Реферати українською » Экономика » Облік матеріалів на будівництво


Реферат Облік матеріалів на будівництво

Возложение обов'язків щодо забезпечення будівництва матеріалами на замовника був дуже поширений у період планової економіки - коли поставки матеріалів певної номенклатури фондировались, а фондодержателями були замовники будівництва: центральні, галузеві, відомчі і територіальних органів управління.

З переходом на ринкові відносини забезпечення будівництв матеріалами істотно спростилося. Проте, часом за договором будівельного підряду передбачається постачання замовником певної номенклатури матеріалів. Це пов'язано з тим, що спеціалізовані замовники, які працюють у цій сфері, мають власними складськими приміщеннями, транспортом, і навіть кваліфікованими працівниками на придбання, збереження і передачі у виробництво матеріально-виробничих запасів. У умовах забезпечення будівництва матеріалами поставки замовника може істотно знизити видатки виробництво будівельної продукції, дозволить оптимізувати розмір оборотних засобів, і навіть здійснити дієвий контролю над ефективністю використання матеріалів.

Организации-заказчики враховують матеріали, призначені від використання під час виробництва будівельно-монтажні роботи, на субсчете "Будівельні матеріали", открываемом до рахунку 10, незалежно від виду матеріалів.

Поруч із урахуванням через рахунки реалізації залежно та умовами договору, й не виключається використання інших схем бухгалтерського обліку - наприклад, аналогічно передачі давальницьких матеріалів переробку. І тут вартість матеріалів з його балансу замовник не списує, в обліку робиться внутрішня проводка по субсчетам рахунки 10 (дебетуется субрахунок 10-7), а, по закінченні будівництва вартість раніше переданих матеріалів входить у інвентарну вартість закінченого будівництвом об'єкта.

Якщо организация-застройщик набуває матеріали, використовувані у діяльності, не пов'язаної з виробництвом будівельних робіт чи змістом дирекції заказчика-застройщика, всі вони враховуються інших субрахунки рахунки 10.

З іншого боку, за операціями, що з рухом матеріалів, виникла потреба обліку про "зворотних сум". У випадку (під час обліку витрати матеріалів на промислових організаціях замовника) поворотні матеріали зменшують собівартість продукції, робіт чи послуг. Однак у будівельному виробництві поворотні матеріали виникають і з причин, не зумовленим технологією процесу.

Якщо згідно з проектними рішеннями здійснюються розбирання конструкцій чи знос будинків та споруд, то конструкціям, матеріалам та виробам, придатним використати, за результатом локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) на розбірку, знос (перенесення) будинків та споруд справочно наводяться поворотні суми, тобто суми, які зменшують розміри виділених замовником капітальних вкладень. Ці суми не виключають із підсумку локального кошторисного розрахунку (кошторису) і з обсягів виконаних робіт. Вони демонструються окремим рядком під назвою "До того ж поворотні суми" і визначаються з урахуванням наведених також результатом розрахунку (кошторису) такий і кількості, одержуваних на подальше використання конструкцій, матеріалів і виробів. Вартість таких конструкцій, матеріалів і виробів на складі зворотних сум визначається за ціною можливої реалізації з відрахуванням з витрат на пальне витрат за приведення в придатне використання стан і доставці до місць складування.

Бо за своєму економічному змісту суми вартості таких матеріалів належать боці, котра фінансує будівництво, а використовуватися подібні матеріали можуть, зазвичай, лише підрядними організаціями, виникає необхідність застосування особливої схеми бухгалтерського обліку зворотних сум.

Насправді такі суми найчастіше враховуються у складі інших джерела фінансування. Для цього відкривається окремий субрахунок до рахунку 86 "Цільове фінансування". При відображенні витрат на пальне в розрахункових документах робляться бухгалтерські проводки.

Дебет рахунки 76 Кредит рахунки 86 - на величину зворотних сум і Дебет рахунки 60 Кредит рахунки 76 - на суми, створені задля зменшення заборгованості перед підрядній будівельної організацією за вартістю СМР.

Конструкції, матеріали і вироби, учитываемые в зворотних сумах, слід відрізняти від про оборачиваемых матеріалів (опалубка, кріплення та інших), що застосовуються у відповідність до технологією будівельного провадження у кілька разів і під час окремих видів робіт. Кількаразова їх оборотність враховано в кошторисних нормах і який складають з їхньої основі розцінки на відповідні конструкції і різноманітні види робіт.

Як уже відзначалося вище, будівництво, зазвичай, здійснюється, як з матеріалів підрядчика що з матеріалів замовника. Що стосується, якщо підрядник здійснює будівництво зі своїх матеріалів, то замовник при розрахунку за виконані роботи оплачує йому вартість витрачених матеріалів.

Якщо ж матеріали поставляє замовник, то договорі будівельного підряду слід обумовити підрядчик в замовника будівельні матеріали чи замовник передає їх йому на давальницькою основі.

Замовник відбиває передачу матеріалів підрядчику наступній проводкою Дебет 10-7 Кредит 10-8. Вартість витрачених матеріалів підрядчик справочно вказує в Довідці вартість виконаних робіт. Замовник, отримавши наперед від підрядчика довідку вартість виконаних робіт, включає вартість витрачених будівельних матеріалів витрати незавершеного виробництва. Замовник відбиває цю операцію наступній проводкою Дебет 08 "Вкладення у внеоборотные активи" Кредит 10-7.

Якщо ж по завершення будівництва у підрядчика залишилися будівельні матеріали, він зробити повернення їх або, оплативши них залишити в себе.

Приклад.

Замовник - інвестор ЗАТ "Ремстрой" для будівництва складського приміщення, набуло матеріали у сумі 300 000 рублів (зокрема ПДВ 45 762,71 рубля) і передала генпідряднику, провідному будівництво. Набуті матеріали генпідрядник використовував для будівництва в повному обсязі, а лише деякі з у сумі 180 000 рублів (без ПДВ), а решта будівельні матеріали генпідрядник повернув ЗАТ "Ремстрой". Віддзеркалення бухгалтерських операцій в ЗАТ "Ремстрой".

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
10-8 60 254 237,29 Прийнято до врахування будівельні матеріали (300 000 рублів - 45 762,71 рубля)
19 60 45 762,71 Чи відбито ПДВ щодо будівельним матеріалам
10-7 10-8 254 237,29 Передані будівельні матеріали генпідряднику
08-3 10-7 180 000 Израсходованы матеріали на будівництво складського приміщення
10-8 10-7 74 237,29 Отримано будівельні матеріали, невикористані генпідрядником

Закінчення прикладу.

Якщо замовник перестав бути інвестором, то дані матеріали, входять у реалізацію інвестора і до витрат по змішаного договору будівельного підряду і постачання.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://klerk.ru/

Схожі реферати:

Навігація