Реферати українською » Экономика » Вивчення виробничо-господарської діяльності ВАТ "АТП - 16330"


Реферат Вивчення виробничо-господарської діяльності ВАТ "АТП - 16330"

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
№46, №301, а ізприміських – №153, №160, №177, №180, №656, №664. У 2008році ВАТ «АТП – 16330»позбулося такихмаршрутів: №29, №301 (>міські) та №151, №155, №157, №160, №161, №180 (>приміські).

Тому длявдосконалення роботи на цьому АТПкерівництвуслідрозглянути запитання,щодовдосконалення організація рухуавтобусів поміським маршрутам, але вприміських маршрутахслідрозглянути запитання,щодовпровадженняефективноїсистемидиспетчерськекерування тасистеми контролю за рухомтранспортнихзасобів.

>Дослідившипасажиропотоки на маршрутах, котріпрямують потійсамійділянці від 602м/р достанції метроБабарашова (>прямийнапрямок), було бвиявлено, щонайбільшийпасажиропотік в прямому напрямі вранковийперіод «>пік» намаршруті №24 (>тролейбус) таскладає 103пасажира,найбільшийпасажиропотік взворотному напрямі ввечірній годину «>пік»теж намаршруті №24 (>тролейбус) таскладає 84пасажира.

>Провівшиопитуванняпасажирів задопомогоюанкети, було бвиявлено, щопасажири, котріслідують від 602м/р достанції метро Барабашова,обираютьмаршрутиміськогопасажирського транспортуопираючись на такипоказники якціна танаявністьвільних місць длясидіння.


>Використаналітература

1. ВолодінЕ.П., Громов Н.І. Організація і планування перевезень автомобільним транспортом – М.: Транспорт 1982. – 224 з.

2.Блатнов М.Д.Пассажирские автомобільні перевезення – М.: Транспорт, 1973. – 304 з.

3.Штанов В.Ф., Ігнатенка О.С, Управління якістю обслуговування пасажирським автомобільним транспортом у містах. До.: Знання, 1981. – 24 з.

4.Пассажирские автомобільні перевезення. Підручник для вузів/Гудков В.А.,Л.Б.Миротин, А.В,Вельможин, С.А. Ширяєв; під ред. В.А, Гудкова. – М.: Гаряча лінія – телеком, 2008. – 448 з.

5.Спирин І.В. Організація та управління пасажирськими перевезеннями: Підручник – М.:ACADEMA, 2007.-305 з.

6.Спирин І.В. Перевезення пасажирів міським транспортом [>Справоч.пособие]/И.В.Спирин – М.:Академкнига. – 2008. – 413 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація