Реферати українською » Экономика » Зовнішньоторговельний контракт


Реферат Зовнішньоторговельний контракт

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
вони можуть перевищувати 5% вартості такого товару.

13.5. За невиконання продавцем своїх зобов'язань, передбачених ст. 13.4, справжніх Загальних умов поставки до дати, коли в покупця виходячи з цієї статті виникає декларація про максимальна величина неустойки, покупець може у письмовій формах направити повідомлення про яке припинення дії договору відношенні невідповідних товарів, за умови що цей товар у не буде поставлено покупцю протягом п'яти днів із дати отримання продавцем такого сповіщення.

13.6. Не узгоджено інше, у разі припинення дії договору виходячи з статті13.4(в) справжніх Загальних умов поставки повернення товару відбувається за умов, певних справжніми Спільними умовами постачання російської та особливими умовами договору продажу-купівлі, яким товар був спочатку поставлений, коли б предметом цього договору буввозвращаемий товар. У цьому сторона, повертає товар, наділяється правами і обов'язками продавця, а сторона, якої товар може бути повернутий, наділяється правами і обов'язками покупця. Якщо узгодженим базисом поставки чи особливими умовами договору, яким товар був спочатку поставлений, одну з сторін покладено обов'язок по підписання договору перевезення товару, при повернення товару перевезення має бути організована від місця, куди товар був спочатку поставлений до місця, звідки було зроблено початкова перевезення. Ніщо у цьому пункті на повинен трактуватися як що означає, повернення товару здійснюється через укладання самостійного договору продажу-купівлі.

13.7. Що стосується припинення дії договору виходячи з статей13.4(в) чи 13.5 справжніх Загальних умов постачання доповнення до будь-якої сумі, сплаченої чи підлягає сплату у відповідності зі ст. 13.4 справжніх Загальних умов постачання ролі повернення покупної ціни чи неустойки за будь-яку прострочення, покупець має право відшкодування будь-яких додаткових збитків, проте понад десять% вартості такого товару.

13.8. Якщо покупець воліє зберегти у себе невідповідні товари, вона має декларація про отримання суми, еквівалентній різниці між вартістю який відповідає договору товару в узгодженому пункт призначення та його вартістю тому місці, однак це сума неспроможна перевищувати 15% вартості такого товару.

13.9. Якщо інше не узгоджено в письмовій формах, передбачені в ст. 13 справжніх Загальних умов поставки засоби захисту виключають будь-які інші кошти правового захисту щодо невідповідності товару.

13.10. Якщо інше не узгоджено в письмовій формах, будь-яку вимогу про невідповідність то, можливо пред'явлено гаразд, встановленому ст. 16 справжніх Загальних умов поставки, пізніше, ніж у закінченні два роки з дати поставки. Чітко передбачено, що незабаром після закінчення зазначеного терміну покупець неспроможна заявляти про невідповідність товару чи пред'являти щодо такого товару зустрічний позов у захисту від будь-якого заявленого продавцем вимоги до покупця за невиконання цього договору.

14. Митні формальності

Що стосується, коли узгоджений сторонами базис поставки чи інші умови договору покладають обов'язок з виконання митних формальностей з метою експорту товару на покупця, покупець зобов'язаний власним коштом належним чином виконати митні формальності і просить передати продавцю митні документи, потрібні продавцю з метою бухгалтерського обліку (зокрема з метою повернення податку додану вартість) протягом місяця з моменту підписання договору. Що стосується невиконання даної обов'язки з виконання митних формальностей й поверненню митних документів покупець зобов'язаний відшкодувати продавцю понесені ним у зв'язку з таким невиконанням збитки.

15. Співробітництво між сторонами

15.1 Покупець зобов'язується одразу ж сповіщати продавця про будь-яких вимогах, пред'явлених покупцю його споживачами чи третіми особами, у відношенні поставленого товару чи які стосуються нього прав інтелектуальної власності. Що стосується невиконання цей обов'язок, покупець самостійно й більше повному обсязі відповідає щодо збитків, що випливають для з такого невчасного сповіщення.

15.2 Продавець зобов'язується одразу ж сповіщати покупця про будь-яких вимогах, здатні спричинити для покупця відповідальність за продукт. Що стосується невиконання цей обов'язок, продавець самостійно й більше повному обсязі відповідає щодо збитків, що випливають для покупця з такої невчасного сповіщення.

16. Форс-мажор

16.1. Кожна зі сторін несе відповідальності за невиконання будь-кого зі своїх зобов'язань, якщо доведе:

(що таке невиконання було викликане перешкодою за її межами контролю; і

(б) те що не міг розумно очікувати ухвалення цього перешкоди для розрахунок під час укладання договору; і

(в) те що не міг розумно очікувати подолання її або його наслідків.

16.2 Сторона, яка називає ця перешкода, повинна якомога швидше після наступу такого перешкоди або його наслідків дати повідомлення боці нього й його вплив її здатність здійснити виконання. При не спрямування такого сповіщення сторона відповідає за збитки, яких можна було уникнути.

16.3. Якщо інше не передбачено в ст. 12.2 справжніх Загальних умов поставки, відповідно до справжньої статті сторона звільняється з обов'язки з відшкодування збитків, сплаті неустойки та інших передбачених договором санкцій, крім обов'язки зі сплати відсотків у період дії таких підстав звільнення від відповідальності.

16.4. Якщо підстави звільнення від відповідальності тривають понад шість місяців, кожна зі сторін вправі шляхом сповіщення припинити дію договору.

17. Дозвіл суперечок

Пропонується вказати типову арбітражну обмовку органу, у якому проходити розгляду спорів, що з договором. Одним із найвідоміших таких органів є Міжнародний комерційний арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації

18. Сфера застосування Загальних умов поставки

Справжні Загальні умови поставки підлягають застосуванню у стосунках між... (вказати повні найменування, юридичні і поштові адреси).

19. Підписи сторін

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуlogisticsinfo/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація