Реферати українською » Экономика » Моделювання поведінки економічних систем в суспільстві


Реферат Моделювання поведінки економічних систем в суспільстві

А.І. Богомолов, доцент кафедри "Математичного моделювання економічних процесів"

Від індустріального - до інформаційного суспільства

Ці в світі глобальні зміни, зокрема у світовій економіці, багато чому визначаються та обставина, що у цьому етапі розвитку здійснюється перехід від індустріального до інформаційного суспільства.

Термін інформаційне суспільство так і масштабні проекти, націлені створення такого суспільства, вперше побачили Заході. Наприклад, поняття національна глобальна інформаційна інфраструктура запровадили США після відомої конференції Національного наукового фонду, й знаменитого меморандуму Б. Клинтона-А. Гора "Технології для економічного зростання США: нові напрями, які мають створити" (1993) Clinton J., Gore A. Technology for America's Economic Growth, a New Direction to Build: Executive Office of the President. Washington D.C., 1993. , і навіть доповіді Мартіна Бангеманна "Рекомендації ЄС і глобальний інформаційний співтовариство" (1994) Recommendations to the European Council: Europe and the Global Information Society / Bangemann M. and others. 24-25 June, Korfu, 1994. . Саме з 1994 р. поняття інформаційне суспільство з'явилося роботах експертної групи Європейської комісії з програмам інформаційного суспільства, а поняття інформаційні магістралі і супермагістралі - в канадських, британських і американських публікаціях.

Сьогодні термін інформаційне суспільство міцно зайняв своє місце, причому у лексиконі спеціалістів у галузі інформації, а й у лексиконі політичних діячів, економістів, учених. Найчастіше це поняття асоціюється з недостатнім розвитком інформаційних технологій і коштів телекомунікації, дозволяють на платформі громадянського суспільства (чи з крайнього заходу декларованих його принципів) здійснити новий еволюційний стрибок у розвитку людства.

Треба сказати, що інформаційну суспільство характеризується насамперед із тим, що, інформаційні технологій і послуги, галузь та його базові галузі - телекомунікації і комп'ютерні технології - ростуть досить все швидше і починають домінувати економіки. Інформаційні технології стають базовими, і культурний рівень їх розвитку на значною мірою визначає рівень розвитку загалом.

У економіці все швидше розвивається й починає переважати електронний бізнес, тобто. бізнес, переважно який базується на основі інформаційних технологій і використовує інформаційну супермагистраль. Помітно скорочується тривалість життєвого циклу товарів, технологій, технологічних укладів. Дедалі більше значення економіки набувають неравновесные процеси та позитивний зворотний зв'язок. Тенденція глобалізації, легкість переміщення капіталів через кордон держав, "інформатизація" економіки та інші чинники надають якісне впливом геть формування відносин між господарюючими суб'єктами над ринком.

Характерні риси та ознаки інформаційного суспільства, сформовані США, країнах Західної Європи, Канаді й низка розвинутих країн Азії, можуть, природно, служити орієнтиром й у відбору та напрямів і пріоритетів за переходу до інформаційного суспільства у Росії. Як відомо, саме досягнення цих цілей і є Федеральна цільова програма "Електронна Росія" на 2002-2010 рр. (http://www.e-rus.ru). Ця програма заглиблена у впровадження нових інформаційних технологій у державних органах та часткове секторі, побудова масштабної інфраструктури комунікацій.

Экономико-математическая модель як частину "банку знань" економічної системи

Перший період розвитку електронного бізнесу від старту до становлення і фактичного завершення процесу будівництва продемонстрував, хоча мережні технологій і змінюють бізнес, де вони заміняють його. Електронний бізнес має багато з звичайним: той самий реальна стратегія, втілення, зростання доходу, рентабельність, тобто поняття й універсального визначення, що використовуються й у економіко-математичних моделях. Саме поняття "экономико-математическая модель" давно усталене, і було існує значна частина класифікацій математичних моделей економічних систем, термін у фахівців будь-яких суперечок і вимагає додаткових пояснень.

У суспільстві у часто экономико-математическая модель (ЭММ) економічної системи (підприємства) розробляється й реалізується зі значними відзнаками від аналогічного процесу, осуществлявшегося до цього часу індустріальну епоху. З появою комп'ютерів, комп'ютерних мереж, і інформаційних технологій ЭММ стала реалізовуватися як програми, яка зараз переживає середовищі спільного освітнього і спеціального програмного забезпечення і взаємодіє зі цієї середовищем.

Поруч із традиційними етапами формалізації моделі економічної системи як обов'язкове етапу створюється і використовується двостороння зв'язок програми ЭММ і "банку знань" підприємства, що включає до тями числі інших і банки даних, містять необхідну інформацію. Сама ЭММ стає частиною "банку знань" підприємства, який, своєю чергою, входить у інформаційну систему (ІВ), що містить той чи інший і, зазвичай, назвати не одне інформаційну модель (ЇМ).

Інформаційні системи - основа діяльності підприємства

Інформаційні системи підприємств пов'язують користувачів чи програмні комплекси, забезпечуючи їхню взаємодію завдяки зрозуміле машинам формалізованому мови оригіналу й опосередкованим інструментам спілкування, що дозволяють накопичувати інформацію чи їх у заданому форматі споживачеві (людині або програми) як реального часу, чи з відстрочкою. Метою інформаційних систем в першу чергу допомогу фахівцям до прийняття рішення.

Істотну роль у своїй грають різні інформаційні моделі. Хоча термін "інформаційна модель" має різне тлумачення в різних авторів, і застосовувався ще до його появи комп'ютерів, у разі під ЇМ розуміється структура (система), куди входять у собі якісь інформаційні об'єкти, зв'язку й правила взаємодії, описувані на спеціалізованому мові.

Іноді інформаційний об'єкт подають як метаданих - в найпростішому випадку вони зорганізовані у вигляді регулярно оновлюваного словника, який класифікує і співвідносить продукти, технологій і бизнес-концепции, відбиваючи зміни бізнесу компанії Див.: Ермошкин М.М., Тарасов А.А. Стратегія інформаційних технологій підприємства. М.: Вид-во МДУ, 2003. . Інформаційна модель реалізується у вигляді програмного комплексу, й має інтерфейс для взаємодії з користувачем або іншими програмним комплексом.

Прикладом інформаційних моделей можуть бути такі програмні комплекси, як "Кадри", АСБУХ (автоматизовану систему бухгалтерського обліку), ERP-системы планування ресурсів підприємства, CRM-управление клієнтськими відносинами та інших.

Взаємодія економічних систем з зовнішнім світом

Особливо значно зросла роль інформаційних систем і моделей з її появою Інтернет. Інтернет, і нові інформаційні технології стали істотним чинником для економічної системи загалом, що вимагало перегляду цілої низки постулатів організаційної структури та бізнес-стратегій великих корпорацій.

У представленої на рис. 1 системі взаємодії ЭММ і від зовнішнього світу (світового фінансового ринку) зворотний може бути як негативною, і позитивної. Традиційно економіка використовувала негативний зворотний зв'язок, що призводить до прогнозованому рівноваги між цінами, встановленими продавцями, і контрольованими ними частками ринку. Зазвичай така зв'язок сприяє стабілізації економіки, оскільки будь-які значних змін компенсуються ними ж викликаними наслідками.

При позитивним зворотним зв'язку (ПОС) незначні переваги однієї фірми перед її конкурентами посилюються, закріплюються і призводять до монополізацію ринку. Дія цього чинника стає дедалі значимим. Особливо чітко ПОС проявляється у бурхливо що розвивається індустрії high-tech та поступово поширює свій вплив інші галузі. Механізм ПОС має безпосередній стосунок до функціонування будь-якого підприємства. Отримана у своїй прибуток входить у виробництво, що забезпечує умови подальшого збільшення прибутку. Зростання вартості знань у інформаційну епоху наводить, зокрема, до зростання значення й вартості інформаційної системи підприємства, що стає однією з найважливіших його елементів.

Використовуючи свої інформаційні системи та стандартні протоколи обміну, підприємства через Інтернет як конкурують друг з одним, але можуть вступати й у взаємодія для досягнення обопільною вигоди, наприклад надаваних послуг, здійснення операції купівлі-продажу чи спільного проекту.

Стандартизация технологій взаємодії економічних систем через Інтернет

Інформаційні системи підприємств - це ізольовані острова. Це інша частина нової, недавно посталої глобальної інфраструктури, що стали можливої завдяки появі Інтернет, і вона може бути власністю окремого підприємства. Інформаційна система і інформаційна модель підприємства, можуть виконувати низку функцій, приміром, ті, які у технологій і стандарті UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration - універсальна технологія описи, оголошення і інтеграції (www.uddi.org). Розробка даної технології є ініціативою лідерів електронного бізнесу Ariba, IBM і Microsoft. Це перше спроба призвести до загальному стандарту діяльність бізнес-структур, які у Інтернеті. Нині практично всі головні західні компанії, розробники інформаційних технологій, беруть участь у з розробки й просуванні UDDI.

UDDI дає можливість з урахуванням стандартної інформаційної моделі економічної системи зареєструватися в загальнодоступному каталозі компаніям будь-якими діяльності, що дозволяє йому просувати і рекламувати свої сервіси, знаходити клієнтів і партнерів, обмінюватися інформацією і безпомилково визначати, як можливо співробітництво через Інтернет зі тому чи тому компанією. Отже, процес адаптації В2В-электронной комерції помітно пришвидшується.

Задля реалізації послуг UDDI над Інтернет нібито згори накинута мережу вищого рівня, що має своїми вузлами, каналами, протоколами, форматами даних, і іншими корисними атрибутами. Ця мережу має цільове призначення - служити в промисловості й торгівлі, тобто бізнесу. Узлами такий мережі є сховища інформації, корисною бізнесу, насамперед це про інші бізнесах, організована в Бизнес-реестре.

