Реферати українською » Экономика » Резерв витрат на: ремонт основних засобів


Реферат Резерв витрат на: ремонт основних засобів

Якщо вашої фірмі доведеться дорогий ремонт машин чи устаткування, ви можете зарезервувати вартість це ще. Інакше одноразове списання великих витрат призведе до різкого збільшення витрат і дає підстави збитку.

Створюємо резерв…

Порядок створення резерву у бухгалтерському обліку законодавством не встановлено. Тому фірма вправі визначити її самостійно й більше закріпити у бухгалтерській облікову політику. Податковий кодекс передбачає два виду таких резервів:

– пересічного ремонту;

– на оплату особливо складних та дорогих видів капітального ремонту.

Ці резерви створюють і списують по-різному.

Резерв пересічного ремонту

Щоб створити резерв, потрібно розрахувати «граничну суму відрахувань» до нього. Гранична сума відрахувань – це планова сума витрат на: ремонт основних засобів цього року. Її визначають, виходячи з періодичності ремонту, вартості деталей, які змінюють у процесі ремонту, та її кошторисної вартості.

Для розрахунку суми відрахувань до резерв потрібно скласти:

– графік ремонту основних засобів;

– кошторис витрат на: ремонт основних засобів.

Якщо компанія платить податку з прибутку щомісяця, то суму відрахувань до резерв розраховують так:

Загальна сума планованих витрат на: ремонт за кошторисом : 12 =

= Щомісячна сума відрахувань до резерв.

У такий фірми сума відрахувань до резерв зменшує оподатковуваний прибуток наприкінці кожного місяці.

Якщо компанія перераховує податку з прибутку щокварталу, то суму відрахувань до резерв розраховують так:

Загальна сума планованих витрат на: ремонт за кошторисом : 4 =

= Ежеквартальная сума відрахувань до резерв.

У такий фірми сума відрахувань до резерв зменшує оподатковуваний прибуток наприкінці кожного кварталу.

Зверніть увагу: максимальна сума резерву, яку враховують при оподаткування прибутку, може бути більше середньої суми фактичних витрат на: ремонт протягом останніх 3 роки.

Середню суму фактичних витрат на: ремонт розраховують так:

Фактичні Витрати ремонт упродовж трьох останні три роки : 3 =

= Середня сума витрат на: ремонт.

Якщо планована сума резерву більше середніх витрат на: ремонт, то сума резерву дорівнюватиме середнім видатках.

У бухгалтерський облік сума резерву не обмежується.

Щоб спростити роботу, створюйте резерви галузі у тому порядку, який передбачено податковим законодавством. І тут вам вийде вести додаткові регістри податкового обліку.  

Приклад

У 2005 року ЗАТ «Актив» вирішило створити для ремонт основних засобів. Планована сума витрат на: ремонт за кошторисом – 120 000 крб. Фірма платить податку з прибутку щомісяця.

Фактичні Витрати ремонт основних засобів у попередні 3 роки склали:

– 2002 року – 150 000 крб.;

– 2003 року – 20 000 крб.;

– 2004 року – 40 000 крб.

Максимальна сума резерву на: ремонт основних засобів становитиме:

(150 000 крб. + 20 000 крб. + 40 000 крб.) : 3 = 70 000 крб.

Планована сума витрат на: ремонт (120 000 крб.) перевищує його максимальна величина. Тому «Актив» може створити резерв лише у сумі 70 000 крб.

Щомісячна сума відрахувань до резерв становитиме:

70 000 крб. : 12 міс. = 5833 крб.

Резерв на оплату особливо складних та дорогих видів капітального ремонту

Цей резерв створюють на такому самому порядку, як і для оплату звичайного ремонту основних засобів. У цьому сума такого резерву не обмежена. Резерв створюють виходячи з графіка ремонту й кошторису витрат за нього. Сума резерву дорівнює плановим видатках, котрі за графіку викликають кожен податковий період (рік).

Якщо фірма платить податку з прибутку щомісяця, то суму відрахувань до цей резерв розраховують так:

(Загальна сума планованих витрат на: ремонт за кошторисом) : 12 =

Кількість років ремонту

= Щомісячна сума відрахувань до резерв.

У компанії сума відрахувань до резерв зменшує оподатковуваний прибуток наприкінці кожного місяці.

Якщо фірма платить податку з прибутку щокварталу, то суму відрахувань до резерв розраховують так:

(Загальна сума планованих витрат на: ремонт за кошторисом) : 4 =

Кількість років ремонту

= Ежеквартальная сума відрахувань до резерв.

У компанії сума відрахувань до резерв зменшує оподатковуваний прибуток наприкінці кожного кварталу.

Щоб максимально зблизити бухгалтерський і податкова облік, створюйте резерв у двох обліках за однаковими правилам.   

Резерв на оплату особливо складних та дорогих видів капітального ремонту основних засобів створювати не можна, якщо:

– ремонт проводиться менш як року;

– попередніх років фірма вже проводила аналогічний ремонт.

Приклад

У 2005 року ЗАТ «Актив» вирішило створити для ремонт основних засобів. Планована сума витрат на: ремонт становила 1 200 000 крб., зокрема:

– звичайну ремонт – 240 000 крб.;

– на особливо складний ремонт – 960 000 крб.

Відповідно до графіка, звичайний ремонт основних засобів проводиться протягом 2005 року, особливо складний – протягом 2005–2008 років (тобто чотири роки). Фірма платить податку з прибутку щомісяця. Фактичні витрати компаннии на: ремонт основних засобів у попередні 3 роки склали:

– 2002 року – 190 000 крб.;

– 2003 року – 130 000 крб.;

– 2004 року – 220 000 крб.

Максимальна сума резерву звичайну ремонт основних засобів становитиме:

(190 000 крб. + 130 000 крб. + 220 000 крб.) : 3 = 180 000 крб.

Планована сума витрат на: ремонт (240 000 крб.) перевищує його максимальна величина. Тому «Актив» може створити резерв лише у сумі 180 000 крб.

Щомісячна сума відрахувань до цей резерв становитиме:

180 000 крб. : 12 міс. = 15 000 крб.

Щомісячна сума відрахувань до для оплату особливо складного ремонту становитиме:

960 000 крб. : 4 року : 12 міс. = 20 000 крб.

Загальна сума щомісячних відрахувань до для оплату ремонту основних засобів, яка зменшує оподатковуваний прибуток «Актива», становитиме:

15 000 крб. + 20 000 крб. = 35 000 крб.

Загальна сума резерву, що може бути створений 2005 року, становитиме:

35 000 крб. Х 12 міс. = 420 000 крб.

Списываем резерв…

Усі витрати з ремонту основних засобів списують з допомогою створеного резерву. Якщо самі витрати перевищили резерв, то суму перевищення беруть у склад витрат, які зменшують оподатковуваний прибуток. У цьому за правилами податкового обліку зменшити прибуток ви зможете аж наприкінці року (п. 2 ст. 324 НК РФ). Тому якщо плановані Витрати ремонт більше, ніж максимальна сума резерву, то створювати не слід.

За правилами бухгалтерського обліку суму перевищення витрат з ремонту над резервом беруть у витрати на той період, коли ці витрати виникли.

Приклад

У звітному року ТОВ «Пассив» створює для ремонт основних засобів. Максимальна сума резерву, що може створити «Пассив», – 40 000 крб.

Фірма платить податку з прибутку щокварталу. Наприкінці кожного кварталу в резерв відраховується по 10 000 крб. (40 000 крб. : 4).

Фактичні витрати на ремонту основних засобів склали:

Період Фактичні Витрати ремонт Сума резерву
Витрати за квартал, крб. Витрати наростаючим результатом, крб. Сума резерву, крб. Сума резерву наростаючим результатом, крб.
1- ый квартал 15 000 15 000 10 000 10 000
2- ой квартал 3000 18 000 10 000 20 000
3- ий квартал 19 000 37 000 10 000 30 000
4- ый квартал 12 000 49 000 10 000 40 000

За підсумками I кварталу витрати «Пассива» перевищили суму резерву на 5000 крб. (15 000 – 10 000). Ця ж сума не зменшує прибуток фірми.

За шість місяців сума витрат на: ремонт менше резерву на 2000 крб. (20 000 – 18 000). Проте за оподаткуванні враховують всю суму резерву (тобто 20 000 крб.).

За підсумками дев'яти місяців Витрати ремонт перевищили суму резерву на 7000 крб. (37

000 – 30 000). Ця ж сума не зменшує прибуток фірми.

За підсумками року сума витрат на: ремонт перевищує для 9000 крб. (49 000 – 40 000). Ця ж сума зменшує оподатковуваний прибуток «Пассива» наприкінці року.

Якщо фактичні видатки ремонт виявилися менше, ніж резерв, то залишок невикористаного резерву збільшує прибуток у кінці звітного року. Це діє і як у бухгалтерському, і у податковому обліку.

Приклад

У звітному року ТОВ «Пассив» створило для ремонт основних засобів у сумі 120 000 крб. Фактичні витрати на ремонту склали 100 000 крб.

Сума перевищення резерву витратами про ремонт у вигляді 20 000 крб. (120 000 – 100 000) збільшує оподатковуваний прибуток «Пассива» протягом року.

На цьому правила є виняток. Сума невикористаного резерву то, можливо перенесена наступного року, якщо:

– резерв створено на оплату особливо складних та дорогих видів капітального ремонту, що триває понад рік;

– перенесення резерву ми такі податкові періоди передбачено облікової політикою (п. 2 ст. 324 НК РФ).

Приклад

У 2005 року ЗАТ «Актив» вирішило створити для перегляд основних засобів. Ремонт здійснюватиметься протягом 2005–2007 років. Учетной політикою фірми передбачено, сума резерву то, можливо перенесена ми такі податкові періоди.

Максимальна сума резерву, що може створити «Актив» 2005 року, становить 300 000 крб.

Протягом 2005 року в перегляд основних засобів було 230 000 крб.

Неизрасходованная сума резерву у вигляді 70 000 крб. (300 000 – 230 000) то, можливо перенесена на 2006 рік.

Якщо фірма створює для оплату звичайного ремонту й для оплату особливо складного й дорогого ремонту, то невикористані суми першого резерву збільшують оподатковуваний прибуток, а другого – може бути перенесені такі податкові періоди.

Приклад

У 2005 року ЗАТ «Актив» вирішило створити резерви звичайну і особливо складний ремонт основних засобів.

Максимальна сума резерву звичайну ремонт становила 180 000 крб., але в особливо складний – 240 000 крб.

Фактична сума витрат на: ремонт 2005 року становила 330 000 крб., зокрема:

– звичайну ремонт – 140 000 крб.;

– на особливо складний ремонт – 190 000 крб.

31 грудня 2005 року сума невикористаного резерву пересічного ремонту у вигляді 40 000 крб. (180 000 – 140 000) вводиться до складу позареалізаційних доходів населення і збільшує оподатковуваний прибуток «Актива».

Сума невикористаного резерву на оплату особливо складного ремонту у вигляді 50 000 крб. (240 000 – 190 000) переноситься на 2006 рік.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://klerk.ru/

Схожі реферати:

Навігація