Реферати українською » Экономика » Операції з нерухомим майном: порядок здійснення операцій купівлі-продажу житлових приміщень


Реферат Операції з нерухомим майном: порядок здійснення операцій купівлі-продажу житлових приміщень

переходу права власності покупець вправі здійснювати операції з придбаним житловим приміщенням.

 

1.5 Відмова і припинення державної реєстрації речових

Відвідання установи юстиції з державної реєстрації нерухомості і операцій із нею є завершальним етапом процесу оформлення угоди. Проте чи все захід закінчується успіхом. Розглянувши подані документи, співробітники даного органу можуть скласти постанову по припинення реєстрації чи відмову ній. У яких випадках таке трапляється?

Призупинення реєстрації

Відповідно до законодавством реєстрація то, можливо припинено за трьома підставах:

1) рішенню реєстратора;

2) заяві правовласника та учасників угод;

3) рішенню, визначенню суду.

Реєстратор прав здатний ухвалити рішення про призупинення реєстрації (терміном з місяць) у разі виникнення в нього сумнівів щодо наявності підстав щодо такий реєстрації. Про свій рішенні він сповіщає заявника.

Найчастіше сумніви викликає справжність документів. І тут реєстратор призупиняє процедуру і направляє дані папери на підтвердження їхніх дійсності. З іншого боку, у реєстратора виникатимуть сумніви щодо належних повноваженнях особи, який звернувся за реєстрацією, чи наявності прав на нерухомого майна у особи, що розпоряджається їм, тощо. буд. Причинами для призупинення процедури у вирішенні реєстратора є також невідповідність представлених документів вимогам законом і необхідність уявлення додаткових документів.

Відповідно до ст. 18 Закону «Про державну реєстрацію» (далі — Закон) представлені документи мають відображати інформацію, необхідну реєстрації, саме утримувати опис нерухомого майна, і вид реєстрованого права, й у встановлених законодавством випадках бути нотаріально засвідчені, скріплені печатками плюс належні підписи сторін. Необхідно, щоб тексти було написано розбірливо, найменування юридичних — без скорочень, із їхніх місць перебування, прізвища, імені, по батькові фізичних осіб, адреси проживання — також цілком. Не підлягають прийому документи, мають підчистки або приписки, закреслені слова інші, не обумовлені у яких виправлення, документи, виконані олівцем, чи із серйозними ушкодженнями, не що дозволяє однозначно пояснити їхній зміст.

Якщо правовстановлюючі документи містять неясності, невідповідність й інші недоліки, які можна усунуті лише поданням додаткових документів, то США можуть бути витребувані.

Відсутність додаткових документів, підтверджують дотримання прав третіх осіб, є також основою припинення реєстрації. Наприклад, при купівлі-продажу житлового приміщення, що у пайовий власності, подати документ, підтверджує дотримання правил переважної купівлі частки.

Реєстратор вправі запросити необхідні документи в заявників, а безпосередньо в мають їх організацій. Органи державної влади місцевого самоврядування, організації з обліку об'єктів нерухомого майна, інших організацій, мають відомості, необхідних державної реєстрації речових, зобов'язані подати їх у протягом днів від часу звернення. Призупинення державної реєстрації речових у вирішенні реєстратора припиняє протягом її терміну. До закінчення терміну державної реєстрації речових, що залишилися після призупинення, слід провести реєстрація або ухвалено рішення про відмову від, а то й усунули що перешкоджають реєстрації причини. За заявою правовласника чи сторін угоди державна реєстрація то, можливо припинено терміном, вказаний у заяві, але з понад місяці. У заяві необхідно вказати причини призупинення реєстрації, і навіть його термін. Документальне підтвердження причин призупинення непотрібен.

Подача всі заяви про припинення перериває споживачів протягом терміну державної реєстрації речових. Термін, минулий до подачі зазначеного заяви, у новий не зараховується. До внесення запис у Єдиний державний реєстр правий чи до ухвалення рішення про відмову реєстрація то, можливо припинено за заявою сторін договору. У цьому повертається половина внесеної і щодо оплати державної реєстрації.

Рішення чи рішення суду призупиняє державної реєстрації на невизначений термін. Пов'язано це про те, що тривалість такого припинення залежить немає від дій реєстратора чи правовласника, як від закінчення виробництва, у суді у справі, пов'язаному зрегистрируемим правом.

Сюди належить випадок, спеціально передбачений Законом «Про іпотеку». За наявності судового спору щодо прав на нерухомого майна, що є предметом іпотеки, або з приводу звернення нею стягнення державна реєстрація іпотеки відкладається до вирішення спору судом.

Відмова у реєстрації

У законі міститься вичерпний перелік підстав до відмови в реєстрації прав. Його наявність означає, що посадова особа зобов'язане діяти у суворій відповідності з вказівок закону. У реєстрації відмовляють у таких випадках:

1) декларація про об'єкт нерухомого майна (житлове приміщення) перестав бути правом, підлягає державної реєстрації речових (перелік реєстрованих прав встановлено ст. 4 Закону; стосовно угодах із житловими приміщеннями реєстрації підлягають право власності, право оперативно керувати право господарського ведення);

2) із заявою про державної реєстрації речових звернулося неналежне обличчя (наприклад, малолітні громадяни що неспроможні самостійно від укладання договору купівлі-продажу і б подавати заяву реєстрацію; неналежним обличчям буде громадянин, що з заявою реєстрацію від імені іншого, без доручення від правовласника);

3) документи, надані державної реєстрації прав, формою чи змісту відповідають з вимогами чинного законодавства;

4) акт державний орган чи органу місцевого самоврядування визнаний недійсним з його видання (відповідно до ст. 13 Цивільного кодексу РФ ненормативні акти державний орган чи органу місцевого самоврядування, а випадках, передбачені законами, також нормативний акт, який відповідає закону або іншим суб'єктам правових актів і порушує цивільні правничий та охоронювані законом інтереси громадянина чи юридичної особи, може визнаватися судом недійсним);

5) обличчя, яке видало правовстановлюючий документ, не уповноважене розпоряджатися правом На цей нерухомого майна;

6) обличчя, що має права, обмежені певними умовами, становило документ без вказівки цих умов (відповідно до п. 3 ст. 35 Сімейного кодексу РФ може визнаватися чоловік, не який одержав нотаріального згоди іншого чоловіка скоєння операції з житловим приміщенням);

7) правовстановлюючий документ об'єкт нерухомого майна (житлового приміщення) свідчить про відсутність у заявника прав даний об'єкт.

По правовому дії підстави до відмови можна розділити на безумовні і умовні.Безусловние припускають остаточний відмову у реєстрації права, і повторне звернення до реєструючий орган заборонена. Умовні допускають вторинне звернення, коли усунуть причини, послужили підставою відмовити.

Рішення про відмову у реєстрації має бути прийняте споживачів протягом терміну державної реєстрації речових. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації заявнику має спрямувати письмове повідомлення про причини відмови пізніше ніж п'ять днів після закінчення терміну державної реєстрації речових. Відмова у реєстрації значить, що мою заяву реєстрацію права на нерухомого майна не можна подати вкотре. Заявник вправі це, коли буде виправлено причини, послужили підставою відмовити. При відмову реєстрації сплачена ми за неї сума заборонена поверненню, і доведеться повторно внести гроші. Заявник чи інше зацікавлена обличчя може оскаржити відмову у суд чи арбітражного суду. Слід пам'ятати, що реєстратор, який вирішив про відмову від, немає права скасувати своє рішення у тому разі, якщо з'ясується, що він неправильно відмовив у наданні реєстрації. І тут теж можна оскаржити відмову у суді або подати нова заява реєстрацію.

Фізичне чи юридична особа може оскаржити відмову у протягом трьох місяців і із отримання сповіщення про відмову від. Якщо суду визнає позов обгрунтованим, він приймають рішення зобов'язати установа юстиції провести державної реєстрації й встановлює при цьому термін. Рішення суду направляють керівнику установи юстиції, у триденний термін із дати вступу судового вирішення в чинність закону. Про виконання рішення має бути повідомлено суду і громадянинові пізніше через місяць із отримання рішення суду.

 

1.6 Терміни реєстраційних дій

Уся діяльність установ юстиції регламентована законом. Терміни певних дій, скоєних установами юстиції та інші органами у системі державної реєстрації речових, визначено Законом про державної реєстрації речових правий і Федеральним законом від 16 липня 1998 р. N102-ФЗ "Про іпотеку (заставі нерухомості)". Пропуск зазначених законом термінів можна розцінити як ухилення від державну реєстрацію й оскаржити дії посадової особи чи установи до суду підставі ст. 131 ДК РФ або навіть притягти до відповідальності за збитки, заподіяний невчасної реєстрацією, відповідно до п. 1 ст. 31 закону про державної реєстрації речових прав. Нижче наводиться перелік дій зі зазначенням запропонованих законом термінів.

1. Державна реєстрація правий і угод повинна тривати пізніше 1 місяці від дня звернення і необхідні документи (п. 3 ст. 13 закону про державної реєстрації речових прав), для реєстрації застави (іпотеки) також встановлено в місячний строк (п. 4 ст. 20 закону про іпотеку). Перебіг терміну починається наступного дня після прийому документів і майже закінчується відповідне дату прийому число наступного місяці, т. е. термін державної реєстрації речових - календарний місяць, включаючи вихідні і святкові дні. Якщо останній день минулого терміну посідає неробочий день, термін закінчується у найближчий робочого дня.

2. Реєстрація законних власників заставної проводиться протягом 1 дня з звернення (п. 3 ст. 16 закону про іпотеку).

3. Надання інформації з Єдиного державного реєстру прав (виписки, довідки) має вироблятися реєструючим органом пізніше 5 днів після звернення (п. 1 ст. 7 закону про державної реєстрації речових прав).

4. Дані, необхідних державної реєстрації речових, надаються іншими організаціями (БТІ, земельними комітетами, адміністраціями та інших.) правовласникам і установам юстиції пізніше 10 днів із дати звернення (п. 3 ст. 8 закону про державної реєстрації речових прав).

5. Необхідні заходи для отриманню додаткових відомостей у разі виникнення у реєстратора сумнівів щодо наявності підстав щодо реєстрації робляться їм у протягом 1 місяці (п. 1 ст. 19 закону про державної реєстрації речових прав).

6. Державна реєстрація припиняється у вирішенні реєстратора при напрямі документів на підтвердження їхніх дійсності лише озер місяцем з прийняття цього рішення (п. 2 ст. 19 закону про державної реєстрації речових прав).

7. При реєстрації іпотеки за відсутності необхідні документи, невідповідність їх вимогам законодавства або за необхідності перевірки справжності виробляється відкладення реєстрації лише озер місяцем (п. 2 ст. 21 закону про іпотеку).

8. Призупинення реєстрації за заявою правовласника виробляється лише на 3 місяці (п. 3 ст. 19 закону про державної реєстрації речових прав).

9. Призупинення реєстрації права пайовий власності за відсутності згоди інших співвласників проводиться за рішенням реєстратора на 2 місяці (п. 1 ст. 24 закону про державної реєстрації речових прав).

10. Причому у 3 дні після призупинення сповіщаються співвласники, не котрі висловили згоду (п. 1 ст. 24 закону про державної реєстрації речових прав).

11. Повідомлення про відмову у державної реєстрації речових угоди та права іде заявнику вчасно трохи більше 5 днів після закінчення терміну державної реєстрації речових (п. 1 ст. 20 закону про державної реєстрації речових прав).

12. Повідомлення про відмову у державної реєстрації речових іпотеки направляють у споживачів протягом терміну (а чи не після закінчення), передбаченого для реєстрації (1 місяць - для реєстрації договору про іпотеку, 1 день - для реєстрації власника заставної) (п. 5 ст. 21 закону про іпотеку).

13. Виправлення технічну помилку в записах (якщо ні підстав вважати, що виправлення може порушити чиїсь права) має вироблятися в триденний строк після виявлення помилки одержання заяви про виправлення (п. 1 ст. 21 закону про державної реєстрації речових прав).

14. Про виправленні технічну помилку заявник (правовласник, боку договору) сповіщаються в триденний строк після виправлення (п. 1 ст. 21 закону про державної реєстрації речових прав).

15. Набувши з рішення та визначенням судів стосовно прав нерухомість підлягають напрямку судовими органами в установа юстиції, у триденний термін (п. 3 ст. 28 закону про державної реєстрації речових прав).

16. Копії рішення про накладення арешту підлягають напрямку правоохоронні органи в установа юстиції також працює в триденний термін (п. 3 ст. 28 зазначеного Закону).


Глава 2. Оцінка вартості квартири

 

2.1 Аналіз місцеположення об'єкта нерухомості

Об'єкт оцінки розташований за адресоюг.Самара, Промисловий район, вул. Георгію Димитрову, будинок 112,кв.9. Оцінювана трикімнатна квартира лежить удвенадцатиетажном багатоквартирному будинку 3 поверсі. Цей об'єкт перебуває у житловому районі та має таке оточення: школа, дитсадок, автомобільна стоянка, дитячий майданчик. Об'єкт розташований поруч із зупинками транспортних засобів.

У 25 м від що оцінюється об'єкта в північно-західному напрямі проходить автомобільна дорога компанії з рішучим покриттям. Від об'єкта до зупинки автобуса близько двох хвилин пішого ходу. Район має хорошу транспортну доступність. Він забезпечений великою кількістю автобусів, маршрутними таксі, що дозволяють доїхати до багатьох куточків міста без пересадок.

У районі досить розвинена соціальної інфраструктури. Є навчальними закладами, які вирішують проблеми устрою дитини, медичні заклади, культосвітні установи, підприємства торгівлі, і навіть є автостоянка, що дозволяє уникнути проблеми з паркуванням особистого автомобіля тощо. буд.

Також оцінюваний об'єкт забезпечений такими інженерними комунікаціями, як гаряче та холодне водопостачання, електропостачання, каналізація, телефонна мережа, Internet, кабельне телебачення.

нерухомість житловий купівля продаж ринковий


2.2 Опис об'єкта нерухомості

 

Характеристика об'єкта Значення
Сегмент ринку Ринок житла
>Текущее використання >Многоквартирний будинок
Вигляд даних Оцінка
Адреса р. Самара, Промисловий район, вул. Георгію Димитрову, будинок 112,кв.9
Право власності на квартиру Повне право власності
Будинок
Рік будівлі 1984 рік
>Инвентаризационная вартість 272925 крб.
Рік останнього капітального ремонту Р – р
Кількість поверхів 12
Загальна площа 66,70
Житлова площа 46,40
Висота стелі 2,55
Технічне стан Хороше (знос 10%)Повреждений і дефектів немає. Підлогу

Схожі реферати:

Навігація