Реферати українською » Экономика » Науково-технічний прогрес в Республіці Білорусь


Реферат Науково-технічний прогрес в Республіці Білорусь

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
й добре підготовлено до реалізації в планованому періоді. Вона містить готової продукції; запчастини, напівфабрикати власного виробництва для реалізації набік і продукцію допоміжних підрозділів, поставлену іншими підприємствами чи організаціям; промислові роботи, що їх набік або заради непромислових господарств цього підприємства; перегляд і модернізацію устаткування. Товарна продукція визначається ринкових оптових цінах.

>ТП=172 тис.руб.+38 тис.руб.+17 тис.руб.=227 тис. крб.

Валова продукція (ВП) характеризує обшир роботи, виконаною підприємством за певний період. До складу валової продукції входить як закінчена, і незакінчена продукція, зване незавершене виробництво (>СПО):

>СПО =СПОк –СПОн,


>СПО – приріст спеціальної оснастки (яка конструюється і виготовляється в інструментальних цехах підприємства, оскільки це самостійна продукція інструментальних цехів), крб.

Індекси «зв» і «до» відповідають початку і кінцю аналізованого періоду.

>СПО =16,3 тис.руб.–11 тис.руб.=5,3 тис. крб.

Обсяг валової продукції становитиме:

ВП =172 тис.руб.+38 тис.руб.+29 тис.руб.+5,3 тис.руб.=244,3 тис. крб.

Обсяг реалізованої продукції вираховується за формулою:

РП =>ТП+ОГПС,

де ТП – обсяг товарної продукції за певного періоду (місяць, квартал, рік), крб.;

>ОГПС – зміна залишків готової своєї продукції складі за певного періоду, крб.:

>ОГПС =ОГПСк –ОГПСн,

>ОГПС =18,7 тис.руб.–29,3 тис.руб.=-10,6 тис. крб.

РП =227 тис.руб.-10,6 тис.руб.=216,4 тис. крб.

Відповідь: обсяг валової продукції становив 244,3 тис. крб., обсяг товарної продукції становив 227 тис. крб., обсяг реалізованої продукції становив 216,4 тис. крб.


Список використаних джерел

1. Головачов О.С. Економіка підприємства:учеб. - метод. комплекс / О.С. Головачов та інших.; Під ред. В.І.Кудашова. –Мн.: Вид-воМИУ, 2007. –340с.

2. Козирєв В.М. Основи сучасної економіки: Підручник. – 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.: Фінанси і статистика, 2002. –432с.

3. Лобачева О.Н. Науково-технічний прогрес: Навчальний посібник. – М.: Видавництво: «Іспит», 2004. –192с.

4. СкляренкоВ.К.,Прудников В.М. Економіка підприємства: Підручник. – М.:Инфра-М, 2005. –528с.

5. СушаГ.З. Економіка підприємства:Учеб. посібник /Г.З. Суша. – М.: Нове знання, 2003. –384с.

6. Економіка підприємства:Учеб. посібник / В.П. Волков, А.І. Ільїн, В.І. Станкевич [та інших.]. 2-ге вид.,испр. – М.: Нове знання, 2004. –672с.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація