є об'єктом оподаткування ПДВ. Тим паче, такі операції вказані ні з пункті 2 тієї самої статті 146 НК РФ, що дає перелік операцій, не визнаних об'єктом оподаткування ПДВ, ні з "пільгової" статті 149, де перераховані операції, освобождаемые від оподатковування.

Отже, відповідно до цієї позицією податку додану вартість виникає, але у яку хвилину слід його нарахувати? Відповідь це питання залежить вибраного платником податків моменту визначення податкової бази при реалізації (передачі) товарів (робіт, послуг). Відповідно до положеннями статті 167 НК РФ, платник податків може вибрати момент визначення податкової бази ПДВ або "за відвантаженням", або "за оплатою".

Нагадаємо, що з платників податків, які затвердили в облікову політику з оподаткування момент визначення податкової бази мері відвантаження та пред'явленні покупцю розрахункових документів - це день відвантаження (передачі) товару (робіт, послуг).

Щодо платників податків, які затвердили в облікову політику з оподаткування момент визначення податкової бази мері надходження коштів, - день оплати відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг).

Отже, якщо організація, що дає позику у натуральній формі, працює "за відвантаженням", то нарахувати податку додану вартість їй доведеться тому податковому періоді, у якому зроблено передачу товарів, матеріалів чи сировини позичальнику.

Приклад 1.

ТОВ "Рада" уклало один кварталі 2005 року договір безвідсоткового позики із якимось ТОВ "Мега", за яким ТОВ "Рада" передає ТОВ "Мега" 2 000 електричних лампочок за ціною 11,80 рубля кожне, зокрема ПДВ 18% - 1,80 рубля. Фактична собівартість електричних лампочок становить 10 рублів.

З метою оподаткування ПДВ організація працює "за відвантаженням", податковий період із ПДВ - квартал.

У обліку бухгалтер ТОВ "Рада" зробив такі проводки:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
76 субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 41 "Товари" 20000 Списана собівартість електричних лампочок, переданих за договором позики (10 рублів x 2000)
58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Надані позики" 76 субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 23600 Отражена сума виданого товарного позики (11,80 рубля x 2000)
76 субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 68 "Розрахунки із податків і зборів" субрахунок "ПДВ" 3600 Начислен ПДВ з виданій товарному посяду

Цю суму бухгалтер відіб'є в декларації із ПДВ за 1 квартал 2005 року, а сплатити цю суму ТОВ "Рада" зобов'язане до 20 квітня 2005 року.

Закінчення прикладу.

У разі, якщо организация-заимодавец працює "за оплатою", то нарахувати ПДВ їй доведеться день, коли позичальник поверне суму позики. Цей термін, зазвичай, боку обговорюють з тексту договору. Оскільки боку уклали безвідсотковий позику, то відповідність до цивільного законодавства позичальник може повернути борг раніше за встановлений термін.

Приклад 2.

Вже у лютому 2005 року очолює ТОВ "Рада" передало ТОВ "Мега" за договором позики 100 банок фарби за ціною 59 рублів (зокрема ПДВ) за 1 банку. Фактична собівартість 1 банки фарби становить 50 рублів Договором позики передбачено, що київське ТОВ "Мега" повертає фарбу у березні 2005 року.

З метою оподаткування ПДВ ТОВ "Рада" працює "за оплатою", податковий період - місяць.

У обліку бухгалтер ТОВ "Рада" зробив такі проводки:

Вже у лютому 2005 року:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
76 субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 41 "Товари" 5 000 Списана собівартість фарби, переданої за договором позики (50 рублів x 100)
58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Надані позики" 76 субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 5900 Отражена сума виданого товарного позики
76 субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 76 субрахунок "Розрахунки по неоплаченному ПДВ" 900 Начислен ПДВ з виданій товарному посяду (5900 рублів x 18% / 118%)

У тому 2005 року:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
41 "Товари" 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 5000 Прийнята до врахування фарба, повернута организацией-заемщиком (50 рублів x 100 б.)
19 "Податок на додану вартість за матеріальними цінностям" 76 субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 900 Учтен ПДВ щодо фарбі, виходячи з рахунка-фактури, отриманої від замовника
76 субрахунок "Розрахунки по товарному посяду" 58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Надані позики" 5900 Погашен товарний позику
68 "Розрахунки із податків і зборів" субрахунок "ПДВ 19 "Податок на додану вартість за матеріальними цінностям" 900 Прийнято ПДВ до відрахуванню по отриманого погашення позики фарбі
76 субрахунок "Розрахунки по неоплаченному ПДВ" 68 "Розрахунки із податків і зборів" субрахунок "ПДВ" 900 Начислен ПДВ до сплати до бюджету

Закінчення прикладу.

Позиція друга: ПДВ із суми виданого товарного позики не потрібно.

За статтею 39 НК РФ визнання будь-якої операції реалізацією необхідно щоб одночасно виконувалися дві умови:

здійснювався перехід права власності на якесь майно від однієї особи до іншого особі;

був присутній факт возмездности або безплатності угоди.

Але ж за своєму змісту позику у натуральній формі, є нічим іншим, як надання речей тимчасово. Нагадаємо, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцю аналогічні цінності, тобто передача речей по товарному посяду надається не так на возмездной чи основі, але в поворотній. І це кілька змінює ситуацію, тобто, фактично відсутня другий ознака реалізації, і, отже, об'єкта оподаткування ПДВ немає.

Як бачите, обидві погляду мають право існування, проте податкові органи, зазвичай, не захищають інтересів бюджету, тож коли ви вирішите скористатися другий позицією, швидше за все, відстоювати це Вам доведеться через арбітраж.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту http://klerk.ru/

Схожі реферати:

Навігація