У реєстрі вузла, відповідно до специфікації UDDI, зберігаються перелічені нижче даних про підприємств і послуги, які пропонують.

Сутність підприємства. Кожна така запис містить унікальний ідентифікатор, ім'я підприємства, стисле опис, інформацію для контактів, список категорій і ідентифікаторів, характеризуючих підприємство, адресу сайту з детальної інформацією.

Послуги. Список послуг, наданих підприємством. Кожен елемент списку містить опис конкретної послуги, перелік категорій, що описують цю послугу, посилання до джерел, що дає детальне опис послуг.

Покажчики до специфікаціям. Ассоциированные із кожної з послуг списки сполучних шаблонів, вказують на специфікації і іншу технічну інформацію, має ставлення до конкретної послузі.

Типи послуг. Тип послуги визначається інтерфейсі tModel. Відповідно до tModel різні підприємства, можуть пропонувати і той ж тип послуг. Інтерфейс tModel задає своє ім'я, назва організації, яка цей інтерфейс, список категорій, що описують тип послуги, покажчики на технічні специфікації для такого типу послуг, наприклад визначення інтерфейсів, формати повідомлень, протоколи повідомлень, протоколи безпеки тощо. п.

Для розміщення інформації творці UDDI передбачили три типу сторінок: "білі" (White Pages), "жовті" (Yellow Pages) і "зелені" (Green Pages).

У розділі White Pages наведено назви підприємств, опис своєї діяльності й інша інформація, належить типам використовуваних виробником послуг і підтримувані протоколів. У розділі Yellow Pages нинішні державні коди адаптуються для позначень типів діяльності, і навіть міжнародних стандартів і технологічних назв протоколів. У розділі компанії розміщуються за географічною становищу. Green Pages надають більш конкретну інформацію про типах прийнятих організацією документів, реквізитах з метою операцій та які і підтримувані нею технологіях. Стандарт UDDI виходить з технології Web-сервисов, що у основі Інтернет.

Сервис-ориентированная архітектура підприємств

Нині майже всі відомі західні підприємства принаймні ведуть пілотні проекти з перекладу своїх додатків на архітектуру Web-сервисов, чи сервис-ориентированную архітектуру (СОА). У СОА виробляється декомпозиція власне бізнес-процесів, визначення елементарних операцій, опис в форматі Web-сервисов й створення якогось локального UDDI-реестра.

Основним гідністю сервис-ориентированной архітектури є можливість об'єднання її допомогою розрізнених сервісів, які можна надані з додатків, складених різними розробниками й у різноманітних середовищах. За рахунок механізмів стандартного описи (допоки вони лише розробляються) передбачається, або фахівці в змозі знайти ці сервіси і організовувати їхню взаємодію; або - ось на наступній стадії - які самі почнуть знаходити одне одного й вибудовуватися в ланцюжка, тобто. вже пишуться докладання, здатні з елементарних сервісів вибудовувати бізнес-процеси. Власне, будь-який бизнес-процесс є нічим іншим, як ланцюжок сервісів. Якщо є бібліотеки сервісів, розроблено методи доступу до них і алгоритм побудови бізнес-процесу, можна послідовно вибирати оптимальні сервіси і робити з них оптимальні бізнес-процеси.

Якщо ядром бізнес-процесу є стратегія підприємства, основу якої лежить ЭММ, а завершення транзакції необхідно знайти й забезпечити взаємодію Космосу з бизнес-процессами сторонніх організацій, то блок-схема такої взаємодії може бути в спрощеному вигляді оскільки подано на рис. 2.

Що стосується представленої на рис. 2 схеми взаємодії ЭММ, ЇМ і від зовнішнього світу (Інтернет) ЇМ (тип А) відповідає двом верхнім рівням стандарту UDDI, так званим "жовтої" і "білої" сторінкам, а ЇМ (тип У) - "зеленої" сторінці. Підприємство, взаємодіючи через UDDI з клієнтами, і партнерами, і навіть аналізуючи ситуацію на світовому ринку, може змінювати параметри своєї ЭММ, наприклад ціни на всі вироблені їм види продукції або послуги, досягаючи з допомогою ЭММ оптимального значення цільової функції чи знаходячи оптимальну стратегію.

* * *

зважаючи на викладене, можна зробити такі висновки.

Экономико-математические і інформаційні моделі реалізуються як комп'ютерних програм, тож є складовою "банку знань" підприємства його інформаційної системи.

Інформаційна модель може зайняти позицію зворотний зв'язок (позитивної чи негативною) ще загальної моделі економічної системи, центральну роль якої грає экономико-математическая модель.

Дедалі більшу роль моделюванні поведінки економічних систем на світовому ринку грають нові інформаційні технології, використовувані до Інтернету, застосування яких дає використовує їх підприємствам переваги перед не з цими технологіями конкурентами.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://www.vestnik.fa.ru/

Схожі реферати:

Навігація