Реферати українською » Экономика » Визначення інвентарній вартості обліку об'єктів закінченого будівництва


Реферат Визначення інвентарній вартості обліку об'єктів закінченого будівництва

Однією з основних цілей бухгалтерського обліку капітального будівництва є визначення всієї сукупності витрат, які стосуються зведеному об'єкту будівництва, його реконструкції чи придбання. Ці витрати з закінченні будівництва визначатимуть інвентарну вартість вводяться у експлуатацію об'єктів - будинків, споруд, устаткування з монтажем без нього.

Инвентарная вартість є початкової вартістю введених у дію об'єктів, зарахованих у склад основних засобів. Инвентарная вартість визначається в кожному запроваджуваному об'єкту капітального будівництва.

До складу споруджуваного об'єкта можуть входити: окремо які стоять будинку, споруди, вбудовані та прибудовані приміщення підсобного призначення (електростанції, котельні, компресорні, насосні станції). Після закінчення будівництва ці об'єкти позначаються на обліку як запроваджене експлуатацію разом з введенням основного об'єкта, за кошторисом яку вони будувалися.

Инвентарная вартість будинків та споруд, інших об'єктів складається з витрат за будівельні праці та витрат, що припадають на дані об'єкти. Якщо об'єкти вводяться частинами, то склад основних засобів зараховується вартість введеній у експлуатацію частини. Цю вартість визначають, з суми фактично вироблених забудовником витрат з даному об'єкту та враховуючи лише будівельні роботи у частці, що належить до введеної частини (оскільки інші витрати враховуються окремо від нього). І тому:

1) визначають відсоток, рівний відношенню договірної вартості виконаних робіт з даної частини об'єкта до договірної вартості виконаних робіт з об'єкту загалом;

2) розраховують частку витрат, що припадає на сдаваемую частина, шляхом множення відсотка (пункт 1) на фактичні витрати з будівництва всього об'єкта.

Інші витрати входять у інвентарну вартість впроваджуються об'єктів за прямим призначенням. Під ними розуміються ті витрати, які можна віднести безпосередньо для будівництва конкретного об'єкта (видатки оплату проектних робіт, відвід земельних ділянок, під будівництво). Якщо інші витрати здійснювалися відразу для кількох об'єктів, їх вартість розподіляється пропорційно договірної (кошторисної) вартості кожного який вводимо в експлуатацію об'єкта. Якщо об'єкти вводяться частинами, то інші витрати беруть у інвентарну вартість, з зіставлення асигнувань із метою за кошторисом і загальної кошторисної вартості даних об'єктів. За такої визначенні інвентарній вартості після завершення будівництва об'єкта загалом і розрахунку фактичних сум інших капітальних видатків необхідно перерассчитать інвентарну вартість запроваджених до цього часу експлуатацію об'єктів.

Принаймні введення об'єктів в експлуатацію видатки будівництво списуються у вигляді їх інвентарній вартості: в Дебет рахунки 01 "Основні кошти" з Кредиту рахунки 08 "Вкладення у внеоборотные активи" - в организациях-инвесторах; в дебет рахунки 86 "Цільове фінансування" кредиту рахунки 08 - в організаціях місцевих органів влади й організаціях, які виробляють будівництво з допомогою бюджетних асигнувань чи коштів дольової участі у будівництві, об'єкти яких передаються на баланс інших організацій.

Инвентарная вартість устаткування, що вимагає монтажу, визначається з кожної одиниці який вводимо на дію устаткування. Це відбивається у обліку і звітності як запроваджене експлуатацію разом з основним об'єктом. Для визначення інвентарній вартості кожної одиниці устаткування перебуває яка припадає ними частина вартості додаткових витрат, облік яких ведеться окремо вартості устаткування. Додаткові витрати складаються з видатків на доставку, заготівельно-складських витрат, витрат на будівельні роботи, роботи з монтажу та інші капітальних видатків.

Базою розподілу є у цьому випадку є спільна вартість устаткування. Для розподілу розраховуються:

1) відсоток як ставлення додаткових витрат до спільної вартості обладнання;

2) по одержаному відсотку визначаються додаткові видатки, які розподіляються на вартість кожної одиниці устаткування.

Додаткові Витрати кожну одиницю змонтованого устаткування списуються у вигляді інвентарній вартістю дебет рахунки 01 кредиту рахунки 08 у діючих організаціях, провідних облік капітальних вкладень своєму балансі. У організаціях, провідних будівництво з допомогою бюджетного фінансування чи коштів дольової участі, робиться запис використання джерела фінансування по дебету рахунки 86 і кредиту рахунки 08.

Инвентарная вартість устаткування, не що вимагає монтажу, і устаткування з монтажем для постійного запасу утворюється з фактичні витрати купівля, доставку та інших витрат, пов'язані з їх заготовлением. Списання у вигляді інвентарній вартості витрат кожної одиниці устаткування виробляється як і, як і з устаткуванню, що вимагає монтажу. Після визначення інвентарній вартості об'єктів закінчені будівництвом будівлі і споруди, встановлений устаткування, закінчені роботи з добудові і дооборудованию об'єктів, які збільшують їхню початкову вартість, за затвердженими у порядку актам приемки-передачи основних засобів зараховуються до склад основних засобів інвестора (Дебет 01 Кредит 08).

Инвентарная вартість визначається по закінченому будівництва. До нього ставляться прийняті експлуатацію об'єкти, у яких остаточно завершено все будівельно-монтажні роботи, роботи з монтажу устаткування, іншу роботу. Для перевірки об'єкта створюються спеціальні приймальні комісії. Повна готовність на експлуатацію підтверджується актом приймання. У ньому вказується обсяг, виробнича потужність, продуктивність, площа, параметри, що характеризують об'єкт, готовність його на експлуатацію, якість виконаних робіт, наявність недоробок, строки їхньої усунення. Оформлений акт передається в бухгалтерію. Документ є необхідною підставою визначення інвентарній вартості об'єктів, зарахування їх до складу основних засобів.

При здійсненні капітального будівництва організація несе витрати, прямо які пов'язані з будівництвом об'єкта, але яких вона може бути споруджено. Велика розмаїтість всіх вкладень вимагає точної їх класифікації. У цьому їх визначають як, не які збільшують інвентарній вартості основних засобів, і враховують на рахунку 08 "Вкладення у внеоборотные активи". Віддзеркалення витрат проводиться у разі дебету рахунки 08 кредиту рахунків обліку коштів чи розрахунків. Дані витрати в обліку діляться передбачені об'єднаними кошторисними розрахунками, і непередбачений ними.

До першої групи ставляться витрати:

підготовка експлуатаційних кадрів для основний діяльності споруджуваних підприємств;

геологорозвідувальні, пошукові та інші праці, пов'язані з будівництвом об'єктів, якщо їх включити в остаточну вартість будівництва (перспективні витрати);

будівництво об'єктів гаразд дольової участі, коли з введення їх у дію вони будуть прийняті у власність іншими організаціями;

відшкодування власникам вартості їхніх будівель і посадок, сносимых при відведення земельних ділянок, під будівництво.

До другої групи ставляться витрати:

на об'єкти, невиправні будівництвом, і навіть інші матеріальних цінностей, передані безоплатно інших організацій (основою списання цих витрат, крім актів приемки-передачи, є й довідка приймаючої сторони про наявність в обліку);

оплату відсотків за кредити банків понад дисконтних ставок, встановлених ЦБ РФ; кошти будівництва;

відновлення жертв стихійних лих не закінчених спорудженням будинків та споруд;

консервацію будівництва;

знос, демонтаж та охороні об'єктів, припинених будівництвом;

сплату відсотків, штрафів, пені та неустойок порушення в фінансово-господарську діяльність.

Витрати, не які збільшують вартості основних засобів, передбачені об'єднаними кошторисними розрахунками вартості будівництва, та експлуатаційні витрати на об'єкти, невиправні будівництвом, передані безоплатно інших організацій (тобто витрати, непередбачений кошторисними розрахунками), враховуються загалом порядку як незавершене будівництво до закінчення відповідних робіт чи операцій. Винятком є видатки будівництво об'єктів гаразд дольової участі. Усі витрати, не які збільшують вартості основних засобів, списуються кредиту рахунки 08 в дебет рахунки 91 "Інші доходи і" чи 86 "Цільове фінансування" з допомогою передбачених у плані джерела фінансування принаймні повного завершення виробництва відповідних робіт чи скоєння операцій.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://klerk.ru/

Схожі реферати:

Навігація