Реферати українською » Экономика » Оподаткування взаимозачетных операцій


Реферат Оподаткування взаимозачетных операцій

При взаємозалік ведення бухгалтерського і податкового обліку ввозяться звичайному порядку.

Проте за здійсненні заліку зустрічних вимог у бухгалтера може зустрітися ситуація, коли організації відвантажують одна одній товари, оподатковувані податках на додану вартість з різних ставками.

Постає питання, як визначити суму, яку платник податків може до відрахуванню. Обговоримо ситуацію з прикладу.

Приклад.

Організація ТОВ "Міф" реалізувала організації ТОВ "Будівельник" книжкову продукцію (ставка ПДВ 10%) загальну суму 11 000 рублів, тому числі ПДВ 1000 рублів.

Фактична собівартість книжкову продукцію становить 6000 рублів.

ТОВ "Будівельник" здійснила відвантаження ТОВ "Міф" будівельних матеріалів у сумі 12 000 карбованців на тому числі ПДВ 18% - 1 830 рублів.

Облікова вартість будівельних матеріалів дорівнює 7 000 рублів.

Організації склали акт заліку взаємних вимог.

Обидві організації працюють у цілях обчислення прибутку методом нарахування, моментом виникнення оподатковуваної бази ПДВ вважається момент оплати.

У бухгалтерський облік ТОВ "Міф" було зроблено такі проводки:

На дату відвантаження книжок:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
62 субконто ТОВ "Будівельник" 90-1 11 000 Отгружена книжкова продукція покупцю
90-1 76-5 субконто ТОВ "Будівельник" 1000 Начислен ПДВ відкладений
90-2 41 6000 Списана собівартість книжкову продукцію
41 60 субконто ТОВ "Міф" 10 170 Прийнято до врахування будівельні матеріали від ТОВ "Будівельник"
19 60 субконто ТОВ "Будівельник" 1 830 Чи відбито ПДВ щодо прийнятим будівельним матеріалам
З статті 410 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі ДК РФ) боку оформили залік зустрічних вимог у сумі 11 000 рублів (меншою заборгованості).
60 субконто ТОВ "Будівельник" 62 субконто ТОВ "Будівельник" 11 000 Проведено взаємозалік

На дату підписання сторонами акта про заліку взаємних вимог відвантажена книжкова продукція вважається оплаченої, позаяк у відповідно до вимог статті 167 таки Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ) платникам податків, які затвердили у своїй облікову політику мить виникнення оподатковуваної бази ПДВ з оплаті, оплатою товарів (робіт, послуг) визнається припинення зустрічного зобов'язання набувача зазначених товарів (робіт, послуг) перед платником податків, який безпосередньо пов'язані з поставкою (передачею) цих товарів (виконанням робіт, наданням послуг), крім припинення зустрічного зобов'язання шляхом видачі покупцем - векселедавцем власного векселі.

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
76-5 субконто ТОВ "Будівельник" 68 1000 Отже, на той час бухгалтер ТОВ "Міф" нарахує ПДВ до сплати до бюджету

Суму ПДВ з придбаним будівельним матеріалам ТОВ "Міф" вправі прийняти до відрахуванню після проведення заліку зустрічних вимог з фактично оплаченої суми, тобто з розрахунку 11 000 рублів.

Тут у бухгалтера виникає запитання: яку суму можна зарахувати - з ставки 10 чи 18 відсотків?

ТОВ "Міф" може поставити до відшкодування суму з тієї ставки, через яку оподатковуються придбані організацією будівельні матеріали (18%). У цьому зовсім неважливо, що реалізований товар ТОВ "Міф" оподатковується за ставкою 10%.

Отже, бухгалтер ТОВ "Міф" зробить таку проводку:

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
68-1 19 1 678 Прийнято до відрахуванню ПДВ у частини оплачених будівельних матеріалів (11 000 рублів x 18 :118)

Зверніть увагу!

Насправді, нерідко податкові органи вважають інакше.

Їх позиція полягає в тому, що залік взаємних вимог підпадає під п.2 статті 172 НК РФ.

Відповідно до цієї статтею, під час використання платником податків власного майна (зокрема векселі третя особа) під час розрахунків за здобуті ним товари (роботи, послуги) податок, фактично сплачені платником податків на придбання зазначених товарів (робіт, послуг), обчислюються з балансову вартість зазначеного майна (з урахуванням її переоцінок і амортизації, які у відповідно до законодавства Російської Федерації), переданого має значення її оплати.

Базуючись цьому пункті НК РФ, податкові органи вважають, що й організація відвантажила товари, які оподатковуються на додану вартість за ставкою 10%, а придбала товари зі ставкою 18%, то, при проведенні заліку зустрічних вимог організація вправі прийняти до відрахуванню ПДВ, обчислений з ставки 10%.

На думку, дана позиція не законна, оскільки залік взаємних вимог не можна підвести під дію пункту 2 статті 172 НК РФ.

Цей пункт застосуємо, коли організація спочатку укладає договір міни, тобто, набуває якесь майно за власне. За такої договорі кожна зі сторін, одночасно виступає і покупцем і продавцем.

При взаємозалік ситуація трохи інакша, боку укладають дві окремі договору, розрахунок, якими спочатку передбачено грошима, інакше кажучи між сторонами власне не передбачається розрахунок по зобов'язанню власне майно.

Виходячи з цього, можна дійти невтішного висновку, що "вхідний" податку додану вартість по майну, одержаному за взаємозаліком, приймається до відрахуванню загальних підставах.

Позаяк у аналізованому прикладі, внаслідок проведення заліку ТОВ "Мрія" погасило свій обов'язок лише частково (11 000 рублів), решту суми "вхідного" податку організація зможе відшкодувати з бюджету після погашення суми (1000 рублів).

Тепер на, як позначаться дані операції в з іншого боку - ТОВ "Будівельник":

Кореспонденція рахунків Сума, рублів Зміст операції
Дебет Кредит
62 субконто ТОВ "Міф" 90-1 12 000 Отгружены будівельні матеріали
90-3 76-5 субконто ТОВ "Міф" 1 830 Начислен ПДВ відкладений
90-2 41 7000 Списана собівартість будівельних матеріалів
41 60 субконто ТОВ "Міф" 10 170 Прийнята до врахування книжкова продукція від ТОВ "Міф"
19 60 субконто ТОВ "Міф" 1000 Чи відбито ПДВ щодо оприбуткованої книжкову продукцію
З статті 410 ДК РФ боку оформили залік зустрічних вимог у сумі 11 000 рублів (меншою заборгованості).
60 субконто ТОВ "Міф" 62 субконто ТОВ "Міф" 11 000 Проведено взаємозалік
76-5 субконто ТОВ "Міф" 68 1 678 Начислен ПДВ до сплати до бюджету з суми оплачених будівельних матеріалів
Після завершення взаємозаліку бухгалтер ТОВ "Будівельник" може поставити суму "вхідного" ПДВ щодо книгам до відрахуванню:
68-1 19 1000 Прийнято до відрахуванню ПДВ з оприбуткованої й сплаченої книжкову продукцію

Коли ТОВ "Міф" остаточно розрахується за поставлені будівельні матеріали, бухгалтер ТОВ "Будівельник" донараховуватиме відкладений податок до сплати до бюджету.

Закінчення прикладу.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту http://klerk.ru/

Схожі реферати:

Навігація