Реферати українською » Экономика » Особливості формування облікової політики будівельної організації


Реферат Особливості формування облікової політики будівельної організації

Відповідно до Законом про бухгалтерський облік, організації самостійно формують свою дисконтну політику. У цьому, організації необхідно керуватися законодавством Російської Федерації про бухгалтерський облік, законодавством про податки і зборах, нормативними актами органів, регулюючих бухгалтерський облік й уміти враховувати свою структуру.

Основи формування та розкриття облікової політики у цілях бухгалтерського обліку для організацій встановлено ПБУ 1/98, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 9 грудня 1998 року №60н "Про положення по бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" ПБУ 1/98". Специфіка будівельного виробництва зумовлює що у договорі будівельного підряду трьох сторін - інвестора, замовника і підрядній будівельної організації.

У організаціях, виконують функції замовника (не інвестора), на додаток до загальних питань для формування облікової політики необхідно врахувати такі особливості:

У плані обліку матеріально-виробничих запасів.

Матеріали поставки замовника б'ють по окремому субсчете "Будівельні матеріали", открываемом до рахунку 10 "Матеріали". Особливістю руху цих матеріалів і те, що вони купуються лише заради передачі підрядній організації, як і того, що строки їх збереження, зазвичай, є певними. Оскільки вартість списаних матеріалів на собівартість продукції, робіт чи послуг основного виробництва впливає, найдоцільнішим видається використання методу оцінки матеріалів по фактичної собівартості одиниці запасів чи з їх середньої собівартості. У цьому матеріали, учитываемые інших субрахунки, відкритих до рахунку 10, можуть списуватися щодо оцінки, обумовленою іншими методами (ФИФО, ЛИФО). Документи системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку допускають встановлення різні методи оцінки (при списання) у різних груп матеріально-виробничих запасів.

Специфічним виглядом матеріально-виробничих запасів, врахованих організаціями, які виконують функції замовника за договором будівельного підряду, є устаткування щодо встановлення. За таким виду запасів слід встановити метод обліку (з допомогою або без використання рахунки 15 "Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей" чи 16 "Відхилення вартості тих матеріальних цінностей"). Списання вартості обладнання щодо встановлення й подальше її включення до вартість незавершеного будівництва (і інвентарній вартості закінчених будівництвом об'єктів) також має свої особливості, що їх враховані розробки графіка документообігу;

У плані обліку обсягів незавершеного будівництва.

Незавершене будівництво враховується на рахунку 08 "Вкладення у внеоборотные активи" по відповідним субсчетам. Тож у облікову політику организации-застройщика має бути передбачений окремий розділ, регулюючий організацію обліку цього виду активів. Зокрема, у робочому плані рахунків мають бути зазначені субрахунка другого і всіх подальших порядків. У организациях-застройщиках до рахунку 08 повинні відкриватися, принаймні, субрахунка "Будівництво об'єктів основних засобів" (для обліку будівельно-монтажні роботи і змонтованого устаткування) і "Придбання окремих об'єктів основних засобів" (для обліку устаткування, не що вимагає монтажу).

Якщо будівництво пов'язані з придбанням земельних ділянок, до рахунку 08 відкривається також субрахунок "Придбання земельних ділянок".

Для організації аналітичного бухгалтерського обліку за видами витрат (будівельні роботи, монтажні роботи, інші витрати) відкриваються відповідні субрахунка третього порядку.

Для деталізації окремих видів витрат (інших) відкриваються субрахунка четвертого та всіх наступних рівнів.

З іншого боку, в облікову політику необхідно відбивати організаційні аспекти, пов'язані з урахуванням капітальних вкладень.

Графік документообігу, крім звичайних елементів, має включати документообіг, з якого оформляється передача закінчених будівництвом об'єктів інвестору (чи інвесторам), фінансує будівництво за умов дольової участі.

У плані обліку виробничих витрат.

Основний вид діяльності організацій-замовників - надання відповідних послуг, а доходом від таких послуг є винагороду, уплачиваемое інвестором чи яка утримувалась з сум надходження фінансування. У облікову політику питання, регулюючі облік виробничих витрат, слід вирішувати, не забуваючи про ці особливості.

Якщо організація, крім участі у будівництві ролі спеціалізованого замовника, здійснює власне будівництво господарським способом, то облікову політику мають визначити порядок розподілу загальногосподарських витрат.

Якщо виготовлення деяких видів будівельних матеріалів ввозяться організації, слід передбачити ведення рахунки 23 "Допоміжні виробництва" (відособленого субрахунка до рахунку 23), як це визначено Планом рахунків (Інструкцією щодо застосування Плану рахунків). У плані обліку коштів.

Необхідно відбити порядок обліку коштів цільового фінансування на розрахунковий рахунок (51 "Розрахункові рахунки") чи окремому рахунку, открываемом у складі спеціальних рахунків, рух коштів, у якому віддзеркалюється в субсчете до рахунку 55 "Спеціальні рахунки банках"; У плані обліку коштів цільового фінансування.

У облікову політику слід передбачити порядок відображення в обліку руху які поступили сум, і навіть порядок формування та надання звітності про використання які поступили коштів. При формуванні облікової політики у організації, яка виконує функції підрядній будівельної організації, необхідно врахувати такі особливості:

у графіку документообігу врахувати особливості розрахунків із замовниками та субпідрядниками (генпідрядниками) за сумами отриманих будівельних матеріалів і устаткування щодо встановлення;

визначити, використовується чи рахунок 46 "Вжиті етапи по незавершеним роботам", і з огляду на це факту скоригувати інші елементи облікової політики організації;

организации-генподрядчику передбачити відкриття до рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" окремих субрахунків другого порядку обліку розрахунків із замовниками та субпідрядниками;

якщо будівельно-монтажні роботи оплачуються у вигляді перерахування авансів, у складі яких враховуються як кошти, а й матеріали та незначною сумою орендної і щодо оплати оренду будинків та споруд, чи до рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" необхідно відкрити додаткові субрахунка другого порядку обліку авансів і третього порядку обліку авансів за видами;

за необхідності організувати облік продажів (рахунок 90 "Продажі") та фінансових результатів (рахунок 99 "Прибули і збитки") за видами надходжень у залежність від обраного методу визначення фінансового результату. У цьому треба враховувати як норми Положення ведення бухгалтерського облік і звітність Російській Федерації, а й вимоги ПБУ 2/94 затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 20 грудня 1994 року №167 "Про Положення по бухгалтерського обліку "Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво" ПБУ 2/94".

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайту http://klerk.ru/

Схожі реферати:

Навігація