Реферати українською » Экономика » Визначення вартості майна, отриманого за договором міни


Реферат Визначення вартості майна, отриманого за договором міни

Одержуючи від контрагента товарно-матеріальні цінності у межах договору міни, бухгалтер під час постановки на облік останніх стикається з питанням визначення вартості отриманого майна. Слід зазначити, що визначається вартість такого майна дещо інакше, аніж за розрахунку виручки.

Залежно від виду обмінюваного майна використовується відповідний нормативний бухгалтерський документ. Приміром, якщо фірми обмінюються товарами, матеріалами, сировиною й інші подібними предметами, то, при визначенні вартості таких активів слід звернутися до ПБУ 5/01, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 9 червня 2001 року №44н "Про положення по бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01" (далі ПБУ 5/01).

Відповідно до пунктом 10 ПБУ 5/01 вартість матеріально-виробничих запасів, отриманих за договором міни, визначається виходячи з ціни майна, переданого організацією, причому ця ціна мусить бути дорівнює ціні, відповідно до якої порівнянних обставин організація зазвичай передає таку ж майно.

У разі якщо сторона неспроможна встановити вартість переданих активів (чи які підлягають передачі активів), вартість матеріально-виробничих запасів, одержуваних організацією натомість, визначається виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин купуються аналогічні материально-производственные запаси.

Проте організації, у межах договору міни, можуть обмінятися та інших виглядом активів, наприклад, основні засоби. І тут, щодо вартості отриманого основного кошти слід керуватися ПБУ 6/01, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 30 березня 2001 року №26н "Про положення по бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6/01" (далі ПБУ 6/01).

Відповідно до пункту 11 ПБУ 6/01, початкової вартістю основного кошти, отриманого за договором, виконання зобов'язань яким передбачає використання коштів, буде вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість цінностей, які чи підлягають передачі організацією, визначається виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин організація зазвичай визначає вартість аналогічного майна.

Проте, під час здійснення договору міни може виникнути ситуація, коли сторона вперше передає подібне майно і немає можливості з'ясувати час його вартість. І тут вартість основного кошти, отриманого за договором міни, визначається з вартості, відповідно до якої порівнянних обставин купуються аналогічні кошти.

Що ж до отриманих за договором міни нематеріальних активів, їх вартість встановлюватиметься й у відповідності зі вартістю майна, переданого замість. Про це в пункті 11 ПБУ 14/2000, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 16 жовтня 2000 року №91н "Про положення по бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" ПБУ 14/2000".

З іншого боку, нині є ще один нормативний бухгалтерський документ, який допомагає бухгалтеру у вирішенні цього питання, це положення по бухгалтерського обліку ПБУ 10/99, затверджене Наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 року №33н "Про положення по бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99" (далі ПБУ 10/99).

Пунктом 6.3 ПБУ 10/99 встановлено, що обсяг оплати й (чи) кредиторську заборгованість за договорами, яка передбачає виконання зобов'язань (оплату) не грошима, визначається вартістю товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюють виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів (цінностей).

При неможливості встановити вартість товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією, величина оплати й (чи) кредиторську заборгованість за договорами, яка передбачає виконання зобов'язань (оплату) не грошима, визначається вартістю продукції (товарів), отриманої організацією.

Вартість продукції (товарів), отриманої організацією, встановлюється виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин купується аналогічна продукція (товари).

Вартість майна, отриманого замість відвантажених цінностей, віддзеркалюється в рахунках обліку матеріалів, товарів чи вкладень у внеоборотные активи в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Щоб було зрозуміло, розберемо усе це на конкретному прикладі.

Приклад.

Виробниче об'єднання "Сибір" за договором міни передало ЗАТ "Точні прилади" 15 пральних машин, натомість одержало 6 кондиціонерів. Згідно з умовами договору обмінювані товари визнані рівноцінними.

Припустимо, що ПО "Сибір" зазвичай набуває кондиціонери за ціною 18 000 рублів, включаючи ПДВ - 18%, а ЗАТ "Точні прилади" зазвичай набуває пральні машини за ціною 8 400 карбованців на тому числі ПДВ - 18%.

Собівартість однієї пральної машини становить 6 000 рублів, а з одного кондиціонера 15 000 рублів.

Припустимо, що ПО "Сибір" першим здійснила поставку пральних машин.

Оскільки договір міни здійснюється з тимчасовим розривом, то обліку ПО "Сибір" бухгалтер це відіб'є так:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
45 43 90 000 Отгружены пральні машини за договором міни (15 машин x 6 000 рублів)

Потому, як ПО "Сибір" отримає кондиціонери він повинен відбити в обліку виручку від пральних машин. Відповідно до пунктом 6.3 ПБУ 9/99 бухгалтер зробить таку проводку:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
62 90-1 122 040 Отражена прибуток від реалізації пральних машин, розрахована з вартості, згідно з договором міни (8 136 рублів (без ПДВ) x 15 пральних машин)
90-2 45 90 000 Списана собівартість пральних машин

Далі бухгалтер ПО "Сибір" повинен відбити в обліку придбання кондиціонерів.

Їх собівартість розраховується з вартості переданих замість пральних машин, причому, вартість пральних машин визначається за ціною, через яку звичайно реалізуються.

Припустимо, що ПО "Сибір" зазвичай реалізує пральні машини за ціною 9 600 рублів (зокрема ПДВ 18% - 1 464 рублів), а ЗАТ "Точні прилади" реалізує кондиціонери за ціною 19 200 рублів (зокрема ПДВ 18% - 2 929 рублів)

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
Тоді вартість майна, отриманого за договором міни, у ПО "Сибір" відбиватиметься у бухгалтерському обліку так:
08-4 60 122 040 Отражена вартість кондиціонерів з звичайній ціни реалізації пральних машин (8 136 рублів (без ПДВ) x 15 пральних машин)
Поступившие пральні машини позначаються на обліку в ЗАТ "Точні прилади" (досі відвантаження кондиціонерів) наступній проводкою:
002 115 200 Отримано за договором міни пральні машини
У ЗАТ "Точні прилади" після відвантаження кондиціонерів в обліку буде зроблено такі проводки:
62 90-1 97 626 Отражена прибуток від реалізації кондиціонерів, розрахована з вартості пральних машин, отриманих за договором міни (16 271 рублів (без ПДВ) x 6 кондиціонерів)
90-2 45 90 000 Списана собівартість кондиціонерів
41 60 97 626 Оприходованы пральні машини за вартістю, певної виходячи з ціни реалізованих кондиціонерів (16 271 рублів (без ПДВ) x 6 кондиціонерів)
002 115 200 Списано що надійшли у межах договору міни пральні машини

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту http://klerk.ru/

Схожі реферати:

Навігація