Реферати українською » Экономика » Показники порівняльної економічної ефективності


Реферат Показники порівняльної економічної ефективності

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
літератури

1. Головачов О.С. Економіка підприємства. У2-х год. Ч. 2:учеб. посібник / О.С. Головачов. –Мн.:Виш. шк., 2008 – 464 з.

2.Сенько О.Н. Економіка підприємства.Практикум:учеб. посібник / О.Н.Сенько, Е.В. Крум. –Мн.:Виш. шк., 2002 – 224 з.

3. Економіка підприємства / Під ред.В.Я.Хрипача. –Мн.:Экономпресс, 2000. – 464 з.

4. Економіка підприємства: Курс лекцій.Ч.2/УО ">ВГТУ";Сост. А.А.Кахро, Л. В. Демко.- Вітебськ:УО ">ВГТУ", 2003.- 67 з.

5. Економіка, організація та планування промислового виробництва. / Підобщ.ред.КарпейТ.В. іЛазученковойЛ.С. –Мн.: Дизайн ПРО, 2001. – 272 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація